Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2015 годДата08.05.2018
Размер39.68 Kb.
ТипПрограмаОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН


До

Председателя на

Общински съвет

гр.Елин Пелин
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от Благой Ангелков Благоев – и.д.Кмет на Община Елин Пелин

/Съгласно Заповед №448/18.05.2015 год. на Кмета на Община Елин Пелин/


Уважаеми Господин Председател,

Уважаеми Дами и Господа общински съветници,
Мотиви: Във връзка с новопостъпили молби до Кмета на Община Елин Пелин, мотивирани предложения з разпореждане и управление с общински имоти в изпълнение на чл.8, ал.9 от ЗОС, моля да бъде актуализирана Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2015 год.

В качеството си на орган, упражняващ правата на собственост, Общински съвет Елин Пелин има правомощието да вземе решение, с което да актуализира Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2015 год,На основание чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС.
П Р Е Д Л А Г А М:
1. Общински съвет да вземе решение, с което да актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, за 2015 год. в частта:
ІІ.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА,
1.Урегулирани поземлени имоти,

- УПИ III-общ., кв.107 по КРП гр.Елин Пелин,

- УПИ VI-общ., кв.107 по КРП гр.Елин Пелин,
2.Земеделски имоти

-имот №063012, землище с.Лесново,

-имот №080014, землище с.Крушовица;

-имот №085019, землище с.Крушовица;

-имот №085001, землище с.Крушовица;

-имот №000065, землище с.Огняново
ІІІ.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ:
- 851 кв.м. от имот №090004, КВС с.Огняново

- 33 кв.м., от УПИ IX-406, кв.45 по КРП с.Мусачево;

- 275 кв.м., от УПИ I-за търговия по КРП с.Гара Елин Пелин;

- 130 кв.м., от УПИ II-466, 130001, 130002, 130003, кв.130с с.Равно поле,

- 260 кв.м., от УПИ I-283, кв.19 по КРП с.Огняново,

- 8 кв.м., от УПИ II-283, кв.19 по КРП с.Огняново,V.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
-помещение №24 с площ 10 кв.м. находящо се на първи етаж в двуетажна масивна сграда – Здравна служба, аптека и кметство със ЗП 1167 кв.м., изградена в УПИ ХІV-За кметство, поща, здравна служба и магазин в кв.42 по плана на с.Габра, Община Елин Пелин

-помещение №33 с площ 14,92 кв.м. находящо се на първи етаж в двуетажна масивна сграда – Здравна служба, аптека и кметство със ЗП 1167 кв.м., изградена в УПИ ХІV-За кметство, поща, здравна служба и магазин в кв.42 по плана на с.Габра, Община Елин Пелин

-помещение №05 площ 22.80 кв.м.с предназначение за Аптека, находящо се на първи етаж в двуетажна масивна сграда – Кметство, изградена в УПИ ІІ-За кметство, кв.3 по плана на с.Гара Елин Пелин;

-помещение №06 с предназначение склад-аптека площ 14.80 кв.м. находящо се на първи етаж в двуетажна масивна сграда – Кметство, изградена в УПИ ІІ-За кметство, кв.3 по плана на с.Гара Елин Пелин;

-помещение №07 с предназначение - лекарски кабинет, с площ 18.80 кв.м., находящо се на първи етаж в двуетажна масивна сграда – Кметство, изградена в УПИ ІІ-За кметство, кв.3 по плана на с.Гара Елин Пелин;

-помещение №08 с предназначение - дентален кабинет, с площ 18.80кв.м., находящо се на първи етаж в двуетажна масивна сграда – Кметство, изградена в УПИ ІІ-За кметство, кв.3 по плана на с.Гара Елин Пелин;

-помещение №09 с предназначение - дентален кабинет, с площ 18.80 кв.м., находящо се на първи етаж в двуетажна масивна сграда – Кметство, изградена в УПИ ІІ-За кметство, кв.3 по плана на с.Гара Елин Пелин;

-помещение №10 – кабинет-педиатър, с площ 19.90 кв.м., находящо се на първи етаж в двуетажна масивна сграда – Кметство, изградена в УПИ ІІ-За кметство, кв.3 по плана на с.Гара Елин Пелин;

-помещение №11 с предназначение - лекарски кабинет, с площ 19.90 кв.м., находящо се на първи етаж в двуетажна масивна сграда – Кметство, изградена в УПИ ІІ-За кметство, кв.3 по плана на с.Гара Елин Пелин;

-помещение №12 с предназначение – предназначение предверие, с площ 10.10 кв.м., находящо се на първи етаж в двуетажна масивна сграда – Кметство, изградена в УПИ ІІ-За кметство, кв.3 по плана на с.Гара Елин Пелин;

-помещение №13 с предназначение - манипулационна, с площ 11.80 кв.м., находящо се на първи етаж в двуетажна масивна сграда – Кметство, изградена в УПИ ІІ-За кметство, кв.3 по плана на с.Гара Елин Пелин;

-помещение №16 с предназначение - манипулационна, с площ 7.50 кв.м., находящо се на първи етаж в двуетажна масивна сграда – Кметство, изградена в УПИ ІІ-За кметство, кв.3 по плана на с.Гара Елин Пелин;


VI.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ, ПРИСТРОЯВАНЕ И НАДСТРОЯВАНЕ ВЪРХУ ИМОТИ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
Пристрояване на едноетажна масивна сграда със ЗП 150 кв.м. към магазин за хранителни стоки в УПИ I-за ОЖС и магазини, кв.11 по плана на гр.Елин Пелин.

Изготвил:

Н-к отдел „ОСГЕ“

/С.Вельова/
и.д.Кмет на Община Елин Пелин:

/Благой Благоев/

/Съгласно Заповед №448/18.05.2015 год. на Кмета на Община Елин Пелин/
гр.Елин Пелин , пл. "Независимост" №1,

тел: 0725/68620, факс 0725/60200

ob_elin_pelin@abv.bg

www.elinpelin.orgКаталог: assets -> news
news -> Услуги за пренос и/или разпространение на радио- и телевизионни програми През 2013 г обемът на пазарния сегмент „Услуги за пренос и/или разпространение на радио- и телевизионни програми”
news -> Сектор „Екранни изкуства“ – ииизк – бан филмаутор п р о г р а м а
news -> Община елин пелин
news -> О б щ и н а к о з л о д у й о б я в л е н и е
news -> Програма на Фестивала на фолклорната носия Жеравна 2017 Ден първи 18. 08. петък 17: 00 Отваряне на Фестивала


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница