Програма за развитие на селските райони по договор с реф номер 02/226/00320 от 09. 04. 2013 гДата21.05.2017
Размер66.57 Kb.
ТипПрограмаПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

УТВЪРДИЛ:
ИНЖ.ИВАН ЖАБОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ
12.07.2013 година

град Средец

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ


за Доставка на защитни средства за доброволни формирования, средства за наблюдение и комуникация и специализирано оборудване за 2 противопожарни депа, по проект „Превенции на горските територии на Община Средец от пожари”, финансиран по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” на Програма за развитие на селските райони по договор с реф. номер 02/226/00320 от 09.04.2013 г.
Настоящите технически изисквания описват минималните технически параметри за доставка на три вида артикули, както следва:

 1. защитни средства;

 2. средства за наблюдение и комуникация;

 3. оборудване за 2 броя ППД (противопожарни депа);
 1. Общи изисквания към доставките по трите точки:

 • оборудването трябва да бъде ново закупено;

 • да отговаря на съответните европейски или приравнени към тях български норми (за артикулите за който последното е приложимо);

 • да е придружено със съответен сертификат за пригодност или декларация за съответствие;

 • да е придружено със съответните гаранционни карти (където е приложимо).

 • оборудването да бъде подготвено и доставено в срок до 60 дни, но не по-кратък от 35 календарни дни. 1. Специфични изисквания за доставката на лични защитни средства за доброволни формирования (гасачески групи) при гасене на пресечени (трудно достъпни терени горски терени):
 1. Защитни облекла - специално защитно облекло, изработено от материал с понижена горимост. Състои се от панталон и куртка със светлоотразителни ленти, отговарящи на стандарт EN: 533 или еквивалент. Допълнителни изисквания: куртката и панталона да са в тъмно син цвят, отговарящи на пантон PANTONE 2768 CVC или PANTONE 2767 CVC; допуска се и втори допълнителен контрастен цвят (червен или жълт), съответно отговарящ на пантон PANTONE Yellow CVC: PANTONE Red 032 CVC; сигнална лента със светлоотразителен елемент, цвят жълт, отговарящи на пантон PANTONE 3955 CVC или PANTONE 3965 CVC. Куртката да е с обособени два предни горни джоба с капаци и два странични джоба. Панталонът да е с два странични джоба.


брой комплекти: 12 броя.

минимален гаранционен срок: до въвеждане в експлоатация.


 1. Защитни каски – професионална каска с подбрадник и шлемово покритие, съчетано с възможност за поставянето на противогаз или защитна маска, отговарящи на стандарт EN:443 или еквивалент. Цвят: ярко жълто, отговарящи на пантон PANTONE Yellow CVC.


брой: 12 броя.

минимален гаранционен срок: 12 месеца


 1. Ръкавици - чифт защитни ръкавици (с пет пръста), изработени от трудногорим материал. Цвят: едноцветни в гама с пантон PANTONE 432 CVC


брой чифтове: 12 броя.

минимален гаранционен срок: не се изисква.
Ръстова таблица, съгласно която Възложителят ще даде мерки за 12 комплекта облекла към Изпълнителя.
Забележка: кандидатът задължително трябва да представи снимков материал на защитното облекло и предложения вид каска към своята техническа оферта.
III. Средства за наблюдение и комуникация:
Изпълнителят трябва да предвиди и оферира на Възложителя уреди, подходящи за наблюдение и комуникация в силно пресечени горски терени с денивелация до 100 метра, както следва:
1. Бинокъл - стандартен бинокъл; мин 5x приближаване, трайно покритие, удобни дръжки за сигурен захват, защита за по-безопасно наблюдение, широкоъгълно поле на зрение с възможност за наблюдаване.
брой: 3 броя.

минимален гаранционен срок: 18 месеца
2. Радиостанция носима - обхват мин. 5 км, уплътнения устойчиви на всякакви атмосферни условия, клавиатура, характеристики за безопасност, двупосочна обмяна на съобщенията, без изискване за честотен лиценз. Препоръчително изискване: светеща клавиатура и екран.
брой: 3 броя.

минимален гаранционен срок: 18 месеца
3. Квадрикоптер за ранно откриване на пожари - Радио управляемо устройство, с височина на летене мин. 35 метра, с летателно време мин. 20 минути; с вградена видео камера, жироскоп и GPS предавател; видео предаване в реално време с приемник (преносим компютър със съответен софтуер), 2 акумулаторни батерии за зареждане, адаптер, снабден с устройство за радио управление, без изискване за летателен лиценз, с максимално тегло до 2 кг., с защитени кутии/куфари за лесно пренасяне и надеждно съхранение.
брой: 1 брой.

минимален гаранционен срок: 18 месеца
IV. Oборудване за 2 броя ППД (противопожарни депа):
1. Акумулаторен прожектор - прожектор с мощност 12W, дължина на линията на осветеност мин 50 м.
брой: 10 броя.

минимален гаранционен срок: 12 месеца
2. Брадва - мин 1,5 кг, с дървен носител (сап). с дължина 1.00 м.
брой: 6 броя.

минимален гаранционен срок: неприложим
3. Кирка - метален копач с две остриета, дървен сап с дължина 1,00 м.
брой: 6 броя.

минимален гаранционен срок: неприложим
4. Лопата - крива лопата с метално острие, дървен носител (сап) с дължина 1.5 м.
брой: 20 броя.

минимален гаранционен срок: неприложим
5. Мотика - сечиво с метално острие, дървен носител (сап) с дължина 1.5 м.
брой: 10 броя.

минимален гаранционен срок: неприложим


6. Моторен трион - дължина на острието/шина мин, 30 см, мин 2 конски сили, 2 тактов, бензинов двигател, с резервна верига
брой: 4 броя.

минимален гаранционен срок: 12 месеца
7. Носими пръскачки за вода - с олекотен носител, с вместимост мин 12 л., с гумен маркуч мин 1 м и накрайник разпръсквач.
брой: 8 броя.

минимален гаранционен срок: 12 месеца
8. Тупалка - гумен накрайник с размери 30х40 см. с дървен носител (сап) с дължина 1.5 м.
брой: 30 броя.

минимален гаранционен срок: неприложим
9. Моторна помпа - носима високонапорна помпа с бензинов двигател, с работно налягане мин

6 атмосфери, с две нагнетателни отверстия, с променител 52/25 мм, с цедка и смукателен маркуч 8 метра.


брой: 2 броя.

минимален гаранционен срок: 12 месеца
10. Кофа метална - съд с вместимост мин 8 л. поцинкована с дръжка.
брой: 8 броя.

минимален гаранционен срок: неприложим
11. Струйник - тип "комбиниран" със променител 52/25 мм. за сбита и разпръсната струя, професионален.
брой: 2 броя.

минимален гаранционен срок: 12 месеца
12. Туби за питейна вода - пластмасови туби за вода, с дръжка, с вместимост 10 л.
брой: 10 броя.

минимален гаранционен срок: неприложим
13. Шлангове – вътрешно гумирани, със съединители тип "Щорц" - 20 метрa, среден клас, минимум 8 Bars, 25 mm.
брой: 20 броя.

минимален гаранционен срок: неприложим
14. Съд за вода - гумиран олекотен съд за вода с вместимост мин 200 л., удобен за пренасяне през пресечен терен, с допълнителна подложка за защита на дъното на съда.
брой: 2 броя.

минимален гаранционен срок: 12 месеца.
15. Радиостанция носима - обхват мин. 5 км, уплътнения устойчиви на всякакви атмосферни условия, клавиатура, характеристики за безопасност, двупосочна обмяна на съобщенията, без изискване за честотен лиценз. Препоръчително изискване: светеща клавиатура и екран.
брой: 8 броя.

минимален гаранционен срок: 18 месеца.

V. Извършване на технически инструктаж за работа с доставеното оборудване.


Посоченият от кандидата експерт по пожарна безопасност трябва да извърши практически инструктаж на място с лица посочени от Възложителя, който да включва:


 • запознаване и работа с радиостанции и бинокли, съхранение на батерии;

 • запознаване и работа с квадрикоптер, съхранение на батерии

 • запознаване и работа с моторна помпа и разгъване на шлангова линия, пълнене на съд с вода, съхранение на артикулите;

 • работа с носими пръскачки;

 • работа и съхранение на моторни триони;

Забележка:  При неспазване на горните минимални изисквания, видно от описанията в техническата оферта на кандидата, то последният ще бъде отстранен от участие в поръчката.Доставка на защитни средства за доброволни формирования, средства за наблюдение и комуникация и специализирано оборудване за 2 противопожарни депа, по проект „Превенции на горските територии на Община Средец от пожари”, финансиран по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” на Програма за развитие на селските райони по договор с реф. номер 02/226/00320 от 09.04.2013 г.
Каталог: upload -> files
files -> Мотиви към законопроекта
files -> Мотиви към законопроекта
files -> Списък на участниците – 22 ученици от икономически професионални гимназии и 3-ма учители
files -> З а п о в е д № от г. На основание чл. 162, ал. 4 от Кодекса за застраховането, образците на отчет
files -> Наредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи
files -> Съдържание увод глава първа. Особености на отразяването на кризата в медийния дискурс
files -> Единни в многообразието замяза на „Еднообразни в разединението”
files -> Заседанието на кабинета, в което участваше и министър Москов продължава


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница