Програма за теоретично обучение на кандидати за придобиване право на ловДата14.01.2018
Размер59.61 Kb.
ТипПрограма
Приложение № 4
към чл. 12, ал. 2 (Ново - ДВ, бр. 41 от 2003 г.)


ПРОГРАМА
за теоретично обучение на кандидати
за придобиване право на лов

 

I. ДИВЕЧОЗНАНИЕ1. Бозайници - обект на лов

А. Едър дивеч

1. Благороден елен - описание и биология, развитие на рогата, следи

2. Елен лопатар - описание и биология, развитие на рогата, следи

3. Сърна - описание и биология, развитие на рогата, следи

4. Дива свиня - описание и биология, развитие на глигите, следи

5. (отм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.)

6. Муфлон - описание и биология, развитие на рогата, следи

7. Вълк - описание и биология, следиБ. Дребен дивеч

8. Див заек - описание и биология, следи

9. Катерица - описание и биология, следи

10. Нутрия - описание и биология, следи

11. Чакал - описание и биология, следи

12. Лисица - описание и биология, следи

13. Енотовидно куче - описание и биология, следи

14. (отм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.)

15. Бялка - описание и биология, следи

16. Черен пор - описание и биология, следи

17. Язовец - описание и биология, следи

2. Птици - обект на лов

А. Едър дивеч

1. Глухар - описание и биологияБ. Дребен дивеч

2. Фазани - колхидски, монголски, корейски - описание и биология

3. Яребица - описание и биология

4. Планински и тракийски кеклик - описание и биология

5. Пъдпъдък - описание и биология

6. Токачка - описание и биология

7. Гривяк, гургулица и гугутка - описание и биология

8. Голяма белочела гъска - описание и биология

9. Зеленоглава патица и полудива патица - описание и биология

10. Лятно и зимно бърне - описание и биология

11. Фиш, клопач, черна качулата потапница и шилоопашата патица - описание и биология

12. Черна лиска - описание и биология

13. Горски бекас и обикновена бекасина - описание и биология

14. Скорец - описание и биология

15. Сврака, сива и посевна врана, чавка - описание и биология

3. Защитени животински видове

1. Мечка - описание, биология, следи и природозащитен статус

2. Видра - описание, биология и природозащитен статус

3. Златка - описание, биология и природозащитен статус

4. Пъстър, степен пор и невестулка - описание, биология и природозащитен статус

5. Пеликани и корморани - видове, разпознаване в природата, разпространение, природозащитен статус

6. Щъркели и чапли - видове, разпознаване в природата, разпространение, природозащитен статус

7. Лебеди и гъски - видове, разпознаване в природата, разпространение, природозащитен статус

8. Сива патица, потапници и ангъчи - видове, разпознаване в природата, разпространение, природозащитен статус

9. Соколоподобни птици. Орли и лешояди - видове, разпознаване в природата, разпространение, природозащитен статус

10. Соколоподобни птици. Кани, блатари, мишелови, осояд - видове, разпознаване в природата, разпространение, природозащитен статус

11. Соколоподобни птици. Ястреби и соколи - видове, разпознаване в природата, разпространение, природозащитен статус

12. Дропли и ливаден дърдавец - видове, разпознаване в природата, разпространение, природозащитен статус

13. Калугерица, голяма и малка бекасина - разпознаване в природата, разпространение, природозащитен статус

14. Хралупар и скален гълъб - разпознаване в природата, разпространение, природозащитен статус

15. Совоподобни птици - видове, разпознаване в природата, разпространение, природозащитен статус

16. (нова - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Дива коза - описание, биология, следи и природозащитен казус

17. (нова - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Дива котка - описание, биология, следи и природозащитен казусОбщо: 14 часа

II. ЛОВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

1. Организация на ловната площ, ловностопански райони. Управление на ловното стопанство

2. Закон за лова и опазване на дивеча - право на лов, условия и ред за придобиване право на лов от български граждани

3. Разрешителни за лов. Видове, ред за издаване и отчитане

4. Отчетност и контрол на ползването на дивеча. Контролни органи по лова - права и задължения

5. Административнонаказателни разпоредби

6. Забранени методи на лов

7. Наказателна отговорност, свързана с ловни и защитени видовеОбщо: 2 часа

III. ДИВЕЧОРАЗВЪЖДАНЕ,
СТОПАНИСВАНЕ, ПОЛЗВАНЕ
И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА

1. Таксация на дивеча - необходимост, методи за провеждане

2. Основни изисквания за развъждане и развитие на дивеча, подобряване на естествените условия за живота му

3. Създаване и поддържане на специализирана фуражна база за дивеча - дивечови ниви, ливади, сечища, ловни просеки

4. Видове ловностопански съоръжения, предназначение - чакала, хранилки, солища, калища, водопоища

5. Подхранване на дивеча през зимния сезон - норми и срокове

6. Ловностопанско значение на хищниците

7. Опазване на дивеча от селскостопански машини и химически препарати

8. Противопожарни правила и изисквания за предотвратяване на опасността от пожари и унищожаването на дивеча

9. Първична обработка на отстреляния дивеч, предпазни мерки при работа с отстрелян дивеч и намерени трупове в ловностопанските райони

10. Ловни трофеи - видове, начини за оценка, регистрация. Трофейно дело, изложби

11. Мерки за предотвратяване на щетите, нанасяни от и върху дивечаОбщо: 6 часа

IV. НАЧИНИ, МЕТОДИ
И СРЕДСТВА ЗА ЛОВУВАНЕ

1. Начини и методи на ловуване на отделните видове дивеч

2. Индивидуално ловуване - видове дивеч - обекти на индивидуалното ловуване

3. Групово ловуване - подвижна и неподвижна постова гонка. Видове дивеч - обекти на груповото ловуване

4. (отм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.)

5. Мерки за безопасност при ловуване

6. Ловуване на прелетен дивеч - начини, методи, срокове и норми

7. Ловуване на водоплаващ дивеч - начини, методи, срокове и норми

8. Групово ловуване на дребен местен дивеч - начини, методи, срокове и норми

9. Ловуване на хищници - срокове, начини, методи, отчетност и контрол

10. Ловуване на едър дивеч - начини, методи, срокове и норми

11. Групово ловуване на дива свиня - начини, методи, срокове и норми

12. Ловна етика, ловни ритуали и традиции

Общо: 6 часа

V. ОРЪЖЕЗНАНИЕ И ЛОВНА СТРЕЛБА

1. Ловно оръжие - видове и предназначение

2. Ловно гладкоцевно оръжие - предназначение, видове, устройство и калибри. Условия и ред за придобиване, съхраняване, носене и употреба съгласно Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и правилника за прилагането му

3. Ловни боеприпаси - видове. Избор на боеприпаси. Приготвяне на ловни патрони в домашни условия

4. Съхраняване на ловното оръжие и боеприпаси в домашни условия и при транспортиране

5. Стрелба с гладкоцевна ловна пушка. Правила за безопасност при боравене с ловно оръжиеОбщо: 3 часа

VI. ЛОВНА КИНОЛОГИЯ

1. Кучето в съвременния лов. Развъждане и отглеждане на ловни кучета

2. Обучение на ловно куче

3. Английски птичари - пойнтер, английски и ирландски сетер

4. Континентални птичари - германски брак, дратхаар

5. Шпаньоли - кокер-шпаньол, бретон-шпаньол

6. Кучета за подземен лов - ягдтериер, фокстериер, дакел

7. Българско гонче

8. Основни болести по ловните кучета. Предпазване на ловното куче от болести

9. Киноложки изложби и полеви изпитания на ловни кучетаОбщо: 3 часа

VII. БОЛЕСТИ ПО ДИВЕЧА

1. Значение на болестите по дивеча. Признаци за заболявания

2. Причини за поява на болестите, предотвратяване

3. Бяс - причинител, признаци

4. Трихинелоза - причинител, начин на установяване, предпазване

5. Антракс - причинител, признаци, предпазване

6. Туларемия - причинител, признаци, предпазване

7. Токсоплазмоза - причинител, признаци, предпазване

8. Чума по дивите свине - причинител, признаци

9. Хиподермоза по ловните бозайнициОбщо: 3 часа

VIII. ОКАЗВАНЕ НА
ПЪРВА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

1. Видове наранявания по време на ловен излет

2. Оказване на първа медицинска помощ при огнестрелни рани

3. Оказване на първа медицинска помощ при навяхвания, счупвания, контузии4. Оказване на първа медицинска помощ при ухапвания

Общо: 3 часа
Каталог: documenti
documenti -> I. общи положения за организацията на работната заплата
documenti -> Приложение №4 към чл. 54, ал. 1 (Ново дв, бр. 91 от 2008 г., изм., бр. 6 от 2009 г., бр. 92 от 2009 г.)
documenti -> Първа предмет и обхват
documenti -> Наредба за медицинската експертиза
documenti -> Тема методика за развиване на издръжливостта
documenti -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено
documenti -> Стойне — седемгодишен първокласник, роден на 18 декември 1936 година. Той още не може да изговаря буквата “р”, но е първенец на класа, чете най-изразително, изписва най-красивите букви, макар понякога да няма пари за тетрадка и молив. Иван
documenti -> Растителни видове, неподходящи за засаждане на територията на площадка за игра
documenti -> Акад. Георги Бончев


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница