Програма за закрила на детето през 2013г. Приемане на общинска програма за закрила на детето 2014гДата27.10.2018
Размер79.5 Kb.
#102091
ТипПрограма


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НОВИ ПАЗАР

9900 гр.Нови пазар, ул.”В.Левски” № 3

тел./факс: +359 +0537 / 2- 40-15

Е-mail: obs_npazar@abv.bg


Община Нови пазар е сертифицирана по ISO 9001:2008


П О К А Н А

37


На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА и чл. 61, ал. 1 от Правилника за организация и дейността на ОбС – Нови пазар, неговите комисии и взаймодействието му с Общинска администрация, свиквам ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО редовно заседание на Общински съвет – Нови пазар на 28.03.2014 г. /петък/ от 10.00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация, при следния


Д Н Е В Е Н Р Е Д:


 1. Стратегия за развитие на младежта 2014-2020г.

 2. Приемане на общински план за младежта на Община Нови пазар за 2014г.

 3. Приемане на отчет на Общинската програма за закрила на детето през 2013г.

 4. Приемане на общинска програма за закрила на детето 2014г.

 5. Приемане на общинска програма за насърчаване творческите заложби на деца с изявени дарби през 2014г.

 6. Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги за 2015 по реализация на общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Нови пазар

 7. Приемане на отчет за работата на МКБМППМН при Община Нови пазар

 8. Приемане на стратегия за управление на общинската собственост

 9. Разпределяне на общинския жилищен фонд

 10. Предложение за определяне на размера на работните заплати на Кмета на Община Нови пазар и кметовете на кметства

 11. Вземане на решение за одобряване на оценка за учредяване право на пристрояване

 12. Приемане на решение за обезщетение с общинска земеделска земя отчужден собственик

 13. Изпълнение на съдебно решение за възстановяване право на собственост на земеделска земя:

13.1. На наследниците на Мехмед Кадиров С. Чаушев от с. Памукчи

13.2. На наследниците на Исмаил Юсуфов Карасалиев от с. Ст. Михайловски

13.3. На наследниците на Йордан Симеонов Недялков от с. Правенци


 1. Одобряване изработването на ПУП – ПЗ на ПИ№ 52009.131.988 по КК на Нови пазар

 2. Одобряване на ПУП –ПР кв.16 и 28 в с. Стан

 3. Даване на съгласие за промяна на ПУП на ПИ№52009.504.3 по КК на Нови пазар
 1. Помощи:

17.1. Отпускане на еднократна помощ за лечение на Нели Атанасова Керанова

17.2. Отпускане на еднократна помощ за лечение на Мустан Мехмед Мехмедали

17.3. Отпускане на еднократна помощ за лечение на Гинка Станчева Рангелова

17.4. Отпускане на еднократна помощ за лечение на Оливия Абилова Ахмедова

17.5. Отпускане на еднократна помощ за лечение на Дарина Йорданова Узунова


 1. Питания.

Г Р А Ф И К

На заседанията на ПК при ОбС – Нови пазар


Постоянна комисия

Дата

Час

кабинет

ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, инвестиции и трудова заетост.

26.03.2014

17.30


304

ПК по общински имоти, строителство, благоустроява не, териториално развитие, околна среда и комунал ни дейности, пътна и селищна мрежа, търговия и сел ско стопанство.

25.03.201417.30


304

ПК по здравеопазване и социални дейности.

24.03.2014

17.30

304

ПК по образование, култура и спорт.

24.03.2014

17.30

304Председател

На ОбС – Нови пазар:

/ Н. Николов /
Каталог: assets -> Files -> Messages
Messages -> Република българия общински съвет – нови пазар
Messages -> Г р а ф и к за провеждане на публично обсъждане на проекто-бюджет 2009 по кметства и населени места в община бойчиновци № по ред
Messages -> Отчет за работата на Общински съвет Нови пазар и Постоянните комисии
Messages -> Република българия общински съвет – нови пазар
Messages -> С ъ о б щ е н и е уведомявам Всички заинтересовани, че на територията на община Нови пазар ще бъде извършено третиране с наземна техника на посеви както следва: „бразда” оод село Златна нива
Messages -> Отчет за изпълнение на решенията на Обс нови пазар за периода 01. 07. 2011 г. 31. 12. 2011 г
Messages -> Решение за продажба на земеделска земя от Обпф пи с идентификатор 52009. 125. 469 по кк на гр. Нови пазар


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница