Програма за опазване на околната среда на община антоново 2009- 2013 г


Таблица 8. Морфолгичен състав на ТБОстраница4/9
Дата22.12.2018
Размер1.77 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Таблица 8. Морфолгичен състав на ТБО


по ред

Основни структурни съставки

%

1

метали

3.7

2

стъкло

6.2

3

керамика

1.6

4

пластмаса

1.5

5

кожа, гума

3.7

6

текстил

2.3

7

хартия

12.2

8

кости

2.1

9

дърво

1.3

10

кухненски отпадъци

50.1

11

недиференцирани

15.4

Данните са на база изследвания на отпадъците за селища от същия функционален тип или с подобна численост на населението в страната, включени в проекта за изграждане на склад за ТБО гр.Антоново.

Фигура 7 . Морфолгичен състав на ТБО


34

Таблица 22. Химичен състав на ТБО

по ред

Химични показатели

Съдържание в %

1

pH

7.0

2

Груба влага

16.4

3

Хигроскопична влага

9.7

4

Обща влага

24.5

5

Органично вещество

2.8

6

Неорганично вещество

71.2

7

Въглерод

13.5

8

Амонячен азот

0.04

9

Общ азот

0.04

10

Карбонати

1.83

11

Фосфор

0.21

12

С/N

27.0

13

Хлориди

0.03

14

Сулфати

0.35

От данните изнесени в Таблица 7 се вижда, че количеството на депонирания отпадък нараства. Това е поради факта, че Община Антоново въвежда етапно организирано сметосъбиране за всички населени места в общината.

Сметосъбирането се осъществява със специализирани автомобили тип “Вариопреси”: 1бр. “Мерцедес”, 1бр. “Ман”, и 2 бр. “Газ-53”.

Събирането на БТО се извършва по определен график, за които кмета на Общината ежегодно до 30 октомври издава заповед. За честотата на сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО в община Търговище са определени пет района:

I район - гр.Антоново – територията заключена в границите на населеното място • сметоизвозване - най-малко два пъти на седем дни;

 • сметосъбиране - контейнери тип “Бобър”

 • II район - обекти извън регулационните граници на гр.Антоново

 • сметоизвозване – най-малко един път на четиринадесет дни;

 • сметосъбиране – контейнери тип “Бобър”

III район – квартали на гр.Антоново /териториите заключени в регулационните граници на населените места/

 • сметоизвозване – най-малко един път на седем дни;

 • сметосъбиране – контейнери тип “Бобър” – 88 бр.

IV район – селата с организирано сметосъбиране и сметоизвозване

 • сметоизвозване най-малко един път на четиринадесет дни;

 • сметосъбиране – контейнери тип “Бобър”

 • V район всички застроени имоти извън регулационните граници на гр. Антоново

 • сметоизвозване – най- малко два пъти на година

Във връзка с изпълнението на План за поетапно закриване на съществуващи неконтролируеми депа на територията на община Антоново, приет от Общински съвет Търговище с Решение № 2 от 13.06.2005 г., в организираното сметосъбиране и сметоизвозване са включени 27 села, с което са изпълнени първите три етапа от плана.

Контролът по изпълнение на дейностите по третиране на ТБО се извършва от кмета на Общината или от упълномощени от него длъжностни лица,от кметове и кметски наместници по населени места и от експерти на РИОСВ гр. Шумен.

С актуализирането на Общинска Програма за управление на отпадъците, Община Антоново планира закриване и ре култивация на всички нерегламентирани сметища на територията на община Антоново, въвеждане на разделно събиране на отпадъци, реконструкция на депо за ТБО гр.Антоново и други мероприятия, които ще доведат до подобряване на екологичната обстановка.

В съответствие с Националната стратегия за управление на отпадъците и във връзка с изпълнението на действащото екологично законодателство, Община Антоново определи – пункт за събиране и съхранение на излезли от употреба луминесцентни лампи, площадки за разделно събиране на акумулатори, места за разделно събиране на батерии, площадка за събиране на отработени масла и нефтопродукти и площадка за временно съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба МПС.

На настоящия етап разделното събиране на отпадъците не се осъществява пълноценно.

Предстои изграждането на “Пункт за съхранение на излезли от употреба луминесцентни лампи”, като финансирането ще се осъществи с безлихвен кредит отпуснат от ПУДОС на стойност 35340лв.

На територията на гр.Антоново се наблюдава нарастване интереса на частните фирми към дейностите по управление на отпадъците. Превесът са дейностите с черни и цветни метали и пластмасови отпадъци. По-голямата част от площадките на фирмите са разположени в промишлената зона на

гр.Антоново, с което се създава добра предпоставка за изнасяне на транспортните маршрути на отпадъците извън чертите на града.

Освен Общинската програма за управление на отпадъците в общинската администрация са приети:


 • Наредба за спазване на обществения ред в община Антоново;

 • Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Антоново;

 • Програма за управление на отпадъците и утайките от ГПСОВ Антоново.

Изготвена е и Наредба за управление на дейностите по третиране на отпадъците.

Приетата от Общински съвет - Антоново такса “смет” е както следва: • за жилищни имоти на граждани и предприятия в размер на 3.5 на хиляда от данъчната оценка на имота;

 • за не жилищни имоти в размер на 10 на хиляда от данъчната оценка на имота; за населени места, в които не е организирано сметоизвозване в размер на 1 на хиляда върху данъчната оценка на имота, която да покрие обработката на депо за смет;

 • за не жилищни имоти с непроизводствена дейност, разположени извън регулационните граници на населените места, за които няма организирано сметоизвозване в размер на 1 на хиляда от данъчната оценка на имота

Такса в размер на 1.60лв/куб.м. за разриване на строителни отпадъци за поддържане на депа за строителни отпадъци.

Такса в размер на 0.80лв/куб.м. за разриване на земни маси при поддържане на депа за строителни отпадъци.Таблица 9. Такса “смет” за обслужване на контейнери за предприятия

за контейнери 4 куб.м.

с честота на извозване 2 пъти месечно, 24 курса годишно

850лв.

за контейнери 2 куб.м.

с честота на извозване 3 пъти месечно, 36 курса годишно

750лв.

за контейнери 1.1 куб.м.

с честота на извозване 104 курса годишно

400лв.

кофи тип “Кука” 0.165 куб.м.

с честота на извозване 52 курса годишно

150лв.

Финансовите средства за обезпечаване на дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане склад ТБО и поддържане чистотата в населените места се осигуряват от постъпления по такса смет.


В заключени могат да се направят следните изводи и препоръки, които да доведат до подобряване дейностите по управление на отпадъците на територията на община Търговище:

 1. Дейностите по управление на твърдите битови отпадъци на територията на община Търговище се реализират в унисон с изискванията на съвременното законодателство;

 2. Действащото депо за ТБО е в добро експлоатационното състояние;

 3. Необходимо е за в бъдеще да се осъществят други алтернативни методи за третиране на твърдите битови отпадъци;

 4. Необходимо е да се изгради действаща система за разделно събиране на отпадъци от опаковки и други масово разпространени отпадъци;

 5. Необходимо повишаване на взаимодействието между Община Антоново и фирмите извършващи дейности по управление на отпадъци.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Монтанска област дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, упи, пи
2018 -> И н т е р п р о д ж е к т e о о д
2018 -> С т а н о в и щ е от подп доц д-р инж. Станчо Георгиев Станчев
2018 -> Великден в малта директен полет от София 06. 04 – 09. 04. 2018
2018 -> O nastavnom programu za osmi razred osnovnog obrazovanja I vaspitanja
2018 -> Област Монтана Дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, упи, пи
2018 -> 1. Хомеостаза. Нервни и хуморални механизми на телесната хомеостаза. Видове регулаторни системи
2018 -> Почивка в кампания 2018 Бая Домиция, Неапол Giulivo 4
2018 -> Конкурс за детска рисунка 17. 30, Народно читалище „Съгласие 1862" фоайе Вечерен бал с маски 19. 00, зала „Съвременност" в Културно-информационен център „Безистен"


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница