Програма за изучаване на операционната система Windows xp. Ръководството съдържа първоначално запознаванестраница1/10
Дата29.01.2017
Размер0.79 Mb.
#13793
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Министерство на отбранатаВисше Военноморско Училище “Н.Й.Вапцаров”-ВарнаМАРИЯ ИВАНОВА ЕРЕМИЕВА


КРАТКО РЪКОВОДСТВОза


WINDOWS XP

Варна, 2006 г.


Министерство на отбранатаВисше Военноморско Училище “Н.Й.Вапцаров”-ВарнаМАРИЯ ИВАНОВА ЕРЕМИЕВА


КРАТКО РЪКОВОДСТВОза


WINDOWS XP

Варна, 2006 г.Еремиева,М.Кратко Ръководство за Windows XP, Варна, ВВМУ ”Н.Й.Вапцаров”, 2006.

Настоящото ръководство е предназначено за обучаемите, курсанти и студенти във ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” като осигурява провеждането на занятията по дисциплината “Информатика”.

Основа на ръководството Windows XP е учебната програма за изучаване на операционната система Windows XP. Ръководството съдържа първоначално запознаване с устройството и принципа на работа на компютъра, с файловата организация, с основните програмни групи на операционната система Windows XP и тяхното предназначение. В някои от темите се посочват разликите с по-старите версии на операционната система, като се акцентира на Windows 98. Към темите са приложени планове за провеждане на упражнения, според учебната програма.

Авторът благодари предварително за всички препоръки и забележки относно съдържанието на ръководството и неговото оформление.

Ръководството може да се използва и за дистанционно обучение.

В изложението на ръководството е цитирана търговската марки, принадлежащи на фирмата Microsoft corporation-Windows.

 Мария Иванова Еремиева, автор, 2006 г

 ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”, 2006


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е


Съдържание

4
Списък на съкращенията

5

Тема I.

Принцип на работа и устройство на компютъра

6

Тема II.

Oперационни системи за ПК. Файлова система

11

Тема III.

Въведение в Windows XP

14

Упражн. 1

Работа с мишка, менюта и прозорци. Бутон Start.

23

Тема IV.

WINDOWS EXPLORER

24

Упражн. 2

Операции с папки и файлове..

34

Упражн. 3

Операции с дискове

36

Тема V.

Настройка на параметрите. Control panel.

37

Упражн. 4

Настройка на параметрите на системата и работната среда

42

Тема VI.

Работа с инструментални и архивиращи програми.

43

Упражн. 5

Работа с инструментални и архивиращи програми.

50

Тема VII

WORDPAD. PAIN

51

Упражн. 6

WORDPAD. PAIN

56
Литература

57Списък на съкращенията
АД-Атрибут за Достъп;

АЛУ-Аритметико-логическо устройство;

ЗУГМД-Запомнящо устройство на гъвкав магнитен диск;

ЗУТМД-Запомнящо устройство на твърд магнитен диск;

ФДУ-Флопидисково устройство;

МП-Микропроцесор;МПС-Микропроцесорна система;

ПК-Персонален компютър;

ПО-Програмно осигуряване;

ОС-Операционна система;

BIOS-Basic Input Output System (Базова входно-изходна система);

CP-Control Panel;GUI-Графичен Потребителски Интерфейс;

IBM-International Business Machine;

POST-Power on Self Test;

RAM-Random Access Memory;

ROM-Read Only Memory;

WE-Windows Explore
Тема I

ПРИНЦИП НА РАБОТА И УСТРОЙСТВО НА КОМПЮТЪРА

  1. Принцип на работа на компютъра

Всеки компютър представлява комплекс от технически средства и връзки между тях, предназначени за решаване на широк кръг от задачи чрез автоматична обработка на информация. Обработката на информация е свързана с:

  • въвеждане на информация в компютъра;

  • съхраняване на информацията за определен интервал от време;

  • обработване на информацията по определен начин;

  • извеждане на получените резултати.

За осигуряване на описаните операции е необходимо в структурата на компютъра да има следните блокове(фиг. I.1.):

  • входни устройства;

  • памет за съхранение на информацията;

  • обработващо устройство;

  • изходни устройства

Съвместната работа и управлението на посочените блокове се извършва от Управляващо устройство. По този начин се стига до класическата структура на компютъра, показана на следващата схема:


Обработвана информация


ВХОДНИ УСТРОЙСТВАПАМЕТ

ИЗХОДНИ УСТРОЙСТВА

Управляваща информацияАЛУСподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница