Програма за целенасочени изследвания и иновации в подкрепа на развитието на по-добри железопътни услуги в Европа. С негова помощ ще бъдат постигнати технологични пробиви и ще се ускори пускането им на пазараДата25.06.2017
Размер40.28 Kb.
#24230
ТипПрограмаЕвропейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 16 декември 2013 г.ЕС утроява финансирането за иновации в областта на железопътния транспорт

Днес Европейската комисия одобри новото публично-частно партньорство „Shift2Rail“ за инвестиции в размер на около 1 млрд. евро в научни изследвания и иновации, чиято цел е превозване на повече пътници и товари по европейските железопътни линии. Железопътният транспорт е сред най-ефективните и благоприятни за климата видове транспорт. В момента обаче по европейските ж. п. линии ежегодно се извършват само 10 % от товарните превози и 6 % от пътническите превози.

Заместник-председателят на Европейската комисия Сийм Калас, отговарящ за транспорта, заяви:

„Ако искаме повече пътници и товари да бъдат превозвани по европейските железопътни линии, те трябва да предлагат по-добри услуги и привлекателен избор на повече клиенти. За да стане това, железопътният транспорт трябва да бъде иновативен. Това публично-частно партньорство е важен пробив, то ще бъде двигател за иновации, които ще доведат до намаляване на разходите за железопътни услуги, увеличаване на капацитета и предоставяне на по-надеждни и по-редовни железопътни услуги на клиентите“.

Комисарят по въпросите на научните изследвания и иновациите Мойра Гейгън-Куин заяви: „Тази инвестиция ще даде възможност за полагане на големи усилия от страна на индустрията, съчетавайки публично и частно финансиране от целия железопътен сектор, за да бъдат разработени стратегически технологии и решения, които ще помогнат за укрепване на конкурентоспособността на европейските предприятия и запазване на лидерството на Европа на световния железопътен пазар. Това е чудесен пример за стимулиращия ефект на бюджета на ЕС върху растежа и заетостта“.

Shift to Rail

„Shift2Rail“ е амбициозно публично-частно партньорство, което ще ръководи 7-годишна работна програма за целенасочени изследвания и иновации в подкрепа на развитието на по-добри железопътни услуги в Европа. С негова помощ ще бъдат постигнати технологични пробиви и ще се ускори пускането им на пазара.

С „Shift2Rail“ Комисията увеличава повече от три пъти финансирането си за научни изследвания и иновации в областта на железопътния транспорт — 450 млн. евро (2014-2020 г.) в сравнение със 155 млн. евро за предходния период. Към тази сума ще се прибавят 470 млн. евро от железопътната индустрия. Нетните печалби от този дългосрочен подход на сътрудничество ще подпомогнат значително иновациите в железопътния сектор в сравнение с предишното съфинансиране на отделни проекти.

„Shift2Rail“ цели да осигури: намаляване с до 50 % на разходите в рамките на жизнения цикъл на железопътния транспорт (т. е. разходи за изграждане, експлоатация, поддръжка и обновяване на инфраструктурата и подвижния състав); цялостно увеличаване на капацитета до 100 %; общо повишаване на надеждността с до 50 % в различните сегменти на пазара на железопътни услуги.

Научните изследвания и иновациите ще бъдат насочени към пет ключови области:

подобряване на качеството на услугите — тук усилията ще се насочат към разработване на ново поколение влакове с висок капацитет, които са икономични и надеждни;

повишаване на капацитета и осигуряване на движението на повече влакове по едни и същи линии – това ще доведе до разработване на по-интелигентни системи за управление и контрол на трафика;

осигуряване на надеждна, висококачествена инфраструктура, включително намаляване на шума от коловоза, намаляване на разходите и разработване на интелигентна поддръжка;

предоставяне на интегрирани услуги за закупуване на билети и продукти за планиране на маршрута — това ще доведе до разработване на новаторски услуги и решения в областта на ИКТ;

разработване на по-добри решения в областта на логистиката и интермодалния товарен транспорт, така че да има по-добри връзки между железопътния транспорт и другите видове транспорт.

Създаването на смесено железопътно предприятие — публично-частно партньорство, наречено „Shift2Rail“ — ще позволи обединяването на публични и частни ресурси, които да бъдат насочени към изследователски дейности, които са решаващи за изграждането на единно европейско железопътно пространство и за подкрепата за конкурентоспособността на железопътния сектор като цяло, създаването на работни места и повишаването на износа. В проекта практически ще участват всички европейски доставчици в областта на железопътния сектор, включително иновативни малки и средни предприятия. Целта е да се ускори разработването на нови технологии и пускането им на пазара. В него ще се включат дружества, които оперират или управляват железопътна инфраструктура, за да са гарантира, че изследователските дейности са съобразени с нуждите на пазара. В момента производителите на железопътно оборудване Alstom, Ansaldo STS, Bombardier, Siemens, Thales и CAF, както и дружествата за управление на инфраструктура Trafikverket и Network Rail вече са потвърдили, че ще участват с поне по 30 млн. евро в инициативата „Shift2Rail“ (общо 270 млн. евро).

Контекст

Европа е изправена пред сериозни предизвикателства, що се отнася до нарастващите задръствания, увеличения трафик и нуждата от изграждане на устойчиви транспортни връзки за подпомагане на икономическия растеж.

Въпреки положителните промени на някои пазари, железопътният сектор е в стагнация или бележи спад в много страни от ЕС. Средният дял на железопътните пътнически превози във вътрешния транспорт на ЕС е останал повече или по-малко непроменен от 2000 г. — на равнище около 6 %, докато делът на железопътните товарни превози е спаднал от 11,5 % до 10,2 %.

В отговор на това Европейската комисия предприема три ключови действия:

1. Голям пакет от мерки за преструктуриране на железопътния пазар в Европа (4-ти пакет за железопътния транспорт).

2. Утрояване на инвестициите в европейската инфраструктура от сегашните 8 млрд. евро на 26 млрд. евро за периода 2014-2020 г. Над 80 % от тази сума ще бъде за железопътния транспорт.

3. Утрояване на инвестициите в научни изследвания и иновации в областта на железопътния транспорт, най-вече в рамките на новата програма „Shift to Rail“.

За повече информация:

MEMO/13/1143

IP/13/1239

Следвайте заместник-председателя Калас в TwitterЗа контакти:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)IP/13/1250

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница