Програма за транснационално сътрудничество Югоизточна Европа на 11. 03. 2009 год


Какво бихте препоръчали, за да се подобри общинското планиране?страница5/5
Дата15.10.2018
Размер0.72 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5

Какво бихте препоръчали, за да се подобри общинското планиране?

Ефективни механизми за взаимодействие директно с бизнеса
1

Взаимодействие с организации и сдружения, представящи бизнеса
2

Он-лайн обсъждане и актуализация на общинския план за развитие
3

Друго, : посочете.............
4

Нямам препоръки
5

Нито едно от посочените
9

 • Доколко е важно сътрудничеството и взаимодействието между общинската администрация и бизнеса за използването на СФ?

   Много важно  Важно  Без значение  Не мога да преценя

  1. Какви форми на взаимодействие имате с общинската администрация при разработването на проекти? Възможен е повече от един отговор.
  Разпространение на информация за проекта
  1

  Проучване на нуждите и на заинтересованите (анкети, допитвания)
  2

  Групови дискусии с представители на пряко заинтересованите
  3

  Граждански форуми
  4

  Обществени съвети, включване на представители на бизнеса в управителен комитет на проекта
  5

  Друго
  6

  1. Как общинската администрация информира местната общественост за възможни партньорства по предстоящи проекти? Възможен е повече от един отговор.

   Интернет
   1

   Лични срещи
   2

   Информационен център
   3

   Информационен бюлетин
   4

   Прес-конференции / съобщения за медиите
   5

   По друг начин: посочете.............

   6

   Обикновено не информира
   9

  2. Какви според Вас са трудностите и пречките за сътрудничество между бизнеса и общинската администрация?

  Общинската администрация не разбира нуждата и ползата от такова сътрудничество
  1

  Общинската администрация се страхува от критика на нейните решения
  2

  Общинската администрация се опасява от забавяне на нейните решения и действия
  3

  Общинската администрация работи непрозрачно, за да прокарва непопулярни или корупционни решения
  4

  Администрацията не е правно задължена да взаимодейства и да се консултира с бизнеса
  5

  Законодателството ограничава възможностите за взаимодействие и сътрудничество
  6

  Системата на вземане на решения е твърде централизирана, а взаимодействието с бизнеса е по-ефективно на по-ниски нива
  7

  Общинската администрация няма опит във взаимодействието с бизнеса
  8

  Общинската администрация смята, че е достатъчно да информира за вече взетите решения
  9

  Няма ясно регламентирани форми и процедури за взаимодействие и консултиране
  10

  Съществуващите форми и процедури за взаимодействие, сътрудничество и консултиране са неефективни
  11

  Фирмите не са заинтересовани да търсят сътрудничество и взаимодействие с Общинската администрация
  12

  Фирмите нямат достатъчно опит за взаимодействие и сътрудничество с администрацията и не винаги намират удачните канали, форми и партньори
  13

  Служителите в Общинската администрация очакват от фирмите да свършат тяхната работа
  14

  Участието на фирмите в срещи и заседания е свързано със значителни разходи
  15

  Служителите в Общинската администрация не разглеждат фирмите като равнопоставени партньори
  16
  1. Кои проблеми в общината Ви пречат на бизнеса?………………………….………..…...............................

  ………………………………………………………………………………………………………...............................

  ………………………………………………………………………………………………………...............................  1. Каква помощ очаквате от общината? /моля посочете само двата най-важни за Вас/:

   информационни услуги  по-ефективно административно обслужване

   подобряване на транспортната инфраструктура  прозрачно предоставяне на терени и помещения;

   друго, моля посочете………………………………………………………………………..

  Г. териториално-устройствена информация


  1. Имате ли собственост или право на ползване на терен в община Перник?

   Не  Да – собственост  Право на ползване

  1. Местоположение на терена: (адрес, № на квартала, УПИ(парцел) № )

  ……………………………………………………..................................................................………

  1. Обща площ на терена (имота, парцела) ………………… (кв.м)

  2. Застроеност на терена (имота, парцела): (застроена площ - кв.м и разгъната застроена площ – кв.м) ……………………………………………………..................................................................………

  3. Съществуващи сгради (предназначение), вид на конструкцията, застроена и разгъната застроена площ – кв.м)………………………………………………………………………………………………………

  4. Условия на сградите и инсталациите

  31.1. Водоснабдяване:

  собствени водоизточници:  да  не

  ако няма собствени водоизточници, какви водоизточници се използват:


  • за промишлена вода …  да  не

  • за питейна вода …  да  не

  Наличие на проблеми с водоснабдяването на сградите и помещенията

   да  не  31.2. Канализация:

  местна …  да  не

  градска …  да  не

  има ли пречиствателни съоръжения: вид ………………………………………………………………….

  Наличие на проблеми с канализацията на сградите и помещенията

   да  не

  Ако да, моля, опишете проблема: .................................................................................................................

  31.3. Електроснабдяване:

  инсталирани мощности………………………………………………………………………………..…….  • комунално-битови……………………………………………………………………………………….

  • технологични…………………………………………………………………………………………….

  Наличие на проблеми с електроснабдяването на сградите и помещенията  да  не

  Ако да, моля, опишете проблема: .................................................................................................................  1. Наличие на опасни материали в работата

   да  не

  1. Наличие на опасни отпадъци от работата

   да  не

  1. Кои проблеми в производствената зона Ви пречат на бизнеса?………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………………………..  1. Каква помощ очаквате от общината? …………………………………………………..................................

  …………………………………………………………………………………………………………………………..
  Д. Публично-частни партньорства


  1. Има ли опит вашата фирма в стопанска дейност, свързана с местната, областната или централната власт? Ако отговорът е „да” моля попълнете таблицата, ако е „не”, оставете я празна
  Договор за доставка
  1

  Договор за услуга
  2

  Договор за строителство
  3

  Договор за съвместна работа
  4

  Договор за управление
  5

  Концесионен договор
  6

  Наемни отношения
  7

  Участие в съвместно предприятие
  8

  Участие в приватизация
  9

  Друго
  10

  1. Как виждате вашето възможно участие в публично частно партньорство (ППП) с община Перник и други фирми и организации при реализация на Индустриален парк Перник – Изток и ПЧП?

  - съвместен център за обучение -  да  не

  - съвместни търговски обекти…  да  не

  -

  Други, моля опишете………………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………………………………


  1. Кои са фирмите, с които бихте искали да участвате при създаване на на Индустриален парк Перник – Изток и ПЧП?

  ………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………………………………

  1. Какво би следвало според Вас да се инициира, за да развие успешен Индустриален парк Перник - Изток, като Вашата фирма бъде елемент от това ПЧП?................................................................……………………………………………………………………


  Е. Връзки с други фирми и организации


  1. Какво е Вашето взаимодействието с другите фирми в общината, областта, района и страната?  Периодично

  Систематично

  Липса на взаимодействие

  Не е необходимо взаимодействие

  С фирми от общината

  С фирми от областта

  С фирми от Югозападен район, вкл.София

  С фирми от други части на страната

  С НПО, подкрепящи бизнеса
  1. Имате ли опит от сътрудничество с университети или други научни институции?:  Не  Да  1. Доколко е важно за вашата фирма разширяването на сътрудничеството с университети или други научни институции

   Много важно  Важно  Без значение  Не мога да преценя


  1 Източник: НСИ

  2 Източник НСИ

  3 НСИ 2007
  Поделитесь с Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5
  База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
  отнасят до администрацията

      Начална страница