Програма за приемни и приравнителни изпити за професиите художник, дизайнер, ГРАФИЧЕН дизайнер, компютърен график, фотограф, полиграфист, лютиер и каменоделец в училищата по изкустватаДата08.05.2018
Размер306.39 Kb.
ТипПрограма
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

ПРОГРАМА

ЗА ПРИЕМНИ И ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА ПРОФЕСИИТЕ ХУДОЖНИК, ДИЗАЙНЕР, ГРАФИЧЕН ДИЗАЙНЕР, КОМПЮТЪРЕН ГРАФИК, ФОТОГРАФ, ПОЛИГРАФИСТ, ЛЮТИЕР И КАМЕНОДЕЛЕЦ В УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА

А. ПРИЕМНИ ИЗПИТИ СЛЕД VII КЛАС ЗА ПРОФЕСИИТЕ:

ХУДОЖНИК, ДИЗАЙНЕР, ГРАФИЧЕН ДИЗАЙНЕР, КОМПЮТЪРЕН ГРАФИК, ФОТОГРАФ, ПОЛИГРАФИСТ И ЛЮТИЕР И СЛЕД VIII КЛАС ЗА ПРОФЕСИЯ КАМЕНОДЕЛЕЦ:

1.Рисуване на група обемни тела по натура. Изпълнение с черен материал по избор на кандидата. Размер на рисувателния лист 35/50 см. Продължителност – 6 учебни часа. Провежда се за всички кандидати след VII клас за професиите художник, дизайнер, графичен дизайнер, компютърен график, фотограф и лютиер и след VIII клас за професия каменоделец.

2.Рисуване на натюрморт от група от три предмета с две драперии. Изпълнение с цветен материал по избор на кандидата. Размер на рисувателния лист 35/50 см. Продължителност – 6 учебни часа. Провежда се за професиите художник и дизайнер в СХУ за ИИ “Цанко Лавренов” – Пловдив, НУИ “В.Стоянов” – Русе, НУИ “Панайот Пипков” – Плевен, НГСЕИ – Пловдив.

3.Творческа задача:

-Фигурална композиция по зададена тема. Комисия, определена със заповед на директора на съответното училище поставя темите в запечатани пликове, от които се теглят две в деня на изпита. Кандидатът работи по една тема по избор. Изпълнение с черен или цветен материал по избор на кандидата или с глина – пластика или релеф. Размер на рисувателния лист 35/50 см, размер на пластиката до 30 см, размер на плочката – до 30 см. Продължителност – 5 учебни часа. Провежда се за професия художник в НУ за ИИ”Илия Петров”, НУИ “Добри Христов” – Варна, НГПИД “Акад. Дечко Узунов” – Казанлък.

-Цветна декоративна композиция по зададена тема. Комисия, определена със заповед на директора на съответното училище поставя темите в запечатани пликове. От тях се тегли една в деня на изпита. Материал – темпера. Размер на рисувателния лист – 35/50 см. Продължителност – 5 учебни часа. Провежда се за професия дизайнер в НГПИД “Акад. Дечко Узунов” - Казанлък.

4.Музика. Изпитът се състои в проверка на музикалния слух, която включва:

- изпяване на малък музикален откъс от песен по избор на кандидата;

- възпроизвеждане на малки мелодични построения и кратки музикални фрази, зададени от комисията;

- възпроизвеждане на метро-ритмични фигури, зададени от комисията. Провежда се за професия лютиер в НГПИД “Акад.Дечко Узунов” - Казанлък и НУФИ “Ф. Кутев” – Котел.5.Български език и литература. Съчинение – разсъждение по проблем от изучавано в VII клас литературно произведение или преразказ на неизучаван художествен текст. Кандидатът избира една от две изтеглени теми /задачи/. Продължителност 4 астрономически часа. Провежда се за професия полиграфист в НПГПФ – София.

Забележка:

Всички изпитни теми и задачи, както и критериите за оценяване на кандидатите се определят от комисии, определени със заповед на директора на съответното училище. Директорът на съответното училище определя със заповед датите и конкретните процедури за провеждане на всеки изпит. Приемни изпити се провеждат само по професии и специалности, по които има утвърден държавен план – прием за съответното училище.

Всички приемни изпити са анонимни, с изключение на изпита по музика.

Листовете и глината се осигуряват от съответното училище.

Един учебен час е с продължителност 45 мин.

Б. ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА ПОСТЪВАНЕ В IX КЛАС ЗА ПРОФЕСИИТЕ ХУДОЖНИК, ДИЗАЙНЕР, ГРАФИЧЕН ДИЗАЙНЕР, ФОТОГРАФ, ПОЛИГРАФИСТ И ЛЮТИЕР
І. ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В IX КЛАС ЗА ПРОФЕСИЯ ХУДОЖНИК В НАЦИОНАЛНОТО УЧИЛИЩЕ ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА “ИЛИЯ ПЕТРОВ” – СОФИЯ:

1.Рисуване – сложен натюрморт от битови предмети, препарирана птица, гипсов орнамент и драперии. Продължителност – 15 учебни часа. Формат – 46/55 см. Черен материал по избор на ученика.

2.Живопис:

-сложен натюрморт от битови предмети и драперии. Продължителност – 10 учебни часа. Формат – 46/55 см. Материал – акварел;

-композиционен ескиз по зададена тема, формат не по-малък от 35/50 см, цветен материал по избор. Продължителност – 4 учебни часа. Кандидатът изпълнява и двете задачи.

3.Скулптура – фигура на животно. Продължителност – 6 учебни часа. Размер на пластиката – до 30 см.

4.Перспектива – перспективно изображение на група геометрични тела с конкретно осветление. Продължителност – 6 учебни часа. Формат – 35/50 см. Материал – молив.

ІI. ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В IX КЛАС ЗА ПРОФЕСИЯ ХУДОЖНИК В НУИ “В.СТОЯНОВ” – РУСЕ:

1.Рисуване – сложен натюрморт от битови предмети, препарирана птица, гипсов орнамент и драперии. Продължителност – 15 учебни часа. Формат – 46/55 см. Черен материал по избор на ученика. Провежда се за всички специалности.

2.Живопис – сложен натюрморт от битови предмети и драперии. Продължителност – 10 учебни часа. Формат – 46/55 см. Материал – акварел. Провежда се за всички специалности на професия художник, без рекламна графика.

3.Скулптура – фигура на животно. Продължителност – 6 учебни часа. Размер на пластиката – до 30 см. Провежда се за всички специалности на професия художник, без рекламна графика.

8. Рекламна графика - продължителност на изпита - 6 учебни часа. Композиция от два зададени елемента и три геометрични фигури по избор на кандидата. Формат на листа 35/50. Материал – темпера. Провежда се за специалност рекламна графика.

9. Компютърна графика – Създаване на рекламно каре по зададена тема, включващо рекламен текст, адрес и графичен обект /стандартно изображение или създаден от примитиви/. Да се използва компютърна програма по избор – Word, Paint, Dabbler, CorelDraw, Photoshop. Продължителност – 2 учебни часа. Провежда се за специалност рекламна графика.ІII. ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В IX КЛАС ЗА ПРОФЕСИЯ ХУДОЖНИК В НУИ “П. ПИПКОВ” - ПЛЕВЕН:

1.Рисуване – сложен натюрморт от битови предмети, препарирана птица, гипсов орнамент и драперии. Продължителност – 15 учебни часа. Формат – 46/55 см. Черен материал по избор на ученика.

2.Живопис – сложен натюрморт от битови предмети и драперии. Продължителност – 10 учебни часа. Формат – 46/55 см. Материал – акварел.

3.Скулптура – фигура на животно. Продължителност – 6 учебни часа. Размер на пластиката – до 30 см.ІV. ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В IX КЛАС ЗА ПРОФЕСИЯ ХУДОЖНИК В НУИ “ДОБРИ ХРИСТОВ” – ВАРНА:

1.Рисуване – сложен натюрморт от битови предмети, препарирана птица, гипсов орнамент и драперии. Продължителност – 15 учебни часа. Формат – 46/55 см. Черен материал по избор на ученика.

2.Живопис – сложен натюрморт от битови предмети и драперии. Продължителност – 10 учебни часа. Формат – 46/55 см. Материал – акварел.

3.Скулптура – фигура на животно. Продължителност – 6 учебни часа. Размер на пластиката – до 30 см.

4.Перспектива – перспективно изображение на група геометрични тела с конкретно осветление. Продължителност – 6 учебни часа. Формат – 35/50 см. Материал – молив.

V. ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В IX КЛАС ЗА ПРОФЕСИЯ ХУДОЖНИК В СХУ ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА “Ц. ЛАВРЕНОВ” – ПЛОВДИВ:

1.Рисуване – етюд на сложен натюрморт /ръбести и обли предмети, гипсов орнамент, птица с драперии/. Продължителност – 12 учебни часа. Формат 46/55 см. Графичен материал по избор. Провежда се за всички специалности.


2.Иконопис – композиция на фриз с геометрични, растителни или животински елементи. Материал – темпера. Продължителност – 8 учебни часа. Провежда се за специалност иконопис.

3.Живопис:

-цветен етюд по натура /сложен натюрморт от обли, ръбести предмети, гипсов орнамент и драперии/. Формат 46/55 см. Материал – акварел. Продължителност – 12 учебни часа.

-композиционен ескиз по зададена тема, формат не по-малък от 35/50 см, цветен материал по избор. Продължителност – 4 учебни часа. Провежда се за всички специалности. Кандидатът изпълнява и двете задачи.

4.Скулптура – моделиране с глина на гипсов детайл от натура /око, ухо, уста, нос/. Продължителност – 12 учебни часа. Размер – съответства на размера на гипсовия детайл. Провежда се за специалностите живопис, графика, скулптура и стенопис.

5.Учебно-творческа практика – пейзаж по натура – улица с къщи и дървета. Продължителност – 8 учебни часа. Формат 46/55 см. Черен или цветен материал по избор. Място на провеждане – в градска среда. Провежда се за всички специалности.

6.Перспектива – продължителност – 2 учебни часа. Практическо изпълнение на задача по конспект от учебна програма за VІІІ клас. Формат 35/50 см. Материал – молив. Провежда се за всички специалности.


VI. ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В IX КЛАС ЗА ПРОФЕСИИТЕ ХУДОЖНИК И ДИЗАЙНЕР В СХУПИ “СВ. ЛУКА” – СОФИЯ:

1.Рисуване – композиция от гипсов орнамент, обемни тела и драперия. Продължителност - 20 учебни часа. Формат 46/55 см. Черен материал по избор на ученика.Провежда се за всички професии и специалности.

2.Перспектива – перспективна задача – архитектурен мотив /екстериор/. Продължителност 2 учебни часа. Провежда се за всички професии и специалности.

3.Учебно – творческа практика - пейзаж с формат 35/50 см. и скици от натура с формат А4. Време за изпълнение – 10 учебни часа. Не по-малко от 1 рисунка и не по-малко от 5 бр. скици по натура. Материал по избор в зависимост от специалността. Място на провеждане – в градска среда. Провежда се за всички професии и специалности.

4.Художествена обработка на метали – продължителност – 8 учебни часа. Проект на растителен или геометричен орнамент /кутия за бижута, доза, салфетник/. Техника – ажурно изрязване. Провежда се за специалност художествена обработка на метали.

5. Художествена тъкан – продължителност – 8 учебни часа.По зададена натура /цвете/ се прави рисунка и най-малко 6 броя стилизации в различни изобразителни техники с различни материали. Провежда се за специалност художествена тъкан.

6. Художествена дърворезба – продължителност - 8 учебни часа. Изпълнение на рисунка – проект на - композиция от геометрични мотиви в квадрат, кръг, фриз 35/50 см. Провежда се за специалност художествена дърворезба.

7. Детски играчки – продължителност – 8 часа. Проект и чертеж на детска играчка, съставена от плоски елементи - играчка на принципа на баланса за окачване за деца от 0-12 месеца, играчка от плоски елементи с механизъм с конец и тяжест, комплект плоски играчки със стойки /кръстачки/ за разиграване на сюжет. Провежда се за специалност детски играчки.

8. Аранжиране – продължителност – 8 учебни часа. Цветен проект. Формат 30/40 см. Композиция от разнородни геометрични форми по избор / куб, пирамида, сфера и паралелепипед/ - варианти до 4 броя. Формат А4. Провежда се за специалност аранжиране.

9. Рекламна графика - продължителност на изпита - 8 учебни часа. Композиция от 2 букви – гротеск в бяло, черно и по желание сиво, както и две геометрични фигури /или част от тези елементи/. Материали – темпера, тушовка, четка. Провежда се за специалност рекламна графика.

10. Живопис – усложнен натюрморт от битови предмети с драперии. Формат 46/55 см. Материал – акварел. Време за изпълнение – 8 учебни часа – за специалностите художествена тъкан, детски играчки и аранжиране.

11.Скулптура – релеф “Лале” – продължителност 6 учебни часа. Провежда се за специалностите художествена обработка на метали и художествена дърворезба.

12. Компютърна графика – композиция за лого на любима група. Изпълнение на задачата във Фото шоп, с участие на кръпки и слоеве. Продължителност – 2 учебни часа. Провежда се за специалност рекламна графика.


VII. ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ІХ КЛАС ЗА ПРОФЕСИЯ ХУДОЖНИК И ДИЗАЙНЕР В НГПИД “АКАД. ДЕЧКО УЗУНОВ” – КАЗАНЛЪК:

1.Рисуване – усложнен натюрморт с битови и геометрични предмети. Формат – 46/55 см. Материал – черен, по избор на кандидата. Продължителност – 12 учебни часа. Провежда се за професиите художник и дизайнер.

2.Перспектива – писмен изпит с продължителност 2 учебни часа по предварително изготвен конспект. Провежда се за професиите художник и дизайнер.

3.Скулптура – копие на стилизиран растителен орнамент. Продължителност – 6 учебни часа. Материал – глина. Провежда се за професия дизайнер и всички специалности на професия художник, без специалност рекламна графика.

4.Цветознание – цветна композиция от прости геометрични елементи по зададена тема. Материал – темперни бои. Формат – 35/50 см. Продължителност – 6 учебни часа. Провежда се за професия дизайнер.

5. Живопис – усложнен натюрморт от битови предмети с драперии. Формат 46/55 см. Материал – акварел. Време за изпълнение 12 учебни часа. Провежда се за всички специалности на професия художник, без специалност рекламна графика.

6.Учебна практика Дизайн – Графично изграждане на геометрична модулна композиция. Материал – молив. Формат – 35/50 см. Продължителност – 6 учебни часа. Провежда се за професия дизайнер.

7.Учебно-творческа практика – пейзаж по натура на формат 35/50 см. Черен или цветен материал по избор на кандидата. Място на провеждане – в градска среда. Провежда се за професиите художник и дизайнер.

8. Рекламна графика - продължителност на изпита - 6 учебни часа. Композиция от два зададени елемента и три геометрични фигури по избор на кандидата. Формат на листа 35/50. Материал – темпера. Провежда се за специалност рекламна графика.

9. Компютърна графика – Създаване на рекламно каре по зададена тема, включващо рекламен текст, адрес и графичен обект /стандартно изображение или създаден от примитиви/. Да се използва компютърна програма по избор – Word, Paint, Dabbler, CorelDraw, Photoshop. Продължителност – 2 учебни часа. Провежда се за специалност рекламна графика.


VIII. ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В IX КЛАС ЗА ПРОФЕСИЯ ХУДОЖНИК В НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ “Д. ДОБРОВИЧ” – ГР. СЛИВЕН:

1.Рисуване – усложнен натюрморт /предмети с различна материалност – метал, стъкло, керамика, драперия, гипсов орнамент/. Формат – 46/55 см. Графичен материал по избор. Продължителност – 12 учебни часа. Провежда се за всички специалности.

2.Живопис - усложнен натюрморт, материал – акварелни бои. Формат – 46/55 см. Време за изпълнение – 12 учебни часа. Провежда се за специалности художествена тъкан и иконопис.

3.Художествена тъкан - цветен проект на композиция с растителни мотиви – материал: темперни бои. Формат 50:70 см. Продължителност – 12 учебни часа. Провежда се за специалност художествена тъкан.

4.Рекламна графика – цветен проект на тема:“Поставяне на предмет в абсурдна ситуация” – материал: темперни бои. Формат 50/70 см. Продължителност – 12 учебни часа. Провежда се за специалност рекламна графика.

5.Иконопис – формат 50/70 см. Цветен проект на тема: “Композиция с геометрични елементи и използване на кръст” – материал: акварел, темпера. Формат 50/70 см. Продължителност – 12 учебни часа. Провежда се за специалност иконопис.

6.Учебно - творческа практика – пейзаж по натура – 1 бр. с материал по избор. Формат 46/55 см. Време за изпълнение - 6 учебни часа. Място – в градска среда. Провежда се за всички специалности.


IX. ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В IX КЛАС ЗА ПРОФЕСИЯ ХУДОЖНИК, СПЕЦИАЛНОСТ ХУДОЖЕСТВЕНА КЕРАМИКА И РЕКЛАМНА ГРАФИКА В СХУ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА “ПРОФ. ВЕНКО КОЛЕВ” – ГР. ТРОЯН

1.Художествена керамика – приложна задача по зададена тема - проектиране и изпълнение. Проектиране на графичен проект с молив и цветен проект с темперни бои. Изпълнение в глина. Продължителност 12 учебни часа. Провежда се за специалност художествена керамика.

2.Керамични техники и технологии - теоретичен изпит по конспект, който се обявява в училището. Продължителност – 6 учебни часа. Провежда се за специалност художествена керамика.

3. Рекламна графика - продължителност на изпита - 8 учебни часа. Композиция от 2 букви – гротеск в бяло, черно и по желание сиво, както и две геометрични фигури /или част от тези елементи/. Материали – темпера, тушовка, четка. Провежда се за специалност рекламна графика.

4. Компютърна графика – композиция за лого на любима група. Изпълнение на задачата във Фото шоп, с участие на кръпки и слоеве. Продължителност – 2 учебни часа. Провежда се за специалност рекламна графика.

5. Перспектива - помощни равнини в перспективата. Перспективно изменение на геометрични тела в пространството – куб, призма, конус, цилиндър. Писмен изпит с изготвяне на съответните чертежи. Продължителност – 2 учебни часа. Провежда се за всички специалности.

6. Рисуване – композиция от обемни тела и драперия. Изпълнение с черен материал по избор. Формат 46/55 см. Продължителност – 12 учебни часа. Провежда се за всички специалности.
X. ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В IX КЛАС ЗА ПРОФЕСИЯ ХУДОЖНИК И ПРОФЕСИЯ ДИЗАЙНЕР В СХУ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА – ГР. ТРЯВНА

1. Рисуване – натюрморт с битови и геометрични предмети с драперия. Формат на листа 46/55 см. Материал – молив, въглен, туш. Продължителност – 12 учебни часа - за всички професии и специалности.

2. Художествена дърворезба – светлосенъчно изграждане на композиция с растителен елемент в квадрат, правоъгълник, фриз. Материал – молив. Формат на листа 35/50 см. Продължителност – 6 учебни часа. Провежда се за специалност художествена дърворезба.

3. Интериорен дизайн – графично изграждане на композиция от подобни елементи и създаване на център. Акцентиране в ред на подобни елементи. Материал – молив. Формат на листа – 35/50 см. Продължителност – 6 учебни часа. Провежда се за специалност интериорен дизайн.

4. Иконопис – цветно изграждане на композиция с геометрични елементи – 4 цвята по избор на ученика. Материал – акварел, темпера. Формат – 35/50 см. Продължителност - 6 учебни часа. Провежда се за специалност иконопис.

5. Скулптура – копие на стилизиран геометричен или растителен елемент. Материал – глина. Продължителност – 6 учебни часа. Провежда се за специалност художествена дърворезба и интериорен дизайн.

6. Живопис – цветен натюрморт от два битови предмета и плодове. Материал – темпера, акварел. Формат 35/50. Продължителност 6 учебни часа. Провежда се за специалност иконопис.

7. Учебно-творческа практика – архитектурен пейзаж по натура. Материал – молив, акварел, темпера, пастел. Размер на листа – 20/30 см. Продължителност – 4 учебни часа. Място на провеждане – в градска среда – за всички професии и специалности.ХI. ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В IX КЛАС ЗА ПРОФЕСИЯ ХУДОЖНИК В ПГПИ – СМОЛЯН

1. Рисуване – композиция от гипсов орнамент, обемни тела и драперия. Продължителност - 20 учебни часа. Формат 46/55 см. Черен материал по избор на ученика.Провежда се за всички специалности.

2. Художествена тъкан – продължителност – 8 учебни часа.По зададена натура /цвете/ се прави рисунка и най-малко 6 броя стилизации в различни изобразителни техники с различни материали. Провежда се за специалност художествена тъкан.

3. Живопис – усложнен натюрморт от битови предмети с драперии. Формат 46/55 см. Материал – акварел. Време за изпълнение – 8 учебни часа – за специалност художествена тъкан.

4. Рекламна графика - продължителност на изпита - 6 учебни часа. Композиция от два зададени елемента и три геометрични фигури по избор на кандидата. Формат на листа 35/50. Материал – темпера. Провежда се за специалност рекламна графика.

5. Компютърна графика – Създаване на рекламно каре по зададена тема, включващо рекламен текст, адрес и графичен обект /стандартно изображение или създаден от примитиви/. Да се използва компютърна програма по избор – Word, Paint, Dabbler, CorelDraw, Photoshop. Продължителност – 2 учебни часа. Провежда се за специалност рекламна графика.


XII.ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В IX КЛАС ЗА ПРОФЕСИЯ ДИЗАЙНЕР - СПЕЦИАЛНОСТИ ТЕАТРАЛЕН, КИНО И ТЕЛЕВИЗИОНЕН ДЕКОР И ХУДОЖЕСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ ЗА ТЕАТЪР, КИНО И ТЕЛЕВИЗИЯ В НГСЕИ – ПЛОВДИВ

1.Рисуване - битов натюрморт с драперия и геометрични предмети. Време на изпълнение- 8 учебни часа. Формат 46/55см. Черен материал по избор на ученика. Провежда се за всички специалности от професия дизайнер.

2. Живопис - натюрморт с гипсово листо /орнамент/, битови предмети от различни материали, драперии. Време на изпълнение- 8 учебни часа. Формат 46/55см. Материал- темпера.Провежда се за всички специалности от професия дизайнер.

3. Скулптура - изработване на гипсова маска. Време на изпълнение 8 учебни часа.Размер 15/30см. Материал- глина. Провежда се за всички специалности от професия дизайнер.

4. Перспектива -практическо изпълнение на задача по конспект от учебна програма за VІІІ клас.Време на изпълнение- 2 учебни часа.Формат 35/50см. Материал- молив. Провежда се за всички специалности от професия дизайнер.

5. Театрален декор – изпълнение на композиция с включени имитационни техники. Време на изпълнение - 8 учебни часа.Размер 46/55см. Материал - темпера. Провежда се за професия дизайнер, специалност театрален, кино и телевизионен декор.

6. Театрална кукла – изработка на плоска /полуобемна/ декоративна кукла. Време за изпълнение 8 учебни часа. Големина – 30 см. Провежда се за професия дизайнер, специалност театрална кукла.

7. Грим и перуки – възрастов и расов грим – живописен метод. Време за изпълнение - 6 учебни часа. Изработка на перукерско изделие – мустак – 5 учебни часа.

8. Художествено осветление - композиция от геометрични тела с изкуствено, еднопосочно осветление. Продължителност - 8 учебни часа. Формат 70/50см. Материал- молив, въглен, креда, черен акварел, туш, черна темпера. Провежда се за специалност художествено осветление за театър, кино и телевизия.

9. Електротехника - писмен изпит по конспект от учебна програма за VІІІ клас. Продължителност – 2 учебни часа. Конспектът се обявява в училището. Провежда се за специалност художествено осветление за театър, кино и телевизия.XIII. ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В IX КЛАС ЗА ПРОФЕСИИТЕ ПОЛИГРАФИСТ, ФОТОГРАФ, ГРАФИЧЕН ДИЗАЙНЕР В НАЦИОНАЛНАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОЛИГРАФИЯ И ФОТОГРАФИЯ
1.Обща полиграфия – писмен изпит с продължителност 2 учебни часа по конспект, който се обявява в училището – за професия полиграфист.

2.Обща фотография – писмен изпит с продължителност 2 учебни часа по конспект, който се обявява в училището – за професия фотограф.

3.Оптика и апаратура – писмен изпит с продължителност 2 учебни часа по конспект, който се обявява в училището – за професия фотограф.

4.Предпечатна подготовка – писмен изпит с продължителност 2 учебни часа по конспект, който се обявява в училището – за професия графичен дизайн.

5.Фотография и видеотехника - писмен изпит с продължителност 2 учебни часа по конспект, който се обявява в училището – за професия графичен дизайн.

XIV.ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ ІХ КЛАС ПО ПРОФЕСИЯ ХУДОЖНИК СЪС СПЕЦИАЛНОСТ СКУЛПТУРА В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КАМЕНООБРАБОТВАНЕ - КУНИНО


1.Рисуване- натюрморт от геометрични каменни тела и гипсов орнамент с драперия.

Продължителност – 12 учебни часа.Формат – 46 х 55 см. Материал - молив.

2.Живопис – натюрморт от битови предмети и драперия. Продължителност -10 учебни часа.Формат– 46 х 55см. Материал - акварел.

3.Скулптура –І-ва задача: Фигура на животно. Обемна триизмерна задача. Продължителност – 6 учебни часа. Размер на пластиката- до 35 см. Материал-глина.- ІІ-ра задача: Релеф.Композиционен ескиз по зададена тема в квадрат,правоъгълник или кръг. Размер – не по-малък от 20 х 20 см. Продължителност – 6 учебни часа.Материал – глина.

4.Перспектива - перспективно изображение на група геометрични тела. Продължителност- 6 учебни часа.Формат 35 х 50 см.Материал-молив



В.ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА ПРОФЕСИИТЕ ХУДОЖНИК, ДИЗАЙНЕР, ГРАФИЧЕН ДИЗАЙНЕР, ФОТОГРАФ, ПОЛИГРАФИСТ И КАМЕНОДЕЛЕЦ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В Х КЛАС НА УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА
I. ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В Х КЛАС ЗА ПРОФЕСИЯ ХУДОЖНИК В НУИИ “ИЛИЯ ПЕТРОВ” – СОФИЯ, СХУ ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА “ЦАНКО ЛАВРЕНОВ” – ПЛОВДИВ И НУИ “ДОБРИ ХРИСТОВ” – ВАРНА:

1.Рисуване – гипсова глава с драперии. Формат 46/55. Черен материал по избор на ученика – молив, креда, въглен. Продължителност – 12 учебни часа. Провежда се за всички специалности.

2.Живопис – композиция по зададена тема, изпълнена с цветен материал по избор. Продължителност – 8 учебни часа. Провежда се за специалностите живопис, стенопис, графика, скулптура. Въз основа на резултатите от изпита се определя специалността, в която ще се обучава ученикът в X клас.

3.Графика – композиция по зададена тема, изпълнена в техниката перо /туш или линогравюра по избор на ученика/. Продължителност – 8 учебни часа. Провежда се за специалностите живопис, стенопис, графика, скулптура. Въз основа на резултатите от изпита се определя специалността, в която ще се обучава ученикът в X клас.

4.Скулптура – композиция по зададена тема, изпълнена с пластичен материал по избор. Продължителност – 6 учебни часа. Провежда се за специалностите живопис, стенопис, графика, скулптура. Въз основа на резултатите от изпита се определя специалността, в която ще се обучава ученикът в X клас.

5.Пластична анатомия – писмен изпит по конспект от учебната програма за IX клас. Продължителност – 2 учебни часа. Конспектът се обявява в съответното училище. Провежда се за всички специалности.

6.Иконопис – копие на икона с формат 21/30. Материал – темпера. Продължителност – 18 учебни часа. Провежда се за специалност иконопис.

7.Иконография – писмен изпит по конспект от учебната програма за IX клас. Време за провеждане - два учебни часа. Провежда се за специалност иконопис. Конспектът се обявява в съответното училище.

8.Учебно-творческа практика – пейзаж с формат 46/55 и 10 бр. скици от натура с формат А4. Черен или цветен материал по избор. Продължителност – 12 часа. Място за провеждане – в градска среда. Провежда се за всички специалности.

II. ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В Х КЛАС ЗА ПРОФЕСИЯ ХУДОЖНИК В НУИ “ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ” – РУСЕ:

1.Рисуване – гипсова глава с драперии. Формат 46/55. Черен материал по избор на ученика – молив, креда, въглен. Продължителност – 12 учебни часа. Провежда се за всички специалности.

2.Живопис – сложен натюрморт – гипсова глава, предмети с две драперии. Материали - маслени бои върху платно или картон. Продължителност – 12 учебни часа. Провежда се за специалностите живопис, графика, скулптура. Въз основа на резултатите от изпита се определя специалността, в която ще се обучава ученикът в X клас.

3.Графика – композиция по зададена тема, изпълнена в техниката перо /туш или линогравюра по избор на ученика/. Продължителност – 8 учебни часа. Провежда се за специалностите живопис, графика, скулптура. Въз основа на резултатите от изпита се определя специалността, в която ще се обучава ученикът в X клас.

4.Скулптура – гипсова глава. Продължителност – 12 учебни часа. Провежда се за специалностите живопис, графика, скулптура. Въз основа на резултатите от изпита се определя специалността, в която ще се обучава ученикът в X клас.

5. Рекламна графика - продължителност – 3 дни по 8 учебни часа. Плакат по зададена тема. Формат – 50/70 см. Материал – темпера, перо, туш, акрил и др. графични материали по избор. Плакатът е на тема, която ще използва: рисунки на животни, растения, насекомо. Провежда се за специалност рекламна графика.

6. Компютърна графика – 2 учебни часа. Задачата - “Визитка и пощенски плик на фирма”. С помощта на векторните възможности на програмата “Илиюстратор” се създават равно оцветени плоскости. Използват се и готови изображения от библиотеката с векторни картинки на “Илюстратор”, за да се илюстрира логото и пощенския плик на фирмата. Правят се изрезки и квадратчета, в които да се впише необходима информация за фирмата. Прилагат се градиенти и ефекти на дебелини и сенки върху буквите, изрезките и логото. Провежда се за специалност рекламна графика.

7.Пластична анатомия – писмен изпит по конспект от учебната програма за IX клас. Продължителност – 2 учебни часа. Конспектът се обявява в училището. Провежда се за всички специалности.

6.Учебно-творческа практика – пейзаж с формат 46/55 и 10 бр. скици от натура с формат А4. Черен или цветен материал по избор. Продължителност – 12 часа. Място за провеждане – в градска среда. Провежда е за всички специалности.
III. ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В Х КЛАС ЗА ПРОФЕСИЯ ХУДОЖНИК В НУИ “ПАНАЙОТ ПИПКОВ” – ПЛЕВЕН:

1.Рисуване – гипсова глава с драперии. Формат 46/55. Черен материал по избор на ученика – молив, креда, въглен. Продължителност – 12 учебни часа.

2.Живопис – сложен натюрморт – гипсова глава, предмети с две драперии. Материали - маслени бои върху платно или картон. Продължителност – 12 учебни часа.

3.Графика – композиция по зададена тема, изпълнена в техниката перо /туш или линогравюра по избор на ученика/. Продължителност – 8 учебни часа.

4.Скулптура – гипсова глава. Продължителност – 12 учебни часа. Провежда се за специалностите живопис, графика, скулптура.

5.Пластична анатомия – писмен изпит по конспект от учебната програма за IX клас. Продължителност – 2 учебни часа. Конспектът се обявява в училището.

6.Учебно-творческа практика – пейзаж с формат 46/55 и 10 бр. скици от натура с формат А4. Черен или цветен материал по избор. Продължителност – 12 часа. Място за провеждане – в градска среда.

IV.ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В X КЛАС ЗА ПРОФЕСИИТЕ “ХУДОЖНИК”, “ДИЗАЙНЕР” В СХУПИ “СВ. ЛУКА” – СОФИЯ:

1.Рисуване – етюд на гипсова глава.Материал – черен по избор на кандидата. Формат - 46/55 см. Продължителност – 20 учебни часа. Провежда се за всички професии и специалности.

2.Пластична анатомия – теоретична задача под формата на тест, включващ костната система на човека, с акцент върху пропорциите и пластиката на костните елементи. Продължителност – 2 учебни часа. Провежда се за всички професии и специалности.

3.Учебно – творческа практика – провежда се за всички професии и специалности. Продължителност – 10 учебни часа.:

- пейзаж – 1 брой - формат 46/55 см..Материал по избор – графичен или цветен.

- рисунки от натура – от 5 до 10 бр. Формат А4 или А3 – човешки и животински фигури, рисунки на растителни мотиви – по избор.

4.Художествена обработка на метали – продължителност – 3 дни. Един ден 6 учебни часа – проектиране и два дни по 8 учебни часа изпълнение в материал. Проектиране и изпълнение в материал на бижута, декоративен съд или свещник /мед, ковано желязо/. Провежда се за специалност художествена обработка на метали.

5.Художествена тъкан – продължителност – два дни по 8 учебни часа. Проектиране и изпълнение в материал. Ръчна печатна форма – риба, цвете пеперуда – графичен и цветен отпечатък. Провежда се за специалност художествена тъкан.

6.Художествена дърворезба – продължителност – 3 дни по 8 учебни часа. Изпълнение на копие –15/20 см., растителни орнаменти без фон /двупланов релеф/. Провежда се за специалност художествена дърворезба.

7.Детски играчки – продължителност – 3 дни по 8 часа. Един ден проектиране, един ден изработване на пластичен модел и сваляне на кройка, един ден изпълнение в материал. Провежда се за специалност детски играчки и включва проектиране и изпълнение на обемна текстилна играчка:

-цветен проект;

-пластичен модел;

-кройка;

-изпълнение в материал;

8.Аранжиране – продължителност – 3 дни по 8 учебни часа. Провежда се за специалност аранжиране.

-цветен проект. Формат 35/50 см. Проектиране на витрина в мащаб 1:10 – “Плодови сокове”, “Шоколадови изделия”, “Безалкохолни или алкохолни напитки”;

-реализиране във витрина.

9.Рекламна графика - продължителност – 3 дни по 8 учебни часа. Плакат по зададена тема. Формат – 50/70 см. Материал – темпера, перо, туш, акрил и др. графични материали по избор. Плакатът е на тема, която ще използва: рисунки на животни, растения, насекомо. Провежда се за специалност рекламна графика.

10. Живопис – усложнен натюрморт от битови предмети с драперии. Формат 46/55 см. Материал – акварел. Продължителност – 8 учебни часа. Провежда се за специалностите художествена тъкан, детски играчки и аранжиране.

11.Скулптура – детайл “Ухо” – продължителност 8 учебни часа. Провежда се за специалности художествена дърворезба и художествена обработка на метали.

12. Компютърна графика – 2 учебни часа. Задачата - “Визитка и пощенски плик на фирма”. С помощта на векторните възможности на програмата “Илиюстратор” се създават равно оцветени плоскости. Използват се и готови изображения от библиотеката с векторни картинки на “Илюстратор”, за да се илюстрира логото и пощенския плик на фирмата. Правят се изрезки и квадратчета, в които да се впише необходима информация за фирмата. Прилагат се градиенти и ефекти на дебелини и сенки върху буквите, изрезките и логото. Провежда се за специалност рекламна графика.

13. Бутафория – продължителност – 3 дни по 8 часа. Папир пластика “Стилизация на листо”. Формат – 35/50 см. Изпълнение на нисък релеф. Избор на техника и видове хартия по желание на кандидатите. Провежда се за специалност аранжиране.
V. ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В Х КЛАС ЗА ПРОФЕСИИИИТЕ ХУДОЖНИК И ДИЗАЙНЕР В СХУПИ – ТРЯВНА:

1.Рисуване – светлосенъчно изграждане на постановка с гипсова маска и драперия. Материал – черен по избор на кандидата, кадастрон с формат 46/55 см. Продължителност – 16 учебни часа. Провежда се за всички професии и специалности.

2.Художествена дърворезба – графично изграждане на композиция в правоъгълник и квадрат по зададен растителен орнамент. Материал – молив, кадастрон с формат 35/50 см. Продължителност – 8 учебни часа. Провежда се за специалност художествена дърворезба.

3. Интериорен дизайн – изграждане на несиметрична композиция при съчетание на 4 цвята /жълт, виолетов, оранжев, синьо-зелен/. Материал – молив, кадастрон с формат 35/50 см, темпера. Продължителност – 8 учебни часа. Провежда се за специалност интериорен дизайн.

4. Иконопис – проектиране на декоративна композиция, организирана на основата на реални растителни форми. Формата на изобразителното поле, цветовата гама и конкретната растителна форми се определят с жребий в деня на изпита от изпитни задачи, изготвени от комисия, определена със заповед на директора на училището.

5.Скулптура – копие на класически образец от гипсов орнамент /акантов лист, лотос, трилистник/. Материал – глина. Продължителност – 8 учебни часа. Провежда се за специалностите художествена дърворезба и интериорен дизайн.

6. Живопис – цветен натюрморт на три или четири предмета от бита и драперия. Материал акварел, темпера. Формат 46/55. Продължителност – 8 учебни часа. Провежда се за специалност иконопис.

7.Пластична анатомия – писмен изпит по конспект от учебната програма за IX клас. Продължителност – 2 учебни часа. Конспектът се обявява в училището. Провежда се за всички специалности.

8.Учебно-творческа практика:

-пейзаж – 1 бр. Материал - цветен или графичен по избор. Формат 46/55. продължителност – 8 учебни часа, място на провеждане – в градска среда;

-рисунки по натура от 5 до 10 бр. Формат А4 или А3 – човешки или животински фигури, рисунки с растителни мотиви – по избор. Продължителност – 8 учебни часа, място на провеждане – в градска среда.

VI. ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В Х КЛАС ЗА ПРОФЕСИЯ

ХУДОЖНИК В СХУПИ “ПРОФ. ВЕНКО КОЛЕВ” – ТРОЯН:
1.Художествена керамика – за специалност художествена керамика - сувенирна задача – изграждане на малък функционален съд и неговото декориране. Продължителност – 2 дни по 8 учебни часа. Изпълнение на различни техники за украса върху изградената готова форма /по избор на кандидата/:

-ангобна техника с четка – проект и изпълнение;

-пластична украса – проект и изпълнение;

-сграфито – проект и изпълнение.

2.Рекламна графика – за специалност рекламна графика – създаване на 5 букви в един стил за шрифт. Цветен проект с темперни бои във формат 46/55 см. Продължителност – 16 часа.

3.Рисуване – гипсова глава. Изпълнение с черен материал по изборна кандидата върху картон с размер 46/55 см. Продължителност – 8 учебни часа. Провежда се за всички специалности.

4.Пластична анатомия - писмен изпит по конспект по учебната програма за IX клас, който се обявява в училището. Продължителност – 4 учебни часа. Провежда се за всички специалности.

5.Керамични техники и технологии - теоретичен изпит по конспект, който се обявява в училището. Продължителност – 6 учебни часа. Провежда се за специалност художествена керамика.

6.Компютърна графика – сканиране и изчертаване на същите букви от изпита по рекламна графика в програма Adobe Illustrator. Графичен и цветен вариант. Продължителност на изпита – 2 дни по 8 учебни часа.

7.Учебно-творческа практика:

- за специалност художествена керамика -декорация върху керамична плоскост с ангобна техника. Време за изпълнение – 6 учебни часа – за специалност художествена керамика.

- за специалност рекламна графика – колаж от няколко изображения с текст в програма Adobe Photoshop. Сканиране, композиция с Layars. Продължителност – 2 дни по 8 часа.


VII. ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В Х КЛАС ЗА ПРОФЕСИЯ ХУДОЖНИК В НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ “ДИМИТЪР ДОБРОВИЧ” – СЛИВЕН:
1.Рисуване – етюд на гипсова маска, с два или три предмета от бита с различна материалност – стъкло, метал, керамика и драперии. Материал – кадастрон с формат 46/55, моливи, креда, въглен. Продължителност – 16 учебни часа. Провежда се за всички специалности.

2.Живопис – изграждане на цветна композиция от 3 или 4 предмета от бита, с различна материалност, гипсов детайл от човешка глава и драперии. Материал – кадастрон, формат 46/55, акварелни бои. Продължителност – 16 учебни часа. Провежда се за специалност художествена тъкан и иконопис.

3.Учебно-творческа практика – архитектурен пейзаж – 1 бр. Материал – кадастрон, формат 46/55, акварел или темпера. Продължителност – 8 учебни часа. Място – в градска среда. Провежда се за всички специалности.

4.Иконография - писмен изпит по конспект от учебната програма за IX клас. Продължителност - 2 учебни часа. Провежда се за специалност иконопис. Конспектът се обявява в училището.

5.Художествена тъкан - проектиране на декоративна композиция с геометрични, растителни и животински форми. Гамата се определя по жребий в деня на изпита. Материал – кадастрон, с формат 50/70, темперни бои, акварел, туш, колаж. Продължителност – 8 учебни часа. Провежда се за специалност художествена тъкан.

6.Рекламна графика - проектиране на композиция, съдържаща визуален виц, предизвикан от предмет, тематично зависим. Темата се определя в деня на изпита с жребий. Материал – кадастрон, с формат 50/70, темперни бои. Продължителност – 8 учебни часа. Провежда се за специалност рекламна графика.

7.Иконопис - проектиране на декоративна композиция, организирана на основата на реални растителни форми. Формата на изобразителното поле, цветовата гама и конкретната растителна форма се определят с жребий в деня на изпита. Материал – кадастрон с формат 35/50, темперни бои. Продължителност – 8 учебни часа. Провежда се за специалност иконопис.

8.Пластична анатомия – писмен изпит по конспект от учебната програма за IX клас. Продължителност – 2 учебни часа. Конспектът се обявява в училището. Провежда се за всички специалности.VIII. ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА ПРОФЕСИЯ ДИЗАЙНЕР, СПЕЦИАЛНОСТИ ТЕАТРАЛЕН, КИНО И ТЕЛЕВИЗИОНЕН ДЕКОР, ГРИМ И ПЕРУКИ, ТЕАТРАЛНА КУКЛА, ХУДОЖЕСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ ЗА ТЕАТЪР, КИНО И ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В Х КЛАС В НГСЕИ - ПЛОВДИВ

1. Рисуване - натюрморт с гипсов детайл /маска/. Продължителност - 10 учебни часа. Формат 46/55см. Черен материал по избор на ученика. Провежда се за всички специалности на професия дизайнер.

2. Живопис - гипсова маска с битови предмети и драперии. Формат 46/55см. Продължителност - 10 учебни часа. Материал - темпера. Провежда се за всички специалности на професия дизайнер.

3. Пластична анатомия – писмен изпит по конспект от учебния материал за IX клас. Продължителност – 2 учебни часа. Провежда се за всички специалности на професия дизайнер. Конспектът се обявява в училището.

3. Скулптура - етюд гипсова глава. Продължителност – 12 учебни часа. Материал – глина. Провежда се за специалности театрален, кино и телевизионен декор, грим и перуки и театрална кукла.

4. Театрален декор – изработване на твърда кулиса с размер 100/70 см. Продължителност - 15 учебни часа. Провежда се за професия дизайнер, специалност театрален, кино и телевизионен декор.

5. Бутафория – изработване на архитектурен орнамент от стиропор – размер до 50 см. Имитация на материал. Продължителност – 10 учебни часа. Провежда се за специалност театрален, кино и телевизионен декор.

6. Художествено осветление – сложна композиция от геометрични тела в сценично пространство с еднопосочно осветление. Формат 35/50 см. Материал – темпера. Продължителност – 8 часа. Провежда се за специалност художествено осветление за театър, кино и телевизия.

7. Осветителна техника – писмен изпит по конспект от учебната програма за IX клас. Продължителност – 2 учебни часа. Провежда се за специалност художествено осветление за театър, кино и телевизия. Конспектът се обявява в училището.

8. Електротехника – писмен изпит по конспект от учебната програма за IX клас. Конспектът се обявява в училището. Продължителност – 2 учебни часа.

9. Театрална кукла – изработване на кукла – петрушка – човешка фигура със скулптурана глава и удължени ръце. Продължителност – 24 часа. Големина до 40 см. Провежда се за специалност театрална кукла.

10. Грим и перуки – изработка на перукерски изделия – брада, тупе, шиньон. Характерен грим с живописни средства.IX. ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В Х КЛАС ЗА ПРОФЕСИЯ ХУДОЖНИК И ЗА ПРОФЕСИЯ ДИЗАЙНЕР В НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА И ДИЗАЙН “АКАД. ДЕЧКО УЗУНОВ” – КАЗАНЛЪК

1. Рисуванесложен натюрморт с гипсов орнамент, драперия и геометрични предмети.

Продължителността на изпита – 12 учебни часа. Формат на листа: 46/55 см. Материал – черен, по избор на ученика. Провежда се за професиите художник и дизайнер.

2. Скулптура – етюд гипсов череп. Продължителността на изпита – 12 учебни часа. Материал – глина. Провежда се за професия художник и професия дизайнер. Въз основа на резултатите от изпита се определя специалността: живопис, скулптура или графика, в която ще се обучава ученикът в Х клас по професия художник.

3. Цветознание – изграждане на цветна композиция от геометрични фигури по зададена тема. Продължителността на изпита – 6 учебни часа.Формат на листа: 35/50 см. Материал – темпера. Провежда се за професия дизайнер.

4. Ергономия – писмен изпит по конспект от учебната програма за ІХ клас, обявен в училището. Продължителността на изпита - 2 учебни часа. Провежда се за професия дизайнер.

5. Учебно-творческа практика – архитектурен пейзаж 1 бр. Продължителността на изпита – 6 учебни часа. Формат на листа: 35/50 см. Материал – акварел или темпера. Провежда се за всички специалности.

6. Учебна практика дизайн – проект на едностранен пластичен модулен елемент. Формат на листа 35/50 см. Материал – черен по избор на кандидата. Продължителнот на изпита – 6 учебни часа. Провежда се за професия дизайнер.

7. Пластична анатомия – писмен изпит по конспект от учебната програма за ІХ клас, обявен в училището. Продължителността на изпита – 2 учебни часа. Провежда се за професиите художник и дизайнер.

8. Живопис – усложнен натюрморт от битови предмети и гипсов детайл с драперии. Формат на листа 46/55 см. Материал – акварел. Продължителност – 12 учебни часа. Провежда се за професия художник. Въз основа на резултатите от изпита се определя специалността, в която ще се обучава ученикът в X клас.

9.Графика – композиция по зададена тема, изпълнена в техниката туш перо. Продължителност – 6 учебни часа. Провежда се за професия художник за специалностите живопис, графика, скулптура. Въз основа на резултатите от изпита се определя специалността, в която ще се обучава ученикът в X клас.

X. ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В Х КЛАС ЗА ПРОФЕСИЯ ГРАФИЧЕН ДИЗАЙНЕР, ФОТОГРАФ И ПОЛИГРАФИСТ В НАЦИОНАЛНАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОЛИГРАФИЯ И ФОТОГРАФИЯ

1.Обща полиграфия – писмен изпит с продължителност 2 учебни часа по конспект, който се обявява в училището – за професия полиграфист.

2.Обща фотография – писмен изпит с продължителност 2 учебни часа по конспект, който се обявява в училището – за професия фотограф.

3.Оптика и апаратура – писмен изпит с продължителност 2 учебни часа по конспект, който се обявява в училището – за професия фотограф.

4.Предпечатна подготовка – писмен изпит с продължителност 2 учебни часа по конспект, който се обявява в училището – за професия графичен дизайн.

5.Фотография и видеотехника – писмен изпит с продължителност 2 учебни часа по конспект, който се обявява в училището – за професия графичен дизайн.

6.Учебна практика – практически изпит с продължителност 5 учебни часа – за професиите полиграфист, фотограф и графичен дизайнер. Задачите се определят от комисия, определена със заповед на директора на НПГПФ.


ХI. ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В Х КЛАС ПО ПРОФЕСИЯ КАМЕНОДЕЛЕЦ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КАМЕНООБРАБОТВАНЕ – КУНИНО
1.Рисуване - натюрморт от битови предмети, гипсов орнамент и драперия.Продължителност 12 учебни часа. Формат 46 х 55 см. Материал - молив.

2.Скулптура - релеф. Растителен мотив. Разположен в правоъгълник, квадрат или кръг. Размер не по-малък от 30 х 30 см. Продължителност – 8 учебни часа. Материал – глина.

3.Учебна практика - изработка на геометрично тяло от камък. Ръчна обработка. Продължителност – 16 учебни часа. Размер на материала – не по-малък от 30 х 30 х 30 см. Материал-варовик.

4.Техническо чертане – Цилиндрична колона. Изготвяне на чертеж с необходимите проекции на архитектурните детайли по зададен размер в мащаб 1:10. Продължителност - 6 учебни часа. Формат А-3 . Материал - молив.
XII.ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В Х КЛАС ПО ПРОФЕСИЯ ХУДОЖНИК В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА – СМОЛЯН
1.Художествена тъкан - проектиране на декоративна композиция с геометрични, растителни и животински форми. Гамата се определя по жребий в деня на изпита. Материал – кадастрон, с формат 50/70, темперни бои, акварел, туш, колаж. Продължителност – 8 учебни часа. Провежда се за специалност художествена тъкан.

2. Живопис – усложнен натюрморт от битови предмети с драперии. Формат 46/55 см. Материал – акварел. Продължителност – 8 учебни часа. Провежда се за специалностите художествена тъкан.

3.Рекламна графика – за специалност рекламна графика – създаване на 5 букви в един стил за шрифт. Цветен проект с темперни бои във формат 46/55 см. Продължителност – 16 часа.

3.Рисуване – гипсова глава. Изпълнение с черен материал по изборна кандидата върху картон с размер 46/55 см. Продължителност – 8 учебни часа. Провежда се за всички специалности.

4.Пластична анатомия - писмен изпит по конспект по учебната програма за IX клас, който се обявява в училището. Продължителност – 4 учебни часа. Провежда се за всички специалности.

5.Компютърна графика – сканиране и изчертаване на същите букви от изпита по рекламна графика в програма Adobe Illustrator. Графичен и цветен вариант. Продължителност на изпита – 2 дни по 8 учебни часа.

6.Учебно-творческа практика – архитектурен пейзаж – 1 бр. Материал – кадастрон, формат 46/55, акварел или темпера. Продължителност – 8 учебни часа. Място – в градска среда. Провежда се за всички специалности.

Забележка:

Всички изпитни теми и задачи за приравнителни изпити, както и критериите за оценяване на кандидатите се определят от комисии, определени със заповед на директора на съответното училище. Директорът на съответното училище определя със заповед датите и конкретните процедури за провеждане на всеки приравнителен изпит изпит. Приравнителни изпити се провеждат само по професии и специалности, по които има съществуваща паралелка или група в съответното училище и освободени места.

Листовете и глината се осигуряват от съответното училище.Един учебен час е с продължителност 45 мин.Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница