Програма за превенция (и интервенция) на агресията и насилието в училище програма за превенция и интервенция на агресията


ОРГАНИЗАЦИОНЕН ЕТАП НА ПРОГРАМАТАPdf просмотр
страница14/73
Дата01.04.2024
Размер1.24 Mb.
#120848
ТипПрограма
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   73
Programa prevenciya agresiya uchilishte 130121-5
Свързани:
Eric-Ericson-theory-BG
5. ОРГАНИЗАЦИОНЕН ЕТАП НА ПРОГРАМАТА
– ДИАГНОСТИКА
Това е етапът, който е неделима, структурообразуваща част от цялостната визия за една успешна Програма. През него се извършва диагностична дейност, чрез която се установява степента на проявление на видовете агресивни поведения както на отделния ученик, така и на ученическия клас, възприеман като малка социална група. По този начин се прецизира кои ученически класове е необходимо да бъдат подложени на превенция и кои на интервенция.


23
Организационният етап включва предварително подбрани методи за диагностика на агресивното поведение, които е необходимо да се приложат от страна на психолога/педагогическия съветник. Поради обективни различия във възрастово и психосоциално отношение, предложените методи за диагностика са съобразени с възрастовите особености на учениците от всеки етап на обучение (начален, среден и горен). Идеята е да се избегне изкривяване на получените резултати от прилагане на едни и същи методи във всички етапи на обучение.
5.1. Методи за диагностика на учениците от I-IV клас
5.1.1. Протокол за наблюдение
От една страна, наблюдението позволява целенасочено да се откроят тези особености на учениците, които интересуват учителя или училищния психолог в даден момент. От друга страна, включеното наблюдение предполага потвърждаване на получените резултати, което ги прави по-надеждни. От трета страна, получените, с помощта на метода на наблюдението, данни могат да се систематизират, обобщават и съпоставят едни с други.
Съществено преимущество на наблюдението се явява това, че то позволява да се установят различни особености в поведението на хората в естествена за тях обстановка.
Благодарение на това, в наблюдението може да се отчете ситуационният контекст, който има влияние върху събитията, които предшестват и следват наблюдаваното поведение.
В началото се определя целта на наблюдението: какво конкретно ще се наблюдава.
След това се избира методът на наблюдение. Изборът на метод на наблюдение зависи преди всичко от целта, от предпочитанието на наблюдаващия, от неговия опит, от наличието на контакт и доверително отношение с наблюдаваните лица.
Накрая е необходимо да се разработи карта/протокол за наблюдение, подходяща за изследваната група, целите и условията на наблюдението.
Процедура и продължителност: препоръчително е включеното наблюдение и попълването на протокола за наблюдение да се осъществи в рамките на не по-малко от 4 учебни часа през първия месец от първия учебен срок (т.е. поне по 1 учебен час седмично). Може да се извърши както по време на учебните часове, така и в междучасията.
Протоколът за наблюдение на агресивното поведение сред учениците от I-IV
клас, апробиран за Програмата, е представен в Приложение 2.


Сподели с приятели:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   73
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница