Програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа на, финансиран по оп за Транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007 2013 г., Приоритет Зони за устойчив растеж



страница1/19
Дата25.06.2017
Размер1.63 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19




Проектът ReTlnA е одобрен за финансиране от Комитета за наблюдение на програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа на, финансиран по ОП за Транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа” 2007 – 2013 г., Приоритет  1.4. Зони за устойчив растеж.

Настоящият документ е изготвен във връзка с изпълнението на проект „Възстановяване на традиционни индустриални зони в Югоизточна Европа” (Revitalization of Traditional Areas in South – East Europe – ReTlnA).



Съдържанието в тази публикация не отразява задължително позицията или мнението на Европейската комисия или Община Перник, ангажирана с изпълнението на проект ReTInA.

Документът е изготвен от:

„Юропиън Дивелъпмънт Консултинг” ЕООД, гр. София

съгласно Договор № 012/28.07.2011 г.

Документът е приет от:

Комисия по проект ReTlnA към Община Перник с Протокол от 27.09.2011

Комисията е назначена със Заповед № 029/26.09.2011

СЪДЪРЖАНИЕ:


Въведение 8

I. Перспективи пред изграждането и ползването на обособени индустриални паркове 13

II. Тенденции в развитието на индустриалните зони 20

III. Пазарно състояние на по-значимите индустриални зони в страната 33

IV. Инвестиционна философия за развитие на индустриалната зона в Община Перник 69

V. Инвестиционен профил за развитие на индустриалната зона в Община Перник 80

VI. Анализ на икономическата среда в страната 87

VII. Общи маркетингови характеристики на индустриалните зони в страната и SWOT-Анализ 99

VIII. Методология за изчисляване на икономическите индикатори на индустриалната зона 107

IX. Проектоанализ на приходите и разходите на ИЗ „Перник” 110

X. План за развитие и растеж на ИЗ „Перник” 115

XI. Критерии за избор и изисквания към бъдещите инвеститори в ИЗ „Перник” 119

XII. Разработване на пакет от технически и административни услуги 127

131



XIII. Изисквания за избор на ПЧП-партньори 132

XIV. Методи за идентификация на риска 139

XV. Методи за физическа идентификация на риска 144

XVI. Типологизация на основните рискове 148

Изводи 154



Източници 156


Списък на графиките:

Графика 1 БВП на страните от ЕС /реални данни за 2007 г. и очаквани данни за 2009 г./ 92

Графика 2 Процентни съотношения на наетите в частния и публичния сектор на страната 95

Графика 3 Трендове на безработицата по региони и в света /1999-2009г/ 96

Графика 4 Съотношения на СРЗ по професионално-квалификационни групи 98

Графика 5 Елементи на стратегическото маркетингово планиране и развитие на дадена индустриална зона 100

Графика 6 Интеграция напред /Forward Integration/ 102

Графика 7 Интеграция назад /Backward Integration/ 102


Списък на таблиците:

Таблица 1 Средни нива на наемите на площи в индустриални зони в някои градове – 2011 27

Таблица 2 Изградени и/или в строеж индустриални зони в България 34

Таблица 3 Разпределение на настоящите индустриални зони в България по териториален признак 35

Таблица 4 Макроикономически показатели за страната 2009-2012г. 87

Таблица 5 Отпуснати заеми от МВФ на някои страни до средата на 2009 г. 91

Таблица 6 Сезонно изгладени индекси за икономиката на България и ЕС-27 /2005-2009/ 94

Таблица 7 Равнища на безработица за развитите икономики, ЕС и страните нечленки на ЕС 96

Таблица 8 Производителност на труда в страната – 2008 г. 97

Таблица 9 Таблица на SWOT-факторите 106

Таблица 10 Подредба по размер на територията на индустриалните зони в България и бъдещата ИЗ „Перник” 107


Списък на фигурите:

Фигура 1 Средни наемни цени на квадратен метър в страната на индустриални помещения 24

Фигура 2 Средни продажни цени на квадратен метър в страната на индустриални помещения 25

Фигура 3 Тематичните паркове в България към януари/2012 г. 33

Фигура 4 Индустриална зона „Марица” 37

Фигура 5 Индустриална зона „Първомай” 39

Фигура 6 Индустриална зона „Раковски” 40

Фигура 7 Индустриална зона „Куклен” 41

Фигура 8 Индустриална зона „Летница” 42

Фигура 9 Индустриална зона „Русе” 43

Фигура 10 Индустриална зона „Шумен” 44

Фигура 11 Индустриална зона „Силистра” 46

Фигура 12 Индустриална зона „Варна” 47

Фигура 13 Индустриална зона „Добрич” 49

Фигура 14 Високотехнологичен парк „Оптикоелектрон” 52

Фигура 15 Високотехнологичен парк „Пазарджик” 54

Фигура 16 Търговско-индустриален парк „Плевен-изток” 57

Фигура 17 Индустриална зона „Калояново” 58

Фигура 18 Индустриална зона „Крумово” 59

Фигура 19 Индустриален парк „Божурище” 61

Фигура 20 Летищен център – София /Sofia Airport Center/ 62

Фигура 21 Свободна зона „Пирот” 65

Фигура 22 Местоположение на гр. Перник и трансевропейските коридори в България 73

Фигура 23 Географско местоположение и скица на бъдещата индустриална зона в Община Перник 75

Фигура 24 Детайлизирана локация на гр. Перник и основният транспортен коридор АМ „Люлин” до гр. София 77

Фигура 25 Анализ - SWOT 106

Фигура 26 Илюстрация на процеса на запълване на зоната 112



Каталог: wp-content -> uploads -> 2011
2011 -> Евгений Гиндев световната конспирация
2011 -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2011 -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2011 -> За минималния и максималния бал по паралелки в рио област софия-град
2011 -> 130 годишнината на ввму “Н. Й. Вапцаров” разкрива новите предизвикателства и перспективи в развитието на флагмана на морското образование
2011 -> Съюз на математиците в българия – секция бургас пробен изпит по математика за 7 клас – март, 2011
2011 -> Член на Приятели на Земята Интернешънъл
2011 -> Права и задължения на учениците
2011 -> В съответствие с ангажиментите в рамките на фаза 1 от мониторинга за изпълнение на задълженията по Конвенцията и Препоръката, през 2000 г
2011 -> Разграничение на трафика на хора от сродни престъпни дейности д-р Ива Пушкарова


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница