Програмен комитет председател: проф д-р Радослав Павлов СекретариДата01.12.2017
Размер77.59 Kb.
#35787


ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ
Председател:
проф. д-р Радослав Павлов
Секретари:
проф. д-р Николай Кюркчиев

гл.ас. д-р Десислава Панева-Маринова

ас. Десислава Димкова
Членовe:
чл.- кор. проф. дмн Юлиан Ревалски

проф. дмн Стефка Буюклиева

проф. дмн Стоян Капралов

проф. д-р Кирил Банков

проф. д-р Боян Бончев

доц. д-р Георги Ганчев

доц. д-р Даринка Гълъбова

доц. д-р Георги Илиев

доц. д-р Борислав Лазаров

доц. д-р Евгения Сендова

доц. д-р Милко Такев

гл.ас. д-р Красимира Иванова

Силвия Кънчева – държавен експерт в МОМН

Снежинка Матакиева – главен експерт в МОМН


Технически секретар:
Красимира Карабашева
42-та ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ на СМБ се организира от ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ в състав:

акад. Петър Кендеров, проф. дпн Иван Мирчев,

чл.- кор. проф. дмн Олег Мушкаров, проф. дмн Стоян Капралов,

проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Русалин Николаев,

Снежинка Матакиева, Татяна Ичева, Павлин Петков,

Снежана Станева, Росица Петрова,Венета Симова, Галя Вълкова.


ПРОГРАМАТА

НА 42-ТА ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ ВКЛЮЧВА:

Юбилейни доклади

 • 100 години от рождението на академик Любомир Илиев, Благовест Сендов (ИИКТ),

 • Академик Любомир Илиев и класическия комплексен анализ, Петър Русев (ИМИ-БАН),

 • Академик Стефан Додунеков (1945-2012), Петър Кендеров (ИМИ-БАН), Иван Ланджев (НБУ), Андрей Андреев (ИМИ-БАН),

 • 80 години от рождението на доцент Геро Геров, Сава Гроздев (ИМИ-БАН),

 • Академик Петър Кендеров на 70 години, Юлиан Ревалски (ИМИ-БАН),

 • Член-кореспондент Генчо Скордев на 70 години, Петър Кендеров (ИМИ-БАН), Стоян Недев (ИМИ-БАН),

 • Мисли за човека, преподавателя и учения професор дпн Иван Ганчев, Здравко Лалчев (СУ), Маргарита Върбанова (ВТУ),

 • 100 години от рождението на Пол Ердьош, Иван Ланджев (НБУ),

Пленарен доклад

 • Международна година на Статистиката 2013, Николай Янев (ИМИ-БАН).

Доклади по покана

 • Диференциация в полиномни алгебри, Веселин Дренски (ИМИ-БАН),

 • Алфред Нобел и Митаг-Лефлер – факти и въпроси, Георги Димков (ИМИ-БАН),

 • От съня на краля към мечтата на ученика, Нели Димитрова (ИМИ-БАН),

 • Отворени виртуални светове за професионално израстване, Елиза Стефанова (ФМИ-СУ), Първан Първанов (ФМИ-СУ),

 • Дигитална математика, Павел Бойчев (ФМИ-СУ),

 • Национални стандарти за оценяване постиженията на учениците по математика, Мадлен Христова (ЦКОКО).

Следващите дискусии и семинари съдържат квалификационни форми за учители, експерти, директори и преподаватели във ВУЗ

Дискусии

 • Образованието по стохастика 2013 – водещи: Кирил Банков (ФМИ-СУ), Пламен Матеев (ФМИ-СУ), Марусия Славчова-Божкова (ФМИ-СУ),

 • Информатиката в училище: перспективи и проблеми – водещи: Красимир Манев (ФМИ-СУ), Бойко Банчев (ИМИ-БАН), Нели Манева (ИМИ-БАН),

 • Студентските олимпиади по математика – състояние и перспективи – водещи: Сава Гроздев (ИМИ-БАН), Владимир Тодоров (УАСГ), Паскал Пиперков (ВТУ),

 • Национална студентска олимпиада по компютърна математика „Акад. Стефан Додунеков“ – водещи: Стоян Капралов (ТУ-Габрово), Стефка Буюклиева (ВТУ), Младен Манев (ТУ-Габрово).

 • 20 години Коледно математическо състезание (КМС) и Великденско математическо състезание (ВМС) и ролята им за популяризирането на математиката сред учениците – водещ: Димитър Димитров (Председател на секция Изток на СМБ).

Семинар

 • Концепция на новите учебни програми за ЗП и ПП по математика, информатика и информационни технологии – водещи: Силвия Кънчева (МОМН), Снежинка Матакиева (МОМН).
СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

42-РА ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ
2-6 април 2013 г., Боровец

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА


На.......................................................................................

(име и фамилия)Адр

Телефони: …….................................................................с/град:

.......................................................................
Дата на пристигане:..........................................................

Дата на отпътуване:..........

Брой нощувки:...................................................................................................................


Моля да резервирате за мен:

легло в двойна стая

55 лв.единична стая

65 лв.придружаващо лице – член на семейството

легло в двойна стая

55 лв.Цените са на база пълен пансион.

Отбележете желанието си със знака „х”.

Настаняването ще бъде в хотел „Самоков”, който разполага с ограничен брой единични стаи и запълването им ще става по реда на получените регистрационни карти. Изпратете попъл-нената регистрационна карта най-късно до 15 март 2013 г. на ел. адрес на СМБ: smb@math.bas.bg или на пощенски адрес: Съюз на математиците в България,София 1113, ул. „Акад. Г. Бончев” бл. 8

За 42-та Пролетна конференция

След тази дата организаторите не поемат

ангажимент за настаняване!
Сесия „Европейски проекти“

 • Европейският проект MaSciL- математика и природни науки за цял живот! – Петър Кендеров (ИМИ-БАН), Евгения Сендова (ИМИ-БАН), Тони Чехларова (ИМИ-БАН),

 • Изучаване на математиката с нови средства за комуникация – водещи: Сава Гроздев (ИМИ-БАН), Петър Кендеров (ИМИ-БАН),

 • weSPOT: Съвременен подход за обучение в природните дисциплини – водещи: Красен Стефанов (ФМИ-СУ), Николина Николова (ФМИ-СУ), Елиза Стефанова (ФМИ-СУ).

Научни съобщения

Ученическа секция

Съпътстващи събития

 • Математическият пърформанс - социална игра или образователна технология – Тони Чехларова (ИМИ-БАН), Евгения Сендова (ИМИІБАН),

 • Десето юбилейно национално изложение на литература по математика, информатика и информационни технологии,

 • Маскен бал с математически елементи.

* * *

ВАЖНИ ДАТИ

15 март

краен срок за предварително плащане на таксата за правоучастие15 март

краен срок за изпращане на регистрационната карта2 април

ден за пристигане, регистрация и настаняване6 април

ден за отпътуване


ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ
До 15 март – 30 лв. (за членове на СМБ) и 45 лв. за останалите. След 15 март, включително по време на конференцията – 40 лв. (за членове на СМБ) и 55 лв. за останалите. Таксата за придружаващо лице (което не е член на СМБ или участник в конференцията) е 15 лв., ако се заплати до 15 март, и 20 лв. - след тази дата.

За отпечатване на статия, приета за публикуване в тома на конференцията, предварително се заплащат 70 лв. Тази сума включва таксата за правоучастие на един автор. За всяка страница над препоръчания обем се заплащат 10 лв.БАНКОВА СМЕТКА ЗА ВНАСЯНЕ НА ТАКСИ

СМБ, Банка ДСК ЕАД, клон Гео Милев,

IBAN BG20STSA93000001682874, BIC STSABGSF

Забeлежка: При превод на такси по банков път, моля изпратете до СМБ по пощата, на факс (02) 872 11 89 или на e-mail sneja_na@abv.bg списък на участниците, за които са платените такси, както и данни за фактура. Такси правоучастие се приемат и в касата на СМБ. Справки: тел. (02) 873 65 96; (02) 979 38 90.

Бюрото за регистрация и информация ще работи във фоайето на хотел “Самоков” на 2 април (9-22) и на 3, 4 и 5 април (10-12).Информация: тел.(02) 873 80 76, (02) 979 28 83.

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРА

ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Второ съобщение и покана за участие


ПОСВЕЩАВА СЕ НА 100-ГОДИШНИНАТА ОТ

РОЖДЕНИЕТО НА АКАД. ЛЮБОМИР ИЛИЕВ

Боровец, 2 – 6 април 2013 г.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница