Програма За дисциплината : Карантина на растенията Включена като: задължителна в учебния планДата24.01.2017
Размер83.33 Kb.
#13407
ТипПрограма

Аграрен университет- Пловдив

Факултет по растителна защита и агроекология
Утвърждавам:
Р Е К Т О Р:

оц. д-р Димитър Греков)

ДЕКАН:

(Доц. д-р Янко Димитров)

учебна програма

За дисциплината: Карантина на растенията

Включена като: задължителна в учебния план

на специалността: Растителна защитав област 6.Аграрни науки и ветеринарна медицина

от професионално направление 6.2 растителна защита

за образователно-квалификационна степен “Магистър

Катедра Ентомология
Пловдив

2008 г.

учебна програма


по дисциплината Карантина на растенията”

за Магистратура поРастителна защита


Вид на занятието

Семестър

Хорариум седмично

часове

Лекции

Летен

2

45

Лабораторни упражнения

летен

2

30

Учебна практика

летен
12

ИзпитАнотация: Основната задача на растителната карантина е да опазва територията на дадена страна от поникването на карантинни вредители и да се организират мероприятия за ограничаване на по-нататъшното разпространение и за ликвидиране на влезлите в страната карантинни вредители.

Изучаваната дисциплина има за цел да даде основни познания по икономически най-важните карантинни вредители, обект и вътрешна карантина на растенията.СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

А. ЛЕКЦИИ:

Тема I. Обща част

Студентите ще се запознаят с въпроси, свързани с теоретичните постижения на растителната карантина, с необходимостта от провеждане на карантинни мероприятия за опазване на страната от внасянето на карантинни вредители с възникването, развитието и международното сътрудничество и законодателство в областта на карантината.Тема I. подтема 1. Карантина на растенията - Значение, задачи и форми.

В подтемата ще се разгледа значението на карантината на растенията като система от държавни мероприятия, посочени към осъществяването на основната задача - опазване територията на дадена страна от проникването на карантинни вредители на мероприятия за ограничаване на по-нататъшното разпространение и за ликвидиране на проникналите такива. Ще се радгледат и възникването, развитието и международното сътрудничество по карантина на растенията в България.Тема I. подтема 2. Карантина на растенията - Форми, методи и обследване, и организация на карантината в България.

В подтемата ще се разгледат формите на растителната карантина -външна, вътрешна и транзитна; методи на преглед и експертиза на подкарантинни материали и начините на извършване на карантинните прегледи; организация на карантината на растенията в България.Тема II. Спнециална част - хорариум - часа

Студентите ще се запознаят с карантинните болести, неприятели и плевели, включени в най-новия списък на карантинните обекти.

В подтемата ще се разгледат външнокарантинните болести и неприятели по различните култури.

Подтема 1.1.0 Болести и неприятели по житните култури.

В подтемата ще бъдат разгледани най-важните болести по житните култури - индийска главня, черна и жълта бактериоза по пшеницата; мозайка по ечемика; бактериоза, главня и вирусна болест по ориза - бял лист; сухо гниене, бактериално увяхване и южна петнистост по царевицата; неприятели: оризова стъблена нематода, азиатски /източен/ бръмбар, западен царевичен коренов червй.Подтема 1.2.0. Неприятели и болести по зърнено-

бобовите, картофите.

Подтема 1.2.1. Неприятели по зърнено - бобовите

култури.

В подтемата ще бъдат разгледани най-важните неприятели по зърнено-бобовите култури, китайски, фъстъков, бразилски, бобов, детелинов и египетски зърнояд; соева нематода.Подтема 1.2.2. Болести по зърненобобовите и

неприятели и болести по картофите.

В подтемата ще бъдат разгледани: Болести: рак по стъблата церокоспороза по соята; главня, фомоза, пожълтяване на жилките, жълто вджужаване, рак и пръстеновидно гниене по картофите; Неприятели: индийски картофени хоботници, бледа картофена нематода, клубенова земна бълха, аржентински стъблохоботник.Подтема 1.3.0. Болести и неприятели по цвеклото и

влакнодайните култури.

В подтемата ще бъдат разгледани болести и неприятелите по цвеклото, памука и лена.Подтема 1.3.1. Болести по цвеклото и памука

В подтемата ще се разгледат къдравост на върха, къдравост на листата и сребриста болест по цвеклото; антракноза и тексаско кореново гниене по памука; пасмо по лена.Подтема 1.3.2. Неприятели по памука

В подтемата ще бъдат разгледани: розов червей по памука, слезов молец, азиатска памукова нощенка, египетска памукова нощенка, бодлив кутийков червей, мексикански памуков хоботнищ, тютюнева белокрилка, японска белокрилка.Подтема 1.4.0. Неприятели и болести по зеленчуковите

култури и тютюна

В подтемата ще бъдат разгледани: пъпешовата муха, южно оклоцийно гниене, бактериоза по доматите, пръстеновидни петна по доматите, пръстеновидни петна по тютюна.


Подтема 1.5.0. Неприятели и болести по овощните

култури.

В подтемата ще бъдат разгледани болести и неприятелите по овощните култури - праскова, ябълка, круша, череша, лещник.Подтема 1.5.1. Болести по овощните култури

В подтемата ще бъдат разгледани болести по овощните култури: огнен пригор по овощните, бактериален пригор по лещника, рак по костилковите; жълтеница, мозайка, розетъчна болест и бактериоза по прасковата; черни катранени петна по ябълката; бактериална съчмянка по костилковите, листно завиване по черешата; загиване на крушата.Подтема 1.5.2. Неприятели по овощните култури

В подтемата ще бъдат разгледани неприятелите по овощните култури: Раголетис ., крушева огневка, Carposina niponensis. сливов молец, ябълкова златка, японски бръмбар, сливов хоботник.Подтема 1.6.0. Болести по ягодоплодните култури

В подтемата ще бъдат разгледани болестите по ягодоплодните култури: бактериоза и златисто пожълтяване по лозата; бактериоза и мана по ягодата, Strawberivein bonding virus; пръстеновидни; петнистост и къдравост по листата на малината; вджуджаване на капината.Подтема 1.7.0. Болести и неприятели по маслодайните

и украсните видове.

В подтемата ще бъдат рагледани болести и неприятелите по роза, лавандула, хризантема, карамфил, зюмбюл, гладиоли, пеларгониум. Болести: увяхване по розата; антракноза, бяла ръжда, бактериално увяхвяне, бактериална храстовидност и увяхване на карамфил жълта бактериоза по зюмбюла по; ръжда по пеларгониума; ръжда по гладиолите. Неприятели: голяма и малка нарцисова муха; листозавивачка и карамфилова муха; хризантемова галица и минираща хризантемова муха; молец и завивачка по азалията, калифорнийски трипс, род Лириомиза.Подтема 1.8.0. Болести и неприятели по горските

видове

В подтемата ще бъдат разгледани болестите и неприятелите по горските видове: Болести; увяхване на дъба, ендотиев рак, Ieratoyafumbriata, Hyponylon mematum,род Aroeuthobium, кафяви петна по бора, галова ръжда по бора, ръжда по тополата, фломена некроза по бряста. Неприятели: местен беловинояд, северен бял хоботник, бял боров хоботник, борова нематода, корояди от род Ипс. Дендотронукс и Ксиласандрус, род Аклерис, Гиллетелла и др.Подтема 1.9.0. Неприятели по субтропичните култури

и складираните продукти и материали.

В подтемата ще бъдат разгледани неприятелите по субтропичните култури: средиземноморска, мексиканска и източна плодова муха, цитрусова и черна цитрусова белокрилка, бананов минирращ моллец по цитрусовите и неприятелите по складираните продукти и материали: царевична и широкохоботна гъгрица, сиамски плосък бръмбар, оризова, огневка, смокинов молец,семенен молец, Dinoderus minutus, Trogoderma granarium.Тема II. подтема 2.0.0. Вътрешнокарантинни

неприятели

В подтемата ще бъдат разгледани вътрешнокарантинните неприятели: бяла американска пеперуда, източен плодов червей, калифорнийска , черничева и австралийска щитоносна въшка, фасулев и папудов зърнояди, картофен молец, златиста цистообразуваща кртофена нематода и конопена завивачка.Тема II. подтема 3.0.0. Карантинни плевели.

В подтемата ще бъдат разгледани външнокарантинните плевели: пеленолистна, многогодишна и триделна амброзия, розова метличина, ива, мексикански и каролински домат, щировиден аксирис, видове от род Striga, Cenchus, Helianthus.Б. Лабораторни упражнения - хорариум 30 часа

1.0.0. Ентомологична експертиза

1.1.0. Неприятели по складираните продукти и

материали

1.1.1. Определяне на видовете от сем. Dermestidae.

Приготвяне на микроскопски препарати от гениталите на възрастните насекоми и от ларвните кожички.

1.1.2 Определяне на видовете от сем. Bruchidae и Curculionidae. Подготввяне на микроскопски препарати от генитали.

1.2.0. Неприятели по овощните култури

1.2.1. Събиране, съхраняване и определяне и дрги видове щитоносни въшки. Приготвяне на микроскопски препарати.

1.2.2. Експертиза на пресни плодове. Приготвяне на микроскопски препарати от гъсеници на плодови червеви и определяне на видовете.

1.2.3. Експертиза на цитрусови плодове. Приготвяне на микроскопски препарати от ларви на плодови мухи и определяне на видовете.

2.0.0. Експертиза за установяване на карантинни плевели, запознаване с карантинните плевели и определяне на същите по семената и хабитус.

3.0.0. Карантинни болести и неприятели.


ЛИТЕРАТУРА


А. Основна

1. Григоров, Ст.,1992, Карантина на растенията, Земиздат,

2. Павлов, А., 1990, Ръководство за упражнения по карантина на растенията,

Б. Допълнителна

1. Бабин, В.В.,1966, Сборник работ по вопросам карантина растении, В, п.,18.

2. Басарова Е.,Колева Л.,1977, - Растителна защита Кн 8.

3. Варшалавич, А.А.,1972, Руководство по досмотзу и экспертиза растителен, х других подкарантини,х материалов, Колос, М.

4.Долженко, И.К., 1985, Основи карантина сельскохозяйственных растении. Агропромиздат, М.

5. Кирюхина,Р.И. 1970 , Справочник по карантинным и другим опасним вредителям, болезням сорным растениям. Колос.,М.

6. Ломекина, м. и., 1970, Справочни по карантинным и другим опасным вредителям, болезням и сорным растениям. Колос. М.

7. Медведева, В. И., Справочник по карантинным и другим опасным вредителям, белезням е сорным растениям. Колос. М.

8. Поспелов, С. М., 1985, Основы карантина сельскохозяйственных Растений, Агропромиздат, М.

9. Премаковская, М. А., Карантин Растений в СССР, Агропрмиздат, М.10. Стелков, Ю.Н., 1986, Карантин растений в СССР, Агропромиздат, М.
Каталог: cntnr -> uchebni programi -> U programi RZA
U programi RZA -> Факултет растителна защита и агроекология
U programi RZA -> Лекции Упражнения, семинари
U programi RZA -> Лекции Упражнения, семинари
U programi RZA -> Лекции Упражнения, семинари
U programi RZA -> Лекции Упражнения семинари Учебни практики Други форми 01. 01. 04
U programi RZA -> Програма за дисциплината цветарство включена като факултативна в учебния план на специалност екология и опазване на
U programi RZA -> Утвърждавам: р е к т о р: /доц. Д. Греков
U programi RZA -> Лекции Упражнения семинари Учебни практики Други форми 01. 01. 03
U programi RZA -> ПроФ. дсн Йорданка Кузманова


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница