Програма за трансфер на иновации "Леонардо да Винчи" под ръководството на Института за интеркултурна комуникация e. V. (Ансбах, Берлин, Йена, Ерфурт) стартира следнияДата24.09.2016
Размер42.83 Kb.
#10671
ТипПрограма
Newsletters Bulgarien

Newsletter 1/2012 (Auszug)

IMED-KOMM „Интеркултурна медицинска комуникация в Европа “

Уважаеми дами и господа,

Бихме искали да Ви информираме за нашия проект, който и могъл да представлява

интерес за Вас и чийто резултати бихте могли да използвате във Вашата работа. Ако е

така, молим за обратна информация. Ако не желаете да получавате тези информации,

моля да ни уведомите.

Описание на проекта

През октомври 2012 г. в рамките на финансираната от Европейския съюз програма за

трансфер на иновации "Леонардо да Винчи" под ръководството на Института за

интеркултурна комуникация e.V. (Ансбах, Берлин, Йена, Ерфурт) стартира следния

ITP-проект:

IMED-KOMM „Интеркултурна медицинска комуникация в Европа“ (DE/12/LLPLdV/TOI/147501)

С партньори

България

Медицински университетВарна - http://mu-varna.bg/BG

Словакия

E - KU Inštitut jazykovej a interkulturnej komunikacie, s.r.o E-KU - http://www.eku.sk/

Чехия

Jihoceskб univerzita v Ceskэch Budejovicch - http://www.jcu.cz/Унгария

Pécsi Tudományegyetem - http://www.ecl-test.com/pages/Default.aspx

Цели на проекта

Целите на този проект са на първо място създаване и най-вече систематизиране,

модернизация, тестване, корекция, валоризация и устойчиво разпространение на

модерни, иновативни материали за езиково обучение, техники за тестване и

сертифициране (ECL) за професионално езиково общуване на чуждестранни лекари и

медицински специалисти в страните на консорциума, както и в други държави-членки

на Европейски съюз. Целевите групи следва да бъдат обучени по-добре да ползват ,

респ. овладеят възможностите на европейската комуникация и общия европейски пазар

на труда. На базата на собствени проучвания, анализ на нуждите и богатия

преподавателски опит материалите, разработени в рамките на трансферните проекти и

в други начинания на участниците в проекта, се систематизират въз основа на единна

концепция, актуализират се и се прилагат иновативно в нова, съобразена с конкретните

нужди учебна среда. Така тези материали могат да намерят приложение в еднаква

степен както в обучението на възрастни така и в професионалното образование. Под

горепосочената учебна среда се имат предвид пет цялостни Blended-Learning-курса, т.е.

ориентирани към целевата група, отчитащи спецификата в отделните страни, общо и

лесно достъпни, хибридни, модулно конструирани, дейностно ориентирани,

кооперативни учебни курсове с task based learning, които използват предимствата на Web2-приложенията индивидуално учене на чужд език. Най-важните продукти са шест

модерни, свързани помежду си уеб-страници, както и наръчници на преподавателя на

немски, български, унгарски, словашки и чешки език, чието ядро са практически

релевантни модули с комплексни онлайн- и офлайн упражнения в областта на

медицинската комуникация .Newsletter 2/2013 (Auszug)

Уважаеми дами и господа,

Бихме искали да ви информираме за по-нататъшното развитието на проекта ни.

Междувременно се случиха много неща:

1. Задълбочените изследвания и анкети в страните на всички наши партньори ни

позволиха да прецизираме нашата концепция за смесеното обучение и да започнем

изготвянето на упражнения на всичките пет езика на партньорите..

2.В същото време всички пет сайта вече са в Интернет и се посещават интензивно от

заинтересовани потребители от цял свят (от повече от 40 страни) заради богатата

информация и предлаганите упражнения (вж. статистическите данни за съответния

сайт).

3. Броят на партньорите по практика продължава да нараства, както можете да видитеот прегледа по-долу.

4. Ние реагирахме на най-новите тенденции и изисквания на практиката (автотестове,

комуникация с пациента, линкове, упражнения, учебни материали, производство на

свои собствени видеоклипове с партньорите от практиката) и сме представили нашите

резултати в Интернет.

Моля, посетете ни и се свържете с нас.Newsletter 3/2014 Varna

Уважаеми дами и господа,

ако сте следили развитието в рамките на нашите уебстраници, сигурно сте забелязали, че междувременно сме предоставили значително повече материали, отколкото бяхме планирали. Причина за това е необходимостта от нови и актуални учебни ресурси в обучението по специализиран език за медици.

В резултат на направените проучвания, анкети и разговори с партньорите първоначалната ни цел беше разширена и прецизирана както следва:

- Изграждането на 5 свързани помежду си външни уебстраници, както и ръководство за преподавателите на немски, български, унгарски, словашки и чешки език, като тяхната основа представляват насочени към практиката модули с комплексни онлайн и офлайн упражнения по медицинска комуникация.

- Въз основа на проучванията, изследванията, пилотирането, анкетите се оказа по-удобно разработването на два различни курса - а) за лекари (на всичките 5 езика на ниво С1) и б) за медицински сестри (на немски и чешки език на ниво В2).

- Разработване на специален курс по немски език за студенти по медицина и лекари в България на базата на платформата MOODLE, предназначен за български и чуждестранни студенти по медицина в Медицински университет Варна и функциониращ с туториална поддръжка.

- Новите законови изисквания за признаването на лекарски права за чуждестранните лекари в някои германски провинции, т.е. въвеждането на тест по комуникация с пациентите, наложиха изработването на специален курс по комуникация с пациента както и на концепция за междурегионален, нормиран изпит по немски език. Подобно развитие може да се очаква и в останалите страни от проекта (в Чехия вече са приети съответни изисквания и затова следва да се изработи и подобен курс по чешки език).

Тъй като сме на мнение, че досегашната изпитна практика не е достатъчна за гарантиране на езиковото общуване на медицинския персонал с пациентите, разработваме стандартизиран, междурегионален ECL-изпит по специализиран медицински език както за лекари (ниво С1), така и за медицински сестри (ниво В2), който да тества и четирите езикови компетенции (четене, писане, говорене и слушане). Този изпит ще може да се полага във всички изпитни центрове на консорциума. В учебните центрове на германския партньор IIK може да се полага и също новия скалиран telc-тест по специализиран език, който за лекарите е на нива В2 и С1, а за медицинските сестри на нива В1 и В2.

На всички уебстраници можете да намерите онлайн-анкета, която е призвана да ни помогне при разработването на курсовете и съобразяването на цялата Blended-Learning-платформа с Вашите потребности. Затова Ви молим да попълните анкетата.

Вашият IMED-KOMM-екип

(За повече информация вижте на EU-база данни ADAM: http://www.adam-europe.eu)Newsletter 4
Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница