Програма за опазване на околната среда. Извършена е и проверка на държавно лесничейство Лом по приложение на Закона за лечебните растения. При проверката не са констатирани нарушения на злрДата28.11.2017
Размер20.83 Kb.
ТипПрограма
ОТЧЕТ
за дейността на РИОСВ – Монтана

за периода 29.01.2007 г. - 02.02.2007 г.

През изминалата седмицата експерти от РИОСВ – Монтана извършиха 18 проверки на територията на област Монтана и област Видин. По-важните проверки са:

Експерти от направление „ Защитени територии, биологично разнообразие , ГМО и Натура 2000” са извършили проверка в Общинска администрация –Лом. При проверката е установено, че ОА има одобрена тарифа за ползване на лечебни растения, както и одобрен предварителен проект на раздел „Лечебни растения” към Общинската програма за опазване на околната среда. Извършена е и проверка на държавно лесничейство – Лом по приложение на Закона за лечебните растения. При проверката не са констатирани нарушения на ЗЛР.

Извършени са проверки във връзка с извършване на инвентаризация и създаване на база данни по проектонаредба за ограничаване емисиите на ЛОС при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти в следните обекти: в гр. Лом – СД ”Дартон”, „борислав борисов – ББ” ЕООД, ЕТ ”Таня Иванова”. Констатира се, че на обектите се продават продукти за нанасяне на покрития върху сгради. Дадени са указания относно изискванията за етикетирането и нормирането на ЛОС в пусканите на пазара продукти.

От направление „Управление на отпадъците” са извършили проверки във връзка с подадени заявления за издаване на удостоверение на площадки в гр. Видин за ТДОЧЦМ /търговия и дейности с отпадъци от черни и цветни метали/ на ”Титан - М” еоод, „Дайтон” ЕООД, „стандарт” ЕООД и ”трейд - М” ЕООД гр. Видин. При проверките е установено, че основната дейност е събиране и временно съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, стъкло, хартия и пластмаса. Площадките отговарят на изискванията на закона за управление на отпадъците и ще им бъдат издадени удостоверения. На площадките няма да се извършва дейност събиране на излезли от употреба МПС и разкомплектоване.

Експерти от направление „въздух, шум” са извършили проверки във връзка с извършване на инвентаризация и създаване на база данни по проектонаредба за ограничаване емисиите на ЛОС при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти в следните обекти в гр. Берковица: „Крис” ЕООД, „Шишкова къща” ООД, „Ивас” ЕООД, ЕТ ”Епамаран”. Констатирано е, че на обектите се извършва продажба на дребно на продукти за нанасяне на покрития върху сгради. Дадени са указания относно изискванията за етикетирането и нормирането на ЛОС в пусканите на пазара продукти, съгласно нормативната уредба.Извършена е проверка на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, МЕР /Мрежови експлоатационен район/ – Монтана, подстанция – Берковица”. Проверката е по повод подадени документи за инвентаризация на оборудване, потенциално съдържащо полихлорирани бифенили. Установено е, че инвентаризацията на оборудването е извършена правилно и не се нуждае от коригиране. На територията на обекта не е констатирано оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили.
Каталог: old -> reports
reports -> Оценка за съвместимост на инвестиционно предложение
reports -> Решение на Министерски съвет №122 от 02. 03. 2007 г.
reports -> Доклад оценка за степента на въздействие върху защитени зони bg 0001040 "западна стара планина и предбалкан"
reports -> Доклад за оценка на съвместимост мвец "Живина", на р. Равна (Бърза)
reports -> Оценка за съвместимост на инвестиционно предложение
reports -> Решение на Министерски съвет №122 от 02. 03. 2007 г.
reports -> Информация за дейността на риосв – Монтана за периода 11. 07. 2008 г. 17. 07. 2008 г
reports -> Програма за управление на дейностите по отпадъците, отчетна книга за заверка, необходимите документи за издаване на разрешение за извършване на дейности с отпадъци. Съставен е акт на управителя на фирмата


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница