Програма за реализация на плана за развитие на община трявна за периода 2014 2020страница1/3
Дата25.10.2018
Размер0.61 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3


group 2Планътза развитие на община Трявна за периода 2014 – 2020 г. е изготвена от екип на Агенция СТРАТЕГМА ООД в изпълнение на договор № 20-СДУР-14/06.02.2014 г. за изпълнение на поръчка с предмет: „Последваща оценка на Общински план за развитие на община Трявна 2007 – 2013 г., разработване на стратегически документи и методически правила за мониторинг и контрол“ по проект: „Подобряване на процеса за ефективна координация и партньорство при разработване и реализиране на политики за устойчиво развитие на община Трявна“
Заключенията и тълкуванията, които се съдържат в настоящия документ, представляват експертното мнение на експертите на Агенция СТРАТЕГМА ООД и по никакъв начин не следва да се приемат като становище или официална позиция на Общинска администрация Трявна.

Съдържание


ВЪВЕДЕНИЕ 5

ОБОБЩЕН АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНА ТРЯВНА 8

ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. 36

ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г. 62

НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА 63

ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 64


Списък на използваните съкращения

БВП

Брутен вътрешен продукт

БДС

Брутна добавена стойност

ЕИСУРР

Единна информационна система за управление на регионалното развитие

ЕК

Европейска комисия

ЕС

Европейски съюз

ЕСФ

Европейски социален фонд

ЕФР

Европейски фонд за рибарство

ЕФРР

Европейския фонд за регионално развитие

ЕЗФРСР

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

ЗРР (2004)

Закон за регионалното развитие, приет 2004 г., отменен

ЗРР (2008)

Закон за регионалното развитие, приет 2008 г., действащ

КФ

Кохезионен фонд

НСРР

Национална стратегия за регионално развитие

ОПАК

ОП „Административен капацитет” 2007-2013

ОПОС

ОП „Околна среда” 2007-2013

ОПР

Общински план за развитие

ОПРКБИ

ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

ОПРР

ОП „Регионално развитие” 2007-2013

ОПРСР

Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013

ОПРЧР

ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013

ОПТ

ОП „Транспорт” 2007-2013

ОПТП

ОП „Техническа помощ” 2007-2013

ОПР

Общински план за развитие

ОСР

Областна стратегия за развитие

ПРСР

Програма за развитие на селските райони 2007-2013

РПР

Регионален план за развитие

РЦВ

Райони за целенасочено въздействие

РЦП

Райони за целенасочена подкрепа

СЗР

Северозападен район от ниво 2

СИР

Североизточен район от ниво 2

СР

Съвет за развитие при Министерския съвет

СЦР

Северен централен район от ниво 2

ЮЗР

Югозападен район от ниво 2

ЮИР

Югоизточен район от ниво 2

ЮЦР

Южен централен район от ниво 2Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница