Програма в областта на цифровите технологии: „Комитетът на мъдреците" призовава за „ново Възраждане"Дата06.05.2017
Размер43.61 Kb.
#20644
ТипПрограма


IP/11/17

Брюксел, 10 януари 2011 г.Програма в областта на цифровите технологии: „Комитетът на мъдреците“ призовава за „ново Възраждане“ чрез предоставяне на достъп в интернет до европейското културно наследство

Докладът на Комитета на мъдреците (група на високо равнище за стратегически анализи) относно цифровизацията на европейското културно наследство днес беше връчен на Нели Крус, заместник-председател на Европейската комисия по Програмата в областта на цифровите технологии, и на Андрула Василиу, комисар за образованието и културата. Докладът призовава държавите-членки на ЕС да увеличат усилията си за предоставяне на достъп в интернет до колекциите в техните библиотеки, архиви и музеи. В него се обръща специално внимание на ползите от подобряването на достъпа до достиженията на европейската култура и знание. Той също така посочва потенциалните икономически ползи от цифровизацията, включително чрез публично-частни партньорства, за развитието на иновационни услуги в сектори като туризма, научноизследователската дейност и образованието. Докладът потвърждава целта на Програмата в областта на цифровите технологии, а именно — засилване на присъствието на европейската цифрова библиотека Europeana, и предлага решения за осигуряване на онлайн достъп до творби, които са под закрилата на авторско право. Комитетът на мъдреците по въпросите на цифровизацията включва Maurice Lévy, Elisabeth Niggemann и Jacques de Decker (вж. IP/10/456). Препоръките от доклада ще бъдат взети под внимание в по-широкобхватна стратегия на Комисията в рамките на Програмата в областта на цифровите технологии за Европа в помощ на културните институции при прехода им към епохата на цифровите технологии.

Нели Крус каза: „Искрено благодаря на тримата „мъдреци“ за техните конструктивни предложения за това как можем да започнем „цифрово Възраждане“ в Европа. Предоставянето на онлайн достъп до колекциите на нашите музеи и библиотеки показва не само богатата история и култура на Европа, но също така носи допълнителни ползи за образованието, за иновациите и за създаването на нови икономически дейности. С негова помощ в мрежата ще бъде включено качествено съдържание за много поколения напред.“

Андрула Василиу допълни: „Групата балансира интересите на създателите и императивите на променящата се среда в епохата на цифровите технологии. Необходимо е да намерим начини и средства да направим това във всички области, в които културната и творческата индустрия са изправени пред предизвикателствата за преминаване към епохата на цифровите технологии. Културата и наследството в дигиталната епоха представляват набор от възможности за европейските икономики и общества.“

Основните заключения и препоръки в доклада, озаглавен „Новото Възраждане“, са:  • Порталът Europeana следва да се превърне в основна отправна точка за културното наследство на Европа, представено в интернет. Необходимо е държавите-членки да подсигурят, че цялото съдържание, цифровизирано с обществени средства, е достъпно на сайта, а до 2016 г. всички техни шедьоври със свободен достъп са включени в Europeana. Културните институции, Европейската комисия и държавите-членки следва активно и широко да популяризират Europeana.

  • Творбите, които са с авторски права, но вече не се разпространяват чрез търговия, трябва да бъдат достъпни онлайн. За цифровизирането и използването на тези творби водеща роля трябва да изиграят притежателите на правата. Но ако притежателите на правата не направят това, културните институции трябва да имат възможност да цифровизират материалите и да ги направят достъпни за широката публика, като за целта следва да бъде подсигурено възнаграждение за собствениците на правата.

  • Правилата на ЕС за творби с неустановени притежатели на правата трябва да бъдат приети колкото се може по-бързо. Докладът определя осем основни условия за всяко решение.

  • Необходимо е държавите-членки значително да увеличат финансирането за цифровизацията, за да могат да се създават работни места и растеж в бъдеще. Средствата, необходими за строителството на 100 км пътища, ще бъдат достатъчни за цифровизацията на 16 % от всички книги в библиотеките на ЕС или за цифровизирането на цялото аудио съдържание в културните институции на държавите-членки на ЕС.

  • Необходимо е да бъдат насърчавани публично-частните партньорства. Те трябва да са прозрачни, неизключителни и предоставящи равни условия за всички партньори; те трябва доведат до трансграничен достъп до цифровизираните материали за всички. Преференциалното използване на цифровизирани материали, предоставено на частния партньор, не трябва да надвишава седем години.

  • За да се гарантира съхранението на колекциите в техния цифров формат, е необходимо в Europeana да се архивира второ копие на съответното културно произведение. Освен това трябва да бъде разработена система, така че всякакви културни материали, които към момента трябва да бъдат предоставени в няколко държави, да бъдат предоставяни само веднъж.

Препоръките на „Комитета на мъдреците“ ще бъдат взети под внимание в по-широкообхватната стратегия на Комисията в рамките на Програма в областта на цифровите технологии за Европа, за да се помогне на културните институции да направят преход към цифровата ера и да се търсят нови и ефективни бизнес модели, които ускоряват процеса на цифровизация, като в същото време подсигуряват справедливо възнаграждение за притежателите на права, в случаите, в които е необходимо. (вж. IP/10/581, MEMO/10/199 и MEMO/10/200) Препоръките също така ще бъдат полезни за плана на Комисията да разработи устойчив модел за финансиране за Europeana до 2012 г.

Към днешна дата europeana.eu вече предлага достъп до над 15 милиона цифровизирани книги, карти, снимки, филмови клипове, картини и откъси от музикални произведения, но това е само една малка част от творбите, съхранявани в културните институции на Европа (вж. IP/10/1524). Повечето цифровизирани материали са по-стари творби с обществен достъп, за да се избегнат евентуални съдебни спорове относно творби под закрилата на авторско право.История на досието

„Комитетът на мъдреците“ включва Maurice Lévy (председател и главен изпълнителен директор в компанията за реклама и комуникации Publicis), Elisabeth Niggemann (генерален директор на Германската национална библиотека и председател на фондация Europeana) и Jacques De Decker (писател и постоянен секретар на Белгийската кралска академия за френски език и литература).Препоръки на „Комитета на мъдреците“: линк —

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm


Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница