Програма за малки проекти на глобалния екологичен фондстраница1/4
Дата23.08.2016
Размер0.75 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4
ПРОГРАМА ЗА МАЛКИ ПРОЕКТИ НА

ГЛОБАЛНИЯ ЕКОЛОГИЧЕН ФОНДФОРМУЛЯР

за предложение за финансиране на проект

Име на проекта на български език

Демонстрационен проект за развитие на екотуризъм в община ВършецИме на проекта на английски език:

Demo-project for ecotourism development in Varshec regionКандидатстваща организация на български език:

Сдружение за гражданска инициатива „ЕКОТУР”Кандидатстваща организация на английски език:

ASSOCIATION „EKOTOUR”Партньори по проекта:

  • Партньор 1 : БЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЕ

  • Партньор 2 : ЕТ “ЕКОТУР – Д. Колева”, гр.Вършец

  • Партньор 3 : КЛИСУРСКИ МАНАСТИР, гр.Вършец

  • Партньор 4 : СДРУЖЕНИЕ „МИСИОНИС”, гр.Търговище


Асоциирани партньори:

Продължителност на проекта: 14 месеца

Общ бюджет на проекта, лева: 295 968 лв.

Сума, за която се кандидатства от ПМП, лева и % от общия бюджет: 76 590 лв. – 27 %

В случай на одобрение на предложението за финансиране, ПМП получава пълните права за публично разпространение на информация относно проекта и неговите резултати.

Попълва се от служител на ПМП

Номер на проекта:

Служител приел проекта: Подпис:

Дата на получаване:

І. 00000000КАНДИДАТСТВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ

1. Име на организацията

Сдружение за гражданска инициатива „ЕКОТУР”


2. Общи данни

Съдебна решение № 1/ 02.06.2006г. Ф.Д. 273/2006

Юридическо лице с нестопанска цел

Единен идентификационен код: 111 580 5103. Контакти

Адрес за кореспонденция: гр. София, проф.”Никола Михайлов” № 9

телефон: 980 46 89

факс: 980 46 89

e-mail: d.boianova@abv.bg
4. Банкова информация
5. Лице за контакт: (координатор на проекта)

Даниела Николова Боянова


6. Оторизирано лице, длъжност, номер на лична карта


Даниела Николова Боянова, председател на УС на Сдружение за гражданска инициатива “ЕКОТУР

7. Мисия и стратегически цели на организацията

Сдружение за гражданска инициатива “ЕКОТУР” е юридическо лице с нестопанска цел по смисъла на закона за юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на дейност в частна полза и представлява доброволно, независимо, неполитическо , самоуправляващо се обединение на физически и юридически лица, вписано в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел при Окръжен съд Монтана. Сдружението осъществява дейност в интерес на своите членове, както и на всички юридически и физически лица, получили подкрепа и съдействие съобразно този устав.Съгласно чл. 5.1. от Устава НА СДРУЖЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА “ЕКОТУР основна цел на сдружението е да съдейства за подобряване на жизнената, екологичната, социалната, образователната, културната среда, инфраструктурата и благоустрояване на населените места, както и за оползотворяване, развитие, управление и съхранение на природните, културни и човешки ресурси, подпомагане изграждането на управленски институционален капацитет, подобряване комуникацията между отделните индивиди, етноси, общности и институции.

За постигане на целите си Сдружението използва следните средства:  • участва в неправителствени проекти;

  • извършва допълнителна стопанска дейност;

  • осъществява международно сътрудничество;

  • ползва чуждестранен и вътрешен опит;

  • сътрудничи с държавни и общински органи;

  • използва и други средства в духа на този устав при спазване на действащото българско законодателство;

8. Кратка история на организацията и предишни постижения

Сдружение за гражданска инициатива „ЕКОТУР” е създадено като част от подготовката на „Демонстрационен проект за развитие на екотуризъм в община Вършец”, финансирана по ПМП на GEF.(Приложение №1 към проекта: Устав на организацията, Учредителен протокол, Протокол за избор на председател, снимков архив от проведеното учредително събрание)
9. Капацитет на организацията

Сдружение за гражданска инициатива „ЕКОТУР” е новосъздадена организация. На този етап то разполага със 7 членен екип – учредители и 3 доброволци. Учредителите на сдружението са хора, лидери на общество мнение, които в досегашната си дейност са допринесли за развитието на общината като цяло или имат потенциал да помогнат за реализирането на настоящия проект. Целенасочено са подбрани хора, които работят в различни професионални области, но имат отношение към развитието на туризма в района – сред учредителите са 3 собственици на къщи за гости, игумена на Клисурския манастир, който е включен в основните туристически маршрути, собственик на малко шивашко предприятие в града, който възнамерява да инвестира в туризма и т.н. В управителния съвет на новото Сдружение влиза и председателят на УС на Сдружение „Мисионис”, което извърши подготовката на проекта, с което се гарантира приемствеността и използването на капацитета на екипа на „Мисионис” при подготовката и реализацията на настоящия проект.

Сдружението няма постоянно назначен персонал; всички дейности ще се изпълняват на доброволен принцип от неговите членове, с разпределение на дейностите и наличните ресурси. Сдружението ще реализира своите инициативи с подкрепата и партньорството на служители от Туристическия информационен център, Историческия музей, служители в Клисурския манастир, собственици на къщи за гости и представители на хотелиерите и ресторантьорите. Политиката на Сдружението е в процеса на реализиране на проекти да се привличат служители и доброволци, съгласно спецификата на изпълняваните дейности. Така ще се разшири кръга от участници в работата на Сдружението и то ще утвърди своето място в местната общност.

10. Финансов капацитет

Сдружение за гражданска инициатива „ЕКОТУР” е новосъздадена организация, която на този етап разполага само със средствата от събрания членски внос от учредителите. Съгласно Устава на организацията и с Решение на Общото събрание е определена имуществена вноска /членски внос/ по 20 лева ежегодно за всеки член на Сдружението.
Каталог: doc
doc -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
doc -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
doc -> Лична информация
doc -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница