Програма за развитие на детската ясла за 3 годиниДата22.07.2016
Размер21.78 Kb.
#134
ТипПрограма
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

На основание чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед № 2448/17.11.2014 г. на Кмета на общината

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за заемане на длъжността „ Директор”

на общинска Дневна детска ясла „Васил Левски” № 8, гр. Казанлък
І. Характер на дейността
Директорът на детската ясла ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност на детската ясла, съгласно действащото законодателство, с цел осигуряване на оптимални условия за опазване на здравето, отглеждането и възпитанието на децата, посещаващи яслата.
ІІ. Изисквания към кандидатите


 1. Образование:

- Висше образование по специалност „Медицина” – образователно-квалификационна степен „Магистър”.

- Висше образование по специалност „Медицинска сестра” или „Акушерка” – образователно-квалификационна степен „Бакалавър” 1. Трудов стаж – минимум 1 година по специалността.

 2. Да е български гражданин.

 3. Да не е осъждан, с влязла в сила присъда за умишлено престъпление.

 4. Да не страда от заболявания, които застрашават живота или здравето на децата.


ІІІ. Начин на провеждане на конкурса


 1. Представяне на Програма за развитие на детската ясла за 3 години.

 2. Събеседване по разработената програма и нормативните документи, касаещи организацията и дейността на заведението и Кодекса на труда.


ІV. Необходими документи за допускане до конкурс


 1. Заявление за участие в конкурс.

 2. Документ за самоличност /копие/

 3. Документ за придобито образование /копие/

 4. Диплом или други документи за придобита специалност или допълнителни квалификации /копие/

 5. Професионална автобиография - CV EUROPASS

 6. Копие от трудова книжка и/или служебна книжка или друг документ, удостоверяващ трудовия стаж и заеманите длъжности.

 7. Мотивационно писмо

 8. Свидетелство за съдимост – оригинал /в срок на валидност/

 9. Карта за прeдварителен медицински преглед във връзка с кандидатстването за длъжността /оригинал/.

 10. Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет по повод психично заболяване /оригинал/.

 11. Референция от предходен работодател.

Представените копия от документи следва да бъдат надлежно заверени от кандидата с текста „Вярно с оригинала” и подпис.
V. Срок и място на подаване на документите
Документите се приемат в едномесечен срок от публикуване на обявата в местния печат до 16.30 часа на гише № 2 „Деловодство” в Център за информация и услуги на Община Казанлък, бул. „Розова долина” № 6 в запечатан плик, на който са посочени трите имена,телефон и адрес за кореспонденция с кандидата. Едновременно с документите за кандидатстване в отделен запечатан плик кандидатите подават разработената от тях „Програма за развитието на детската ясла за 3 години”.

Допълнителна информация относно конкурса на тел. 0431/ 98269; 0884100819
Каталог: common -> pdf
pdf -> Програма "Регионално развитие"2007-2013" Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитиеr и от
pdf -> Директор Детска градина Адрес
pdf -> Програма 28 август 13. 30 ч. „Проблеми и изследвания на тракийската култура
pdf -> Презентация 33-то Планинско Автомобилно Състезание „шипка 2014 кръг от Републиканския Планински Шампионат на 30 31 август 2014
pdf -> Община казанлък, на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба No 15 на ОбС и Заповеди No No 806, 807 и 808 от 17. 04. 2013 г и 812/18. 04. 2013 г на кмета на община Казанлък, във връзка с Решения No No 548 и 549 от 21
pdf -> Директор Детска градина Адрес
pdf -> Тодорка Велчева Даскалова без адрес с ъ о б щ е н и е от 21. 01. 2013г. На основание чл. 128, ал. 3 от закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от апк административно процесуалн кодекс


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница