Програма за разработване на иновации от стартиращи предприятия с подобна насоченостДата23.07.2016
Размер44.26 Kb.
ТипПрограма


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА

BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия"


ОТГОВОР НА ВЪПРОСИ № 88-93,

ПОЛУЧЕНИ В ПЕРИОДА 11.01.2012 г. – 01.02.2012 г.

И ПУБЛИКУВАНИ НА 10.02.2012 г.

ВЪПРОС № 88

Здравейте,

Запитването ми е свързано с процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия”, четвърта сесия. Кога се очаква да бъде приключена оценката на етап административно съответствие и допустимост, въз основа на подадените формуляри за предварителен подбор и да бъдат публикувани резултатите?

Благодаря ви предварително. Евтимова

11.01.2012 г.

ОТГОВОР № 88
Моля, вижте публикувания отговор на въпрос 83.

ВЪПРОС № 89
Здравейте,
Интересува ме дали вече е приключил етапът за „Техническа и финансова оценка” за проектите в Серия 2 на процедура BG161PO003-1.1.05. В случай, че този етап от процедурата не е приключил, кога може да очакваме краен резултат за одобрените проекти, които ще получат финансова помощ?
Благодаря предварително!
Поздрави,
А. Малхасян
11.01.2012 г.

ОТГОВОР № 89
Моля, вижте публикувания отговор на въпрос 83.

ВЪПРОС № 90
Моля за справка по проект номер;BG161PO003-1.1.5-0072?

Благодаря предварително за бързият отговор!

Калоян Колев

20.01.2012 г.

ОТГОВОР № 90
Моля, вижте публикувания отговор на въпрос 83.

ВЪПРОС № 91

Здравейте,

Имам много добра идея за реализиране на продукт/услуга свързана с информационните технологии и здравето, в това число и патентоване на изобретението. За съжаление само преди седмица открих че има програма за разработване на иновации от стартиращи предприятия с подобна насоченост.

Моля да ми кажете кога през 2012 година ще има нови дати за набиране на проектни предложения по мярката BG161PO003-1.1.05 ? Къде мога да следя за официалното побликуване на датите?

Предварително благодаря и приятен ден.

Поздрави,


Desislava Staneva

25.01.2012 г.
ОТГОВОР № 91
Последната сесия по набиране на Формуляри за предварителен подбор по процедурата приключи на 15 ноември, 2011 г. Към момента, процедурата е в етап на оценка на Формулярите за кандидатстване, подадени от кандидатите, чиито Формуляри за предварителен подбор са били одобрени и са получили покани за подаване на цялостни проектни предложения.
Съгласно т.4.2 от Насоките за кандидатстване по процедурата, в случай на останал наличен финансов ресурс по процедурата, след извършване на оценката на Формулярите за предварителен подбор, постъпили в рамките на указаните крайни срокове за сесиите през 2011 г. и класирането на цялостните проектни предложения, на интернет страниците на Управляващия орган и Междинното звено –

www.opcompetitiveness.bg и www.ibsme.org, допълнително могат да бъдат оповестени следващи сесии с крайни срокове за набиране на Формуляри за предварителен подбор по процедурата.
ВЪПРОС № 92
Здравейте,

Одобрени сме за подаване на формуляр по BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия”.


Междувременно фирмата планира да премести всички дейности по проекта в друг град.
1. Възможно ли е това?

2. Трябва ли да сменяме регистрацията и на какъв етап?

3. Как това да бъде отразено във формуляра?

4. Къде следва да подаваме документите?

5. Трябва ли да регистрираме филиал?

6. Къде евентуално ще се отчитаме?


С Уважение:

А. Петков01.02.2012 г.
ОТГОВОР № 92
1. При подаване на Формуляра за кандидатстване и цялостно проектно предложение по настоящата процедура, следва да посочите актуалното място на изпълнение на дейностите по проекта, при спазване на всички изисквания, условия и критерии по процедурата. Преместването не трябва да променя целите на проекта и да възпрепятства неговото изпълнение.
2. и 5. Следва да имате предвид, че мястото на изпълнение на дейностите по проекта, не е обвързано с адреса на регистрация (седалище и адрес на управление) на фирмата Бенефициент.
Обръщаме внимание, че клонове на местни или чуждестранни юридически лица не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.
3. В т. 1 „Основни данни”, раздел I от Формуляра за кандидатстване кандидатите следва да посочат всички места (заедно с техните адреси), на които предвиждат изпълнение на дейности по проекта. Допълнително, в т. 2, раздел II от Формуляра за кандидатстване следва да се посочи място/места на изпълнение на проекта - Държава / Област / Община/ Населено място.
4. и 6. Проектните предложения трябва да бъдат получени в запечатан плик с препоръчана поща, по куриер или да бъдат доставени на ръка на адресите на териториалните звена на Междинното звено – ИАНМСП, изброени в Приложение Х. По преценка на кандидата е в кое териториално звено да подаде проектното си предложение по процедурата.

ВЪПРОС № 93

Здравейте,


Одобрени сме за подаване на формуляр по BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия”.

Междувременно фирмата планира да премести всички дейности по проекта в друг град.

1. Възможно ли е това?
2. Трябва ли да сменяме регистрацията и на какъв етап?
3. Как това да бъде отразено във формуляра?
4. Къде следва да подаваме документите?
5. Трябва ли да регистрираме филиал?
6. Къде евентуално ще се отчитаме?

С Уважение:


Бойко Ценов

01.02.2012 г.

ОТГОВОР № 93
Моля, вижте отговора на въпрос 92 по-горе.Каталог: images -> module4 -> files
files -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
files -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
files -> Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” /въпроси с номера 54-63, получени в периода 17. 12. 2010 – 27. 01. 2011 г
files -> Отговори публикувани на 04. 05. 20
files -> Отговор на въпроси №119 124 получени в периода 10. 05. 2012 -27. 05. 2012 г
files -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”
files -> Отговори на въпроси с №63-68, получени в периода 06-08. 11. 2011 г. И публикувани на 18. 11. 2011 г
files -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”
files -> Въпроси с номера 38-46, получени в периода 08. 12. 2010 г. – 02. 2011 г./ Въпрос №38


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница