Програма за конфигуриране Предварителни поясненияДата28.08.2016
Размер143.68 Kb.
ТипПрограма
EMMERICH

TELECOMMUNICATION

I S T E C

1003 / 1008

ISDN Телефонна централа


Ръководство за работа и програмиране
СЪДЪРЖАНИЕ


 1. Общо описание

  1. Описание на продукта

  2. Характеристики на ISTEC 1003/ 1008

  3. Инструкции за безопасност

2. Обслужване на телефонна централа ISTEC

2.1. Фабрични настройки (базова конфигурация)

2.2. Функционална проба

3. Работа на ISTEC

3.1. Тонално номеронабиране (DTMF)

3.2. Импулсно номеронабиране

3.3. Защита срещу претоварване от високо напрежение

3.4. Аварии с електрическото захранване

3.5. Използване на аналогови модеми

4. Работа с телефонна централа ISTEC

4.1. Значения на използваните символи

4.2. Вътрешни повиквания

4.3. Външни повиквания

4.4. “Прихващане на повикване”

4.5. Прехвърляне на разговор с предварително уведомяване

4.6. Прехвърляне на разговор без предварително уведомяване

4.7. Използване на”Бързо номеронабиране”

4.8. “Превключване между два разговора”

4.9. “Тристанна конферентна връзка”

4.10. Вътрешна конферентна връзка

4.11. Колективно повикване

4.12. Приемане на изчакващо повикване

4.13. “Алармено повикване” (само за ISTEC 1008)

4.14. “Блокиране на телефонни номера”

4.15. Модул за “Музика при задържане”

5. Инсталиране и стартиране на компютърната програма за конфигуриране

5.1. Предварителни пояснения

5.2. Изисквания към компютърната система

5.3. Инсталиране на софтуера под Windows 95

5.4. Стартиране на компютърната програма за конфигуриране

1. Общо описание.
1.1. Описание на продукта

Тази телекомуникационна система предоставя всички възможности на новата ISDN мрежа, като цифрово качество на предаването, повишено използване на линиите, гарантирана секретност на разговорите и възможността за включване на допълнителни услуги като Конферентен разговор или Задържане на повикването.

Това включва :


 • Аналогови телефони

 • Факс аларати от Група 3

 • Телефонни секретари

 • Модеми със скорост 33,600 Bit/s1.2. Характеристики на ISTEC 1003/ 1008

 • Свързване point-to-point, point-to-multipoint

 • ISDN протокол ITR6 и DSS1 (Euro ISDN)

 • Свързване на телефонни апарати с тонално набиране

 • Свързване на телефонни апарати с импулсно набиране

 • Вътрешна конференция между три абоната

 • Възможност за свързване на домофонна инсталация

 • Възможност за отваряне на врата

 • Възможност за свързване на външен източник на музикална пауза

 • Сигнализиране при отваряне на врата

 • Музикална пауза

 • Таксуване

 • Обратно запитване

 • Прехвърляне на разговор

 • Конферентен разговор

 • Приемане на позвъняване (pick-up)

 • Разговор с два абоната (през 2В канала)

 • Пренасочване на повикване за вътрешни абонати и селищна абонатна линия

 • Забрана за набиране – 5 нива

 • Дневен и нощен режим на работа

 • Програмиране от РС или телефон


1.3. Инструкции за безопасност

Вашата централа ISTEC 1003/ 1008 е произведена и тествана по най-новите методи на производство. Спазени са строгите нормативни изисквания на европейското законодателство. Въпреки това, независимо че са взети всички възможни мерки за безопасност, както при всяко електрическо оборудване, винаги има известен минимален риск при употребата на апарати, работещи с електричество.


В следните случаи е необходимо изключването на ISTEC 1003/ 1008 от електрическата мрежа:

 • Ако в оборудването проникне вода или друга течност;

 • Ако кабелът за електрическото захранване или куплунгът му са повредени;

 • Ако ISTEC 1003/ 1008 не функционира правилно, въпреки че всички инструкции от Ръководството за експлоатация са изпълнени правилно.Правилна експлоатация


Вашата централа ISTEC 1003/ 1008 е предназначена само за свързване на аналогови терминали към ISDN основен достъп. Не е разрешено използването и по никакъв друг начин.

Промени и преустройвания


Не трябва да бъдат правени никакви опити за промяна на дизайна или елементите на безопасност на вашата централа без изричното одобрение на Emmerich GmbH & Co.

Всяка такава промяна снема всякаква отговорност от Emmerich GmbH & Co за настъпили в последствие щети. В частност, никакви ремонти или запойки немогат да се извършват върху електронните платки.


2. Обслужване на телефонна централа ISTEC

2.1. Фабрични настройки (базова конфигурация)

Когато свържете захранващия кабел към ISTEC 1003/ 1008 , централата се стартира с фабрично зададените настройки

.

ISDN протокол - DSS1(Euro ISDN)

ISDN режим на работа - point-to-point(P-P)

Вътрешни телефонни постове /ВТП/ - от 21 до 28

Код на страната – Германия

Таксуване – изключено

PIN - 0000 за всички ВТП

Домофонна уредба - сигнализира на 4 аналогови линии

Пренасочване на повикванията - деактивирано

Изчакващо повикване - изключено

Вътрешна музика - фиксирана

Автоматична външна линия - деактивирана

Блокирана на телефонни номера – деактивирано


2.2. Функционална проба

След като вдигнете телефонната слушалка, трябва да чуете вътрешния сигнал на централата. Ако не го чувате, откачете ISTEC 1003/ 1008 централата от мрежовото захранване и от мрежовия терминатор (NTBA).

Проверете отново всички свързвания.

Ако не можете да установите причината за грешка, свържете се с вашия дистрибутор.

Тествайте вашата ISTEC 1003/ 1008 телефонна централа, като проведете разговори с всички терминали и домофонната уредба.

За да проверите връзката към обществената ISDN мрежа, обадете се на вашата ISTEC 1003/ 1008 централа чрез външна линия през автоматичната на местния телеком оператор. За да направите това, наберете “0” за външна линия. Когато чуете сигнала “свободно” на външната централа, наберете един от многократните абонатни номера (MSN), предоставени ви от вашия телекомуникационен доставчик.


3. Работа на ISTEC

3.1. Тонално номеронабиране (DTMF)

Към вашата централа ISTEC можете да свързвате всякакви аналогови телефони с тонално набиране (DTMF), при които бутонът R функционира като flash -бутон (flash-период 80 ms 30 ms).ISTEC не поддържа телефони, на които бутонът R функционира като бутон за зануляване.

Бутонът R се използва за прехвърляне на повикване към друг потребител.3.2. Импулсно номеронабиране

С вашата централа ISTEC 1003/ 1008 можете да използувате и телефони, които работят само с пулсово избиране. Функциите при които аналогови телефони изискват тонално номеронабиране (DTMF) с бутона R, не могат да бъдат използвани с пулсово номеронабиране. Това означава, че с такива телефони можете само да осъществявате външни/ вътрешни разговори.

По технически причини , телефоните с шайби за номеронабиране могат да наберат грешно номера. Такива телефони не трябва да бъдат свързвани с централата ISTEC 1003/ 1008.
3.3. Защита срешу претоварване от високо напрежение

Вашата централа ISTEC 1003/ 1008 plus е защитена до известна степен от високо напрежение чрез телефонната система. Все пак, от съображения за сигурност, изключвайте съединителя RJ-45 по време на гръмотевична буря или инсталирайте предпазители за високо напрежение към телефонните линии.


3.4. Аварии с ел. захранване

При аварийно изключване на ел. захранване, текущите външни и вътрешни връзки се прекъсват. Настройките, конфигурирани чрез компютърната програма или през телефон, се съхраняват от системата за случай на аварийно спиране. Препоръчва се отделна защитена мрежа от електрическо захранване 220 V, за да се избегне прекъсването на работата на телефонната централа, причинено от авария на друг електродомакински уред, причиняващ късо съединение.


3.5. Използване на аналогови модеми

Телефонната централа ISTEC 1003/ 1008 позволява свързването на модеми с максимална скорост на предаване до 33,600 Bit/ s. Въпреки това, не може да се гарантира скоростта на цифрово предаване по външни линии. Това зависи от качеството на линията между обществената ISDN централа и модема, който изпраща или получава данни. Деактивирайте разпознаването на сигнал “свободно” от вашия модем. При набиране на номер, използвайте пауза от приблизително 3 секунди между кода на централата “0” и номера на външната линия. Пропускането на тази пауза може да доведе до грешни набирания.

Сигналът при “Задържане на повикването” може да смути предаването или приемането на данни, израдено в прекъсване на връзката. Затова тази функция трябва да бъде деактивирана на терминали със свързани модеми.

4. Работа с телефонна централа ISTEC

В тази глава ще бъдат показани как се използват различните функции на вашата ISTEC комуникационна система с аналоговия телефонен апарат.


4.1. Значения на използваните символи

 Затворете слушалката

 Вдигнете слушалката

 Провежда се разговор

… Наберете номер или показан код


 • Звънец на телефон


4.2. Вътрешни повиквания

ISTEC 1003/ 1008 позволява осъществяването на вътрешна връзка между два телефонни апарата. Вътрешните номера се набират посредством двуцифрено число (21…29).

 Вдигнете слушалката. Ще чуете сигнала за вътрешно набиране Т1

… Наберете номера на вътрешната линия. Ще чуете сигнала свободно Т3.

 Проведете вашия разговор.


4.3. Външни повиквания

Можете да набирате и осъществявате външни повиквания, ако вашата линия няма забрана

За набиране.

За да осъществите външно набиране:

 Вдигнете слушалката. Ще чуете сигнала Т1.

… Наберете 0 за централата. Ще чуете сигнала за външно набиране Т2.

… Наберете желания вънщен номер и изчакайте.

 Проведете вашия разговор.


4.4. “Прихващане на повикване”

Чрез тази функция можете от вашия апарат да приемете вътрешно/ външно пивикване, насочено към друг вътрешен телефон.

 Някой от вътрешните телефони звъни (не вашия) .

 Вдигнете слушалката на системния телефон. Ще чуете сигнала Т1.

… Наберете 4 .Повикването ще бъде пренасочено към вашия апарат - вдигнете слушалката.

 Проведете вашия разговор.


Ако за даден апарат сте задали тип “Телефонен секретар”, можете да приемете повикване към него, дори ако секретарят е започнал записване на повикването.

4.5. Прехвърляне на разговор с предварително уведомяване

Можете да прехвърлите текущ разговор към друг вътрешен или външен абонат, но като предварително го уведомите за това. Ако се прехвърля външен разговор, той се включва автоматично към “Музика при задържане”, докато другия абонат реши да го приеме.

 Провеждате разговор.
Натиснете бутона R.
… Наберете номера на вътрешния абонат и изчакайте сигнала Т3 (свободно).

 Проведете вътрешен разговор.

 Затворете слушалката. Разговорът е прехвърлен.
Ако вътрешното повикване е неуспешно, тъй като терминалът дава заето или свободно, но никой не вдига слушалката, натиснете отново бутонът R и 0, за да се върнете към първоначалното външно или вътрешно повикване.
4.6. Прехвърляне на разговор без предварително уведомяване

Можете да прехвърлите текущ външен разговор към друг вътрешен или външен абонат и текущ вътрешен разговор към друг вътрешен абонат, без да го уведомите за това. В този случай, когато наберете вътрешния или външния номер и чуете сигнал свободно, затворете слушалката.

 Провеждате разговор.
Натиснете бутона R .

… Наберете номера на вътрешния абонат и изчакайте сигнала Т3 (свободно ).

 Затворете слушалката. Разговорът е прехвърлен.
Ако прехвърленото повикване не бъде прието от друг вътрешен абонат, след звънене на неговия телефон около 45 секунди, започват да звънят всички телефони.
Можете също да използвате “Прехвърляне на повикването” без предварително уведомяване, за да прехвърлите разговора на друг телефон, например с цел да проведете насаме вашия разговор с външния абонат (личен разговор).
4.7. Използване на “Бързо номеронабиране”

С функцията “Бързо номеронабиране” могат да бъдат запазени и набирани важни външни телефонни номера, на които се обаждате често. Необходимо е да наберете само три бутона, за да извършите “Бързо номеронабиране”. Тази функция предпазва от погрешно номеронабиране, особено на дълги номера. Номерата, запазени в паметта за “Бързо номеронабиране” , са достъпни за всички вътрешни потребители.

Централата ISTEC 1003/ 1008 предоставя 60 номера за “Бързо номеронабиране”, които могат да се зададат с помощта на компютърната конфигурираща програма.

Можете да набирате номерата за “Бързо номеронабиране” по следния начин:

 Вдигнете слушалката на съответния телефон.

… Наберете цифрата 3 и двуцифрения код на запаметения номер за “Бързо номеронабиране”. Изписаният номер указва на телефонната централа кой от запаметените номера за “Бързо номеронабиране” да избере.

 Проведете разговора.

 Затворете слушалката.


За да можете да ползвате описаната функция, необходимо е номерата за “Бързо номеронабиране” да са предварително програмирани чрез компютърната конфигурационна програма или от системния телефон.

4.8. “Превключване между два разговора”

Докато провеждате външен разговор, можете да наберете друг външен номер и да превключвате от единия разговор в другия, и обратно.

 Провеждате външен разговор.

Натиснете бутона R и след него 0.

… Наберете номера на външния абонат. Ще чуете сигнал Т3, ако търсената страна дава заето и сигнал Т5, ако е свободно.

 Проведете втория външен разговор.

… Натиснете бутона R и след него 0 , за да превключвате от единия разговор в другия, и обратно.
…Това превключване може да се осъществява неограничен брой пъти.
 Затворете слушалката.
В ISDN режимите point-to-point (P-P) и point-to-multipoint (P-MP) превключването между разговорите се осъществява в телефонната централа, като се използвата двата В-канала. В това време не можете да провеждата други външни разговори.
Ако повикването ви е неуспешно, натиснете бутоните R и 0 отново, за да се върнете към първоначалния си разговор.
Можете също да превключвате между външен и вътрешен разговор или между два вътрешни.
По време на превключване на два разговора, няма да получите сигнал за “Изчакващо повикване”.
4.9. “Тристранна конферентна връзка”

Можете да превърнете всеки външен разговор в “Тристанна конферантна връзка”, като добавите друг вътрешен потребител към текущия разговор.

 Провеждате разговор.
Натиснете бутона R

… Наберете номера на вътрешния абонат, когото искате да присъедините към текущия разговор.

 Продължете с втория разговор.

Натиснете бутона R и след него бутон #.

С това започва тристанната конферентна връзка.
За да бъдете уведомен за входящо повикване по време на вашия разговор, трябва да е активирана функцията “Изчакващо повикване” за този телефон.

4.10. “Вътрешна конферентна връзка”

Можете да присъедините други участници към текущия ви вътрешен разговор. По този начин могат да се присъединят допълнително максимум четирима участници.

 Провеждате вътрешен разговор.

Натиснете флаш-бутона R

… Наберете номера на вътрешния абонат, когото искате да присъедините към текущия разговор.


 • Продължете със следващия разговор.

Натиснете флаш-бутона R и след него номера на следвашия вътрешен абонат

 Продължете разговора с трима участника в конферентна връзка.


…Тези стъпки могат да бъдат повтаряни докато към конферентната връзка се присъединят общо максимум 4 участника.

4.11. “Колективно повикване”

При “Колективно повикване”, повикването се осъществява едновременно към всички незаети вътрешни номера, за които видът на свързания апарат е телефон. Само едно “Колективно повикване” може да се осъществява в даден момент.

 Вдигнете слушалката на някой от телефоните.

… Наберете код 29.

 Всички незаети телефони звънят.

 Проведете вашия разговор.

 Затворете слушалката.


4.12. Приемане на “Изчакващо повикване”

Ако за съответния телефон е активирана фунцията “Изчакващо повикване”, можете да приемете повикването по време на разговор и да превключвате между двата разговора.

 Провеждате разговор.

Чувате сигнала за “Изчакващо повикване”.

… Натиснете бутона R. и 0 . Свързвате се с външния изчакващ абонат.

 Продължете със следващия разговор. Другият абонат изчаква.

… Натиснете флаш-бутона R и след него 0, за да превключвате между двата външни разговора.

…Тези стъпки могат да бъдат повтаряни неограничен брой пъти.4.13. “Алармено повикване” (само за ISTEC 1008)

Можете да използвате тази функция, само ако вместо домофонната уредба (DES) сте свързали алармен бутон към ISTEC 1008 и сте указали датчика чрез компютърната конфигурационна програма. /Виж т /.

“Аларменото повикване” се задейства при натискане на алармения бутон.

При осъществяване на “Алармено повикване”, телефонът, указан в компютърната конфигурираща програма, звъни в продължение на 15 секунди.

За да можете да разпознаете обикновено повикване от “Алармено повикване”, препоръчително е да промените вида на звънене при повикване от домофонната уредба чрез компютърната конфигурираща програма.
4.14. “Блокиране на телефонни номера”

Тази функция позволява блокирането на телефонни номера или отделни части от номерата (например 0190.) за отделни вътрешни телефони. Това спомага за намаляване на разходите.

Преди да можете да използвате “Блокиране на телефонни номера”, първо трябва да зададете кои номера да се блокират чрез компютърната конфигурираща програма, /виж т. /

За всеки телефон могат да се зададат 10 забранени и 10 разрешени номера..

Ако централата разрознае забранен телефонен номер, номеронабирането се прекъсва и съответния телефон чува сигнал заето.

4.15. Модул за “Музика при задържане”

Когато към даден двужичен интерфейс (а/ b) е свързан модул за “Музика при задържане”, викащата страна чува мелодия, съобщение, информация и т.н., която сте избрали предварително, при прехвърляне на повикването, превключване на повикването или осъществяването на “Обратно повикване”. Модулът за “Музика при задържане” позволява лесно свързване на външно аудио устройство (например CD- плеър, радио, касетен дек и др.) към централата ISTEC 1003/ 1008.

Модулът за “Музика при задържане” може да се програмира и с помощта на компютърната конфигурираща програма
5. Инсталиране и стартиране на компютърната програма за конфигуриране

5.1. Предварителни пояснения

Дискетата, доставяна с ISTEC 1003/ 1008 , съдържа програмен пакет за конфигурирането на централата. Този програмен пакет позволява да програмирате всички функции на централата ISTEC 1003/ 1008 и да контролирате таксуването на разговорите.

Въпреки че са положени всички усилия за създаването на лесни за употреба програми, софтуерът все пак изисква минимални познания за работа с компютърл

Преди да започнете инсталирането на компютърните програми, съветваме ви да направите следното: • Направете резервно копие от дискетата;

 • Работете само с направеното копие;


5.2. Изисквания към компютърната система

100 % IBM – съвместим компютър (РС), със: • 3,5 “ флопидисково устройство;

 • 512 кВ оперативна памет;

 • VGA видеокарта;

 • Сериен порт (RS232c, Sub-D съединител, 9 – пинов)

В допълнение препоръчваме наличието на харддиск и мишка, и допълнителен сериен или паралелен порт за свързване на принтер.
5.3. Инсталиране на софтуера под Windows 95

Можете да инсталирате компютърната конфигурираща програма и под Windows 95. Стартирайте програмата по следния начин: 1. Пъхнете дискетата във флопидисковото устройство;

 2. Щракнете два пъти върху иконката My Computer;

 3. Изберете иконката за флопидисковото устройство и щракнете с мишката два пъти върху нея;

 4. Стартирайте програмата SETUP.EXE, като щракнете два пъти върху нея;

 5. Следвайте инструкциите на инсталационната програма.


За да направите указател (shortcut) към програмната група, издърпайте иконката на конфигуриращата програма с мишката от програмната група върху екрана.

 1. Програмиране на ISTEC от телефонен апарат

За програмиране на телефонната централа от ВТП 21 , използвайте кодовете от Таблица 1


Описание на използваните символи :

3 секунди пауза, продължителен сигнал за потвърждение;

Кратък сигнал за потвърждение;

Сигнал след всяка въведена цифра;

Двоен сигнал ;

Изчакване докато светодиодът отново се включи.


Рестартиране на централата – PIN : код 1008

Конфигуриране – PIN : PIN код на ВТП 21

Кодове за бързо набиране : от 301 до 360

СС : код на страната

MSN : многократен абонатен номер

No. MSN : както в конфигурационната програма от 01 до 10
 1. Връщане на конфигурацията на централата

Вдигнете слушалката / ВТП 21 /

Въведете код 81

Изчакайте тон за потвърждение

Въведете PIN код за телефон 21 (четири цифри)

Въведете цифрите 1 0 0 8

Изчаквайте тон след всяка цифраПоставете слушалката и изчакайте около 2 минути


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница