Програма за развитие на читалищната дейност в общината и областта. През отчетната 2016г читалището ни работи за осъществяване на целите и задачите за които е призвано да служиДата13.10.2018
Размер48.5 Kb.
#85656
ТипПрограма
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “НОВ ЖИВОТ-1927”

с.Горни Лом, общ.Чупрене, обл.Видин, gsm: 088 5 48 62 24

e-mail: kniga_gornilom@abv.bg


ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА

НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НОВ ЖИВОТ - 1927”

ПРЕЗ 2016г.
Дейността на Народно читалище „Нов живот-1927” през 2016год. беше обвързана с направеното от нас предложение за дейността за 2016г. и приета от ОбС Чупрене Програма за развитие на читалищната дейност в общината и областта.

През отчетната 2016г. читалището ни работи за осъществяване на целите и задачите за които е призвано да служи.

Като свои приоритети читалището ни прие да извършва културно-просветна дейност, да продължи работата си като туристически информационен център, да бъде център за разпространение на знания, да обогатява и развива културната си дейност с цел съхраняване и разпространение на традициите и подобряване на интеграционните процеси в местната общност, да изгражда добри партньорски взаимоотношения.
І. Поддържане и развитие на материално - техническа база

През 2016година не сме имали проблеми със сградата на читалището.


ІІ. Информационни и административни услуги предлагани от читалището, развитие на библиотечна дейност (въвеждане на нови или разширяване на съществуващи такива; обогатяване на библиотечния фонд и др.)

Една от основните дейности на читалището е свързана с библиотечната работа. Библиотеката ни разполага с 9474 тома литература. Регистрираните читатели общо за годината са 55. Посещенията в библиотеката за 2016година 429. Заетите библиотечни материали са 853. Дарение от книги, макър и не нови - 98 на брой ни бе направено от учителя по български език и литература г-н Младен Младенов. Библиотечният фонд през 2016г не е обновяван. Осигурен е абонамент на едно периодично издание – веднъж седмично вестник „Всичко за семейството”.

Библитеката ни продължава да работи по проекта на Бил и Мелинда Гейтс „Глобални библиотеки- България” към фондация „Глобални библиотеки- България”. За работа по проекта имаме предоставени 3 бр.компютърни конфигурации, мултифункционално устройство и мултимедия с екран. Осигурен е постоянен безплатен интернет достъп за цялото население на селото. Регистрираните потребители за 2016 година са 52, а посещенията за цялата година са 1184.

За нуждите на населението извършваме следните видове услуги:

Технически услуги –

1.Набор, обработка и печат на документи: некролози, обяви, покани и др.

2.Ксерокопирни услуги
ІІІ. Художествено - творческа дейност

Към читалището функционира женска и мъжка фолклорни групи изпълняващи автентични фолклорни песни и народно пеене, група за театрални сценки. Нямаме професионални ръководители на съставите, но в резултат на упорита работа можем да покажем множество грамоти и отличия за участията на самодейците в различни празници и фолклорни прегледи.


ІV. Събития и инициативи, организирани от читалището през 2016г. ( степен на изпълнение на културния календар на читалището за изтеклата година)

Отбелязани са всички годишнини с възпоменателни мероприятия по културния календар - 19 февруари - 143 години от обесването на Васил Левски,2 юни -Ден на Хр.Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България, 6 септември - 131 години от Съединението, 22 септември -108 години от провъзгласяването на Независимостта на Р.България, 1 ноември - Ден на народните будители и празник на читалището

Организирани са общоселски празници – Трифон Зарезан, Баба Марта, 3-ти март, международният ден на жената 8-ми март, Великден.

По традиция всяка година читалището ни организира празник посветен на св.Великомъченик Трифон. На площада на селото ритуално се извършва зарязване на лозите, черпи се с вино, организира се конкурс за най-добър винопроизводител и се осигуряват награди. Общото веселие продължава с цялото население на площада.

Баба Марта – служителите от читалището всяка година изработват традиционни мартеници, които на 1-ви март раздават на децата в детската градина, основното училище и пенсионерския клуб на селото.

В салона на читалището се проведе празничен концерт организиран от самодейните колективи посветен на деня на самодееца и на Националния празник на страната 3-ти март.

За международния ден на жената 8-ми март организираме общоселски празничен концерт в пенсионерския клуб на селото. Участниците участват и в кулинарен конкурс, наградите за които са осигурени от читалището. Музикалното оформление на празника е осигурено от читалището.

Карнавално шествие по главната улица на селото и маскен бал на герои от приказките се провеждат на 22 март в салона на читалището с децата от детската градина и с ученици от ОУ „Хр. Ботев” – с.Горни Лом.

Великденското тържество се провежда на площада на селото с участие на самодейните колективи. Организира се конкурс за най-красиво боядисани и аранжирани великденски яйца. Служителите на читалището боядисват над 400 броя яйца, който се раздават с парче козунак на гостите и населението на празника.

През месец юни организирахме откриване на къща – музей „Поповата къща”. Къщата е закупена от община Чупрене за музей. Ремонта е направен от общината и е предоставена на читалището да събере и съхрани традиционния бит и култура на горноломци.


V. Участие на Читалището в инициативи на други организации и институции (участие в събития организирани от Общината; участие на съставите към читалището в регионални и национални събори и фестивали; участие на служителите в обучения и др.)

На общинско ниво участвахме в общински празник на хумора и шегата, ХІ-ти торлашки фолклорен събор „Када кум прасе и ти вречу”- с.Чупрене, участие на всички самодейци в кулинарна изложба представяща местни ястия и храни, демонстрация -приготвяне на баница със сирене, мекици и „бел муж”.Регионално:

ІХ-ти събор за автентичен фолклор „Дунавски ритми”-гр.Видин

Изява на певческите групи във фолклорен фестивал „Дългошевска пролет”- с.Замфир, общ.Лом

Участие на женската певческа група в с.Плешивец, общ.Ружинци, обл.Видин


Национални: участие на самодейните колективи в І–ви Национален фолклорен събор „Леденика” – гр.Враца

VІ. Разработени проектни предложения от читалището (сфера на предложението; организация, към която е подадено; етап на реализиране)
Продължаваме работа по проект “Глобални библиотеки” - България.
Нашето читалище участва в проект за ТСГ между България и Румъния „ВАЛОРИЗАЦИЯ НА АВТЕНТИЧНАТА КУЛТУРА ЗА ТРАНСГРАНИЧЕН ТУРИЗЪМ” между областите Монтана , Видин и Долж” с изпълнения на женската певческа група.
ИЗВОДИ:
Отчитаме, че постигнатото не е малко. Може и има възможности да се работи за още по-добри резултати, но е необходим хореограф или професионален ръководител. Считаме, че посоката, в която се развива дейността ни и инициативите които реализираме способстват за реализирането на дългосрочните цели които сме си поставили. Ръководството на читалището продължава да работи за разширяване кръга от партньори на читалището, търсим нови възможности за кандидатстване с проекти. Въпреки съществуващите обективни причини свързани с липса на средства за пътуванията и участията на самодейните състави за сега успяваме за постигането на нашата основна задача, да съхраним традициите и културната идентичност на село Горни Лом.

24.01.2017г. Изготвил:……………………

с.Горни Лом /Й.Здравковска/
Каталог: images -> karta -> 2017
2017 -> Отчет за изразходените средства през 2016 Г. Закупуване на 2 шатри и 3 комплекта маси и пейки 674 лв
2017 -> Народно читалище “искра 1898 г.” село калейца, община троян
2017 -> Програма за дейността на читалището през 2017 Г. Основна цел
2017 -> Доклад за дейността на нч "христо смирненски 1935" пловдив през 2016 година
2017 -> Национална изложба конкурс "Трифон зарезан" февруари 2017, Сунгурларе. Международен конкурс на тема „С очите си видях бедата",април 2017, мон, София. Национален конкурс „Възкресение Христово", одк варна, април 2017
2017 -> Програма за дейността на Народно читалище "Светлина-1952"- с. Света Петка 2017 г. Основни приоритети
2017 -> Народно читалище"Христо Ботев"-1931г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница