Програма за опазване и възстановяване на околната среда 2002 2005 г. Бургас, май 2002 г. Въведениестраница1/7
Дата23.07.2017
Размер1.54 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7О Б Щ И Н А Б У Р Г А С

ПРОГРАМА
ЗА ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА
2002 – 2005 г.


Бургас, май 2002 г.


Въведение


Конференцията на Обединените Нации за околна среда и развитие (UNCED) в Рио де Жанейро през 1992 г. даде израз на осъзнаването на нарастващите опасности в цял свят, предизвиквани от все по-острите екологични проблеми.

“Срещата на върха за Земята” в Рио прокламира няколко фундаментални и дългосрочни решения, ангажиращи международната общност със следните ключови принципи на екологичната политика:


  • Принципът на превантивните мерки, основаващи се на най-добрите съществуващи научно-технически постижения, с цел да се намалят рисковете за хората и околната среда;

  • Принципът “Замърсителят плаща”, който означава, че на всички нива разходите по предотвратяването и отстраняването на екологичното замърсяване се носят от отговорните за причиняването им;

  • Принципът, че защитата на околната среда е обща задача за правителствата, гражданите и промишлеността, осъществявана чрез сътрудничество между тях;

  • Принципът на интегрирането, който означава, че опазването на околната среда е въпрос, който не трябва да се обсъжда самостоятелно и че екологичните аспекти трябва винаги да се вземат предвид при оформянето и прилагането на политиките в много други области, като транспорта, енергетиката, промишлеността, селското стопанство и др.

Тези фундаментални принципи са в основата на всички политики, програми и действия, насочени към опазване на околната среда на всички нива – международно, национално, регионално, местно. Те са в основата и на настоящата Програма за опазване и възстановяване на околната среда на Община Бургас, която се явява естествено продължение на провежданата от общинската администрация политика в областта на околната среда. Вярно е, че са необходими огромни усилия за постигане на икономически и социален просперитет, но също така е вярно, че паралелно са необходими усилия за предотвратяването на екологични рискове и кризи чрез въвеждане ‘днес и сега’ на съвременните екологични стандарти, въпреки проблемите, които имаме като страна в преход.

Усилията на общинската администрация и постигнатото в областта на опазване на околната среда бяха оценени и насърчени от Европейската комисия по околна среда чрез присъдената награда на Бургас през 1999 г. за “Град, отговарящ на критериите за присъединяване към Европейския съюз”. През м. октомври 2001 г. дойде естествената оценка и признание и на национално ниво – за активна работа и постигнати резултати в опазването на околната среда и устойчивото развитие Бургас бе отличен от Националното сдружение на общините в Република България.

Тези награди определено са признание, но и голямо предизвикателство за още по – активни действия за по – чиста околна среда.

I. АНАЛИЗ НА СРЕДАТА


1. Природо - географски и териториално – административни фактори на Община Бургас
1.1 Географско положение

Община Бургас е разположена в източната част на България, върху площ от 513 612 дка, което представлява 0.43% от територията на страната. На един жител на Община Бургас се пада 2.2 дка територия, при средно за страната 13 дка/жител, което показва много ниска обезпеченост с територия.

Общински център е град Бургас с географски координати 4229 с.ш. и 2729 и.д. В границите на общината са включени 15 съставни селища.

На изток Община Бургас граничи с Черно море, на север с Община Поморие, на запад с Община Камено, на северозапад с Община Айтос, на юг с Община Созопол, на югозапад с Община Средец.


1.2. Топографска характеристика

Община Бургас като територия заема част от Бургаската низина. Равнинният характер на релефа е предпоставка за интензивно земеделие, изграждане на качествена комуникационна мрежа и другите инженерно-технически съоръжения за населените места в Общината и особено за гр. Бургас.

Причерноморската част от територията на Общината е заета от трите лиманни езера - Бургаско, Атанасовско и Мандренско. Между Бургаското и Мандренското езеро се издигат височините Върли бряг (209m). В границите на Община Бургас бреговата линия е лопатовидно разчленена. Тук е разположен най-обширният по нашето крайбрежие залив - Бургаският, с ширина 10-12.5 km и дълбочина 10-12 m.
1.3. Климат

Територията на Община Бургас, разположена на прехода на коренно-противоположни по своя характер повърхнини - суша и вода - притежава своеобразен климат.

Бургаската низина се характеризира с отделен климатичен район в Черноморската климатична подобласт в системата на Континентално-средиземноморската климатична област. Климатичният район заема равнинната част между нос Емине и Маслен нос, като в по-голямата си част обхваща дълбоко врязания в сушата Бургаски залив. На север районът е обграден от невисоката Еминска част на Източна Стара планина, което не представлява препятствие за студените нахлувания от север и североизток.

Юлската температура в целия район е между 23 и 24С. Големите летни горещини се проявяват сравнително най-слабо в силно вдадените в морето части, където те рядко надхвърлят 32-33С, а най-силно във вътрешността на района, където са от порядъка на 35-36С. Есента е значителна по-топла от пролетта, като през м.октомври (морето започва да действа затоплящо) температурата е около 15С. В края на есента районът се очертава като един от най-топлите в страната. Средно-годишната температура за Община Бургас е 12.9С.

Годишната сума на валежите за крайбрежната част е между 470 и 520 mm, а за останалата част - между 520 и 580 mm. В целия район най-големи валежи падат през есента, а най-малко - през лятото.

На базата на сравнително малоградиентно антициклонално барично поле, ветровият режим в района се определя с бризова циркулация за периода март-април до октомври.Характерните особености в годишното разпределение на скоростта и посоката на вятъра, както и случаите на “тихо” в Бургас са дадени на Таблици 1 и 2.
Таблица 1. Честота на вятъра по скорост, в %.

Вятър


Месеци


m/s

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

год.

0-1

47.3

42.2

36.9

40.5

44.2

44.4

43.8

36.6

35.7

43.2

48

46

42.4

2-5

38.2

41.4

41.8

40.3

40

40.2

39.4

43.5

44

40.2

36

37.8

40.2

6-9

8.7

10.2

13.8

13.3

11.3

11.2

12.8

14.3

13.6

9.3

8.8

11

11.5

10-13

3.5

3.4

5

4.8

3.7

3.5

3.8

5

5.3

5

4

3

4.1

14-17

1.3

1.4

1.5

0.6

0.5

0.4

0.2

0.5

1

1.5

2.1

1.1

1

18-20

0.8

0.6

0.5

0.2

0.2

0.1

0

0.1

0.3

0.4

0.7

0.7

0.7

>20

0.3

0.8

0.6

0.3

0.3

0.1

0.1

0

0.1

0.4

0.5

0.3

0.3

Каталог: www systems engineerig laboratory -> Distance learning systmeng -> Distance Course 5 -> Lekcii Course 5 -> Lekcii Course 5 HTML -> Statia-17 -> TODOROV ON LINE BG
Lekcii Course 5 HTML -> Цонка Консулова
Lekcii Course 5 HTML -> Планиране в екологията и реновация на пристанищата в България
Lekcii Course 5 HTML -> Инструменти за екологичен мениджмънт на пристанищни райони
Lekcii Course 5 HTML -> Ролята на проекта арена в Глобалната Система за Наблюдение на океана и приносът му за пристанищата като крайни потребители на оперативна океанографска информация
Lekcii Course 5 HTML -> Българско и международно право за екологичен мениджмънт на пристанищни райони
Lekcii Course 5 HTML -> Състояние на околната среда на пристанище варна
TODOROV ON LINE BG -> IX. план за действие атмосферен въздух
Lekcii Course 5 HTML -> Биография име : коста тончев донев народност : Българин
Statia-17 -> Програма за Световно устойчиво развитие основата на Дневен ред 21? верен отговор Да Влиза ли управление на природните ресурси в задачите на Дневен ред 21? верен отговор Да


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница