Програма за развитие на читалищната дейност в община Дряново през 2011 г има за цел да обедини усилията за по-нататъшно развитие и утвърждаване на читалищата като важни обществени институцииДата24.10.2018
Размер314.06 Kb.
ТипПрограма
ГОДИШНА ПРОГРАМА

ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2011 Г.

В ОБЩИНА ДРЯНОВО


Приета с Решение №575/29.03.2011г. на Общински съвет – Дряново (Протокол №52)

І. ВЪВЕДЕНИЕ
Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Дряново през 2011 г. има за цел да обедини усилията за по-нататъшно развитие и утвърждаване на читалищата като важни обществени институции.

Програмата ще подпомогне годишното планиране и финансиране на читалищните дейности.

Народните читалища са първите граждански центрове, които осигуряват равно участие и всеобщ достъп до услуги и стимулират развитието на социалните взаимоотношения и форми на взаимодействие. Мисията на читалището, като жив общностен център, е да откликва на нуждите на обществото и да участва в приобщаването му към ценностите на съвременното развитие.

Народните читалища олицетворяват идеалния модел на гражданска ангажираност на управление и отговорност пред обществото, отговаряйки на неговите многостранни духовни потребности.

Читалищата имат потенциал, който се използва за:


 1. Съхраняване, възобновяване и развиване на националното културно наследство и традиция;

 2. Предоставяне на възможности за творчески дейности, инициативи и художествена изява;

 3. Създаване на условия за осмисляне на свободното време на младите хора, за утвърждаване на здравословен и обществено полезен начин на живот;

 4. Откриване, насочване и подпомагане на талантливи младежи;

 5. Създаване на условия за обучение през целия живот;

 6. Осигуряване на обществен достъп до информационни технологии.

На територията на Община Дряново са регистрирани общо 11 народни читалища, които са вписани и в Регистъра на народните читалища в Министерство на културата.

Съгласно измененията в Закона за народните читалища, три читалища в с. Славейково, Руня и Караиванца не са пререгистрирани.

За 2010 г. държавната субсидия в размер на 155 933 лв. бе разпределена между 7 читалища. Тази сума се получава за 27 бройки субсидирана численост.

За 2011 г. държавната субсидия е в размер на 161 728 лв.

От 2008 г. в града развива дейност ново читалище „Дряновска пробуда-2008” , а от една година възстановиха читалищната си дейност и НЧ „Наука-1922” с. Зая, НЧ „Надежда-1925” с. Туркинча и НЧ „Ботьо Пенев-1900” с. Длъгня. Дори и в най-малките селища от общината читалището има свое място и то трябва да бъде съхранено, макар и с ограничените си възможности за дейност.

Многобройни и разнообразни са читалищните дейности.

Библиотечната дейност е основна за повечето читалища, но наред с това в културния им календарен план са включени и събития, свързани с традиционните народни празници и обичаи, отбелязване на бележити годишнини и събори на населените места.

В тях са организирани и колективи на любителското творчество - за народни танци, изворен фолклор, музикални школи по различни инструменти - пиано, цигулка, акордеон, китара, школи по модерен и класически балет, литературни клубове, детски вокални групи, състави за стари градски песни и др. Насърчават се дарбите не само на младите хора, но и на по-възрастното поколение. Хората отделят от свободното си време, за да изявят своя талант или да допринесат за разнообразяване на духовния живот.

Читалищата от общината участват активно при организиране на общински културни прояви.

ІІ.ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ


 1. Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна

дейност в Община Дряново

 1. Запазване на обичаите и традициите на населението в общината

 2. Осигуряване на достъп до информация за всички слоеве от населението

 3. Разширяване знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите на

науката, изкуството и културата

5. Уреждане и поддържане на общодостъпни библиотеки, читални, както и

създаване и поддържане на електронни информационни мрежи

6. Развитие и подпомагане на любителското художествено творчество, чрез

създаване на колективи и изпълнители в различните жанрове на изкуството, за които има необходимите условия

7. Организиране на школи, кръжоци, курсове, клубове, празненства, концерти,

чествания и младежки дейности

8. Организиране на кътове по повод бележити дати и годишнини във фоайетата на

читалищата

9. Събиране и разпространяване на знания за родния край

10. Предоставяне на компютърни и интернет услуги на населението
ІІІ. ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
В настоящият раздел са включени годишните програми на всяко читалище от община Дряново за 2011 г. - обобщени, както следва:
В НЧ „Развитие-1869” – Дряново през 2011 г. са заложени следните дейности:

І. БИБЛИОТЕКА

1. ЗАЕМНА ЗА ВЪЗРАСТНИ – творчески портрет на Илия Пехливанов, музикална вечер, посветена на Тодор Попов, творческа вечер, посветена на Месру Мехмедов, театрални постановки за възрастни, творчески портрет на писателя Кънчо Атанасов, Ден на народните будители – факелно шествие и презентация.

2. ЗАЕМНА ЗА ДЕЦА – Посрещане на Баба Марта, седмица на детската книга, театрални постановки за деца, коледни детски-шоу програми, организирано посрещане на детските празници.

3. ЧИТАЛНЯ – Абонамент за периодични издания, дарителство на книги, модернизиране на библиотеката и изграждане на нейния нов облик, предоставяне на безплатен пакет от услуги на посетителите: компютри и достъп до интернет, онлайн информация, електронно съдържание от местно значение, обучения по компютърна и информационна грамотност, реализиране на проекти за общността, пространство за работа и провеждане на общностни събития, решения за нуждите на специфични целеви групи /деца, безработни, предприемачи и т.н./, а също приятна физическа среда и ориентирани към потребителя библиотекари.

ІІ. ДЕТСКА ШКОЛА ПО ИЗКУСТВАТА: 1. Сформиране на класове по:

 • пиано – 2 класа

 • акордеон

 • цигулка и пиано

 • класическа китара

 • поп и рок пеене

 • изобразително изкуство

 1. Обучение на децата – участници в класовете през периода 1 октомври 2010 – 31 май 2011 г., срочни продукции на класовете, годишен концерт на децата – участници в класовете към ДШИ;

 2. Участие на изявените деца в местни, регионални, национални и международни конкурси: Детско-юношески конкурс „Фолклорни приумици” – гр. Червен бряг, Национален конкурс за млади художници – гр. Ямбол, Национален конкурс за акордеонисти с международно участие „Танцуващи клавиши” гр. Нови пазар, Международен конкурс за детска рисунка – гр. Силистра, Национален конкурс за млади изпълнители на забавна песен – гр. Кубрат, Национален фестивал на школите по изкуствата – гр. Пловдив, Национален конкурс на школите и паралелките по изкуствата от Североизточна България – гр. Русе, Национален пленер за детска рисунка – гр. Сливен, Детски музикален фестивал – гр. Сливен, Международен фестивал на изкуствата – гр. Велинград.

 3. Участия на изявените деца в местни празници – Ден на самодееца, Трети март, Великденски концерти, Ден на славянската писменост и култура, Съединението на България, Празници на Дряново, Коледни детско-шоу програми, Коледни концерти.

ІІІ. ХУДОЖЕСТВЕНА САМОДЕЙНОСТ:

 1. Сформиране на художествени самодейни колективи:

 • Представителен танцов ансамбъл „Балкан”

 • Подготвителна група към ПТА „Балкан”

 • Детско-юношески танцов състав „Балканджийче”

 • Две подготвителни групи към ДЮТС „Балканджийче”

 • Клуб „Български танци”

 • Народен оркестър

 • Смесен хор за школувано пеене

 • Хип-хоп и брейк танци

 1. Създаване на литературен клуб „Атанас Смирнов”

 2. Одобряване на графици, творчески и репертоарни планове на колективите

 3. Репетиционна дейност – минимум два пъти седмично за всеки един колектив

 4. Участия на колективите в конкурси и празници: Ден на самодееца, Трети март, Великденски концерти, Детски фолклорни празници – гр. Ямбол, Старопланински събор „Балкан-фолк” – гр. Велико Търново, Общобългарски младежки събор – гр. Каварна, Фестивал на камерния танц – гр. Хасково, Ден на славянската писменост и култура, Международен детски фестивал „Созополска панорама” – гр. Созопол, Национален конкурс за класически, характерни и съвременни танци и фрий-денс – гр. Бургас, Международен фестивал на изкуствата – гр. Бургас, Културни празници на балканските градове „Балканът пее и разказва”, Фолклорни празници – гр. Копривщица, Ден на Съединението на България, Ден на Независимостта на България, Празници на Дряново, Коледни концерти.

ІV. ИНТЕРНЕТ ЦЕНТЪР

 1. Набор от печатни и копирни услуги за посетителите

 2. Обучителни курсове за деца и възрастни

 3. Интернет услуги

V. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДЕЙНОСТИ:

1. Организиране и провеждане на театрални спектакли, концерти, изложби, презентации и др.

2. Национален конкурс за поезия за млади творци на името на Атанас Смирнов

3. Изработване на сценарии и отбелязване на Великденските празници – боядисване и украса на яйца

4. 85 г. от полагането на основния камък, върху който е построена читалищната сграда

5. Ден на християнското семейство

6. Организиране на Дядо Коледа по домовете и конкурс за най-атрактивна коледна украса

7. Провеждане на литературни четения и представяне на съвременни автори

8. Издаване на читалищен вестник „Общий труд”

VІ.УЧАСТИЯ НА ЧИТАЛИЩНИ СЛУЖИТЕЛИ В КВАЛИФИКАЦИОННИ, ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ, СЕМИНАРИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ

VІІ. РАЗРАБОТВАНЕ И УЧАСТИЯ В ДОНОРСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

VІІІ. НЕОТЛОЖНИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО МАТЕРИАЛНАТА БАЗА: 1. Ремонт на покрива на читалищната сграда, находяща се на ул. „Ст. Стамболов” № 32

 2. Подмяна на осветителните тела на сцената

В НЧ „Дряновска пробуда-2008” – Дряново за 2011 г. са заложени следните дейности:

І. БИБЛИОТЕКА

Към настоящият момент НЧ „Дряновска пробуда-2008” е в акция по набиране на библиотечен фонд, като целта е да бъдат достигнати необходимите 3000 тома. В тази връзка колективът на читалището призовава всички свои съмишленици да направят дарение за библиотеката.

ІІ. СФОРМИРАНЕ НА СЛЕДНИТЕ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИ КОЛЕКТИВИ: 1. Литературно ателие „Книголюбие” ръководено от Генчо Витанов, който със своята ерудиция приобщава към писателската страст не само доказали се писатели-творци, но и ученици – любители на словото. С техните постижения ще се запознаят както членовете на читалището, така и цялата общественост, чрез изданията на периодичните вестници, списания и издателства.

 2. Ателие по живопис – провеждане на занимания по график, където ще се овладяват различни техники на рисуването. Предстоят участия на творби в различни конкурси и мероприятия. Стенопис в центъра на града – е новото и по-различното, което предстои да се случи с труда на желаещите от цялата общност.

 3. Дамска вокална група „Стринавско ехо”. Постоянно действащ състав с 25 годишна история и заслужена, вече национална популярност. Състав, който се стреми към подновяване и разнообразяване на репертоара, с цел – участие във всички традиционни български празници, чествания и фестивали. Репетициите ще се провеждат два пъти седмично по утвърден график.

 4. Детска група за изучаване на български фолклор ще работи по утвърден график – с предстоящи участия в различни фолклорни фестивали в страната, местни мероприятия, съобразени с националния културен календар и по покана за гостуване.

 5. Театрално ателие, което ще продължи да работи с деца за овладяване на театралното изкуство и развиване на артистичните им умения. Предстоят и национални участия.

 6. Група по балет и спортни танци, със занимания по утвърден график.

 7. Група за автентичен и обработен фолклор „Росна китка”, към Успех – Холдинг ССБ. Провеждане на репетиции два пъти седмично и подготовка на репертоар за участия в различни мероприятия, фестивали и конкурси.

ІІІ. ДЕТСКА ШКОЛА ПО ИЗКУСТВА:

 1. Сформиране на следните класове:

 • формация по народно пеене

 • детска вокална група за поп и джаз пеене

 • група по акордеон

 • група по пиано

 1. Обучение на децата – по утвърден график за сезон 1 октомври – 31 май, продукции и годишен концерт на децата

 2. Участия в местни, регионални, национални и международни конкурси и фестивали

ІV. ХУДОЖЕСТВЕНА САМОДЕЙНОСТ, КЛУБОВЕ:

 1. Сформиране на клубове по интереси:

 • Клуб „Приложни изкуства”

 • Фотоклуб

 • Клуб по йога „Ана хата”

 • Клуб „Аеробика”

 • Клуб за цифрови медии и изкуства

 • Клуб по народни танци за възрастни

 • Клуб Шахмат

 • Клуб „Училище за добродетели”

 • Клуб на доброволеца

 1. Занятията ще се провеждат по утвърден график и годишна програма на отделните колективи.

 2. Предвидени участия на колективите в културния спектър на страната.

 3. През 2011 г. се очаква в сградата на читалището да функционират две нови зали – за танци и компютърна.

V. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЙНОСТ:

1. Организиране и провеждане на театрални представления и концерти; уреждане на изложби; пленер и други дейности, задоволяващи културните потребности на общината.

2. Различни форми за изучаване на английски език

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН


Месец

Културна проява

Място на провеждане

Организатор,

Телефони за контакт

Януари

В памет на диригента Месру Мехмедов

НЧ „Развитие-1869”

НЧ „Развитие-1869”

0676/7-21-77


Творчески портрет на Илия Пехливанов – писател и журналист.

70 г. от рождението на творецаНЧ „Развитие-1869”

НЧ „Развитие-1869”

0676/7-21-7707.01.

Традиционен празник на НЧ „Наука-1922” с. Зая, свързан с Богоявление

НЧ „Наука-1922”

с. Зая


НЧ „Наука-1922”

с. Зая


21.01.

Бабин ден

Зимните празници и обичаи в съвременния живот на българина
НЧ „Дряновска пробуда-2008”
Ритуална зала на кметство - с. Царева ливада,
Малък салон на НЧ „Д. Славов-1900”

с. Ганчовец


НЧ „Ботьо Пенев-1900” с. Длъгня

НЧ „Хр. Ботев-1894” с. Гостилица


НЧ „Надежда-1925” с. Туркинча

НЧ „Дряновска пробуда-2008”

0676/7-10-20

НЧ „В. Генчев-1924” с. Царева ливада

0896799394


НЧ „Д. Славов-1900”

с. Ганчовец

НЧ „Ботьо Пенев-1900” с.Длъгня

НЧ „Хр. Ботев-1894”

с. Гостилица
НЧ „Надежда-1925”

с. Туркинча
Февруари


В памет на Тодор Попов музикална вечер, посветена на 90 г. от рождението на Маестрото

НЧ „Развитие-1869”

НЧ „Развитие-1869”,

0676/ 7-21-7714.02

Трифон Зарезан

КиновечерСалона на кооперация

с. Гостилица


Р-т „Куклите” -

с. Царева ливада,

Малък салон на НЧ „ Денчо Славов-1900”

НЧ „Наука -1922”

с. Зая

НЧ „Ботьо Пенев-1900” с. Длъгня


Театрален салон

Кметство, клуб на инвалида, НЧ „Х. Ботев-1894” - с. Гостилица,
НЧ „В. Генчев-1924”

с. Царева ливада

НЧ ”Д. Славов-1900”

с. Ганчовец


НЧ „Наука-1922”

с. Зая


НЧ „Ботьо Пенев-1900”

с. Длъгня

НЧ „Надежда-1925”

с. Туркинча14.02.

Поетична вечер

“Любовна лирика”
НЧ „Дряновска пробуда-2008”

Клуб "Книголюбие",

НЧ „Дряновска пробуда-2008”

0676/7-10-20


19.02.

138 г. от гибелта на Апостола на свободата - поклонение пред паметника на В. Левски

Паметник на В. Левски


Община Дряново

0676/7-40-20Викторина за Васил Левски
Литературно-музикална вечер, витрина за живота и делото на Апостола

НЧ „Дряновска пробуда-2008”
Ритуална зала на кметство - с. Царева ливада, НЧ „В. Генчев-1924”

НЧ „Дряновска пробуда-2008” и Клуб на пенсионера

НЧ „В. Генчев-1924”

с. Царева ливада

0896799394

22.02.

Благотворителна изложба на мартеници, изработени от деца и ученици от с. Царева ливада

НЧ „В. Генчев-1924”

НЧ „В. Генчев-1924”

с. Царева ливада

0896799394

Ялова понуда

НЧ „Х. Ботев-1894”-с. Гостилица

НЧ „Х. Ботев-1894”

с. Гостилица27.02.

Изработване на мартеници за Баба МартаНЧ „Дряновска пробуда-2008”


Ателие „Приложни изкуства”

0676/7-10-20

Март

Посрещане на Баба Марта в Детския отдел на библиотеката
Конкурс за най-интересна мартеница с награди


НЧ ”Развитие-1869”

НЧ „Наука -1922”

с. Зая


НЧ ”Развитие-1869”

0676/ 7-21-77

НЧ „Наука-1922”

с. Зая


Ден на самодееца

празничен концертНЧ ”Развитие-1869”,
Р-т „Куклите” - с. Царева ливада
Салона на кооперацията с.Гостилица

НЧ ”Развитие-1869”

0676/7-21-77,


НЧ „В. Генчев-1924”

с. Царева ливада


НЧ „Хр.Ботев-1894”

с. Гостилица03.03.

Национален празник на Република България – общоградско тържество

133 г. от Освобождението на БългарияРуски паметник

Община Дряново

0676/7-40-20,


всички културни институции

Тематична вечер

Малък салон на НЧ „Д. Славов-1900”

с. ГанчовецНЧ „Д. Славов-1900”

с. Ганчовец08.03.

Дискусия „Жената-читалищен деятел”
Изложба „От златните ръце на българката”

Концерт, с участието на самодейни колективи при НЧ „Д. Славов-1900” с. Ганчовец


Празнична вечер, посветена на 8 март

НЧ ”Дряновска пробуда-2008”,
НЧ „В. Генчев-1924” - с. Царева ливада
Голям салон на НЧ „Д. Славов-1900”

с. Ганчовец

НЧ „Хр. Ботев-1894” с. Гостилица

НЧ „Надежда-1925” с. ТуркинчаНЧ ”Дряновска пробуда-2008” и РЕКИЦ - Габрово

0676/7-10-20,

НЧ „В. Генчев-1924” –

с. Царева ливада

НЧ ”Д. Славов-1900”

с. Ганчовец


НЧ „Хр. Ботев-1894”

с. Гостилица

НЧ „Надежда-1925”

с. Туркинча15.03.

Семинар за читалищните настоятелства

НЧ ”Дряновска пробуда-2008”НЧ ”Дряновска пробуда-2008” и РЕКИЦ - Габрово

0676/7-10-20
22.03.

Първа пролет

Младежка дискотека

Първа пролет

Изложба на Стоянка Джагарова

поетична вечер


Голям салон на НЧ „Д. Славов-1900”

с. Ганчовец


«Дискодуратера»

с. Гостилица

НЧ „Надежда-1925” с. Туркинча


НЧ „Д. Славов-1900” - с. Ганчовец

НЧ „Хр. Ботев-1894”

с. Гостилица, клуб на инвалида
НЧ „Надежда-1925”

с. Туркинча22.03.

Ден на НЧ „Дряновска пробуда-2008”

НЧ ”Дряновска пробуда-2008”


НЧ ”Дряновска пробуда-2008”

0676/7-10-2030.03.

Паметна панихида, поднасяне на венец, рецитал, табло с фотоси и книги за патрона на читалището – Върбан Генчев

Паметника на В. Генчев – с. Царева ливада

НЧ „В. Генчев-1924”

с. Царева ливада


Изложба на гоблени и плетива

НЧ „Наука -1922”

с. Зая


НЧ „Наука -1922”

с. Зая


Април
01.04.

Интернационална среща „Хумор без граници”

Ден на хумориста

Изработване на най-весел плакат за 1 април и вечер на селските зевзеци


НЧ ”Дряновска пробуда-2008”

НЧ „Хр. Ботев-1894” с. Гостилица


НЧ „Наука -1922”

с. Зая


Клуб „Книголюбие” и групи по английски език при НЧ ”Дряновска пробуда-2008”

0676/7-10-20


НЧ „Хр. Ботев-1894”

с. Гостилица


НЧ „Наука-1922”

с. Зая


03-05.04.

Пленер на Дряновски манастир

Дряновски манастир

НЧ ”Дряновска пробуда-2008”

0676/7-10-2010.04.

Работилница за рисуване на яйца

НЧ „Наука -1922”

с. Зая


НЧ „Наука -1922”

с. Зая


15.04.

Екологична акция - почистване

гр. Дряново

Екоклуб към НЧ „Дряновска пробуда-2008”

0676/7-10-2018.04.

Конкурс и изложба „Великден”

НЧ ”Дряновска пробуда-2008”


НЧ ”Дряновска пробуда-2008”

0676/7-10-20


„Ой, Лазаре, Лазаре” – народен обичай

Конкурс за писано яйце, картина, празничен концертс. Царева ливада
зала в кметство

с. Царева ливадаНЧ „В. Генчев-1924”

с. Царева ливада


Лазарки - празнично шествие в с. Ганчовец

с. Ганчовец

НЧ „Д. Славов-1900”

с. Ганчовец


Великден

НЧ „Хр. Ботев -1894” с. Гостилица

НЧ „Хр. Ботев -1894”

с. Гостилица, клуб на пенсионера


Великденски празници

- конкурс за детска рисунка

- боядисване и украса на яйца

- великденски концерт в читалището и по селата с участието на Габровски камерен оркестър и самодейни формации

НЧ ”Развитие-1869”

НЧ ”Развитие-1869”

0676/ 7-21-77


Седмица на детската книга - празник

НЧ ”Развитие-1869”

НЧ ”Развитие-1869”

0676/ 7-21-7720.04.

24.04.


Среща-разговор с писател „Пролетни обредни празници и Великден”

Традиционна изложба на Великденски яйца и козунаци
НЧ „Наука – 1922”

с. Зая


НЧ „Наука -1922”

с. Зая


22.04.

Пейзажна фотография -изложба за Световния ден на Земята

НЧ „Дряновска пробуда-2008”

Фотоклуб при НЧ „Дряновска пробуда-2008”

0676/7-10-20


Киновечер

Отбелязване празника на с. ТуркинчаТеатрален салон

с. ТуркинчаНЧ „Надежда-1925”

с. ТуркинчаМай


Театрален спектакъл – Музикално-драматичен театър гр. Велико Търново

НЧ ”Развитие-1869”

НЧ ”Развитие-1869”

0676/ 7-21-7706.05.

Ден на храбростта

Поднасяне на венци и цветя пред паметната плоча – с. Царева ливада


Гергьовден с литературно-музикална програма, печене на гергьовско агне и пита, изработване на гергьовска люлка

Паметник „Майка България”

с. Царева ливада


НЧ „Наука – 1922”

с. Зая


Община Дряново

0676/7-40-20,

всички културни институции

НЧ „В. Генчев-1924”

с. Царева ливада

НЧ „Наука -1922”

с. Зая


06.05.

Международен фестивал «Пътят на руното»

Дряново

Клуб «Приложни изкуства» към НЧ «Дряновска пробуда-2008»

09.05.

Концерт за Деня на Европа


НЧ „Дряновска пробуда-2008”

Формация „Росна китка”,

ВГ„Стринавско ехо” към НЧ „Дряновска пробуда-2008”

0676/7-10-20


15-16.05.

135 г. от Априлското въстание и Епопеята на Дряновския манастир


Дряновски манастир

Община Дряново

0676/7-40-20

Исторически музей

0676/7-20-97

СТД „Бачо Киро”


85 г. от полагането на основния камък, върху който е построена читалищната сграда /кино Дряново/


Кино „Дряново”

НЧ ”Развитие-1869”

0676/ 7-21-7717.05.

Литературен конкурс на името на Атанас Смирнов – изтъкнат дряновски поет


Геша Вю

Сдружение за образование и култура,

НЧ „Дряновска пробуда-2008”24.05.

Общоградско шествие в прослава на светите братя

пл. „Възраждане”

Община Дряново

0676/7-40-20,

учебни заведения


24.05.

Тържествен концерт, посветен на Деня на славянската писменост и култура

НЧ „Развитие-1869”

Община Дряново

0676/7-40-20,

НЧ „Развитие-1869”,

НЧ „Дряновска пробуда-2008”Общински конкурс за учителско майсторство – номинация на просветни дейци

Ритуална зала на община Дряново

Община Дряново,

0676/7-40-20,

Сдружение за образование и култура,

СБУ


24.05.

Честване празника на НЧ „Ботьо Пенев-1900”

НЧ „Ботьо Пенев-1900” с. Длъгня

НЧ „Ботьо Пенев-1900” с.Длъгня
Художествена изложба

НЧ ”Развитие-1869”

НЧ ”Развитие-1869”

0676/7-10-20


160 г. ОУ „Васил Априлов” с. Гостилица

ОУ „В. Априлов”

с. ГостилицаОУ „В. Априлов”,

НЧ „Хр. Ботев -1894”

с. Гостилица, клуб на инвалида

Театрални постановки за деца и възрастни – Куклен театър гр. Габрово

НЧ ”Развитие-1869”

НЧ ”Развитие-1869”

0676/7-10-2015-30.05.

Продукции и заключителен концерт на музикалните формации при НЧ „Дряновска пробуда-2008”

НЧ ”Дряновска пробуда-2008”


НЧ ”Дряновска пробуда-2008”

0676/7-10-2030.05.

Празнична дискотека за децата от с. Зая


НЧ „Наука -1922”

с. Зая


НЧ „Наука -1922”

с. Зая


Юни
01.06.

Общоградски празник, посветен на Международния ден на детето
Бибокс и Хип-хоп концерт „Urban Skills Battle – 3”
Община Дряново

0676/7-40-20,

Читалища,

Ателие „Живопис” и клуб ЦМИ при НЧ „Дряновска пробуда-2008”2.06.

Възпоменателно тържество в памет на Ботев и загиналите за свободата на България


Паметник на загиналите във войните

Община Дряново

0676/7-40-20,

Исторически музей,

ОбК „В. Левски”,

читалища


05.06.

Акция за Деня на околната среда
Екоклуб при НЧ „Дряновска пробуда-2008”

0676/7-10-2026.06.


Презентации за световния ден за борба с наркотични вещества


НЧ „Дряновска пробуда-2008”


Клуб ЦМИ при НЧ „Дряновска пробуда-2008”

15.06.-31.08.

Лятна работилница „Мъничета- умничета”

НЧ „Дряновска пробуда-2008”

НЧ „Дряновска пробуда-2008”

30.06.

Национален пенсионерски събор

„От дума на дума, от песен на песен”Дряновски манастирОбщина Дряново,

Клуб на пенсионера

0676/7-22-44


30.06.

„През поколоние” – среща-разговор на баби, дядовци, деца и внуци.

Връчване на призове „Най-добра баба” и „Образцово внуче”

Състезание с велосипеди между внучета


НЧ ”Наука -1922”

с. Зая


НЧ „Наука-1922”

с. Зая

Киновечер

Театрален салон

с. ТуркинчаНЧ „Надежда-1925”

с. Туркинча


Традиционен празник на балканските градове „Балканът пее и разказва”

гр. Гурково

Община Дряново

0676/7-40-20,

читалища


Юли

Младежка дискотека

Диско забава и шоу програма
Голям салон на НЧ ”Д. Славов-1900” с. Ганчовец
НЧ „Надежда-1925” с. Туркинча


НЧ ”Д. Славов-1900” с. Ганчовец

НЧ „Надежда-1925”

с. Туркинча


04.07.

Ден на американската култура

НЧ „Дряновска пробуда-2008”

НЧ „Дряновска пробуда-2008”

30.07.

Конкурс за най-красив домашен любимец

НЧ „Наука-1922”

с. Зая


НЧ „Наука-1922”

с. Зая


Август

Младежка дискотека

НЧ ”Д. Славов-1900” с. Ганчовец

НЧ ”Д. Славов-1900”

с. Ганчовец


Лятна игротека


НЧ „В. Генчев-1924”

с. Царева ливадаНЧ „В. Генчев-1924”

с. Царева ливада


Детска шоу програма

НЧ „Хр. Ботев-1894” с. Гостилица

НЧ „Хр. Ботев-1894”

с. Гостилица30.08.

Празник на градинаря с конкурси за най-добър градинар”, „Най-добър овощар” и „Най-добър цветар”

НЧ „Наука-1922”

с. ЗаяНЧ „Наука-1922”

с. Зая

Ден на кооператора

НЧ „Надежда-1925” с. Туркинча

НЧ „Надежда-1925”

с. Туркинча, кметствоСептември

6.09.


22.09.


Ден на Съединението – поднасяне на венци на паметните плочи
103 г. от провъзгласяването Независимостта на България


Паметник на загиналите във войните,
Паметник на загиналите във войнитеОбщина Дряново

0676/7-40-20,

читалища, музей
Община Дряново

0676/7-40-20,

читалища, музей

Шоу програма „Ракия-магия”

с. Ганчовец

Община Дряново, НЧ ”Д. Славов-1900”

с. Ганчовец17.09.

Честване патрона на читалището „София, Вяра, Надежда и Любов”

Театрален салон

с. ТуркинчаНЧ „Надежда-1925”

с. Туркинча10.09.

Фотоизложба „С вкус на лято”

НЧ „Дряновска пробуда-2008”

Фотоклуб при НЧ „Дряновска пробуда-2008”

Октомври


Международен ден на възрастните хора

Пенсионерски клуб


Пенсионерски клуб - Дряново

0676/7-22-44

НЧ с. Гостилица,

НЧ с. Царева ливада,

Клуб на инвалида

НЧ с. Зая01.10.

Интернационален музикално-кулинарен спектакъл „Пробуда и приятели”

Творчески портрет на писателя Кънчо Атанасов – 65 г. от рождението муНЧ „Дряновска пробуда-2008”

НЧ „Развитие-1869”
НЧ „Дряновска пробуда-2008”

НЧ „Развитие-1869”111 г. НЧ „Ботьо Пенев-1900” с.Длъгня

НЧ „Ботьо Пенев-1900” с.Длъгня

НЧ „Ботьо Пенев-1900” с.Длъгня
Киновечер

Театрален салон

с. ТуркинчаНЧ „Надежда-1925”

с. Туркинча20.10.

Участие в литературен конкурс на името на Атанас Смирнов – изтъкнат поет

НЧ „Дряновска пробуда-2008”

Ателие „Книголюбие” при НЧ „Дряновска пробуда-2008”

25.10.

Празник на града и традиционен есенен панаир - концерт
Община Дряново

0676/7-40-20,

Читалища


Ноември

01.11Ден на народните будители

 • Факелно шествие

 • Викторина в памет на българските възрожденски дейци

НЧ ”Развитие-1869”

НЧ ”Развитие-1869”

0676/ 7-21-7701.11

Дискусия за Българското възраждане – концерт „Будният дух на българина”

НЧ „Дряновска пробуда-2008”

НЧ „Дряновска пробуда-2008”


01.11

Ден на народните будители

НЧ „Д. Славов-1900” с. Ганчовец
Ритуална зала на кметство Царева ливада
НЧ „Хр. Ботев -1894” с. Гостилица

НЧ „Наука-1922”

с. Зая
НЧ „Ботьо Пенев-1900” с.Длъгня
НЧ „Надежда-1925”

с. ТуркинчаНЧ „Д. Славов-1900”

с. Ганчовец


НЧ „В. Генчев-1924”

с. Царева ливада

НЧ „Хр. Ботев -1894” с. Гостилица

НЧ „Наука-1922” с. Зая

НЧ „Ботьо Пенев-1900”

с. Длъгня


НЧ „Надежда-1925”

с. Туркинча15.11.

Презентации за Международния ден за борба с тютюнопушенето

НЧ „Дряновска пробуда-2008”

НЧ „Дряновска пробуда-2008”


21.11

Кулинарен конкурс за мъже за Деня на християнското семейство
Ден на християнското семейство


НЧ „Дряновска пробуда-2008”

НЧ „В. Генчев-1924”

с. Царева ливада
НЧ «Наука-1922»

с. Зая


НЧ „Дряновска пробуда-2008”,

НЧ „В. Генчев-1924”

с. Царева ливада

НЧ «Наука-1922»

с. Зая


Декември

01.12.


Беседа по сексуално образование и здраве за СПИН

НЧ „Дряновска пробуда-2008”

НЧ „Дряновска пробуда-2008”
ІV издание на конкурса за коледна рисунка, есе и сувенир «Рождество в душите»

НЧ „Дряновска пробуда-2008”

НЧ „Дряновска пробуда-2008”
Коледни и новогодишни празници
Община Дряново,

училища, читалища
Коледен концерт в Дряново

НЧ ”Развитие-1869”

НЧ ”Развитие-1869”,

НЧ „Дряновска пробуда-2008”


Коледни концерти по селата
НЧ ”Развитие-1869”,

НЧ „Дряновска пробуда-2008”Дядо Коледа по домовете
НЧ ”Развитие-1869”

0676/ 7-21-77


Коледни детски шоу- програми
НЧ ”Развитие-1869”

0676/ 7-21-77


Конкурс за най- атрактивна коледна украса
НЧ ”Развитие-1869”

0676/ 7-21-77

ІV. ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА

Община Дряново финансово подпомага част от дейностите, предложени от читалищата,

от бюджета на дейност „Култура” в размер на 3 000 лв.

Субсидията от общинския бюджет ще бъде договорена в индивидуален договор, сключен между кмета на община Дряново и читалището, съгласно чл. 26а, ал.3 от ЗНЧ.


V. СРОК, ОТЧЕТ И КОНТРОЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА
1. Срок за изпълнение на програмата

Срокът за изпълнение на Програмата е едногодишен в рамките на бюджетната 2011 г.


2. Отчет за изпълнение на Програмата

Председателите на читалищата представят в срок до 31.03.2012 г. пред Кмета на общината и Общинския съвет доклади за осъществените дейности в изпълнение на Програмата и за изразходваните от бюджета средства през 2011 г.


3. Контрол по изпълнение на Програмата

Контролът по изпълнение на Програмата се осъществява от Общинския съвет.

Докладите от Председателите на читалищата за реализираните читалищни дейности се обсъждат на първото открито заседание на Общинския съвет след 31 март 2012 г., с участието на представителите на народните читалища – вносители на докладите.

Успешната реализация на читалищата изисква доверието, участието и подкрепата на всички, които ценят в народните читалища културната памет, младостта, надеждата, щедростта, въображението и творчеството и виждат в него естествена среда за обществен достъп.


Програмата е обсъдена с читалищните председатели и секретари на работна среща на 18.03.2011 г.
Каталог: uploads -> docs
docs -> Дв бр. 103 от 2 Декември 2008г., изм дв бр. 24 от 31 Март 2009г
docs -> Списък на загиналите във войните за освобождение и обединение на българските земи
docs -> Наредба №34 от 29 декември 2006 Г. За придобиване на специалност в системата на здравеопазването
docs -> Наредба №39 от 16 ноември 2004 Г. За профилактичните прегледи и диспансеризацията
docs -> Наредба №18 от 20 юни 2005 Г. За критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения
docs -> С решение №61 т. III от 27 март 2012г., на основание


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница