Програмата за трансгранично сътрудничество между българия-сърбия по ипп тема: „ Идентифициране и планиране на проект попълване на формуляр за кандидатстванеДата25.07.2016
Размер58.21 Kb.
#6370
ТипПрограмаПрограма за трансгранично сътрудничество между България - Сърбия по Инструмента за предприсъединителна помощ
ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ
ПОТЕНЦИАЛНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ

ПО ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ-СЪРБИЯ ПО ИПП

Тема:

Идентифициране и планиране на проект – попълване на формуляр за кандидатстване”


Ден 1: 12-10-2009 г. (понеделник)

ЧАС

ТЕМА

9:30 – 10:00

Регистрация на участниците.Кафе за „Добре дошли”

10:00 – 10:15

Въведение

 • Програма на обучението и цели

 • Представяне на участници и лектори

Модул 1: Въведение в програмата за ЕТС (външни граници)

10:15 – 10:45

Програмата за ТГС България - Сърбия

 • Цели, основни принципи, структури за управление и изпълнение

Покана за представяне на предложения

 • Допустими дейности

 • Допустими кандидати, крайни бенефициенти, целеви групи

 • Допустими разходи, недопустими разходи

Модул 2: Идентифициране и планиране на проект

10:45 – 11:30

Програмен и проектен цикъл

 • Управление на цикъла на проекта

 • Логика на проекта – цели, резултати, дейности, индикатори

11:30 – 13:00

Кафе-пауза – обедна почивка

13:00 – 13:30

Идентифициране на проекта

 • Определяне на целта и обхвата на проекта

 • Идентифициране на партньори

13:30 – 14:00

Планиране на проекта

 • План на проекта, на ресурсите, на финансите, по качеството, по управлението на риска, за отчитане, за комуникации

Модул 3: Оценка на проектно предложение

14:00 – 14:30

Основни изисквания към проектите

 • Характеристики и връзка с планирането

14:30 – 15:00

Кафе-пауза

15:00 – 15:30

Проверка на административно съответствие и допустимост

 • Формални изисквания

 • Критерии за допустимост – на водещ партньор, други партньори, на проектното предложение

15:30 – 16:00

Техническа оценка и оценка на качеството

 • Капацитет за управление на проекта

 • Съответствие с целите на програмата и други стратегически документи

 • Методология на проекта

 • Бюджет на проекта

16:00 – 16:30

Финална дискусия

 • Въпроси и отговори


Ден 2: 13-10-2009 г. (вторник)

ЧАС

ТЕМА

9:30 – 10:00

Регистрация на участниците.Кафе за „Добре дошли”

Модул 4: Формуляр за кандидастване

10:00 – 10:30

Формуляр за кандидатстване(ФК) – част 1 (информация за кандидата)

 • Заглавна страница

 • Чек-лист за проверка

 • Информация за партньорите по проекта

 • Формуляр за кандидатстване(ФК) – част3 (бюджет

10:30 -11:30

Формуляр за кандидатстване(ФК) – част 2 (информация за проекта)

 • Идентичност на проекта

 • Финансова информация

 • Описание на проекта

 • Показатели за мониторинг

 • Съответствие на проекта

 • Управление на проекта

 • Информация и публичност

11:30 – 13:00

Кафе-пауза – обедна почивка

13:00 -14:30

Формуляр за кандидатстване(ФК) – част 3 (бюджет)

 • Таблица 1 – общ бюджет за всеки партньор по проекта

 • Таблица 2 – подробна разбивка на бюджетни редове за всеки партньор

 • Таблица 3 – обобщена разбивка на бюджетни редове за години

 • Таблица 4 – обобщена разбивка на бюджетни редове за партньори по проекта

 • Таблица 5 – източници на финансиране /принос на партньорите за проекта

14:30 – 15:00

Кафе-пауза

15:00 -16:00

Формуляр за кандидатстване(ФК) – част 3 (бюджет) – Продължение

16:00 – 16:30

Финална дискусия

 • Въпроси и отговори


Ден 3: 14-10-2009 г. (сряда)

ЧАС

ТЕМА

9:30 – 10:00

Регистрация на участниците.Кафе за „Добре дошли”

Модул 5: Допълнителни документи

10:00 – 11:30

Приложения (A)

 • A1. Резюме на проекта

 • A2. Автобиографии на екипа за управление на проекта

 • A3. Споразумение за партньорство

 • A4. Декларация за допустимост, подписана от Водещия партньор

 • A5. Клетвена декларация

 • A6. Декларация за поемане на ангажимент

11:30 – 13:00

Кафе-пауза – обедна почивка

13:00 -13:45

Приложения (Б)

 • Б1. Документални и други данни за правен статут на партньорите

 • Б2. Копие от счетоводните документи на партньорите

 • Б3. Копия от БУЛСТАТ регистрацията и ДДС регистрацията на

 • Б4. Удостоверение за липса на задължения (данъци и социално осигуряване)

 • Б5. Решение на Местния съвет/Съвет на директорите или подобен орган относно разработването и изпълнението на

 • Б6. Нотариално пълномощно за делегиране на права от официалните представители на партньорите

 • Б7. Подкрепящи документи, касаещи САМО ИНВЕСТИЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

13:45 -14:30

Приложения (В)

 • Договор за субсидия

14:30 – 15:00

Кафе-пауза

15:00 – 16:30

Финална дискусия

 • Въпроси и отговори

 • Консултации
Каталог: upload -> docs -> 2012-08
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия
2012-08 -> Информационните технологии и съобщенията изпълнителна агенция
2012-08 -> Програма за трансгранично сътрудничество между България Сърбия по Инструмента за предприсъединителна помощ


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница