Програма за енергийно обновяване на жилищни многофамилни сгради, оборудва и въведе в експлоатация пункт за технически прегледи и автомивкаДата15.01.2018
Размер26.4 Kb.
#47413
ТипПрограма
ОБЩИНА БУРГАС

8000 Бургас, ул.”Александровска” № 26

тел.централа: 056/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14

www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bgправо съединение 1
ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

БУРГАС

Д ОК Л АД Н А З А П И С К А

ОТ КРАСИМИР СТОЙЧЕВ – ЗАМ.-КМЕТ „ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ И ИКОНОМИКА“
ОТНОСНО: Избор на управител на „Чистота“ ЕООД, гр. Бургас

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговските дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас, Общински съвет - Бургас, в качеството му на упражняващ правата на едноличния собственик на капитала, избира управителите на общинските еднолични търговски дружества, определя възнаграждението им, правомощията и срока, за който те са делегирани.

Ръководството на „Чистота “ ЕООД, в лицето на управителя, г-жа Анета Младенова, непрекъснато търси нови възможности за увеличаване на обема и вида на предоставяните услуги. През последните години дружеството придоби сертификат за строителна категория и стартира с изпълнение на дейности по Националната програма за енергийно обновяване на жилищни многофамилни сгради, оборудва и въведе в експлоатация пункт за технически прегледи и автомивка.

На 02.10.2017г., изтича срока на сключения договор за възлагане управлението на „Чистота “ ЕООД с г-жа Анета Младенова. Г-жа Младенова се е доказала като управител, който защитава интересите на дружеството и води гъвкава, пазарно ориентирана политика, с цел реализиране на печалба. Изложеното е основание да предложа на Общински съвет – Бургас в качеството му на упражняващ правата на едноличния собственик на капитала на дружеството, да избере г-жа Анета Младенова за управител на „Чистота“ ЕООД за нов три годишен срок.

Ето защо, на основание чл.137, ал.1, т.5 от Търговски закон, чл.12, ал.1, т.14 и чл.25, ал.2, от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговските дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас, предлагам Общински съвет-Бургас да вземе следнитеР Е Ш Е Н И Я:


  1. ИЗБИРА АНЕТА ДИМИТРОВА МЛАДЕНОВА, с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, бл.65 А, вх.1, ет.1 за управител на „Чистота“ ЕООД за срок от 3 години, считано от 03.10.2017г.

  1. ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на управителя, както следва: месечно възнаграждение в трикратен размер на средната брутна месечна заплата в дружеството, но не по-голям от размера на заплатата на Кмета на Община Бургас.

  2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Бургас да сключи договор за възлагане управлението на „Чистота“ ЕООД с г-жа Анета Димитрова Младенова, съгласно утвърдения образец №2 към приложение №1от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговските дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас.С уважение,

КРАСИМИР СТОЙЧЕВ

ЗАМ.-КМЕТ „ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ И ИКОНОМИКА“

Съгласувал:

Ивелина Стратева

Директор на дирекция ИСД

Изготвил:

Виолета Лазова – гл. експерт в дирекция ИСД
Каталог: sites -> default -> files -> upload
upload -> Н а р е д б а от 27 март 2003 год
upload -> Първи общи положения ч
upload -> Промоция ранно записване от eur 479/круиз
upload -> Решение за учредяване на Подготвителен комитет за провеждане на Дипломатическа конференция за ревизия
upload -> Докладна записка от евгений николов мосинов общински съветник от групата на бсп
upload -> Термокерамично покритие SuperShield Interior Характеристики и технология за полагане на вътрешно термокерамично покритие
upload -> Práva žáků/ Права на учениците Všechny děti mají v ČR právo na vzdělání


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница