Програма за благоустройство и унгарско-малтийската благотворителна служба, за да се поправят съществуващи жилища с участието на ромиДата02.02.2018
Размер42.2 Kb.
ТипПрограмаЕвропейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 2 октомври 2014 г.Комисар Андор обсъжда с местни органи първите резултати от програмата ROMACT за интеграция на ромите

Кметове на градове в Белгия, България, Гърция, Унгария, Италия, Португалия, Румъния, Словакия и бивша югославска република Македония се срещат днес и утре в Брюксел, за да отчетат напредъка и поуките по отношение на интегрирането на ромите на местно равнище, по-специално с помощта на съвместната програма на Европейската комисия и Съвета на Европа ROMACT.

Европейският комисар в областта на трудовата заетост, социалните въпроси и приобщаването Ласло Андор заяви: „Интегрирането на ромите може да се постигне само чрез усилия на национално равнище, съпроводени от действия на местно равнище. Затова ЕС подкрепя местните органи при изготвянето и прилагането на проекти за интеграция на ромите и при кандидатстването за финансиране от ЕС чрез програми като ROMACT“.

Конференцията, озаглавена Интегриране на ромите по места — опитът с ROMACT , ще даде на кметовете възможност да обяснят как стимулират интегрирането на ромите и по какъв начин програмата ROMACT подпомага усилията им за преодоляване на неравнопоставеността между гражданите от ромски произход и останалите граждани в техните общини. Кметовете ще представят успешни практики, включително следните проекти:

В Неапол (Италия) общината е поставила водни помпи на входа на всяко ромско селище. Достъпът до вода е от изключително значение за подобряване на условията на живот на ромите. Децата могат да се мият, преди да отидат на училище, а и хигиената на цялата общност се е подобрила.

В Дюлай (Унгария) кметът планира изграждане на социални жилища. Общината ще предостави терена, студенти от университета в Печ ще изготвят строителните планове, а ЕС ще подкрепи проекта с финансиране. Ще бъде формирана зидарска бригада, подпомагана от унгарската програма за благоустройство и унгарско-малтийската благотворителна служба, за да се поправят съществуващи жилища с участието на роми.

В Яровнице (Словакия) местната управа стартира изпълнението на проекта „Ромска гражданска охрана“, за да се повиши безопасността и да се намали дребната престъпност в ромското селище. Общината също така започна и изграждане на социални жилища за обитателите на ромското селище, които живеят при най-трудни условия.

Във Варна (България) местната управа ще финансира създаването на социален център в квартал „Аспарухово“ — близо до социалните жилища за групи в неравностойно положение, изградени с финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие. Този център ще подпомага социалната интеграция на ромите и останалите обитатели на „Аспарухово“. Общината също така ще обучи и наеме двама здравни медиатори.

Във Валеа Сеака (Румъния) кметът започна издаването на лични карти на ромското население. Местната управа предостави общински средства за изграждане на пътна настилка и осигуряване на електричество и канализация в село Паламида. Тя също така стартира програми за даване на втори шанс, подкрепени от фонда за образование на ромите.

Контекст

Програмата ROMACT е финансирана съвместно от Европейската комисия и Съвета на Европа. Нейното изпълнение започна през октомври 2013 г. в около 40 общини в 5 държави (България, Унгария, Румъния, Словакия и Италия) и ще продължи до 2016 г. (вж. IP/14/193).

ROMACT се изпълнява в сътрудничество с национални и местни НПО, работещи по проблемите на ромите, които подпомагат изготвянето на проекти и улесняват достъпа до средства на ЕС. Тя допълва програмата ROMED – също съфинансирана от Европейската комисия и Съвета на Европа, която цели подобряване на местната демокрация чрез посредничество с ромските общности.

Тази конференция на високо равнище е възможност да припомним постиженията на Европейската комисия в интегрирането на ромите:

През 2011 г. Европейската комисия предложи Рамка на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите, насочена към четири области (IP/11/789): достъп до образование, работни места, здравно обслужване и жилища. Целта на тази рамка е насочване на националните политики за ромите и мобилизиране на наличните средства на равнище ЕС, и по-специално на Европейския социален фонд, в подкрепа на усилията за интеграция. Всички страни членки вече са приели стратегии и политики за интегриране на ромите.

ЕС не може да постигне приобщаващ растеж, когато част от неговото население е икономически и социално маргинализирано. Затова в рамките на европейския семестър Комисията следи изпълнението на националните стратегии за интегриране на ромите и тяхното включване в политиките за образование, заетост и социално приобщаване. ЕС предложи специфични за всяка страна препоръки, за да привлече вниманието на страните членки към областите, където необходимостта от интегриране на ромите е най-голяма.

Комисията предоставя насоки, за да се гарантира, че отпусканите за социална политика финансови ресурси имат по-голям ефект. Пакетът за социални инвестиции, приет през 2013 г. (IP/13/125), дава насоки на страните членки как да подобрят резултатността на социалните си политики и системи и как да постигнат максимален ефект от публичните инвестиции в тях.

20 % (16 млрд. евро) от предоставените от Европейския социален фонд на страните членки средства трябва да бъдат използвани за борба с бедността и изключването. Част от средствата следва да се използват за интегриране на ромите и други маргинализирани групи.

Тази година Комисията представи доклад за прилагането на Директивата за расовото равенство, която забранява дискриминация на расова или етническа основа в ЕС. Освен това в рамките на защитата на основните права на ромите Комисията проверява национални практики, които засягат прилагането на принципа на равно третиране.

За повече информация

Гледайте конференцията за ROMACT онлайн

Интегрирането на ромите в 28-те страни от ЕС — финансиране и национални стратегии:

Уебсайт на Ласло Андор

Следете съобщенията на Ласло Андор в Twitter

Абонирайте се за безплатния електронен бюлетин на Европейската комисия за заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване: http://ec.europa.eu/social/e-newsletterЗа контакти:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)

За гражданите: Europe Direct на телефон 00 800 6 7 8 9 10 11 или на електронния адрес на информационната служба

IP/14/1079

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница