Програма за провеждане на студентска научна сесия 2012 Откриване на студентска научна сесияДата12.06.2017
Размер336.2 Kb.
ТипПрограма
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

УТВЪРЖДАВАМ

РЕКТОР:...............................

/доц. д-р инж. Овид Фархи/
ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

НА СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ – 2012
Откриване на студентска научна сесия

на 4 април 2012г. от 10:30 часа в зала 114 M
Начало на заседанията по секции в 11:00 часа, както следва:

 • Секция I МТФ - Машиностроене, механика и транспорт

 • Секция II МТФ - Инженерен дизайн

 • Секция III КФ - Корабостроене и топлотехника

 • Секция IV ФЕ - Електроника и комуникации

 • Секция V ФЕ - Социални и правни науки

 • Секция VI ФИТА - Компютърни системи и технологии

 • Секция VII ФИТА - Автоматика

 • Секция VIII ФМНЕ - Морски науки и Екология

 • Секция IX ФМНЕ - Растениевъдство и земеделска техника

 • Секция Xа ФМНЕ - Икономика и мениджмънт

 • Секция Xб ФМНЕ - Икономика и мениджмънт

 • Секция Xв ФМНЕ - Икономика и мениджмънт

 • Секция XI ЕФ – Електротехника


Награждаване и закриване на студентска научна сесия

на 4 април 2012г. от 18:30 до 20:00 часа в кафе-сладкарница „Modera” приземен етаж на Нов учебен корпус

СЕКЦИЯ І МТФ

Машиностроене, механика и транспорт

ДАТА: 04.04.2012г. НАЧАЛО: 11:00 часа

ЗАЛА: 201M


 1. Тодор Янков Тодоров – “Полиморфни модификации на въглерода,удостоени с Нобелова награда – свойства и приложения” - ТУ-Варна, медиапроектор

11:00 часа

 1. Александър Атанасов Алексиев – “Проводимост при ниски температури” - ТУ-Варна, медиапроектор

11:15 часа

 1. Александър Валентинов Табошев – “МАШИНА ЗА ДОЗИРАНЕ И ПАКЕТИРАНЕ НА СУХ СМЛЯН ЧАЙ” - ТУ-Варна, медиапроектор

11:30 часа

 1. Александър Йорданов Гюров – “Енергетични методи в „Съпротивление на материалите“ - ТУ-Варна, медиапроектор

11:45 часа

 1. Али Метинов Чаушев – “Роботизирана вибротехнология за бланширане на гъби” - ТУ-Варна, медиапроектор

12:00 часа

 1. Ахмед Адем Адем – “Зависимости за пресмятане на геометричните параметри на режещите инструменти” - ТУ-Варна, медиапроектор

12:15 часа

 1. Ахмед Адем Адем - "Методика за определяне на статичните и работните ъгли на режещите инструменти" -ТУ-Варна, медиапроектор

12:30 часа

 1. Росен Симеонов Иванов - "Анализ на съвременното машиностроене в България относно използването на системи за автоматизиране и програмиране в производството" - ТУ-Варна, медиапроектор

12:45 часа
ПОЧИВКА от 13:00 до 13:15

 1. Венцислав Николаев Ангелов – “Проектиране и изработване на автомобил в клас „прототип“ “ - ТУ-Варна, медиапроектор

13:15 часа

 1. Джавид Алиев Джамбазов - "ВЕРОЯТНОСТЕН АНАЛИЗ НА ЯКОСТТА НА НИСКОЛЕГИРАНИ С CR, MO И NI ПМ СТОМАНИ" - ТУ-Варна, медиапроектор

13:30 часа

 1. Димитър Василев Георгиев - "Изследване на осовите сили при пробиване и нарязване на резби." - ТУ-Варна, медиапроектор

13:45 часа

 1. Калоян Петров Костов - "Определяне на собствени честоти на греда с разпределени" -ТУ-Варна, медиапроектор

14:00 часа

 1. Лъчезар Веселинов Цанов - "Изследване на напрегнатото-деформационно състояние на огъната тръба " -ТУ-Варна, медиапроектор

14:15 часа


 1. Максим Емилов Хаджиев, Ангелина Динкова Узунова - "Безопасен град" - ТУ-Варна, медиапроектор

14:30 часа


 1. Мариета Красимирова Йорданова – “Вибродиагностика – мощно оръжие за анализ на състоянието на машини" -ТУ-Варна, медиапроектор

14:45 часа


 1. Мария Валентинова Димова, Явора Димитрова Боянова - "Анодиране – характерни особености и приложения" -ТУ-Варна, медиапроектор

15:00 часа


 1. Николай Димитров Стоянов - "Числено моделиране и експериментално изследване на процеса изотермично закаляване на стомана 9ХФ" - ТУ-Варна, медиапроектор

15:15 часа


 1. Радослав Иванов Стефанов, гл. ас. Д-р Стоян Славов - "Проектиране и изследване на универсално приспособление за вибрационно повърхностно пластично деформиране." - ТУ-Варна, медиапроектор

15:30 часа


 1. Живко Красимиров Господинов, Васил Димитров Ташев - „Хексапод- металорежеща машина“ - ТУ-Варна, медиапроектор

15:45 часа

 1. Величка Росенова Георгиева, Даниел Красимиров Костадинов – “Въглеродният диоксид и автомобилите – мит и реалност” -ТУ-Варна, медиапроектор

16:00 часа

Комисия в състав:

Председател:

доц. Д-р. Павлина ТотеваЧленове:

1.проф. дтн инж. Димитър Ставрев

2.доц. д-р инж. Сергей Белчев

3.гл. aс. инж. Зоя Цонева

4.Борислав Атанасов (студент)

СЕКЦИЯ II МТФ

ИНЖЕНЕРЕН ДИЗАЙН”


ДАТА: 04.04.2012г. НАЧАЛО: 11:00 часа

ЗАЛА:фоайе НУК+515M


 1. Анита Стоименова Стефанова - "Осветително тяло „HoneyComb” "

11:00 часа

 1. Владимира Николова Славов - "Участие в изложба на бижута"

11:15 часа

 1. Даря Йорданова Маркова - "Дизайн и техническо конструиране на високо тиражни печатни изделия със сложна геометрична форма"

11:30 часа

 1. Диляна Димитрова Александрова, Зафирка Георгиева - "Участие в изложба на бижута"

11:45 часа

 1. Мария Калинова Янкова - "Участие в изложба на бижута"

12:00 часа

 1. Миглена Владкова Енчева - "Изложба на ръчно изработени бижута"

12:15 часа

 1. Симона Енчева Карабоникова - "Дизайнерски решения в опаковките за чай от хартиени"

12:30 часа

 1. Сияна Радкова Иванова - "изложба Бижутерия"

12:45 часа

 1. Явора Димитрова Боянова - "Изследване същността, смисъла и влиянието на еклектизма"

ПОЧИВКА от 13:00 до 13:15


 1. Явора Димитрова Боянова - "Участие в изложба на бижута"

13:15 часа

 1. Петя Стоянова Богданова – „Ръчно изработени бижута”

13:30 часа


Комисия в състав:

Председател:

доц. Пламен БратановЧленове:

 1. доц. д-р инж. Радко Радев

 2. проф. Венелин Божидаров

 3. доц. д-р Цена Мурзова

 4. Кристина Койчева (студент)СЕКЦИЯ III КФ –

КОРАБОСТРОЕНЕ И ТОПЛОТЕХНИКА”


ДАТА: 04.04.2012г. НАЧАЛО:11:00 часа

ЗАЛА: 401М


 1. Александрина Захариева Василева - "Числени изследвания на вълновото съпротивление на катамаран с несиметрични полукорпуси"

11:00 часа

 1. Зорница Севдалинова Солева, Милица Любенова Иванова - "Приложения на инфрачервена термография за идентификация на граничните условия в CAD/CAM системи"

11:30 часа

 1. Ивайло Силвестров Иванов - "Ветрогенераторни системи позиционирани в морето"

11:45 часа

 1. Йордан Красимиров Вълчев - "Определяне коефициента на топлопроводност на топлоизолационен материал „Актерм” "

12:00 часа

 1. Кирил Мирославов Тодоров - "Основи принципи на действие и история на екранопланите"

12:15 часа

 1. Николай Светлинов Станев - "Изследване за необходимата топлинна изолация на сгради, като съществена енергоспестяваща мярка при отоплението и климатизацията"

12:30часа

 1. Паскал Валентинов Новаков - "Електронно изчисление на качествата на пара и вода"

12:45 часа

 1. Паскал Петров Ковачев , Здравко Даринов Ашиков - "Оптимизиране на разхода на гориво за бавно оборотни корабни дизелови двигатели на фирмата MAN в диапазона от 10MW до 40MW мощност чрез системата PTO(Power Take Off) и добавяне на цилиндрова мощност."


ПОЧИВКА от 13:00 до 13:15

 1. Пламен Иванов Андреев, Злати Диянов Димитров, Николай Ангелов Тодоров - "Приложение на теорията на подобието за конструиране на стенд за изследване на външната неуравновесеност на корабен дизелов двигател"

13:15 часа

 1. Станимир Стефанов Панайотов, Александър Красимиров Баръмов, Валентин Жеков Жеков - "Влияние на външната неуравновесеност на главния дизелов двигател върху вибрациите на корабния корпус"

13:30 часа

 1. Тодор Недков Пенев - "Развитие на критериите за устойчивост"

13:45 часа

 1. Христо Георгиев Георгиев - "Моделиране на корабната форма чрез прототип"

14:00 часа

Комисия в състав:

Председател:

доц. Д-р. Инж. Даниела ЧакъроваЧленове:

1. доц. Д-р. Инж. Христо Трендафилов

2. Никол Тодорова (студент)

СЕКЦИЯ IV ФЕ

ЕЛЕКТРОНИКА И КОМУНИКАЦИИ”


ДАТА: 04.04.2012г. НАЧАЛО: 11:00 часа

ЗАЛА: 608Е

 1. Валентин Василев Тодоров - "Генератор с кварцова стабилизация на честотата, реализиран с CMOS ИС 74НС04"

11:00 часа

 1. Галина Димитрова Симеонова, Димо Сталинов Александров, Стела Савова Костадинова - „Изследване на мощностен баланс на мрежа за достъп от ново поколение”

11:15 часа

 1. Деница Димитрова Ботева, Йонко Стефанов Цанев, Мариан Димитров Трендафилов - "ГЕНЕРАТОР НА ПСЕВДОСЛУЧАЙНИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТИ"

11:30 часа

 1. Живко Сидеров Кабаиванов, Димитър Георгиев Гугучков - "Изследнване на алгоритъм за разпознаване на глас в зашумена среда."

11:45 часа

 1. Иван Лъчезаров Косев - "Преносима тонколона-раница"

12:00 часа

 1. Йордан Митков Митев, Златина Миткова Митева, Мадлен Иванова Иванова - "High-Speed Downlink Packet Access множествен поток за предаване на данни."

12:15 часа

 1. Мартин Драгомиров Славов - "Двуканален мобилен заглушител за GSM900 и GSM1800"

12:30 часа

 1. Николай Димитров Калчев,Фирган Нихатов Ферадов,Димо Димитров Стефанов - "Сценично ЛЕД осветление по стандарт DMX512"

12:45 часа

ПОЧИВКА от 13:00 до 13:15


 1. Николай Здравков Туджаров - "Конструктивни особености във фолийните трансформатори"

13:15 часа

 1. Павел Цонков Паунов - "Разработка и изследване на CNC рутираща машина за автоматизирано производство на печатни платки и устройства"

13:30 часа

 1. Павлин Славов Желязков - "Премахване на шум от адудиозапис"

13:45 часа

 1. Петко Николаев Цанов - "Радиолюбителски осцилоскоп за персонален компютър"

14:00 часа

 1. Петър Иванов Попов, Цветелин Гетов Илиев - "NFC – Комуникация в близко поле"

14:15 часа

 1. Радко Стоянов Стоянов, Димитър Руменов Малев - "Изследване и разработка на оптина постановка за избор на силова електронна схема за управление мощността на селитен нагревател"

14:30 часа

 1. Стоян Зарков Димитров - "Тънката нижка в бъдещите комуникации"

14:45 часа

 1. Ценка Лазарова Вушкова, Замфир Иванов Йончев - "Изследване и оценка на възможностите на Media Converter MT- FC2100-25 за създаване на транс-атмосферна оптична комуникационна система."

15:00 часа

 1. Явор Петров Петров - "Сензор за дъжд с pvdf материал"

15:15 часа

Комисия в състав:

Председател:

доц. Д-р. Инж. Борко БояновЧленове:

1. гл.ас.инж. Тодорка Георгиева

2. гл.ас.д-р.инж. Иван Булиев

3. Мария Петкова (студент)
Секция V ФЕ –

Социални и правни науки


ДАТА: 04.04.2012г. НАЧАЛО:11:00 часа

ЗАЛА:205НУК

 1. Алексий Димитров Сидеров - „Мотивацията при студентите”

11:00 часа

 1. Анита Дякова Дякова - "Изтичането на мозъци от България – причини, последствия и редуциране"

11:15 часа

 1. Галя Недкова Койчева - „Изследване на мнението на членове от клуб „Суперродители” по отношение на осъществяването на образователната интеграция на деца със СОП”

11:30 часа

 1. Диляна Тончева Господинова - "Рисунката като начин за изразяване при децата"

11:45 часа

 1. Женя Живкова Рачева - “Интеграция на деца със специализирани образователни потребности”

12:00 часа

 1. Ивелина Вълчева, Пламена Тодорова - "Стресът сред студентите – социологическо проучване"

12:15 часа

 1. Кристиан Светославов Крилатски, Мирослав Светославов Крилатски, Борислав Бранимиров Борисов - "Агресия сред деца в средно детство"

12:30 часа

 1. Кристина Михайлова Николова, Стелияна Михайлова Маринова - "Корупционни практики в здравеопазването в България"

12:45 часа

ПОЧИВКА от 13:00 до 13:15


 1. Нели Станиславова Грънчарова - "Възникване и развитие на Международното хуманитарно право"

13:15 часа


 1. Пламена Тодорова, Ивелина Вълчева - "Трафик на хора"

13:30 часа

 1. Силвия Красимирова Кирилова, Кремена Красимирова Лечева - „ А сега на къде? „

13:45 часа

 1. Цветелина Илийчева Стоянова - "различия в атитюдите на студенстите в Тахнически университет варна спрямо Марихуаната."


Комисия в състав:

Председател:

доц. д-р Янчо БакаловЧленове:

1. гл.ас.д-р Ирина Тодорова

2. Николета Стефанова (студент)


СЕКЦИЯ VI - ФИТА

„Компютърни системи и технологии”


ДАТА: 04.04.2012г. НАЧАЛО: 11:00 часа

ЗАЛА: 204ТВ

 1. Димитър Здравков Димитров - "МНОГОСАЙТОВИ СОФТУЕРНИ СИСТЕМИ – ПРЕДИМСТВА И МАЩАБИРУЕМОСТ"

11:00 часа

 1. Емануил Стефанов Главчев - "Ефективното прилагане на генетичните алгоритми към проблема за разполагане на съоръжения"

11:15 часа

 1. Иван Митков Николов, Стойко Тошев Тодоров - "Автомобилни симулатори"

11:30 часа

 1. Йордан Йорданов Даскалов - "Програмен продукт за качване и архивиране на схеми по електроника в интернет пространството – SchematicsX"

11:45 часа

 1. Искрен Юлиянов Йорданов - "РЕШАВАНЕ НА ЗАДАЧАТА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА VBA"

12:00 часа

 1. Николай Мирчев Райчев - "ОТ стохастично до квантово обховдане"

12:15 часа

 1. Николай Мирчев Райчев - "Комплексни квантови заявки в частично-затворена графова структура"

12:30 часа

 1. Николай Севдалинов Борисов - "Моделиране на ISAR сигнали в множество приемници и реконструкция на образи."

12:45 часа
ПОЧИВКА от 13:00 до 13:15

 1. Петко Георгиев Мутафчиев, Добрин Дианов Добринов, Мирослав Тодоров Тодоров - "HTML5 ще измести ли Adobe Flash"

13:15 часа

 1. Стоян Иванов Узунов, Атанас Колев Ковачев - "Search Engine Optimization ( Оптимизация на уебсайтове за търсещи машини”

13:30 часа


Комисия в състав:

Председател:

доц. д-р инж. Слава ЙордановаЧленове:

1. ас. инж. Стефка Попова

2. Стефан Герганов (студент)

СЕКЦИЯ VIIФИТА

Автоматика


ДАТА: 04.04.2012г. НАЧАЛО: 11:00 часа

ЗАЛА:416Е

 1. Айхан Илхан Мехмед, Ахмед Ибрямов Мустанов - "Image processing with Beagle Board"

11:00 часа

 1. Антони Стефанов Ангелов - “Автоматизация на подвижни елементи с цел повишаване на маневреността на леки автомобили “

11:15 часа

 1. Баръш Айдънов Акифов - "Намиране на изход в лабиринт"

11:30 часа

 1. Веселин Йорданов Луков - "Моделиране на системи с модален регулатор на състоянието"

11:45 часа

 1. Виржиния Георгиева Петрова, Милена Цветанова Ангелова - "КАСКАДНА СИСТЕМА ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕСА НА НАГРЯВАНЕ В МЕТАЛУРГИЧНА ПЕЩ"

12:00 часа

 1. Деница Динкова Трънова, Зорница Бориславова Маринова - "Автоматизирана система за напояване"

12:15 часа

 1. Деян Светославов Славов - "Определяне позицията на играчите и топката, при робофутбол, на база обработка на изображение от уеб камета"

12:30 часа

 1. Дженгиз Севджанов Мехмедов - "Вибротехнология за печене на пуканки"

12:45 часа

ПОЧИВКА от 13:00 до 13:15

 1. Красимир Красимиров Босилков - "ВРЪЗКА МЕЖДУ ТЕГЛОВНАТА ФУНКЦИЯ И ВИДА И КРАТНОСТТА НА КОРЕНИТЕ НА ХАРАКТЕРИСТИЧНОТО УРАВНЕНИЕ НА ЛИНЕЙНИ НЕПРЕКЪСНАТИ СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЧНО УПРАВЛЕНИЕ"


13:15 часа

 1. Мехмед Седатов Мехмедов - "Математическо описание на мобилен робот"

13:30 часа

 1. Петър Фе Чан - "Часовник перка (Propeller clock)"

13:45 часа

 1. Радослав Атанасов Атанасов - "Нови информационно-управляващи системи при кормилната уредба в автомобила."

14:00 часа

 1. Синан Бахри Хамди, Шенол Кязимов Хасанов - „Намиране на изход в лабиринт“

14:15 часа

 1. Тихомир Деянов Димитров - "Комплект за управление на безчетков постояннотоков"

14:30 часа


 1. Трифон Петков Петков, Георги Илков Енчев - "PLC базирано управление на пречиствателна станция ROTO от тип SBR"

14:45 часа

 1. Христо Николаев Христов - "Автоматична система за следене на слънцето, предназначена за соларни панели."

15:00 часа

 1. Цвета Иванова Тонева - "Инфрачервен датчик за сигнално – охранителна система"

15:15 часа

Комисия в състав:

Председател:

доц. д-р инж. Мариана ТодороваЧленове:

1. гл. ас. д-р инж. Янко Янев

2. ас. инж. Живко Жеков

3. Ивайло Стоев (студент)СЕКЦИЯ VІІІФМНЕ

МОРСКИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ”


ДАТА: 04.04.2012г. НАЧАЛО: 11.00 часа

ЗАЛА: 431 НУК 1. Александра Ценкова Стоянова - Качество на атмосферния въздух в района на община В. Търново 11:00 часа
 1. Александра Ценкова Стоянова - Проучване на защитена местност „Българска гърлица“ – Limonium bulgaricum Ancev 11:15 часа
 1. Венелин Валентинов Георгиев - Производство на биотор на червен калифорнийски червей в Добруджа 11:30 часа
 1. Деница Христова Станева, Перихан Мустанова Ибрямова - Състояние, оценка и прогноза на твърдите битови и опасни отпадъци в кораборемонтен завод 11:45 часа

 2. Деница Христова Станева, Перихан Мустанова Ибрямова - Екологична характеристика и оценка на кораборемонтната дейност с оглед опазване на работната и околна среда 12.00 часа
 1. Доника Бойчова Атова,Антония Антонова Ясенова,Виктория Петкова Цакова - Ограничаване на замърсяването на атмосферния въздух

12:15 часа

 1. Йордан Ивелинов Господинов, Игор Валериевич Подолюк - Спомагателна Глобална Система за Позициониране

12.30 часа

 1. Нели Огнянова Мукарева – БУЛРИС

12.45 часа

ПОЧИВКА от 13:00 до 13:15


 1. Перихан Мустанова Ибрямова, Деница Христова Станева - Възможности и предпоставки за Управление на качеството на околната среда при кораборемонтната дейност 13.15 часа
 1. Перихан Мустанова Ибрямова, Деница Христова Станева - Мониторинг на биохимичните процеси при компостиране на градски и кухненските отпадъци

13.30 часа 1. Радомир Иванов Радоев - Стационарни вълни – Сейши 13.45 часа 1. Светослав Валериев Димитров, Преслава Петева Банкова, Мая Владимирова Стоянова - Екологично осигуряване в Българската армия 14.00 часа


 1. Симеон Петров Димов - Системата ECDIS 14.15 часа
 1. Янко Стоянов Рашков - Автомобили с комбинирано задвижване на бензин и водород 14.30 часа


Комисия в състав:

Председател:

доц. д – р. инж. Христо КрачуновЧленове:

1. доц. д – р. инж. Чавдар Орманов

2. Димитър Бакалов (студент)
Секция IX - ФМНЕ

Растениевъдство и земеделска техника


ДАТА: 04.04.2012г. НАЧАЛО: 11:00 часа

ЗАЛА: 323 НУК


 1. Данаил Райчев Димитров , Петя Янчева Янкова „Що е то прецизно земеделие и защо е нужно именно сега?”

11:00 часа

 1. Дойчин Стефанов Йовев – „Изграждане на оранжерия - структура и предимства”

11:15 часа

 1. Ивайло Стоянов Стоянов; Тонка Георгиева Казакова – „„Биоземеделие и биопродукти”

11:30 часа

 1. Йордан Евгениев Илиев- „Хетерозисна селекция и значение на цитоплазмената мъжка стерилност”

11:45 часа

 1. Константин Пепов Петров – „Ранни пролетни плевели – размножаване,развитие и средства за борба”

12:00 часа

 1. Петко Георгиев Ламбев ; Любомир Иванов Любенов –„ Бифилд-Браун ефект. Издигане на обект във въздуха”

12:15 часа

 1. Петя Янчева Янкова – „Що е прецизно земеделие и защо е нужно именно сега?”

12:30 часа

 1. Райна Владимирова Бонева- „Изследване на нападението от Septoria tritici (Mycosphaerella graminicola) и степента на полягане при образци от Triticum turgidum ssp. dicoccon

12:30 часа

 1. Теодора Димитрова Димитрова - „Характеристика и борба с плевелите при зимната маслодайна рапица”

12:45 часа

ПОЧИВКА от 13:00 до 13:15


 1. Христо Ангелов Величков- „Предмет и дейност на хербологията. Определение за плевел и биологична класификация на плевелите”

13:15 часа

 1. Христо Павлинов Стоянов - „Влияние на ниските температури и снежната покривка върху състоянието на посевите от хлебна пшеница (Triticum aestivum L.)»

13:30 часа 1. Христо Павлинов Стоянов – „Растителнозащитни характеристики на местни (Vitis vinifera L. ssp. sativa D.C.), аборигенни (Vitis vinifera L. var. balcanica Negr.) и американски хибридни (xVitis) сортове лоза

13:45 часа

 1. Христо Павлинов Стоянов – „Растителнозащитни характеристики на местни (Vitis vinifera L. ssp. sativa D.C.), аборигенни (Vitis vinifera L. var. balcanica Negr.) и американски хибридни (xVitis) сортове лоза”

14:00 часа

 1. Христо Павлинов Стоянов - „Ефект на компонентите на листноплощния индекс върху добива от обикновена зимна пшеница (Triticum aestivum L.) ”

14:15 часа

Комисия в състав:

Председател:

доц. д-р Драгомир ПламеновЧленове:

1. доц. Миглена Друмева

2. доц. Нечо Нанков

3. Нина Иванова (студент)Секция Xа - ФМНЕ

Икономика и мениджмънт


ДАТА: 04.04.2012г. НАЧАЛО: 11: 00 часа

ЗАЛА: Конферентна зала НУК
Александра Ценкова Стоянова –„ Стратегия на управлението на битовите отпадъци в България”

11:00 часа

 1. Алекси Атанасов Иванов – „Маркетингът от уста на уста – настояще и перспективи”

11:15 часа

 1. Анелия Димова и Мариела Колесниченко - „Четене без четене”

11:30 часа

 1. Анита Дякова Дякова - „Търговската марка – най-силното оръжие на една компания”

11:45 часа

 1. Биляна Христова Филчева и Андреана Андреева Маринова - „Рекламата-от вчера и днес”

12:00 часа

 1. Бойко Бончев Янакиев, Красимир Янков Драганов - „Производство, разпространение и потребление на

биологични продукти в България”

12:15 часа

 1. Борис Живков Желев - „Маркетинг на услуги – изкуството да продадеш невидимото”

12:30 часа

 1. Ваня Росенова Пенева - „Отрицателното влияние на рекламата и негативното

отношение на хората към нея. Дискриминацията в рекламата.”

12:45 часа

ПОЧИВКА от 13:00 до 13:15

 1. Венета Вичева Димитрова - „Guerilla Marketing”

13:15 часа


 1. Габриела - Каприела Станчова Милева - „Влиянието на слуховете върху Маркетинга”

13:30 часа

 1. Георги Илиев Георгиев - „Подкрепа в управлението на многонационалните

операции”

13:45 часа


 1. Гергана Иванова Илиева - „Ролята на хуморът в рекламата”

14:00 часа

 1. Гергана Неделчева Янкова и Стелияна Илиева Радева - „ Жените в бизнеса”

14:15 часа 1. Гюляй Белгинова Ремзиева - „Подводните камъни на екипната дейност”

14:30 часа

 1. Даниел Христов Ченков - Обучение „Тухла по тухла”

14:45 часа


Комисия в състав:

Председател:

доц. д-р Недка НиколоваЧленове:

1. г-н Иван Табаков

2. доц. д-р Донка Иванова
3. Иван Коев (студент)
Секция Xб ФМНЕ –

Икономика и мениджмънт


ДАТА: 04.04.2012г. НАЧАЛО: 11:00 часа

ЗАЛА: 519 НУК 1. Венета Вичева Димитрова - „Guerilla Marketing”

11:00 часа

 1. Димитър Станимиров Стойчев - Станислава Огнянова Димитрова -

„Бизнес астрология”

11:15 часа

 1. Елена Маринова Николова и Деница Боянова Колева -

„Зелената енергия. Маркетингов анализ.”

11:30 часа

 1. Елеонора Цветанова Гинова и Глория Димитрова Митева -

„От сравнителна реклама до нелоялна конкуренция

11:45 часа

 1. Елица Красимирова Стефанова и Ивета Здравкова Арнаудова -

„Интернет реклама”

12:00 часа

 1. Женя Тодорова Петрова - „Green marketing” “Зелен маркетинг”

12:15 часа

 1. Живко Николаев Войнов - „Положителните и отрицателните страни на аутсорсингът .Влиянието му в България”

12:30 часа

 1. Иван Свиленов Пенчев - „Парична политика на Федералната резервна система

(ФРС) в условията на финансова криза (2007-2012)”

12:45 часа
ПОЧИВКА от 13:00 до 13:15 1. Илиан Димов Димов ; Николай Атанасов Атанасов ; Светла Генчева Генчева

„ПСИХОЛОГИЯ НА ДЕЛОВОТО ОБЩУВАНЕ”

13:15 часа

 1. Калина Радославова Туйкова - Решения за марката и опаковката на нови продукти в „Орифлейм”

13:30 часа

 1. Константин Красенов Костов, Лора Юлианова Петрова-

„Развитието на аутсорсинг в България”

13:45 часа

 1. Лъчезар Славчев Джаровски и Станислава Атанасова Стайкова -

„Имитацията - висша форма на ласкателство или съботаж на бизнеса”

14:00 часа

 1. Мариан Пламенов Иванов Емилия Светлозарова Попова -

„Защо някои компании са по-атрактивни работодатели от други?”

14:15 часа

 1. Милена Бориславова Петкова Кристина Станчева Станчева -

„Безработицата в България – причини и решения на

Проблема”14:30 часа

 1. Невена Милчева Стоянова и Диан Ненчев Кашавелов -

„Потребителско поведение”

14:45 часа

Комисия в състав:

Председател:

проф. д.ик.н. д-р Ангел МирчевЧленове:

1. доц. Д-р. Дарина Павлова

2. доц. Д-р. Светлана Лесидренска

3. Галина Андреева (студент)


Секция Xв - ФМНЕ

Икономика и мениджмънт


ДАТА: 04.04.2012г. НАЧАЛО: 11: 00 часа

ЗАЛА:424НУК 1. Деница Георгиева Динева - „Сабуей франчайз в България”

11:00 часа

 1. Деница Славчева Славова & Божидар Радославов Христов - „Войната по пътищата”

11:15 часа

 1. Диляна Руменова Владимирова - „Кой ми отне моркова? – Как демотивацията влияе върху човека”

11:30 часа

 1. Николай Даниелов Шопов – „Българският успех на най-голямото студентско бизнес състезание в Европа”

11:45 часа

 1. Нихал Нихат Садък и Нурие Идриз Ахмед - „Моменти на величие.Навлизане във фундаменталното състояние на лидерство”

12:00 часа

 1. Петър Венциславов Георгиев - „Туризма – приоритетен отрасъл”

12:15 часа

 1. Петър Пенков Николов - „Монетарна политика на Централната банка на Англия”

12:30 часа

 1. Пламена Тодорова , Ивелина Вълчева - „Интернет реклама – шанс за успешен бизнес”

12:45 часа
ПОЧИВКА от 13:00 до 13:15


 1. Преслава Георгиева Апостолова, Христина Стефанова Стефанова , Неделчо Красимиров Цолов - Да спрем изтичането на „мозъци” от България!”

13:15 часа


 1. Радослав Добромиров Йорданов – „Влияе ли маркетинга върху подсъзнанието ?”

13:30 часа

 1. Станислав Петрович Сиротин – „Създаване на стационарна плантация за миди и охлюви, индустриален комплекс за преработа на продукти от мосрки и наземни мекотели. „

13:45 часа


 1. Тoдор Красимиров Колев – „Подбор на персонал”

14:00 часа

 1. Татяна Тончева Пехливанова- „Подбор на персонал „

14:15 часа


 1. Хубен Ивов Бошнаков - „България и многогодишната финансова рамка на ЕС: 2014-2020г. „

14:30 часа


 1. Цветелина Илийчева Стоянова – „Музиката в маркетинга”

14:45 часа

Комисия в състав:

Председател:

Доц. Фани УзуноваЧленове:

 1. Доц. Кирил Георгиев

 2. Доц. Димитричка Македонска

 3. Денница Узунова (студент)

СЕКЦИЯ XI - ЕФ

Електротехника


ДАТА: 04.04.2012г. НАЧАЛО: 11:00 часа

ЗАЛА:815Е


 1. Александър Валентинов Табошев - "Енергонезависима сграда"

11:00 часа

 1. Валентин Георгиев Драгнев, Галин Димитров Вълков - "Електрогенерираща повърхност (Power floor)"


11:15 часа

 1. Владимир Мишев Монев, Данаил Петев Станчев - "Мониторинг на електрически съоръжения-Анализ на частични разряди"

11:30 часа

 1. Владимир Мишев Монев, Данаил Петев Станчев - "Мониторинг на електрически съоръжения-Температурен анализ"

11:45 часа

 1. Георги Галинов Андреев, Айше Акиф Халил - "Мултифункционален таймер с PIC-микроконтролер"

12:00 часа

 1. Димитър Николаев Цветанов, Христо Александров Милушев, Георги Василев Димитров - “Изследване на загубите на мощност и електрическа енергия в електроснабдителни системи с използването на показател за пълна инвестиционна стойност”

12:15 часа

 1. Драгомир Николаев Недев - "Едно предложение за елекрозадвижване на състезателен автомобил в shell eco-marathon"

12:30 часа

 1. Ивайло Силвестров Иванов - "Алтернативни източници на електроенергия в Черно Море"

12:45 часа

ПОЧИВКА от 13:00 до 13:15

 1. Иван Лъчезаров Косев - "Енергия от ефира"


13:15 часа

 1. Иван Митков Николов - "Автомобилни симулатори"

13:30 часа

 1. Кремена Красенова Митева, Диян Димитров Митев - „Допълнителни загуби в разпределителните трансформатори”

13:45 часа

 1. Николай Иванов Бежанов - "Изследване на загубите на мощност и енергия в електроснабдителните системи по КМ-kVA метод с отчитане на несиметрията"

14:00 часа

 1. Павел Иванов Андреев - "Предложение за изграждане на мощна микропроцесорна система от силнотоков инженер"

14:15 часа

 1. Петко Георгиев Ламбев, Любомир Иванов Любенов - "Бифилд-Браун ефект. Издигане на обект във въздуха"

14:30 часа

 1. Петър Василев Иванов - "Сравнителен анализ между конвенционални и мълениеприемници с изпреварващо действие"

14:45 часа

 1. Стефан Владимиров Събев - "Системи за управление на ветрогенератори"

15:00 часа

Комисия в състав:

Председател:

доц. д-р инж. Маргрета ВасилеваЧленове:

1.гл. ас. д-р инж. Борислав Димитров2. Венелин Григоров (студент)
Каталог: tu-varna -> images -> stories -> News
News -> Програма за провеждане на студентска научна сесия 2011 Откриване на студентска научна сесия
News -> Конкурс за комуникация на науката „Лаборатория за слава FameLab 2009
stories -> Обществена дискусия "законът и детето"
stories -> 2007 – 2011 г. Основание
stories -> Информация за проведена конференция
stories -> Т е Х н и ч е с к и у н и в е р с и т е т – в а р н а з а п о в е д №216/04. 04. 2012г
News -> Фонд “научни изследвания” министерство на образованието и науката


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница