Програма за професионално обучение на новоназначени служители от Агенцията за социално подпомагане (асп)Дата23.07.2017
Размер109.93 Kb.
#26376
ТипПрограма

ВЯРАРЕГИОНАЛЕН МЕСЕЧНИК

ЗА ЖИВОТА И ПРОБЛЕМИТЕ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ година V ПЛЕВЕН юни 2009Там аз бях във юлска сутрин,

за да търся любов,

с магията на новото зазоряване

и с прекрасното Слънце,

под звуците на първите птичи песни.

Дома си оставих

по средата на бурята и на нощта зад мен,

и на моя собствен път.

Със деня идваше решението -

ще търся теб!
Стих от песента „July Morning„ на групата Uriah Heep.

Четиридесет човека с увреждане, събрани в сайта Национална мрежа за хора с увреждания www.network-hv.com ще се срещнат в НЦСР гр. Поморие, за да посрещнат изгрева на юлското слънце. Песента „July Morning„ на групата Uriah Heep ще е мотото на срещата край морето. Както се пее в нея, срещата им ще бъде за нови срещи, нови приятелства и нова любов.

Това е една от поредните срещи, в архитектурно достъпният за хора с двигателни увреждания център „Св. Георги”. С един колектив спомагащ с добронамерените си действия за едно приятно изкарване на неговите гости.

Организаторите на мероприятието Върбан Мончев от Плевен и Диян Господинов от Русе с поредната си инициатива желаят приятелите от сайта да се насладят на отмората и веселието край морският бряг. Очакванията са, че звуците на песента ще взривят дългите студени дни прекарани вкъщи и срещата да стане отново един голям купон, който да ги зареди до новата инициатива, до новата им среща някъде в страната.


Започна програма за професионално обучение на новоназначени служители от Агенцията за социално подпомагане (АСП)

До 15 май 2009 г. се реализира първият курс от модула „Бърз старт" в Центъра за развитие на човешки ресурси и регионални инициативи на Министерството на труда и социалната политика. Заместник-министърът на труда и социалната политика Светлана Дянкова откри обучението, като представи европейския отворен метод на координация в областта на социалната закрила и социалното включване, в който България участва от 1 януари 2007 г.

Програмата се осъществява в рамките на проект „Изграждане на институционален капацитет на МТСП", съвместно изпълняван от МТСП и Международния обучителен център на Международната организация на труда. Тя се състои от четири модула, които целят да повишат компетентността на служителите по основни направления на тяхната работа.

Основните теми в обучението обхващат различни аспекти на социалната работа с деца и семейства, закрилата и интеграцията на уязвимите групи, социалните услуги и превенцията на социалното изключване. Лектори са експерти от МТСП и АСП, преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски".

Включените в първа смяна по Националната програма "Осигуряване на възможности за активно стареене, пълноценно участие на пенсионерите в социалния живот и превенция на тяхното социално изключване" възрастни хора пристигнаха в определените за целта хотели. Превозът им до избраните курорти бе осъществен на символични цени с организацията на дирекциите „Социално подпомагане" и активната подкрепа на общините и част от приемащите хотели.

За първата смяна от 21 до 30 април 2009 г. пенсионери от 22 области почиваха в хотели в Несебър, Боровец, Пампорово, Банкя, Кранево, комплексите „Златни пясъци", „Св. Св. Константин и Елена", „Слънчев бряг", Екохотел „Здравец" в Родопите. Най-многобройни са почиващите от област Пазарджик - около 150 души, настанени в луксозния „Гранд хотел Варна" в курорта „Св.Св. Константин и Елена". От област Пловдив 136 души се радваха на удобствата на хотел „Марина" в курорта „Слънчев ден", 116 души от област Велико Търново бяха настанени в хотел „Делта Палас" в „Слънчев бряг". Над 200 пенсионери от крайморските области Варна и Бургас почиваха в Боровец, Пампорово и Банкя.

Смяната трае 10 дни при напълно безплатен пансион, включващ и оздравителни процедури за възрастните хора. Втората смяна почиващи замина на 1 май.

Програмата дава възможност на 15 000 души да почиват на смени до края на май и през септември и октомври в наши морски и планински курорти.


Дали знаем тези неща?

СТРУКТУРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Европейският парламент е единствената наднационална институция, чиито членове се избират демократично чрез всеобщи преки избори. Той представлява народите на държавите-членки. Европейският парламент се избира на всеки пет години и изготвя множество законодателни актове (директиви, регламенти и други), които оказват влияние върху ежедневието на всеки гражданин.

Парламентът, заедно със Съвета на министрите създава законите на ЕС. 785-те членове на ЕП от 27-те държави-членки на ЕС приемат законите, които са в компетенциите на Европейския съюз и които имат въздействие върху всекидневния живот на гражданите.

Някои от областите, в които действа Парламента са: защита на околната среда, права на потребителите, равни възможности, подобрение достъпа до знания, митническо сътрудничество, транспорт, борба срещу нелегалната имиграция и свободното движение на работна ръка, капитали, услуги и стоки. Парламентът също активно участва в дебата за бъдещето на Европа

Структурата на Европейския парламент е следната:

Председател;

Членове на ЕП;

Политически групи;

Парламентарни комисии;

Делегации;

Политически органи;

Генерален секретариат.

Председателят се избира за две години и половина, т.е. за половин парламентарен мандат, като може да бъде преизбран. Председателят представлява Парламента в неговите външни отношения, както и в отношенията с другите институции на Общността. Председателят ръководи цялостната дейност на Европейския парламент и неговите органи (Бюро и Председателски съвет), както и разискванията по време на пленарните заседания. В тази си дейност той е подпомаган от 14 заместник-председатели. При откриването на всяко заседание на Европейския съвет, председателят на Парламента изразява становището и загрижеността на Парламента по определени теми, както и по точките от дневния ред. След като на второ четене Парламентът гласува бюджета на Европейския съюз, с подписа на председателя бюджетът влиза в действие. Председателят на ЕП подписва заедно с председателя на Съвета всички законодателни актове, приети съгласно процедурата за съвместно вземане на решения.

Членовете на Европейския парламент разделят своето работно време между Брюксел, Страсбург и своя избирателен район. В Брюксел те участват в заседанията на парламентарните комисии, на политическите групи, както и в допълнителните пленарни сесии, а в Страсбург - в дванайсетте месечни сесии. Успоредно с тези основни дейности те, разбира се, трябва да посвещават време и на своя избирателен район. Членовете на Европейския парламент разполагат с все по-големи правомощия и в хода на тяхната работа оказват влияние върху всички области, касаещи всекидневието на гражданите: околна среда, защита на потребителите, транспорт, а също така образование, култура, здравеопазване и др.

Преди всяко гласуване на пленарно заседание, политическите групи разглеждат докладите на парламентарните комисии и внасят изменения. Позицията на политическата група се определя след вътрешно съгласуване, но никой член не може да бъде задължен да гласува по даден начин. В пленарната зала местата на членовете на ЕП се разпределят в зависимост от тяхната политическа принадлежност, считано от ляво на дясно, със съгласието на председателите на групи. Членовете на ЕП се обединяват по политически, а не по национален принцип и същевременно евродепутатите следва да изпълняват своя мандат независимо. В момента в Европейския парламент има осем политически групи - всяка с председател (или съпредседатели), бюро и секретариат. Минималният брой членове за образуване на политическа група е 20, като трябва да са представени най-малко 5 държави-членки. Участието в повече от една политическа група е забранено. Някои членове не принадлежат към нито една политическа група и заседават като независими.

В Европейския парламент делегациите осъществяват връзката с парламентите на държавите, които не са членки на Европейския парламент. Те играят важна роля за разширяване влиянието на Европа на международната сцена. Делегациите са 33 на брой. Всяка от тях се състои от около 15 членове на Европейския парламент. Съществуват четири категории делегации: междупарламентарни (отношения с парламенти на страните извън ЕС, които не са кандидатки за членство), съвместни (отношения с парламенти на страните-кандидатки и асоциираните държави), делегация в Паритетната парламентарна асамблея ЕС-АКТБ (парламентите на страните от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн) и делегация в Евро-средиземноморската парламентарна асамблея.

Председателският съвет определя организацията на работата на Парламента и всички въпроси, свързани със законодателната програма и се състои от председателя на Европейския парламент и председателите на политическите групи. Сред отговорностите му са графикът, дневният ред на пленарните заседания, съставът на комисиите и делегациите, разпределението на правомощията помежду им и законодателната програма.

Бюрото на ЕП се състои от председателя на Европейския парламент, от 14-те заместник-председатели и от 5-ма квестори с роля на наблюдатели, избирани от Парламента за мандат от две години и половина, който може да бъде подновен. Председателският съвет ръководи вътрешното функциониране на Парламента, което касае финансовата и административната организация. Квесторите отговарят, според указанията на Бюрото, за административните и финансовите дела, пряко засягащи членовете на ЕП. Петимата квестори имат консултативна роля в Бюрото. Те се грижат за това, членовете на ЕП да разполагат с необходимата за изпълнението на своя мандат инфраструктура. В своята работа Европейският парламент е подпомаган и от Генералния секретариат, разположен в Люксембург и Брюксел. Приблизително 5 000 длъжностни лица от всички държави членки на Съюза, назначени с конкурс, работят за Европейския парламент под ръководството на Генералния секретар.


Лятото и жилещите насекоми

Едно от неудобствата на прекрасното лято и есента са жилещите насекоми. Те могат да предизвикат много неприятни емоции.

Комарите, хапещите мухи и дървениците са сравнително безобидни, обикновено предизвикват силен сърбеж и зачервяване, които преминават след 1-2 дни без последствия. Повече проблеми предизвикват осите, медоносните и земни пчели, стършелите. Ако сте алергичен към ухапване от насекоми или дори към други вещества – прах, някой храни, слънце, полени, животни, вероятността да настъпят усложнения след ужилване е много голяма. След 20-30 минути започват да се проявяват признаците на алергия – виене на свят, изпотяване, спастична кашлица, кръвното налягане спада, появяват се обриви, отоци. Най-опасни са ужилванията близо до гърлото – по езика, небцето, устните, вътрешната страна на бузите, шията. Лигавицата става оточна и може да стигне до задушаване. Спешната медицинска помощ в тези случай е задължителна, при тежки случаи може да се стигне и до трахеотомия – прави се отвор в трахеята, за да може да диша пострадалия.

Всеки трябва да знае как да реагира, ако пострада от жилещо насекомо. Жилото на пчелата се изважда с пинсета. То представлява последното членче от тялото на пчелата.Жилото, макар и откъснато, продължава да пулсира и изпуска отрова, затова колкото по-рано се извади, толкова по-добре. Мястото се дезинфекцира със спирт и се поставя студен компрес от вода или лед за успокояване на болката и намаляване на болката.

Добър ефект се получава и ако се намаже с навлажнена сода за хляб. След това върху ухапаното място се поставя кортикоиден крем. Ако ужилването е по шията, устата, езика, веднага потърсете лекар, който ще постави инжекция с кортикостероид. При алергия към отровата на осата, пчелата или стършела може да настъпи дори смърт, ако не се вземат мерки. Ако някой от семейството е алергичен, не трябва да се тръгва на разходка без противоалергични таблетки и кремове. Най-важни си остават предпазните мерки, за да не се стига до усложнения:

1.Поставете предпазни мрежи на прозорците, особено ако вкъщи има алергичен. Ако сте на село или на вила, внимателно прегледайте тавански те помещения, улиците и дворовете за гнезда на оси.

2.Не ходете по откритите пазари. Пчелите налитат на сладки плодове, особено на гроздето, а осите – на суровото месо и рибата.

3.Не се хранете навън. Жилещото насекомо може да попадне заедно с храната в устата .

4.Опасно е да се пръскате с парфюми през лятото, макар че се продават много приятни парфюми. Ароматът на парфюма привличат жилещите насекоми и те стават агресивни. Гланцът за устни, с който малките госпожици обичат да се кипрят, също е опасен, тъй като той обикновено има силен аромат на плодове, любими за насекомите праскова, ягода, малина.

5.Ярките, пъстри дрехи привличат насекомите. Ако в района на разходката се срещат пчели и оси, по добре облечете светли, пастелни тонове.

6.Ако сте облазени от жилещото насекомо, не правете резки движения. Така само ще изплашите животното и ще предизвикате неговата агресия.

7.Ходенето с боси крака по тревата е много полезно за здравето, но в периода на пчелите то е неразумно. Те опрашват някои треви и може да ги настъпите.

8.Използвайте репеленти и фумигатори против ухапване от насекоми. Фумигаторите са много ефикасни, тъй като разпръскват във въздуха отрова, която убива насекомите и е безвредна за човека. Продават се под формата на аерозоли, пластини, спирали, които са включват в електрическата мрежа. Действието на фумигатора започва един час след включване на прибора в мрежата и продължава около 8 часа, като зависи и от обема на стаята. Обикновено не влияят зле на хората, но въпреки това не се препоръчва да се затварят прозорците при включен фумигатор. Ако сънят стане неспокоен или сутрин се събуждате с главоболие, значи сте от онези 3-4%, които не понасят тези уреди, и трябва да се откажете от тяхното удобство. Масово се използват и различни видове репеленти, които се продават свободно по аптеките без рецепта.Те отблъскват насекомите, без да ги убиват. Продават се като спрейове, лосиони, кремове, свещи, моливи. Нанасят се върху кожата и дрехите и осигуряват защита средно 2-3 часа. Действието на репелентите зависи от различните фактори – температурата на въздуха и тялото ( колкото по-висока е тя, толкова по-бързо се изпаряват и действието им отслабва), влажността, вятъра. Репелентите действат по-кратко при хората, които са в постоянно движение и той бързо се отмива с потта. Затова в тези случай трябва да се нанасят по-често. Не се препоръчва нанасянето на репелент върху лицето.Той може лесно да попадне в очите и устата.
Защо в Холандия има много инвалиди/ разговор между две приятелки от ЕС/

- Ти забелязваш ли, че в Холандия има много инвалиди? – попита ме внезапно моята полска приятелка Магда. Двете вървяхме по улиците на Лайден, където живеехме от близо година. Било е някъде през 1991–ва.

Инвалид, който бодро премина с мотопеда си по улицата. На отсрещния тротоар сляп младеж вървеше след обученото си куче. Да, бях забелязала.

Погледнах към пътечката от релефни плочки в средата на тротоара. Там където тротоарът свършваше и започваше платното, пътечката за незрящи хора завършваше с гумена плочка. Стъпеха ли на каучука, лишените от зрение знаеха - оттук започва улицата.

- И в Полша има много инвалиди - въздъхна Магда, - но не може да ги видиш навън. Те са обречени да бъдат затворници. Дори ако имат инвалидни колички няма къде да ги карат.

Изведнъж се замислих - действително в Холандия навсякъде можеше да видиш деца и възрастни хора с различни увреждания. Удобно настанени в своите колички, специализирани мотопеди или подвижни столове, те се движеха, пазаруваха или разхождаха. Някои самостоятелно, а други - с придружител. Тротоарите и улиците, магазините, обществените сгради, гарите, автогарите и летищата, концертните зали, театрите и ресторантите, всичко беше построено или пригодено така, че инвалиди и трудноподвижни хора да могат спокойно и без чужда помощ да се придвижват.Всяка сутрин виждах една майка с парализирани крака да кара детето си към детската градина, седнала в някакъв своеобразен електрокар, който умело управляваше. На гарата пък многократно бях виждала сърдечни и усмихнати служители на холандските железници да поставят специална платформа, за да може някой пътник да се качи във влака без дори да се помести от стола, с който се придвижва.Съставители:инж.Румен Петков, н.с.

Гена Дочева

Владимир Петков

За контакти: тел 064 8358520888 033046
Каталог: attachments -> article
article -> Решение за отказ за заплащане на правна помощ служебно или по предложение на адвокатския съвет
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица март 2016 година
article -> Национален календарен план за 2014 година I. Национални инициативи
article -> Национален календарен план за 2015 година I. Национални инициативи
article -> Списък на възстановените заглавия към 31. 07. 2012
article -> Секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването
article -> 1 април /неделя/, 10. 00 часа, център село Поликраище
article -> Отчет за изпълнение бюджета на община Годеч за 2012 година
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица февруари 2016 година


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница