Програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г.: Състояние на храненето на населението: проверки по Наредба №2/2013 г за храненето на деца 0-3 г и Наредба №6/2011 г за храненето на деца 3-7 г. 7 брДата19.11.2018
Размер21.96 Kb.
#105718
ТипПрограма
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ
гр. БЛАГОЕВГРАД

Благоевград: 2700, ул. "Братя Миладинови" № 2 тeл.: 073/888-701; факс 073/582-050

www.rzibl.org e-mail: rzibl@rzibl.org
СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

НА ДИРЕКЦИИТЕ ПРИ РЗИ – БЛАГОЕВГРАД

22.05.-28.05.17 г.


  1. ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”

1. Проверки в обекти с обществено предназначение - 97, издадено 1 предписание за хигиенни мерки, 0 заповеди за временно спиране от експлоатация на обект с обществено предназначение и съставени 3 акта за административно нарушение .

2.Справка седмична за проверки по тютюнопушенето - 75 проверки и съставени 2 акта за административно нарушение.

3.Проектно – сметни документации - 14 бр.

4.Съгласувани седмични учебни разписания – 0 бр.

5.Изготвени мониторингови програми за 2017г. – 0 бр.

6.ОВОС –5930,5929,6083,5027,6133

7.Жалби – 5565,5729,5777,6106

8.ОсЗ – 26.05.

9.Отговор на МВР - 6086

10.Проби води с ИАОС – район Благоевград – 22.05.

11.Дело в Сандански – 23.05. – Радева,Янчева,Маринкова

12.Комисия в Сандански – 23.05. - Кочев

13.Отговор на МЗ – 26-00-643 - Теленор

14.Проверка агроаптеки – Гърмен,Дебрен ,Огняново

15.Проби води – Благоевград,Симитли,Градево,Д.Осеново

16.Проверка агроаптеки – Първомай,Самуилово

17.Събиране детектори за радон – Симитли- 26.05.

18.Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести - 2014-2020 г.:

1. Състояние на храненето на населението:

– проверки по Наредба № 2/2013 г. за храненето на деца 0-3 г. и Наредба № 6/2011 г. за храненето на деца 3-7 г. – 7 бр.


  • проверки по Наредба № 37/2009 г. за храненето на учениците – 5 бр., от които 2 проверки във връзка с уведомление за зелено училище.

  • Изготвени предписания по Наредба №2/2013 г. и Наредба №6 / 2011 г. – 2 бр.

2. Тютюнопушене и превенция на употребата на алкохол:

- проверки по чл. 56 - 8 бр. и чл.56а – 6 бр.;

1.2.1. Във връзка с изпълнение на указанията на писмо с Изх. № 16-00-8/02.05.2017 г. на МЗ се осъществи информационно-скринингова кампания - изследване с апарата Smoke Lyser по график: Нова и Стара махала в Благоевград .

1.2.2. Консултации в ККОТ – 2 жени

1.2.3. Организационна дейност във връзка с планувани мероприятия за 31.05. – Световен ден за борба с тютюнопушенето.

3. Двигателна активност

Работна среща в Областната администрация във връзка с писмо Изх.№15-00-66/ 15.05.2017 г.на МЗ по повод отбелязване на Европейската седмица на физическата активност и спорт 29.05 – 04.06.2017 г.

19. Национална програма за превенция на ХИВ/СПИНИзготвен отчет за извършената дейност през първо тримесечие до МЗ
II. ДИРЕКЦИЯ “МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ”  1. ДИРЕКЦИЯ „НЗБ“Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница