Програма за опазване на околната среда на община твърдица г р. Т в ъ р д и ц а с е п т е м в р и 2 0 1 2 г о дстраница4/4
Дата22.07.2016
Размер498.82 Kb.
ТипПрограма
1   2   3   4

V. ПЛАН НА ДЕЙСТВИЕ


 1. Дейности по опазване на водите.

1.1. Мониторинг на водите на река Твърдишка
Срок : постоянен

Отг.: зам. кмет, еколог
  1. Реконструкция на водопроводните мрежи в населените места

Срок : 2015г.

Отг.: зам. кмет, кметове на населени места


  1. Почистване руслата на реките във всички населени места

Срок : постоянен

Отг.: зам. кмет, кметове на населени места
2. Дейности по опазване на земята и почвата. Рекултивация на нарушени терени.

2.1. Контрол върху изкопната и строителната дейност и предвиждане на методи за съхраняване на хумусния пласт и рекултивация на нарушения терен.


Срок : постоянен

Отг.: отдел „ТСУ”


2.2. Контролиране изхвърлянето на битови отпадъци и отпадни строителни материали на неразрешените за това места.
Срок : постоянен

Отг.: зам. кмет, кметове на населени места, еколог


3. Опазване на флората и фауната.

3.1.Контрол при изсичане на дървесни видове във вододайните зони.


Срок : постоянен

Отг.: еколог


3.2. Поддържане на зелените площи в общината и засаждане на подходящи дървесни видове и храсти.

Срок : постоянен

Отг.: зам. кмет, кметове на населени места, еколог


 1. Засаждане на подходящи дървесни видове на места застрашени от ерозия.

Срок : постоянен

Отг.: зам.кмет, кметове на населени места, еколог


  1. Опазване и устойчиво ползване на лечебните растения.

4.2.Определяне състоянието на лечебните растения, и степен на ползване на ресурсите им.
Срок : постоянен

Отг.: еколог, спец. селско стоп., ТП „ДГС” гр. Твърдица


4.3. Мерки за опазване на лечебните растения.
Срок : постоянен

Отг.: еколог, спец. селско стоп., ТП „ДГС” гр. Твърдица

 1. Дейности по управление на отпадъците на територията на община Твърдица.

  1. Контрол върху гражданите и фирмите за спазване на изискванията на местните наредби за чистота

Срок : постоянен

Отг.: зам. кмет, кметове на населени места, еколог
  1. Увеличаване на проверките, в резултат на които се предприемат необходимите мерки за подобряване чистотата на населените места

Срок : постоянен

Отг.: зам. кмет, кметове на населени места, еколог


  1. Почистване и ликвидиране на съществуващите нерегламентирани сметища на територията на общината.

Срок : постоянен

Отг.: зам. кмет, кметове на населени места, еколог


  1. Поетапно организиране и прилагане на система за разделно събиране на луминисцентни и др. лампи, съдържащи живак.

Срок : постоянен

Отг.: зам. кмет, еколог


  1. Определяне на места за смяна на отработени моторни масла на територията на община Твърдица и информиране на обществеността.

Срок : постоянен

Отг.: зам. кмет, еколог


  1. Провеждане на системни мероприятия по уплътняване и запръстяване на отпадъците на недействащото депо за Твърди битови отпадъци гр. Твърдица – след експлоатационни грижи

Срок : постоянен

Отг.: зам. кмет, еколог


  1. Определяне на места за събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори и информиране на обществеността.

Срок : постоянен

Отг.: зам. кмет, еколог


  1. Определяне на места за събиране и временно съхранение на излязло от употреба електрическо и електронна оборудване и информиране на обществеността.

Срок : постоянен

Отг.: зам. кмет, еколог


6.Други дейности свързани с подобряване екологичната обстановка на община Твърдица.


  1. Извършване на дезинфекционни, дезинсекционни, дератизационни мероприятия на територията на общината, свързани със заболяванията, предвидени по трансмисивен път от кърлежи и кръвосмучещи насекоми и гризачи.

Срок : постоянен

Отг.: зам. кмет, еколог,

спец. селско стоп.VІ. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА
Изпълнението на настоящата Програма за опазване на околната среда подлежи на периодично отчитане на сесия пред Общинския съвет.

В годишните отчети да се анализира изпълнението на плана за действие.

Настоящата програма обхваща период на изпълнение не по-малък от 3 години.

Чрез средствата за масова информация и неправителствените организации да се запознава населението с решаването на проблемите и дейностите свързани с опазване на околната среда. • Длъжностно лице за координация по изпълнението на програмата:

Десислава Димитрова- ст. спец. „еколог” в Община Твърдица

Актуализация на програмата:

Такава актуализация е наложителна при съществена промяна в приоритетите на общината, съществени изменение в съществуващите условия, промяна в нормативната уредба по опазване на околната среда и т. н.

Информация за изготвяне на Общинска програма за опазване на околната среда на община Твърдица.

Програмата за опазване на околната среда на община Твърдица е изготвена от екип на фирма „ВОДГЕОЕКО-инженеринг” ООД, гр. Стара Загора въз основа на Договор за изпълнение с Община Твърдица от 09.09.2008 год.

Изработването на програмата и актуализирането и е осъществено с прякото сътрудничество на ст. спец. „Екология” инж. Десислава Димитрова.


VІІ. ПРИЛОЖЕНИЯ


 1. Протоколи от изследване на атмосферния въздух в гр. Твърдица

 2. Протокол от изследване на почвата

3. Карта в М 1:50 000
Каталог: admin -> doc and
doc and -> Календар на културните събития и изяви на територията на Община Твърдица, област Сливен за 2009 година
doc and -> Младата интелигенция, потомци на родове от бившето село Запалня
doc and -> Календар на културните прояви на територията на Община Твърдица
doc and -> Календар на културните прояви на територията на Община Твърдица
doc and -> Календар на културните прояви на територията на Община Твърдица
doc and -> Общинска администрация твърдица
doc and -> Общинска администрация твърдица съобщение №5327 гр. Твърдица 21. 08. 2012 год


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница