Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителната помощ ( ипп ) от,,Фонд за органите на местното самоуправление в България флаг еадДата09.01.2017
Размер61.8 Kb.
#12310
ТипПрограма
О Б Щ И Н А Л Ю Б И М Е Ц - О Б Л А С Т Х А С К О В О

==================================================


ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ
Община Любимец на основание чл.15 от Закона за общинския дълг, уведомява всички граждани, общински съветници, кметове на кметства и кметски наместници, обществени организации, медии и всички заинтересовани лица, че организира среща за обществено обсъждане на предложения, за поемане на дългосрочен дълг както следва:
1. Поемане на общински дълг за финансиране на проект „ По-добро образование чрез спорт”, Договор №РД-02-29-14 / 30.01.2014г., по Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителната помощ ( ИПП ) от ,,Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД

- Начин на изразходване на дълга – проект „По-добро образование чрез спорт” -

ремонт НУ „Христо Ботев” гр.Любимец.В проекта за ремонт и модернизация на

сградата са залегнали следните мероприятия: Подмяна на съществуващата

фасадна дървена и стоманена дограма на обекта с нова пластмасова и

алуминиева дограма със стъклопакет.Полагане на допълнителна топлоизолация

по фасадните стени от EPS/XPS 6см с плътност ~18÷20 кг/м³., с финишно

покритие – минерална фасадна мазилка.

Полагане на лека минерална вата по покривните плочи на стар и нов корпус и в

окачен таван във физкултурния салон с плътност ~30 кг/м³.

Изграждане на котелна и отоплителната инсталация и въвеждане на система за

автоматично управление на отоплителния процес.

Преди и след провеждане на ремонтните мероприятия предназначението на

сградата не се променя – за училищни нужди.Не се засягат носещи

конструктивни елементи.

- Стойност на дълга – до 320 000,00лв./триста и двадесет хиляди лева/.

- Срок за погасяване – до 24 месеца, считано от датата на подписване на

договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части,

без такса за предсрочно погасяване.

- Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR, плюс максимална

надбавка от 5,078%- Начин на обезпечаване – учредяване на залог върху вземанията на Община

Любимец, по Договор за безвъзмездна помощ №РД-02-29-14 / 30.01.2014г.

сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма.Учредяване

на залог върху постъпленията по сметка на Община Любимец, по която

постъпват средствата по проект „По-добро образование чрез спорт” по Договор

за безвъзмездна помощ №РД-02-29-14 / 30.01.2014г. Учредяване на залог върху

собствените приходи на общината по чл.6 от Закона за общинския дълг.

2. Поемане на общински дълг за финансиране на проект „Съвместни референтни

стратегии за намаляване на разходите за селскостопански дейности, чрез

прилагане на прецизно земеделие”- AGROLESS, Договор № B3.11.02, по

Програма „Европейско териториално сътрудничество” България-Гърция 2007-

2013 от ,,Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ”

ЕАД


- Начин на изразходване на дълга – проект „Съвместни референтни

стратегии за намаляване на разходите за селскостопански дейности, чрез

прилагане на прецизно земеделие”- AGROLESS, Договор №В3.11.02 /

31.12.2013г.включващ: Създаване и оборудване на лаборатория за нитрати и

почвен анализ, изграждане на географска информационна система за прецизно

земеделие, закупуване на многофункционален багер с шест броя модули,

трактор с прикачен инвентар, два броя високопроходими автомобили,

- Стойност на дълга – до 600 000,00лв./шестстотин хиляди лева/.

- Срок за погасяване – до 24 месеца, считано от датата на подписване на

договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на

части, без такса за предсрочно погасяване.

- Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR, плюс максимална

надбавка от 5,078%- Начин на обезпечаване – учредяване на залог върху вземанията на Община

Любимец, по Договор за безвъзмездна помощ №В3.11.02 / 31.12.2013г.

сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма.Учредяване

на залог върху постъпленията по сметка на Община Любимец, по която

постъпват средствата по проект „Съвместни референтни стратегии за намаляване

на разходите за селскостопански дейности, чрез прилагане на прецизно

земеделие”- AGROLESS по Договор за безвъзмездна помощ №В3.11.02 /

31.12.2013г. Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по

чл.6 от Закона за общинския дълг.
3. Закупуване на служебен автомобил, след провеждане на обществена поръчка за

доставка на лизинг. /Приложение № 1 за техническите данни на автомобила/.- Стойност на дълга – до 58 000,00лв./петдесет и осем хиляди лева/.

- Начин на финансиране – лизинг със срок до 24 месеца.

- Начин на обезпечаване – придобития актив е собственост на лизингодателя до

окончателно погасяване на дълга.- Начин на погасяване:

Първоначална вноска до 50%, а остатъчната сума на равни месечни вноски с

възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса и неустойки

за предсрочно погасяване.- Максимален размер на таксата за управление на лизинга – до 2%

Срещата за обществено обсъждане ще се проведе в Зала Любимец от 17,00часа на 04.06.2014год.


Писмени становища по темата на обсъждане могат да се изпращат на електронната поща на общината www.oba@lyubimets.org , както и в деловодството на общината.

С уважение,

инж.Анастас Анастасов

Кмет на Община Любимец

Приложение 1:Показатели

Параметри

1.

Автомобил - седан

2.0, TDI-CR /125 kw/ 170 к.с. , 6DSG, 4х4

2.

Брой цилиндри

4 in line

3.

Норма на емисиите

Euro 5 J

4.

Безопасност и функционалност

Три точкови колани, интерфейсна алармена система, предни въздушни възглавници за шофьора и пасажера с възглавница за коленете, странични въздушни възглавници, темпомат, климатроник, ахроматично огледало за обратно виждане, задни дискови спирачки, външни огледала с електрическо сгъване, електрическо регулиране и подгряване, фарове за мъгла отпред, къси светлини с „Coming Home” функция, регулируеми седалки на водача и пътника до водача, сензори за паркиране отзад, изолиращи топлина странични и задно стъкло


5.

Цвят

Брилянтен металик

6.

Разход на гориво

Градско до 7,2 / 100км.

Извънградско до 5,5 / 100км.Комбинирано до 6,0 / 100км.

7.

Гаранционен срок

60 месеца или 100 000км., което от двете събития настъпи по-напред с възможно удължаване на пробега по гаранцията до 150 000км.Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница