Програма за електронни таблици ms excel Свързани таблици. Серии от данниДата24.05.2017
Размер19.87 Kb.
#21912
ТипПрограма
УЧЕБНА ПРАКТИКА – РАБОТА С КОМПЮТЪР В БАНКОВОТО, ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ДЕЛО

І. Основни понятия. Терминология.

1. Операционни системи и дискови носители.

2. Видове информационни системи в банковото дело. Свързаност и


ІІ. Работа с програми за електронни таблици

1. Програма за електронни таблици MS Excel

2. Свързани таблици. Серии от данни.

3. Финансови функции. Приложение финансовите функции в банковото дело.


ІІІ. Работа със специализиран банков софтуер БАНКЕР-2

1. Обща характеристика на програмния продукт. Преглед на менюто

2. Видове сметки. Банков сметкоплан. Клиентска картотека. Въвеждане на нов клиент. Такси и комисионни

3. Мемориален ордер. Едноредови счетоводни операции. Двуредови счетоводни операции.

4. Въвеждане на клиентски платежни нареждания и инкаса /в лева/. Въвеждане на вносни бележки и нареждания-разписки.

5. Касова дейност. Касови документи. Касови операции с валута /теглене и внос/.

6. Покупко-продажба на валута. Безналични валутни разплащания.

7. Депозити. Олихвяване. Спестовни книжки. Пълномощни. Спесимени.

8. Кредитиране. Кредитни досиета. Справки.

9. Съхраняване на банковата информация. Електронни архиви.


ІV. Системи за електронни разплащания.

1. Банкови системи за електронни разплащания - БИСЕРА, РИНГС, SWIFT

3. Системи за картови разплащания – БОРИКА. Дебитни и Кредитни карти.

2. Системи за експресни преводи /Western Union, Moneygram, Express-M/


V. Интернет банкиране.

1. Системи за интернет банкиране.

2. Интернет системи за електронни разплащания /ePay.bg, eBG.bg, PayPal/

Регистрация в ePay със симулация на плащане.


VІ. Сигурност на електронните разплащания

1. Електронен подпис. Цифров сертификат.

2. Криптиране на информацията.

3. Защита на локалната компютърна система. Права за достъп. Компютърни вируси и защитни стени.


Литература:

1. „Банково дело”, Радко Радков, Даниела Манчева, изд. „Мартилен”, 2007

2. http://bnb.bg

3. http://epay.bg

Разработил:/ М. Вълчев /


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница