Програма за специализация по "Оперативно зъболечение и ендодонтия" Тази програма се основава на следните данни от Наредба №31 за сдоДата22.07.2016
Размер76.22 Kb.
#481
ТипПрограма


КАТЕДРА “КОНСЕРВАТИВНО ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ”

Учебна програма за специализация по “Оперативно зъболечение и ендодонтия”
Тази програма се основава на следните данни от Наредба № 31 за СДО:


 1. Продължителност - 2 години

 2. Зачислените в база провеждат два месеца задължително практическо обучение в стоматологичен факултет.

 3. Зачислените в здравно лечебно заведение, което не е база за специализация провеждат четири месеца задължително практическо обучение в стоматологичен факултет.Основни части на програмата са:


 1. Продължителност

 2. Учебни програми и хорариум

 3. Седмичен разпис

 4. Лекционна програма

 5. Колоквиуми – теми и срокове за полагане

 6. Информационни източници за подготовка 1. Продължителност – Реалната програма е 90 седмици

Пояснение: 2 години се равняват на 104 седмици. Приспадат се 14 седмици за годишни отпуски, коледни и др. празници.


 1. Учебни форми и хорариум
УЧЕБНИ ФОРМИ

ОБЩО

ЛЕКЦИИ

120 ч.

СЕМИНАРИ

120 ч.

ПРАКТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ

2 г. Х 45 седм. Х 20 ч. = 1800 ч.

КОНСУЛТАЦИИ

450 ч.

ДОКУМЕНТИРАНЕ НА СЛУЧАИ

450 ч.


Задължителен минимум от участия в конгреси, семинари, теоритични и практически курсове и пр.:

Годишно поне 2 участия.


А. Лекции с хорариум от 120 часа.

Пояснение:

а – лекционният хорариум е еднакъв за всички специализанти – зачислени в Стоматологичен факултет, в база или здравно заведение, което не е база.

б – Лекционната програма се изпълнява в четири цикъла


Пример:

Първа година – 5 – 10 януари – 5 дни х 6 ч. = 30 ч.

- 1 – 6 юни – 5 дни х 6 ч. = 30 ч.
Втора година – 5 – 10 януари – 5 дни х 6 ч. = 30 ч.

- 1 – 6 юни – 5 дни х 6 ч. = 30 ч.


Общо : 120 часа
Б. Семинари с хорариум 120 часа


 1. За зачислени в СФ – 2 г. х 30 седм. х 2 ч. = 120 ч.

 2. За зачислени в база извън СФ

60 ч. семинари в СФ /2 г. х 6 седм. х 5 дни х 1 ч. = 60 ч./

60 ч. семинари в съответната база

или

120 часа в СФ – 2 г. х 6 седм. х 5 дни х 2 ч. = 120 ч.


Пояснения:

6 седмици годишно, защото 2 седмици са за лекционните цикли х 6 ч. лекции дневно

 1. За работещи в здравни заведения, които не са база

60 ч. семинари в СФ и 60 ч. семинари в най-близката до месторабота база

или

120 часа в СФ – 2 г. х 6 седм. х 5 дни х 2 ч. = 120 ч.


Пояснения:

Тази група има 16 седмици годишно в СФ, но семинарите им се провеждат по програмата за работещи в база /т. Б.2./ при сборна група до 8 специализанта от 1 + 2 + 3 за концентриране на усилията на преподавателите от СФ и удачно съвместяване със студентските учебни програми.Теми на семинарите
Темите на семинарите се обявяват в завимост от конкретната лекционна програма за годината.
В. Практически упражнения с хорариум 1800 часа.


 1. За зачислени в СФ 1800 ч. /2 г. х 45 седм. х 5 дни х 4 ч. = 1800 ч./

 2. За работещи в база

240 ч. в СФ /2 г. х 6 седм. х 5 дни х 4 ч. = 240 ч./

1560 ч. на работното място


Пояснение:

Годишно те имат обучение в СФ в продължение на 2 месеца /8 седм., 2 от тях за 2 лекционни цикъла/
 1. За работещи в здравни заведения, които не са база

560 ч. в СФ → 2 г. х 14 седм. х 5 дни х 4 ч. = 560 ч.

1240 ч. на работното мястоЗадължителен практически минимум за извършена работа

 1. Лечение на кариес – 120 случая

А/ от КМ – 50 сл.

Б/ от ДА – 50 сл.

В/ от ГЙЦ – 20 сл.


 1. Ендодонтско лечение – 90 случая /30 еднокоренови и 60 многокоренови/, от които 5 случая с прелекуване и 30 от случаите с латерална кондензация.

Всички ендодонтски случаи са документирани с рентгенографии.

 1. Инлеи – 18 случая

А/ 6 сл. от КМ

Б/ 6 сл. от метал.

В/ 6 сл. от керамика


 1. Щифтови възстановявания

А/ 15 сл. с пластичен материал

Б/ 15 сл. ляти


Г. Консултации – 450 часа
а/ За зачислени в СФ – 450 ч. /2 г. х 45 седм. х 5 ч. = 450 ч./

б/ За зачислени в база извън СФ

60 ч. в СФ – 2 г. х 6 седм. х 5 ч. = 60 ч.

390 ч. на работното място и чрез персонална комуникация с консултант по избор.


Пояснение:

виж т. Б


в/ За работещи в здравни заведения, които не са база

140 ч. в СФ – 2 г. х 14 седм. х 5 часа = 140 часа

310 часа на работното място и чрез персонална комуникация с консултант по избор.

Пояснение:

Виж т. Б
Д. Библиотека – 450 ч.
а/ За зачислени в СФ – 450 ч. /2 г. х 45 седм. х 5 ч. = 450 ч./

б/ За зачислени в база извън СФ

60 ч. в СФ – 2 г. х 6 седм. х 5 ч. = 60 ч.

390 ч. по местоживеене

Пояснение:

виж т. Б


в/ За работещи в здравни заведения, които не са база

140 ч. в СФ – 2 г. х 14 седм. х 5 часа = 140 часа

310 ч. по местоживеене

Пояснение:

Виж т. Б

3. Седмично работно време
По време на лекционен цикъл

От понеделник до петък

6 часа лекции

2 часа дискусия върху лекционния материал


По време извън лекционен цикъл

От понеделник до петък

4 часа практически упражнения

2 часа семинари, консултации

2 часа библиотека, документиране на случаи, самоподготовка
Обща заетост:

120 + 120 + 1800 + 900 = 2940 ч.
4. Лекционна програма

Обща част

 1. Биологични основи на оперативното зъболечение и на ендодонтията.

 2. Контрол на кръстосаната инфекция и на операционното поле.

 3. Изследване на болен и лечебна диагностика.

 4. Обезболяване.

 5. Подготовка на болния за оперативно и ендодонтско зъболечение.

 6. Основи на физикалната диагностика и лечение.


СПЕЦИАЛНА ЧАСТ

ОПЕРАТИВНО ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ

 1. Оклузия. Контури на зъбите и междузъбни контакти.

 2. Инструментариум за целите на Оперативното зъболечение.

 3. Лечение на дефекти на твърдите зъбни тъкани с неестетични обтуровъчни материали.

 4. Лечение на дефекти на твърдите зъбни тъкани с естетични обтуровъчни материали.

 5. Нетрадиционни методи за лечение на дефекти на твърдите зъбни тъкани.

 6. Взаимовръзка между оперативно зъболечение и пародонтология.

 7. Физиотерапия за целите на консервативното зъболечение.ЕНДОДОНТИЯ

 1. Ендодонтски инструментариум.

 2. Лечение на ендодонтски заболявания чрез подготовка и обтуриране на ендодонциума.

 3. Лечение на ендодонтско заболяване чрез запазване виталитета на зъбната пулпа.

 4. Травматични увреждания на зъбите.

 5. Възстановяване на зъби със значителни разрушения.

 6. Ендодонтска микробиология.

 7. Спешна ендодонтия.

 8. Ендодонтска хирургия.

 9. Избелване на зъби.

 10. Ендопародонтални проблеми.

 11. Ендодонтистът и общопрактикуващия стоматолог.

 12. Физиотерапия за целите на ендодонтията.


Пояснение: Тази програма подлежи на конкретизиране.
Периоди за провеждане на лекционното преподаване:
първа и втора година
от 5 – 30 януари и от 1 – 30 юни


5. Колоквиуми
7 колоквиуми през 3 месеца

I-ви до края на първия м. март

II-ри до края на първия м. юни

III-ти до края на първия м. ноември

IV-ти до края на втория м. януари

V-ти до края на втория м. май

VI-ти до края на втория м. септември

VII-ми до края на втория м. ноември


Теми за колоквиумите


 1. Хистогенеза, анатомия и физиология на тъканите, съставляващи зъбния орган – твърди зъбни тъкани, пулпа, периодонциум, прилежаща алвеоларна кост.

 2. Диагноза и план на лечение на кариозни и ендодонтски заболявания, и такива от неендодонтски произход, имитиращи ендодонтски заболявания.

 3. Субстрат, характеристика и контрол на болката при кариозни и ендодонтски заболявания.

 4. Инструментариум и материали за оперативно лечение и дефинитивно възстановяване на кариозни и некариозни лезии.

 5. Инструментариум, медикаменти, материали, апаратура и техника за препариране (почистване и разширение) и обтуриране на коренови канали.

 6. Характеристика на успеха и неуспеха при лечение на зъбен кариес и при кореново лечение. Прелекуване в оперативното зъболечение и ендодонтията.

 7. Спешна ендодонтия. Ендодонтска хирургия. Избелване на зъби.


6. Информационни източници за подготовка

УЧЕБНИ ПОМАГАЛА:

 1. Лекционният курс.

 2. Лекционен курс за специализиращи “Оперативно зъболечение и ендодонтия”.

 3. Основи на оперативното зъболечение.п/д ред. Б. Инджов. Шаров, София, 2000, 422 с.

 4. Ботушанов П., С. Владимиров, З. Иванова. Кариесология и оперативно зъболечение. АвтоСпектър, Пловдив, 1998, 582 с.

 5. Ендодонтия.п/д ред. Б. Инджов, Шаров, София, 2002, 308 с.

 6. Ботушанов П., С. Владимиров. Ендодонтия. Автоспектър, Пловдив, 1998, 590 с.

 7. Sturdevant, C. et al. The art and science of operative dentistry. 3-th ed.Mosby, 1995, 824 p.

 8. Garber, D. Inlays and onlays en ceramique et en composite. 1995, 159 p.

 9. Walton, R., M. Torabinejad. Poinciples and practice of Endodontics. W. B. Saunders Company, Philadelphia, 1989, 486 p.

 10. Harby, F. Endodontics in clinical practice. 3-th ed. Wright, 1993, 366 p.

 11. Stock, Ch. et. al. Color atlas and text of endodontics. 2-nd ed., Mosby-Wolfe, London, 1995, 291 p.

 12. Ingle, J., L. Bakland. Endodontics. 4-th ed. Wiliams & Wilkins, 1994, Baltimore, 944 p.

 13. Weine, F. Endodontic therapy. 4-th ed. Mosby, St. Louis, 1995, 850 p.ПУБЛИКАЦИИ:

/Периодично подлежат на актуализация/
 1. Всички научни публикации /научни статии, дисертации, мотографии/ на двете катедри по “Консервативно зъболечение” в София и “Оперативно зъболечение и ендодонтия” в Пловдив за последните 5 години.
 1. Pollard, M.A. et al. Стратегии в профилактике кариеса. Брюксел, ILSI Europe, 1995. 22 с.
 1. Свраков, Д., Б. Дачев. По-рядко срещащи се пулпни заболявания. В: Свраков, Д., Б. Дачев. Заболявания на зъбната пулпа. София, Медицина и физкултура, 1974, с. 110-117.
 1. Staehle, Hans J. Калциевият хидроокис в ендодонтията. Quintessence Dent, 1994, 4, 13-24.
 1. Стаматова, И. Синдром на спукания зъб – клинични предизвикателства и възможни лечебни решения. Клиничен случай. Следдипл. квалиф. и непрекъснато усъвърш. в стомат., 2, 2003, 1, 31-34.
 1. Цанова, С. Биологично лечение на реверзиблени пулпити с 5% KNO3 в поликабоксилатен цимент. Следдипл. квалиф. и непрекъснато усъвърш. в стомат., 2, 2003, 1, 41-43.
 1. Attin, T. et al. Review of the current status of tooth whitening with the walking bleach trchnique. Int. Endod. J., 36, 2003, 313-329.
 1. Baumgartner, J. Craig, Tian Xia. Antibiotic susceptibility of bacteria associated with endodontic abscesses. J. Endod., 29, 2003, 1, 44-47.
 1. Bucking, Wolfram. Ergonomie in der Praxis. Teil 1: Der Arbeitsplatz des Zahnarztes. Quintessenz, 54, 2003, 1, 83-91.
 1. Fouad, Ashraf F., Joseph Burleson. The effect of diabetes mellitus on endodontic treatment outcome. JADA, 134, 2003, 1, 43-50.
 1. Fruits, Terry J. et al. Effect of cyclical lateral forces on microleakage in cervical resin composite restorations. Quintessence Int., 33, 2002, 3, 205-212.
 1. Gottschalk, Florian. Die Ohnmacht – Zwischenfall oder Notfall? Quintessenz, 54, 2003, 1, 93-97.
 1. Hauman, C.H.J., R. M. Love. Biocompatibility of dental materials used in contemporary endodontic therapy: a review. Part 1. Intracanal drugs and substances. Int. Endod. J., 36, 2003, 75-85.
 1. Hilton, Thomas J. Can modern restorative procedures and materials reliably seal cavities? In vitro investigations. Part 1. Am. J. Dent., 15, 2002, 198-210.
 1. Hulsmann, M. et al. Chelating agents in root canal treatment: mode of action and indications for their use. Int. Endod. J., 36, 2003, 810-830.
 1. Imai, Yohji, Takashi Komabayashi. Properties of a new injectable type of root canal filling resin with adhesiveness to dentin. J. Endod., 29, 2003, 1, 20-23.
 1. Krasner, Paul, Henry J. Rankow. Anatomy of the pulp-chamber floor. J. Endod., 30, 2004, 1, 5-16.
 1. Lopes, Guilherme Carpena et al. Dental adhesion: Present state of the art and future perspectives. Quintessence Int., 33, 2002, 313-224.
 1. Mount, G.J. Minimal intervention dentistry: rationale of cavity design. Operative Dent., 28, 2003, 92-99.
 1. Niederman, R., J.N. Theodosopoulou. A systematic review of in vivo retrograde obturation materials. Int. Endod. J., 36, 2003, 577-585.
 1. Palma-Dibb, Regina Guenka et al. Autogenous tooth fragment reattachment – association of periodontal surgery and endodontic and restorative procedure: A case report. Quintessence Int., 35, 2004, 179-184.
 1. Satchell, P.G. et al. Apoptosis: an introduction for the endodontist. Int. Endod. J., 36, 2003, 237-245.
 1. Say, Esra Can et al. In vitro effect of cavity disinfectants on the bond strength of dentin bonding systems. Quintessence Int., 35, 2004, 56-60.
 1. Siqueira, J.F. Jr., H.P. Lopes. Mechanisms of antimicrobial activity of calcium hydroxide: a critical review. Int. Endod. J., 32, 1999, 361-369.
 1. Spahr, A. et al. Komposithaftung an Inlays und Inserts aus Glaskeramik: Einfluss des Haftvermittlers. DZZ, 58, 2003, 83-87.

 2. Специализирани периодични стоматологични издания.
Каталог: downloads
downloads -> Конкурс „зелена планета 2015" Наградени ученици І раздел „Природата безценен дар, един за всички"
downloads -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
downloads -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
downloads -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
downloads -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
downloads -> Alexander Malinov
downloads -> Тема 8: Линейни алгоритми. Отделяне на цифрите на число, преобразуване на числа. Алгоритмично направление: Алгоритми от теория на числата
downloads -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г
downloads -> Закон за националния архивен фонд в сила от 13. 07. 2007 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница