Програма за развитие на селските райони 2014 2020 г. Европейски земеделски фонд за развитие на селкските райони европа инвестира в селските райониДата25.02.2018
Размер264.88 Kb.
ТипПрограма


Европейски съюз

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛКСКИТЕ РАЙОНИ – ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

АКТУАЛЕН СПИСЪК

НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОЛЕКТИВНИЯ ВЪРХОВЕН ОРГАН

НА СНЦ МИГ „ОБЩИНИ – МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД”

За ЮЛ – наименование на юридическото лице

За ФЛ – две имена

За ЮЛ - седалище и адрес на управление

За ФЛ - постоянен адрес

Сектор

Заинтересована страна

Две имена на представляващия ЮЛ

1

Община Момчилград

гр. Момчилград,

ул.”26-ти декември” №12Публичен

Об А, Об С

МомчилградМетин Ибрям

2

Община Крумовград

гр. Крумовград, пл.”България” №5

Публичен

Об А, Об С

КрумовградАбидин Хаджимехмед

3

Център за обществена подкрепа – град Момчилград

Гр.Момчилград, ул.”Мадара” 2

Публичен

Социално заведение

Хафизе Дурмуш

4

ОУ”Иван Вазов”с.Поточница, общ.Крумовград

с.Поточница, общ.Крумовград

Публичен

Образователна институция

Веселин Генов

За ЮЛ – наименование на юридическото лице

За ФЛ – две имена

За ЮЛ - седалище и адрес на управление

За ФЛ - постоянен адрес

Сектор

Заинтересована страна

Две имена на представляващия ЮЛ

1

„ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ – МЛАДОСТ-95”

Община Момчилград град Момчилград, ул.”9-ти септември” №2

Стопански

Търговско дружество в сферата на производството

Юмер Юмер

2

ЕТ „Хан- Младен Мандов”

Община Момчилград град Момчилград, ул.”Георги Бенковски” 1, вх.А, ет.3, ап.5

Стопански

Търговско дружество в сферата на услугите

Младен Мандов3

„ Голд Драга” ЕООД

Община Момчилград град Момчилград, ул.”9-ти септември”№2

Стопански

Търговско дружество в сферата на услугите

Нургюн Рамадан

4

СНЦ „Съюз на предприемачите – гр.Момчилград”

Община Момчилград град Момчилград, ул.”Гюмюрджинска” №62

Стопански

Търговско дружество в сферата на производството

Гинчо Колев

5

ЕТ „ЕСМА– САДЖИТ МУСТАФА”

Община Момчилград град Момчилград, кв. Върбица, ул.”Г.Бенковски”№1, вх.Б, ет.2, ап.4

Стопански

Търговско дружество в сферата на производството

Саджит Мустафа

6

„ЕСТЕ+” ЕООД

Община Момчилград, град Момчилград, ул.”Гюмюрджинска”52А, ет.1

Стопански

Търговско дружество в сферата на услугите

Ертан Караджа7

„БЕРИТО ГРУП” ЕООД

Община Момчилград, град Момчилград, ул.”Пролет”20

Стопански

Търговско дружество в сферата на услугите

Беркант Мехмед

8

ЕТ „НЕДЖОРЕКС-НЕДЖАТ ФАИК”

Община Момчилград, град Момчилград, ул.”Първи май”33

Стопански

Търговско дружество в сферата на услугите

Неджат Мехмедали

9

Фикри Гюлестан

Община Момчилград, град Момчилград, ул.”Гюмюрджинска”35

Стопански

Закон за занаятите - зъболекар
10

ЕТ „ШЕХ – ШЕНЕР ОСМАН”

Община Крумовград, с.Едрино, Ном.100

Стопански

Търговско дружество в сферата на услугите

Шенер Осман

11

„ФЕЙЗИ ФИНАНС” ЕООД

Община Крумовград, град Крумовград, жк.Запад, бл.7¸вх.А, ет., ап.

Стопански

Търговско дружество в сферата на услугите

Ергюн Фейзи

12

ЕТ „ФЕМИ-ФЕЙМЕ ФЕИМ”

Община Крумовград, град Крумовград, жк.Дружба, бл.3¸вх.В, ет.1,ап.24

Стопански

Търговско дружество в сферата на услугите

Гюрсел Гюслю

13

„ДУРАЛ” ООД

Община Крумовград, град Крумовград, жк.Запад, бл.2¸вх.Г, ет.2,ап.44

Стопански

Търговско дружество в сферата на услугите

Назие Моллааахмед

14

ЕТ „АЛЕМ – САБАХТИН КАРАИБРЯМ”

Община Крумовград, град Крумовград, жк.Запад, бл.4¸вх.Б, ет.5,ап.27

Стопански

Търговско дружество в сферата на производството

Сабахтин Караибрям

15

„ИСО – 2009” ЕООД

Община Крумовград, град Крумовград, жк.Запад, бл.8¸вх.Б, ет.2,ап.19


Стопански

Търговско дружество в сферата на производството

Ферад Салиф

16

„ТЮРЕС КОНСУЛТ” ЕООД

Община Крумовград, град Крумовград, ул.”Иглика”6


Стопански

Търговско дружество в сферата на услугите

Ремзи Тахир

17

ЕТ „АСЕН ЧОЛАКОВ”

Община Крумовград, град Крумовград, с. Полковник Желязово


Стопански

Търговско дружество в сферата на услугите

Асен Чолаков

18

ЕТ „Х и Х – ХАСАН ХОДЖА”

Община Крумовград, град Крумовград, ул.”Съединение”23


Стопански

Търговско дружество в сферата на услугите

Хасан Ходжа

19

КООПЕРАЦИЯ „СДРУЖЕНИЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ – КРУМОВГРАД”

Община Крумовград, град Крумовград, ул.”Златен лист”14


Стопански

Търговско дружество в сферата на производството

Огнян Славянов

20

„СОФТ – Ю” ООД

Община Крумовград, град Крумовград, пл.”България”3


Стопански

Търговско дружество в сферата на услугите

Милена Янева

21

„ ЕЛИТ ТРАНС” ЕООД

Община Крумовград, град Крумовград


Стопански

Търговско дружество в сферата на услугите

Милчо Казълов

22

Байрам Исмаил

Общ.Момчилград, с.Балабаново

Стопански

Земеделски производител
23

Ибрахим Али

Общ.Момчилград, с.Върхари 26

Стопански

Земеделски производител
24

Местан Местан

Общ.Момчилград, с.Груево, ул.Пета 7

Стопански

Земеделски производител
25

Хабибе Хасан

Общ.Момчилград, с.Груево, ул.Пета 7

Стопански

Земеделски производител
26

Невин Шабан

Общ.Момчилград, с.Кос 26

Стопански

Земеделски производител
27

Ахмед Хасан

Общ.Момчилград, с.Лале 193

Стопански

Земеделски производител
28

Шериф Реджеб

Общ.Момчилград, с.Плешинци 21

Стопански

Земеделски производител
29

Шевки Али

Общ.Момчилград, с.Постник 124

Стопански

Земеделски производител
30

Емин Мустафа

Общ.Момчилград, с.Птичар 256

Стопански

Земеделски производител
31

Байсе Мустафа

Общ.Момчилград, с.Равен, ул. Първа 7

Стопански

Земеделски производител
32

Мюмюн Юмер

Общ.Момчилград, с.Седлари 16

Стопански

Земеделски производител
33

Ерай Юмер

Общ.Момчилград, с.Соколино, ул.Спартак 22

Стопански

Земеделски производител
34

Емин Ахмед

Община Крумовград, с.Голямо Каменяне, кв.Дъскарево

Стопански

Земеделски производител
35

Шерифе Якубова

Община Крумовград, с.Гулийка 5

Стопански

Земеделски производител
36

Нуртин Заид

Община Крумовград, с.Гулия

Стопански

Земеделски производител
37

Красимир Михайлов

Община Крумовград, с.Девесилово, ном.151

Стопански

Земеделски производител
38

Младен Каров

Община Крумовград, с.Егрек 197

Стопански

Земеделски производител
39

Андрей Ангелов

Община Крумовград, с.Кожухарци

Стопански

Земеделски производител
40

Басри Топал

Община Крумовград, с.Лимец

Стопански

Земеделски производител
41

Хатидже Шакир

Община Крумовград, с. Луличка

Стопански

Земеделски производител
42

Хабиб Мехмед

Община Крумовград, с.Пашинци

Стопански

Земеделски производител
43

Апти Апти

Община Крумовград, с.Стари чал

Стопански

Земеделски производител
44

Фахри Шабан

Община Крумовград, с.Храстово

Стопански

Земеделски производител
45

Бисер Карабашев

Община Крумовград, с.Черничево

Стопански

Земеделски производител
46

Мюмюн Мюмюн

Община Крумовград, с.Подрумче, мах.”Небосвод”50

Стопански

Земеделски производител
47

Сейфетин Мустафа

Община Крумовград, с.Горна кула, мах.”Рудници” 63

Стопански

Земеделски производител
48

Билял Чауш

Община Крумовград, с.Токачка

Стопански

Земеделски производител
За ЮЛ – наименование на юридическото лице

За ФЛ – две имена

За ЮЛ - седалище и адрес на управление

За ФЛ - постоянен адрес

Сектор

Заинтересована страна

Две имена на представляващия ЮЛ

1

Наджи Шакир

Община Момчилград, с.Багрянка

Нестопански

Физическо лице
2

Мюмюн Мюмюн

Община Момчилград, с.Вряло

Нестопански


Физическо лице
3

Ердинч Исмаил

Община Момчилград, с.Гургулица 57

Нестопански


Физическо лице
4

Назим Осман

Община Момчилград, с.Джелепско 20

Нестопански

Физическо лице
5

Шюкри Али

Община Момчилград, с.Пиявец 1

Нестопански

Физическо лице
6

Ердинч Хайрула

Община Момчилград, с.Прогрес, ул.Първа 2

Нестопански


Физическо лице
7

Салим Салим

Община Момчилград, с.Садовица

Нестопански

Физическо лице
8

Шерифе Ариф

Община Момчилград, с.Синделци

Нестопански

Физическо лице
9

Айлин Емин

Община Момчилград, с.Чуково 79

Нестопански

Физическо лице
10

Сунай Халил

Община Момчилград, град Момчилград, ул. Първи май 31А

Нестопански

Физическо лице
11

Джейлан Сюлейман

Община Момчилград, град Момчилград, ул.Капитан Петко Войвода 15, вх.А, ет.4, ап.15

Нестопански


Физическо лице
12

Камбер Камбер

Община Момчилград, град Момчилград, ул. Хаджи Димитър 21, вх.В, ет.5, ап.42

Нестопански


Физическо лице
13

Нихат Аптурахмен

Община Момчилград, град Момчилград, ул. Сан Стефано №14, вх.Г, ет.1, ап.46

Нестопански

Физическо лице
14

Небахат Юсеин

Община Момчилград, град Момчилград, ул.Девети септември 5, вх.Б, ап.16

Нестопански

Физическо лице- майка с дете
15

Фикрет Хабиб

Община Момчилград, град Момчилград, ул.Капитан Петко Войвода 21, вх.Г, ет.2, ап.47

Нестопански

Физическо лице
16

Бахатдин Ахмедов

Община Момчилград, град Момчилград, ул.Чучулига 2, вх.А, ет.1, ап.3

Нестопански

Физическо лице
17

Фахри Муса

Община Момчилград, град Момчилград, ул.Капитан Петко Войвода 28, вх.Б, ет.1, ап.18

Нестопански

Физическо лице
18

Иляз Сюлейман

Община Момчилград, с.Груево, ул.Шеста 11

Нестопански

Физическо лице-

Лице в неравностойно положение


19

Юммю Местан

Община Момчилград, с. Загорско

Нестопански

Физическо лице-

Младеж до 29 г.


20

Бекир Осман

Община Крумовград, с.Странджево

Нестопански


Физическо лице
21

Рамадан Ахмед

Община Крумовград, с.Малко Каменяне

Нестопански

Физическо лице
22

Марийка Христозова

Община Крумовград, град Крумовград, ж.к „Запада”, бл.1, вх.Б, ет.3, ап.23

Нестопански

Физическо лице-

пенсионер


23

Себихан Мехмед

Община Крумовград, град Крумовград, ул.” Емил Колев” 15

Нестопански

Физическо лице

24

Хасан Хасан

Община Крумовград, с. Полковник Желязово

Нестопански

Физическо лице

25

Тасим Мустафа

Община Крумовград, с. Златолист

Нестопански

Физическо лице
26

Метин Сали

Община Крумовград, с. Самовила

Нестопански

Физическо лице
27

Фартин Шабанали

Община Крумовград, с. Сливарка

Нестопански

Физическо лице
28

Севдие Идриз

Община Крумовград, с. Багрилци

Нестопански

Физическо лице
29

Мехмед Мустафа

Община Крумовград, с. Бук

Нестопански

Физическо лице
30

Самет Али

Община Крумовград, с. Доборско

Нестопански

Физическо лице
31

Месут Ибрям

Община Крумовград, с. Каменка

Нестопански

Физическо лице
32

Елмаз Алимолла

Община Крумовград, с. Кандилка

Нестопански

Физическо лице
33

Юсеин Оруч

Община Крумовград, с. Ковил

Нестопански

Физическо лице
34

Зюлбие Ахмед

Община Крумовград, с. Овчари

Нестопански

Физическо лице
35

Тахсин Ибрям

Община Крумовград, с. Звънарка

Нестопански

Физическо лице
36

Джайде Ходжа

Община Крумовград, с. Вранско

Нестопански

Физическо лице
37

Фахри Юсеин

Община Крумовград, с. Долна Кула, мах. „Чолаковци” 15

Нестопански

Физическо лице
38

Себахтин Юсеин

Община Крумовград, с. Студен Кладенец

Нестопански

Физическо лице
39

Мехмед Чаирлъ

Община Крумовград, с. Рогач

Нестопански

Физическо лице
40

Мехмед Адем

Община Крумовград, с. Перуника

Нестопански

Физическо лице
41

Себахтин Юсеин

Община Крумовград, с. Морянци

Нестопански

Физическо лице
42

Марин Пачев

Община Крумовград, с. Малък Девесил

Нестопански

Физическо лице
43

НЧ”Алеко Констатинов-1952”

с.Звездел, общ.Момчилград

Нестопански

Народно читалище

Бехчет Осман

44

НЧ” Никола Йонков Вапцаров – 1952”

С.Нановица, общ.Момчилград

Нестопански

Народно читалище

Хайрие Садък

45

НЧ”Народни будители – 1925”

С.Аврен, общ.Крумовград

Нестопански

Народно читалище

Милка Семерджиева

46

НЧ”Христо Ботев – 1914”

Град Крумовград, общ.Крумовград, ул.”Съединение”36

Нестопански

Народно читалище

Лиляна Раева

47

СНЦ”Европоколение”

Град Крумовград, общ.Крумовград, ул.”Ал. Стамболийски”6А

Нестопански

НПО в обществено полезна дейност

Маргит Василева

48

СНЦ ФК”Родопи – 1935”

Град Момчилград, общ.Момчилград, ул.”Гюмюрджинска” 72

Нестопански

Спортно сдружение

Исмет Ахмед Ахмед


СЕКТОР

БРОЙ ЧЛЕНОВЕ

ПРОЦЕНТИПубличен

4

4 %Стопански

48

48 %Нестопански

48

48 %ОБЩО

100


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница