Програма за мобилност на студенти Еразъм +!страница1/9
Дата09.01.2018
Размер1.73 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"

С П Р А В О Ч Н И К
Н А
КАНДИДАТ-СТУДЕНТА

Р У С Е - 2018 г.
Участвайте в европейската програма за мобилност на студенти Еразъм +!

Придобийте опит в европейски университет или фирма като част от обучението Ви

в Русенския университет „Ангел Кънчев”!

Уважаеми кандидат-студенти,


Русенският университет „Ангел Кънчев” е един от първите български университети, които се включват в европейската обменна програма за студенти Еразъм. Програмата стартира през 1987 г. в няколко европейски страни, а към настоящия момент, освен всички държави-членки на Европейския съюз, Швейцария, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Македония и Турция, тя е отворена и за партньори от целия свят.

Програмата Ви предоставя изключителната възможност да станете част от европейското образователно пространство, като се обучавате от 3 до 12 месеца в университет-партньор на Русенския университет от изброените държави или проведете стаж във фирма-партньор на университета.

Условието да се включите е да сте поне във втори курс, да имате успех от следването най-малко 4,00 и да владеете език, на който може да проведете обучението или практиката (най-често английски). Нивото на владеене на езика се проверява чрез тест с три компонента – четене с разбиране, писане и разговор. Признават се международни сертификати за владеене на език.

Програмата предоставя диференцирана по групи държави месечна финансова помощ в размер, достатъчен да покрие всички разходи на студента.

Кампаниите за набиране на заявки за участие, както и изпитът по език, се провеждат два пъти годишно – през март и през октомври. Списък на чуждестранните партньори на Русенския университет можете да намерите на страницата на програмата в сайта на университета, както и на информационното табло пред каб. 1.313.1 в Ректората.

Обучението в чуждестранния университет се признава в Русенския университет, а опитът, придобит по програмата, е безценен за личното и професионалното Ви развитие и осигурява конкурентни предимства и перспективи за професионална реализация.
За контакт:

Милена Богданова, главен експерт по програма Еразъм, каб. 1.313.1


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

А. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ 4

Ÿ Запознайте се с Русенския университет "Ангел Кънчев" 7

Ÿ Структура на Русенския университет 8

Ÿ Организация на учебния процес 9

Ÿ Акредитирани професионални направления и специалности в Русенския университет 10

Ÿ Важна информация 11Б. СПЕЦИАЛНОСТИ И ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ 13

Ÿ Аграрно-индустриален факултет 13

Ÿ Машинно-технологичен факултет 15

Ÿ Факултет Електротехника, електроника и автоматика 17

Ÿ Транспортен факултет 20

Ÿ Факултет Бизнес и мениджмънт 21

Ÿ Факултет Природни науки и образование 24

Ÿ Юридически факултет 27

Ÿ Факултет Обществено здраве и здравни грижи 28

Ÿ Филиал на Русенския университет - Силистра 30

Ÿ Филиал на Русенския университет - Разград 32

Ÿ Филиал на Русенския университет - Видин 33В. ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ 34

I. Общи положения 34

II. Условия за кандидатстване 34

III. Документи за кандидатстване 35

IV. Провеждане на изпитите 36

V. Проверка и оценка на писмените работи 37

VI. Образуване на състезателния бал 37

VII. Предварително класиране и записване на кандидат-студенти 39

VIII. Класиране на кандидат-студентите 40

IX. Записване на новоприетите студенти 41

Х. Обучение на български граждани в чужбина 42

ХI. Обучение на чуждестранни граждани в Русенския университет 43

Допълнителни разпоредби 44

Г. ПРОГРАМИ ЗА КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ 45

Рисуване 45

Моделиране 45

Чужд език (английски) 45

Оценка на двигателната култура 46

Кандидатстудентски изпити с обща и специална част 48

Обща част – български език и езикова култура 48

Специални части: • български език 49

 • история на България 50

 • общотехническа подготовка 51

 • математика 54

 • икономическа география на България 55

 • биология 56

 • химия 57

 • информатика и информационни технологии 59

Д. ПРИЛОЖЕНИЯ 61

№ 1. График за провеждане на кандидатстудентски изпити 61

№ 2. Съответствие между държавните зрелостни изпити и конкурсните изпити в РУ.................. 61

№ 3. Образуване на бала за инженерните специалности.... 62

№ 4. Образуване на бала за специалности с биологична и химична насоченост.... 62

№ 5. Образуване на бала за неинженерните специалности.... 63

№ 6. Образуване на бала за специалности от областите обществено здраве и здравни грижи 64

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ:

Русенски университет „Ангел Кънчев”

082 888 247 082 841 624

АДРЕС: 7017 Русе, ул. Студентска № 8, корпус 1, ет. 2, ст. 1. 322.3

сектор ПРИЕМ НА НОВИ СТУДЕНТИ,

e-mail: admission@uni-ruse.bg

Интернет сайт: http://www.uni-ruse.bg

Прием 2017: http://uni-ruse.bg/admission

7500 Силистра, Филиал на РУ: 086 821 521, 086 821 680

7200 Разград, Филиал на РУ: 084 266 075, 084 266 032

3700 Видин, Филиал на РУ: 0887 866 571

Представителства на Русенския университет в други градове:


Монтана 096 303 262

Плевен

064 804 521


При подаване на документи в тези градове допълнителни такси не се събират.
За цялата страна (без градовете Русе, Разград, Силистра и Видин) в Бюрата на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация (ЦКПИ)

Национален телефон: 0879 120 470e-mail: ckpi@abv.bg

Интернет сайт: www.ckpi-bg.com


ВНИМАНИЕ !

При подаване на кандидатстудентските си документите непременно впишете номера на мобилния си телефон и e-mail адреса си, за да получавате след всяко изменение на Вашите резултати от кандидатстудентски изпити и класирания автоматични SMS и e-mail съобщения!


Копирането и разпространението на този справочник или на части от него без разрешението на Русенския университет е забранено !
Ректор: проф. д-р инж. Велизара Пенчева тел. 082 888 465

Зам.- ректор по учебната работа:

проф. д-р Пламен Кангалов тел. 082 888 457

Зам.- ректор по научно-изследователската дейност:

проф. д-р Диана Антонова тел. 082 888 249 

Зам.- ректор по развитие, координация и продължаващо обучение:

проф. д-р Пламен Даскалов тел. 082 888 377

Зам.- ректор по европейска интеграция и международно сътрудничество:

проф. д-р Юлиана Попова тел. 082 888 255сектор ПРИЕМ НА НОВИ СТУДЕНТИ

Ръководител доц. д-р Юлиян Ангелов

Корпус 1, ет. 2, ст. 1.322.3

тел. 082 888 247

Координатор доц. д-р Вярка Ронкова

Корпус 1, ет. 2, ст. 1.322.3

тел. 082 888 247

гл. инспектор Йорданка Белоева

ст. инспектор Ивелина ГеоргиеваКорпус 1, ет. 2, ст. 1.322.3

тел. 082 841 624

082 888 247

Факултет

Декан

Факултетна канцелария

Инспектори

Адрес

телефон

1

Аграрно-индустриален

проф. д-р Генчо Попов

Ренета Димитрова

Корпус 1, ет. 2.

ст.1.315.1(082) 888-236

2

Машинно-технологичен

проф. д-р Бранко Сотиров

Йорданка Попова

Корпус 1, ет.2,

ст. 1.315(082) 888-238

3

Електротехника, eлектроника и автоматика

проф. дн. Михаил Илиев

Миглена Дечева Йорданка Добрева

Корпус 1, ет.2,

ст. 1.319.1(082) 888-463

4

Транспортен

доц. д-р Васко Добрев

Евгения Пеева

Корпус 1, ет. 2.

ст.1.315


(082) 888-722

5

Бизнес и мениджмънт

доц. д-р Александър Петков

Миглена Йорданова Виолина Пенева,

Корпус 1, ет. 2,

ст.1.340


(082) 888-737

6

Природни науки и образование

доц. д-р Десислава Атанасова

Снежана Инджова Марияна Чолакова

Корпус 1, ет. 2,

ст.1.342.2(082) 888-497

7

Юридически

проф. д-р юр. Лъчезар Дачев

Росица Иванова

корпус 1, ет. 2,

ст. 340.1(082) 888-760

8

Обществено здраве и здравни грижи

проф. д-р Даниел Братанов

Фахрие Мехмедова

Корпус 1 ет. 2,

ст. 1.342.1(082) 888-408

9

Филиал на Русенски университет в гр. Силистра

доц. д-р Теменужка Богданова

Светла Димова

корпус I, ет. 2

Ф-л Силистра(086) 821-680

(086) 821-52110

Филиал на Русенски университет в гр. Разград

доц. дн. Станка Дамянова

Румяна Енчева

корпус I, ет. 2

Ф-л Разград(084) 266-067

(084) 266-07511

Филиал на Русенски университет в гр. Видин

доц. д-р Валентин Стоянов

Ваня Велкова

корпус І

Ф-л Видин0887 866 571
За завършилите средно образование,

кандидатстудентски документи ще се приемат: • в Русенския университет и неговите филиали в Разград, Силистра и Видин от 1 декември 2017 г.;

 • в представителствата на Русенския университет в градовете
  Плевен и Монтана
  от 10 до 12 април 2018 г. и от 19 до 28 юни 2018 г.;


 • в бюрата на ЦКПИ в цялата страна (без градовете Русе, Разград, Силистра и Видин) от 1 декември 2017 г. до 28 юни 2018 г.;

www.ckpi-bg.com

Онлайн подаване на кандидатстудентски документи:

от 1 декември 2017 г до 28 юни 2018 г.

Интернет страница за онлайн кандидатстване: https://online.uni-ruse.bg илиhttp://www.uni-ruse.bg.

Подаването на документи, с които се прави заявка за участие в даден изпит, става

до два работни дни преди датата на съответния изпит.Класиране

Обявяване на

резултатите до

Записване

Първо класиране

3 юли

От 10 ч. на 3 юли до 16 ч. на 7 юли

Второ класиране

9 юли

От 9 ч. на 9 юли до 16 ч. на 13 юли

Забележка: Незаетите след второто класиране места се попълват чрез следващи класирания по график и правила, утвърдени допълнително от Ректора.

Кандидат-студентите

са длъжни да се информират на място, по телефона или по интернет

за резултатите от конкурсните изпити и класирането.

При неспазване на сроковете за подаване на документи или за записване,

Русенският университет не носи отговорност.
Записването става с диплома за завършено средно образование - оригинал.

Записалите се вече не са кандидат-студенти, а студенти.

ВНЕСЕНИ ТАКСИ НЕ СЕ ВРЪЩАТ.
Преместването в друго висше училище, факултет, специалност

или друга форма на обучение може да станеслед успешното приключване на първата учебна година.

Условията и редът за това са определени в Правилника за дейността на Русенския университет и Вътрешните правила за учебната дейност.


Студентите имат право да се обучават

на държавна издръжка само в една бакалавърска специалност.
Напускането на университета по собствено желание

може да стане след приключване на първия учебен семестър.

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С

РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"

Русенският университет "Ангел Кънчев" е учебен и научен център, в който се подготвят специалисти с висше образование по широк спектър инженерни, икономически, управленски и хуманитарни специалности, провеждат се фундаментални и приложни научни изследвания и се реализират всички форми на следдипломна квалификация. Учебните планове и програми са разработени съвместно с водещи чуждестранни университети и бизнес партньори и дават на завършващите широки перспективи за реализация в различни професионални сфери в страната и чужбина.

За рождена дата на университета се счита 12 ноември 1945 г., когато в гр. Русе се създава Висше техническо училище. В процеса на развитието си и особено през последните 20 години, Русенският университет съществено промени своя профил. Днес в него се обучават над 10 000 студенти по над 50 специалности от над 20 професионални направления, над 150 докторанти и над 1 400 специализанти. Обучението се провежда от висококвалифицирани преподаватели с богат практически опит. Научно-препо­давателският състав на университета включва над 600 преподаватели, от които над 300 хабилитирани (професори и доценти). В учебния процес участват и много водещи в своята област наши и чужди специалисти.

Общата разгърната застроена площ на РУ "Ангел Кънчев" възлиза на 67 490 кв.м., от които над 13 000 кв.м. в новопостроения и въведен в експлоатация през 2010 г. учебен корпус 2. През 2013 г. бе открит нов уникален многофункционален комплекс „Канев център” за университетски и публични събития, с най-голямата комплексна зала (800 места) и други конферентни и заседателни зали. Голяма част от модерната учебна база и съвременно оборудваните изследователски лаборатории са изградени с финансиране по международни проекти и със съдействието на водещи наши и чуждестранни фирми.

Русенският университет предоставя на студентите си над 2 100 места в 6 студентски общежития и студентски стол, които са в непосредствена близост до учебните корпуси. За студентите и преподавателите е изградена богата материална база за спорт, туризъм и художествено-творческа дейност.

Университетът има изнесени филиали в градовете Силистра и Разград. Във филиала в Силистра се извършва обучение по педагогически и инженерни специалности, а във филиала в Разград - по инженерни специалности с биологична и химична насоченост.

Русенският университет има солиден международен авторитет и е развил широка мрежа от партньорства в областта на образованието и изследванията с престижни университети от Европа, САЩ, Япония, Русия и много други. Университетът е член на авторитетни международни организации като Европейска университетска асоциация, Дунавска конференция на ректорите и др. Чрез многобройните проекти с европейско финансиране, по които се работи в университета, се създават отлични възможности за мобилност и квалификация на студенти и преподаватели.

През 2012 г. Русенският университет получи трета институционална акредитация от Националната агенция по оценяване и акредитация, с много добра оценка 9,28 по 10 степенната скала. Това нарежда Русенския университет сред водещите в страната и му дава право да провежда обучение по всички, предлагани в университета, специалности.
СТРУКТУРА НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

Русенският университет "Ангел Кънчев" е автономно държавно висше училище, което се издържа със субсидии от държавата и със собствени приходи от учебна, научноизсле­дователска и консултантска дейност.

Висш орган на самоуправление на университета е Общото събрание, в което студентите са представени от Студентския съвет. Общото събрание на университета избира Академичен съвет и Ректор.

Обучението и основната част от научноизследователската работа се извършва от катедри, създадени по основни научни области и специалности. Катедрите са разпределе­ни по факултети и филиали. Специалностите, по които се провежда обучение в универси­тета, също са разпределени по факултети и филиали.

Факултетите се управляват от Общи събрания, които избират Факултетни съвети и Декани. Филиалите се ръководят от Директор. Студентите се записват и се обслужват от съответната факултетна канцелария (канцелария на филиала).

В структурата на Русенския университет са включени осем факултета и два филиала:Аграрно-индустриален факултет (АИФ)

Машинно-технологичен факултет (МТФ)

Факултет Електротехника, електроника и автоматика (ФЕЕА)

Транспортен факултет (ТФ)

Факултет Бизнес и мениджмънт (ФБМ)

Факултет Природни науки и образование (ФПНО)

Юридически факултет (ЮФ)

Факултет Обществено здраве и здравни грижи (ФОЗЗГ)

Филиал на Русенския университет - гр.Силистра (ФС)

Филиал на Русенския университет - гр.Разград (ФР)

Филиал на Русенския университет - гр. Видин (ФВ)

Обучението в университета се обслужва от следните основни дирекции и центрове:Учебен сектор

Сектор Прием на нови студенти

Дирекция Качество на образованието

Дирекция Чуждестранни студенти

Дирекция Международно сътрудничество

Университетска библиотека с филиали

Център за информационно и компютърно обслужване

Център за продължаващо обучение

Център за дистанционно обучение

Център за кариерно развитие

Българо-румънски интеруниверситетски Европа център (БРИЕ) и др.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

В основата на обучението са положени класическите академични форми - лекции, семинарни, лабораторни и практически упражнения и индивидуални активни форми на самоподготовка. Целите на обучението по всяка специалност произтичат от квалифика­ционната характеристика на специалността. Учебното съдържание се излага в учебни дисциплини, логическата последователност на които е описана в учебните планове. Учебните програми за всяка дисциплина описват детайлно съдържанието на дисциплината и технологията на обучението. Практическата подготовка се осигурява от учебни, клинични, производствени и преддипломни практики и стажове.

Учебните планове за всички форми на обучение /редовна, задочна и дистанционна/ съдържат едни и същи учебни дисциплини с еднакви учебни програми. Различия има само в организацията и технологията на учебния процес и разположението му във времето. Основните параметри на учебния процес за всяка учебна година се фиксират в Графика на учебния процес.

Учебната година е разделена на два семестъра. След всеки от семестрите е предвидена изпитна сесия за окончател­на проверка на усвоените знания и умения. По време на семестъра се провежда текущ контрол. Учебните занятия във всеки семестър се провеждат по седмичен или семестриален разпис на занятията.

В зависимост от специалността, продължителността на обучението и придоби­тите знания, умения и квалификация, на завършващите се осигурява държавно призната диплома за образователно-квалификационните степени:

- "бакалавър" - след 8 семестъра обучение във факултетите и филиалите;

- "магистър" - след 2, 3 или 4 семестъра допълнително обучение за притежаващите степента "бакалавър" (или 10 семестъра обучение след средно образование за специалността Право).
Законът за висшето образование гарантира на всеки студент, според желанието и възможностите му, правото да се обучава за получаване на дефинираните в Закона образователно-квалификационни степени.

Обучението за степента бакалавър се води по над 50 специалности в различни професионални направления и осигурява широка фундаментална подготовка с подчертано приложна насоченост за гарантиране на успешна реализация на дипломиралите се бакалаври. Обучението за степента магистър осигурява по-задълбочена теоретична подготовка и конкретна специализация в по-тясно направление за нуждите на внедрителската, развойната и изследователската дейност в специализирани звена.

За студентите с повишени интереси и възможности са създадени условия да получат допълнителни знания и квалификация чрез свободно избираеми учебни дисциплини и курсове. Особено разширени са възможностите за изучаване на чужди езици по избор. Допълнителна квалификация може да се получи с включване в Центъра за продължаващо обучение.
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница