Програмата има много възможности, убедена е Бина Садова, директор на Дирекция "Социално подпомагане"Дата23.07.2016
Размер18.85 Kb.
#2254
ТипПрограма

В. “Седмица”, 18 април


Заглавие “36 души в Казанлъшка община работят по програмата “Личен асистент” на социалното министерство, автор Славяна Узунова

От ноември 2002г. Министерството на труда и социалната политика стартира национална програма “От социални помощи към заетост”. Част от нея е и програмата “Личен асистент”, която основно се обслужва на местно ниво от Дирекция “Социално подпомагане”. От старта на програмата до момента по програмата “Личен асистент” в нашата община работят 36 души, сочи статистиката на дирекцията. “Очакванията ни са този брой да се увеличи, поради облекчения достъп до тази програма, обясни началникът на дирекция “Социално подпомагане” в Казанлък Бина Садова. “Личен асистент” цели създаването на мерки, които да са насочени към преодоляване на продължителната безработица, а също така рискови групи от обществото да се реинтегрират в него чрез осигуряване на работа”, допълни тя. Специалистите обясняват, че непосредствената цел на тази програма е да бъдат облекчени в социално отношение хората, полагащи грижи за свои близки с трайни увреждания, както и да бъде осигурена качествена грижа за тези болни в семейна среда. На включените в “Личен асистент” проектът осигурява минимална работна заплата и осигуровки.

Условията, на които трябва да отговаря всеки един от кандидатстващите по програмата, са да е в трудоспособна възраст, да е безработен – за тези, които не са регистрирани като безработни, Бюро по труда Казанлък незабавно ги регистрира, да не получава пенсия, да има постоянен адрес, идентичен с този на лицето, за което полага грижи и да отговаря на условията за подпомагане по чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, т. е. ако лицето не получава помощи по цитирания член, следва да отговаря на критериите за получаването им.

На определени условия трябва да отговаря и лицето, за което се полагат грижи - да е с 90 и над 90 на сто намалена работоспособност с право на чужда помощ, ако е дете – с 50 и над 50 на сто намалена способност за социална адаптация с право на чужда помощ.

От Дирекция “Социално подпомагане” уточняват, че в програмата могат да бъдат включени и роднини по възходяща или низходяща линия до втора степен /деца, родители, баби, дядовци/, както и по съребрена линия до втора степен / братя , сестри/.

Желаещите да се включат в програмата “Личен асистент”ще трябва да подадат в дирекцията в Казанлък молба-декларация за включване в програмата – по образец, молба декларация по образец, заедно с всички необходими документи, определени с чл. 26, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, регистрационен картон от Дирекция Бюро по труда.За информация: Дирекция “Социално подпомагане” – Казанлък или на горещ телефон 02/ 933 30 07 в Агенцията за социално подпомагане
Каталог: ASP Files
ASP Files -> 1. предпоставки за реализация на програмата
ASP Files -> Наредба №5 от 30. 05. 2003 г за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление
ASP Files -> Над 64 милиона лева са интеграционните добавки на хората с увреждания през първото полугодие на 2007 г
ASP Files -> Приложение към Заповед № рд 01/900 от 22. 10. 2008 г. Предпоставки за реализация на програмата
ASP Files -> Програма "Хоризонт" с Николина Иванова, главен директор на Главна дирекция "Социално подпомагане"
ASP Files -> Наредба №18 от 22 октомври 2007 Г. За условията и реда за разпределяне на храни от интервенционни запаси за най-нуждаещи се лица
ASP Files -> Ред за предоставяне на медицински изделия и/или помощни средства, приспособления и съоръжения на хората с увреждания


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница