Програма за научни изследвания Обект на поръчкатаДата11.07.2017
Размер50.93 Kb.
#25533
ТипПрограма
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Процедура за събиране на оферти с публикуване на покана по реда на Глава „Осма” от ЗОП, с предмет “Извършване на въздушно лазерно сканиране и заснемане на участък от долината на р. Огоста по проект “Arsenic contamination of Ogosta river: Linking biogeochemical processes in floodplain soils with river system dynamics", № IZEBZO_142 978 от Българо-швейцарската програма за научни изследвания”
 1. Обект на поръчката:

Услуга

 1. Кратко описание на предмета на поръчката:

Извършване на въздушно лазерно сканиране (LiDAR) на участък от долината на р. Огоста от с. Мартиново до язовир Огоста на територията на общините Чипровци, Георги Дамяново и Монтана, очертан в приложения към техническото задание KML файл; обработка на първичните данни от въздушното лазерно сканиране и генериране на файлове в LAS 1.2 формат, от които да може да се създаде прецизен цифров височинен модел на релефа и цифров модел на земната повърхност; въздушно заснемане на посочения по-горе участък и генериране на ортофотомозайка на заснетата повърхност по проект “Arsenic contamination of Ogosta river: Linking biogeochemical processes in floodplain soils with river system dynamics", № IZEBZO_142 978 от Българо-швейцарската програма за научни изследвания

 1. Дейности за изпълнение на предмета на поръчката

При изпълнение на поръчката изпълнителят трябва да спазва стриктно Наредба № РД-02-20-16/05.08.2011г. за планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност, в това число и предвидените в нея процедури, уведомления и съгласувания, срокове и изисквания при осъществяване на предвидените дейности. Ангажиментите по съгласуване, одобряване, изготвяне на съответните документация, планове и технически задания и т.н. се поемат от изпълнителя.

За изпълнението на поръчката е необходимо извършване на следните дейности:  1. Въздушно лазерно сканиране и заснемане на участъка, очертан в приложения към техническото задание KML файл.

Изисквания към въздушното лазерно сканиране:

Минимална гъстота на точките при терен (DS), измерена в брой точки на квадратен метър – от 6 точки/m2 до 15 точки/m2

Провеждане на въздушното лазерно сканиране и заснемане при отсъствие на плътна снежна покривка, дъжд и мъгла.


  1. Oбработка на първичните данни от въздушното лазерно сканиране и генериране на файлове в LAS 1.2 формат, от които да може да се създаде прецизен цифров височинен модел на релефа (DTM) и цифров модел на земната повърхност (DSM).

Изисквания:

Формат на данните (файловете) за създаване на цифров модел на релефа: LAS 1.2 (cloud, x,y,z, intensity, GPS-time, scan angle, number of the return classification, user data, number of returns of given pulse, red channel color, green channel color, blue channel color, edge of flight line flag, direction of scan flag, point source ID, RGB color)

Формат на данните (файловете) за създаване на цифров модел на земната повърхност: LAS 1.2 (cloud, x,y,z, intensity, GPS-time, scan angle, number of the return classification,user data, number of returns of given pulse, red channel color, green channel color, blue channel color, edge of flight line flag, direction of scan flag, point source ID, RGB color)

Сурови данни от въздушното лазерно сканиране: LAS 1.2 (cloud, x,y,z, intensity, GPS-time, scan angle, number of the return classification,user data, number of returns of given pulse, red channel color, green channel color, blue channel color, edge of flight line flag, direction of scan flag, point source ID, RGB color);

Относителна хоризонтална точност на лазерното сканиране (HL) – от 1 cm до 25 cm;

Относителна вертикална точност на лазерното сканиране (VL ) – от 1 cm до 15 cm;

Водни линейни и площни обекти – всички водни обекти да бъдат представени като линейни и площни обекти на височината на водната им повърхност към момента на сканиране. В случай, че допълнително се използва технология за въздушно батиметрично сканиране, леглата на водните обекти да се представят по възможност като продължение на сухоземния релеф с очертаване на границите на водната им повърхност към момента на сканиране. Леглата на водните обекти се сканират до дълбочина не по-малка от дълбочината на видимост на диска на Секки (Secchi).

Координатна система: WGS84 UTM34N с ортометрични височини.  1. Генериране на ортофотомозайка

Изисквания:

Пространствена резолюция - Ground Sample Distance (GSD) – от 1 cm до 20cm;

Относителна хоризонтална точност (HO) – от 1 cm до 10 cm;

Цветова гама – RGB;

Дълбочина на цвета (bit) – 24 или 48;

Формат на файловете – TIFF;

Координатна система: WGS84 UTM34N с ортометрични височини.

Общи изисквания:

Размер на отделните сцени (tiles) за всички видове продукти – 100 х 100 метра.

Единна номерация на сцените за всички видове продукти.Данните от въздушното лазерно сканиране да са привързани към необходимия брой наземни геодезически точки с ортометрични височини и представени в координатнa системa WGS84 UTM34N .

 1. Крайни продукти

  1. Електронни файлове LAS 1.2 формат със суровите данни от въздушното лазерно сканиране

  2. Електронни файлове LAS 1.2 формат за създаване на цифров модел на релефа (DTM) на указания участък от долината на р. Огоста

  3. Електронни файлове LAS 1.2 формат за създаване на цифров модел на подводния релеф в границите на указания участък от долината на р. Огоста. Такъв продукт се изисква единствено при допълнително използване на технология за въздушно батиметрично сканиране и в случай, че не е възможно подводния релеф да бъде представен като продължение на сухоземния релеф.

  4. Електронни файлове LAS 1.2 формат за създаване на цифров модел на повърхността (DSM) на указания участък, очертан в приложения към техническото задание KML файл.

  5. Ортофотомозайка от въздушното заснемане на указания участък, очертан в приложения към техническото задание KML файл, в TIFF формат.

 1. Предаване на крайните продукти

Изпълнителят трябва да предаде на Възложителя посочените по-горе продукти по един от следните начини: записани на хард-диск; записани на DVD; да осигури възможност на възложителя да ги свали от сървър.

 1. Срокове на изпълнение:

  1. Въздушното лазерно сканиране и заснемане на участъка посочен в т.2 трябва да се извърши в срок до 50 /петдесет календарни дни/ от датата на подписване на договора. При отсъствие на благоприятни метеорологични условия за изпълнение на поръчката (наличие на плътна снежна покривка, дъжд, мъгла и други подобни), срокът за изпълнение се удължава с толкова на брой дни, колкото са продължили неблагоприятните метеорологични условия. Неблагоприятните метеорологични условия се установяват с подписан от двете страни протокол и документ от съответна метеорологична организация за наличието им.

  2. Предаване на Възложителя на крайните продукти посочени в точка 4 - до 30 /тридесет/ календарни дни след датата на декласификация на данните от въздушното лазерно сканиране и заснемане, съгласно реда по Наредба № РД-02-20-16/05.08.2011г. за планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност.

 2. Права на собственост

Получените сурови данни и генерираните от тях продукти, предмет на настоящата поръчка, са собственост на Националния институт по геофизика, геодезия и география към Българската академия на науките.

 1. Общ терминологичен речник (CPV)

  1. 71354200

  2. Описание: Услуги на въздушната фотограметрия

 2. Количество или обем на поръчката:

Извършване на въздушно лазерно сканиране (LiDAR) на участък от долината на р. Огоста от с. Мартиново до язовир Огоста на територията на общините Чипровци, Георги Дамяново и Монтана, с площ 21,6 km2 и с граници очертани в приложения към техническото задание KML файл; обработка на първичните данни от въздушното лазерно сканиране и генериране на файлове в LAS 1.2 формат; въздушно заснемане на посочения по-горе участък и генериране на ортофотомозайка на заснетата повърхност. Максималната стойност на поръчката е 48 896 лева.

 1. Прогнозна стойност на поръчката:

48 896 лева без ДДС.

 1. Максимална стойност на поръчката:

48 896 лева без ДДС.

 1. код NUTS:

Северна България, BG3.


Стр. от


Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> За приемане чрез централизирано класиране на децата в общинскиte детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община пловдив раздел І – Основни положения
2012 -> Критерии за отпускане на еднократна финансова помощ и награждаване на жители на община елхово I общи положения
2012 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2014 г
2012 -> Област враца походът се провежда под патронажа на
2012 -> София-град Актуализиран на Педагогически съвет №8/04. 09. 2012 г
2012 -> Програма за развитие на селските райони европейски земеделски фонд за развитие на селските райони европа инвестира в селските райони
2012 -> Книгата е създадена по действителен случай. Имената на описаните места и действащите лица са променени
2012 -> Относно Обособена позиция №1


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница