Програма „заедно напред" младежки ромски лагери „заедно напред „ 2012 Мисията на Младежка Фондация „Арете"Дата04.01.2018
Размер37.18 Kb.
#40945
ТипПрограма

МЛАДЕЖКА ФОНДАЦИЯ “АРЕТЕ” – БЪЛГАРИЯ

ПРОГРАМА „ЗАЕДНО НАПРЕД“
МЛАДЕЖКИ РОМСКИ ЛАГЕРИ „ЗАЕДНО НАПРЕД „ 2012
Мисията на Младежка Фондация „Арете“ е да подкрепя израстването на лидери в общностите с ограничени възможности. Фондацията организира инициативи, които събират и мобилизират младежи от цялата страна, подпомага изграждането на професионални мрежи, оказва съдействие на младите хора за повишаване на тяхното образование и окуражава културата на взаимно подпомагане. http://www.areteyouth.org/
Младежките ромски лагери „Заедно Напред” са един от приоритетите на фондацията. През 2012 година ще се организират четири лагера и участниците ще се разпределят на регионален принцип: младежи от регионите Шумен, Пазарджик, Сливен и Монтана. И четирите лагера ще се проведат в хотел "Хит" в с. Равда през месеците юли и август. http://www.hithotelravda.com/Целите на лагерите са:

 • Мотивиране на ромските младежи да продължат образованието си във висши учебни заведения;

 • Изграждане на лидерски умения сред младите роми;

 • Включване на участниците в младежката доброволческа мрежа към фондация "Арете";

 • Мотивиране на ромските младежи към активно участие в обществения и социален живот и личностната им реализация;

 • Насърчаване на младежката активност;

 • Предоставяне на полезна информация за историята, културата и традициите на ромската общност в България;

 • Създаване на среда за комуникация между младите роми от различни краища на България;

 • Запознаване с изявени роми;

 • Мотивиране на ромската жена за по-активно участие в обществения живот;

 • Създаване на положителен образ на ромите сред обществото;

 • Забавна и активна работна среда.


Срок за кандитадстване: 01 юни 2012 г.
Критерии за участие:

 • Младежи до 21 години - ученици 9-12 клас или завършили средно образование.

 • Кандидатите да са от ромски произход.

 • Минимален успех - Добър 4.00

 • Есе по една от двете зададени във формуляра теми.

 • Правилно попълнен формуляр за кандидатстване.

 • Приложена декларация, попълнена и подписана от родител или настойник.

 • Препоръка от преподавател.

 • Документите да бъдат изпратени преди 01 юни 2012 г. на e-mail: info@areteyouth.org или по пощата на адрес:

Младежка фондация „Арете“ България

бул. „Александър Стамболийски“ № 49, ет.3

гр. София 1301
Кандидатури могат да подават младежи от цялата страна, но с предимство ще се ползват участниците от регионите Шумен, Пазарджик, Сливен и Монтана.
Желателно е всички документи да бъдат попълнени четливо или обработени на компютър.


Списък с необходимите документи за кандидатстване за участие в

младежки ромски лагер „Заедно Напред“
До 01 юни 2012 г. кандидатите трябва да изпратят:


 1. Попълнен формуляр за кандидатстване за участие в ромски лагер „Заедно Напред“.

 2. Копие от първата страница на ученическия бележник, както и страницата със срочните оценки. За завършилите средно образование – копие от дипломата.

 3. Есе по една от двете зададени теми във формуляра за кандидатстване. Препоръчително е есето да бъде в печатен вид, минимум една страница.

 4. Попълнена и подписана декларация от родител или настойник.

 5. Препоръка от преподавател, като е задължително да се посочи контактна информация за връзка.

Участниците в лагера „Заедно Напред“ ще бъдат селектирани от комисия, съставена от представители на Младежка фондация „Арете“ - България и външни експерти. В интерес на участниците е отговорите в подадения формуляр да бъдат изчерпателни. Непълни формуляри, изпратени след посочения краен срок (01 юни 2012 г.) няма да бъдат разглеждани. За документи, изпратени по пощата, важи датата на пощенското клеймо.

Възможно е членовете на фондацията да се свържат с участниците за допълнителна информация преди да бъде направено окончателното селектиране на участниците.

Одобрените участници в младежките ромски лагери „Заедно Напред“ ще бъдат уведомени (по телефон или електронна поща) и ще получат подробна информация най-късно на 15 юни 2012 г.Всеки един участник може да вземе участие само в един от четирите лагера по програма „Заедно Напред“, които ще се проведат в с.Равда. Участниците ще бъдат разпределени според региона, в който живеят, както следва:
- лагер за младежи от район Пазарджик от 08 до 15 юли 2012 г.

- лагер за младежи от район Сливен от 22 до 29 юли 2012 г.- лагер за младежи от район Шумен от 05 до 12 август 2012 г.

- лагер за младежи от район Монтана от 19 до 26 август 2012 г.


За контакт и допълнителна информация:

тел: 02/980 90 21

e-mail: info@areteyouth.org

гр. София 1301, бул.„Ал. Стамболийски” 49, ет.3

тел: 02-980-90-21; http://www.areteyouth.org/; е-mail: info@areteyouth.orgСподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница