Програма за избираеми учебни часове по английски езикстраница1/3
Дата03.01.2022
Размер133 Kb.
#112811
ТипПрограма
  1   2   3
Програма ИУЧ- V клас Пушкарова 2020-2021

Основно училище „Стоян Михайловски”


4004 ПЛОВДИВ Директор тел. 69-24-37

ул.”К. Геров”№45 Канцелария тел. 69-92-86

е-mail: ou_st.mihaylovski@stmihaylovski.com

Утвърждавам:…………………

ТИНКА БАЛАБАНОВА

ДИРЕКТОР НА

ОУ „СТ. МИХАЙЛОВСКИ” –

ПЛОВДИВ

УЧЕБНА ПРОГРАМА
ЗА ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА
V клас
за учебната 2020/2021 година
34 учебни седмици – по 0,5 часа седмично

Изготвил: Атанаска Пушкарова


  1. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА:

Обучението по английски език в прогимназиалния етап на основната образователна степен е насочено към овладяване на основни знания, умения и отношения, свързани с общуването и с изграждането на комуникативни компетентности на ученика.


Тази програма за общообразователна подготовка по английски език е предназначена за ученици от V клас, покрили ниво А1 по Общата европейска езикова рамка при завършване на началния етап на основното образование и започващи обучение за постигане на ниво А2 в края на VII клас. Учебната програма конкретизира резултатите, които учениците трябва да постигнат в края на V клас по всяко едно от четирите умения чрез основните тематични области и конкретните теми към тях.
Тематичните области, лексиката и граматическият материал са ориентирани към интересите и възрастовите особености на учениците. Програмата следва спираловидния принцип на повторяемост и постепенно разширяване на знанията, уменията и компетентностите, отнасящ се както за всеки клас, така и за целия етап на обучение.
  1. Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница