Програма за реализация на плана за развитие на община трявна за периода 2014 2020страница1/11
Дата13.03.2017
Размер2.6 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


group 2Планът за развитие на община Трявна за периода 2014 – 2020 г. е изготвена от екип на Агенция СТРАТЕГМА ООД в изпълнение на договор № 20-СДУР-14/06.02.2014 г. за изпълнение на поръчка с предмет: „Последваща оценка на Общински план за развитие на община Трявна 2007 – 2013 г., разработване на стратегически документи и методически правила за мониторинг и контрол“ по проект: „Подобряване на процеса за ефективна координация и партньорство при разработване и реализиране на политики за устойчиво развитие на община Трявна“
Заключенията и тълкуванията, които се съдържат в настоящия документ, представляват експертното мнение на експертите на Агенция СТРАТЕГМА ООД и по никакъв начин не следва да се приемат като становище или официална позиция на Общинска администрация Трявна.

Съдържание


ВЪВЕДЕНИЕ 5

АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНА ТРЯВНА 8

ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. 111

СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ С ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ГАБРОВО ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г. 143

ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г. 146

ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА 163

НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА 166

ПРИЛАГАНЕ ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 220


Списък на използваните съкращения

БВП

Брутен вътрешен продукт

БДС

Брутна добавена стойност

ЕИСУРР

Единна информационна система за управление на регионалното развитие

ЕК

Европейска комисия

ЕС

Европейски съюз

ЕСФ

Европейски социален фонд

ЕФР

Европейски фонд за рибарство

ЕФРР

Европейския фонд за регионално развитие

ЕЗФРСР

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

ЗРР (2004)

Закон за регионалното развитие, приет 2004 г., отменен

ЗРР (2008)

Закон за регионалното развитие, приет 2008 г., действащ

КФ

Кохезионен фонд

НСРР

Национална стратегия за регионално развитие

ОПАК

ОП „Административен капацитет” 2007-2013

ОПОС

ОП „Околна среда” 2007-2013

ОПР

Общински план за развитие

ОПРКБИ

ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

ОПРР

ОП „Регионално развитие” 2007-2013

ОПРСР

Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013

ОПРЧР

ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013

ОПТ

ОП „Транспорт” 2007-2013

ОПТП

ОП „Техническа помощ” 2007-2013

ОПР

Общински план за развитие

ОСР

Областна стратегия за развитие

ПРСР

Програма за развитие на селските райони 2007-2013

РПР

Регионален план за развитие

РЦВ

Райони за целенасочено въздействие

РЦП

Райони за целенасочена подкрепа

СЗР

Северозападен район от ниво 2

СИР

Североизточен район от ниво 2

СР

Съвет за развитие при Министерския съвет

СЦР

Северен централен район от ниво 2

ЮЗР

Югозападен район от ниво 2

ЮИР

Югоизточен район от ниво 2

ЮЦР

Южен централен район от ниво 2Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница