Програми и фондове за финансиране на проекти трета Балканска танцова платформаДата10.02.2018
Размер111.69 Kb.
ТипКонкурс


Областен управител на Ямболска област

8600 Ямбол, ул. Ж. Папазов 18, www.yambol.government.bg


ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН № 24
ПРОГРАМИ И ФОНДОВЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ
Трета Балканска танцова платформа

Краен срок: 20 април 2005 г.


Локомотива - Център за нови инициативи в искуствата и култура, Македония, съвместно със съорганизаторите - Швейцарска културна програма - Румъния, Червената къща, България, и Христина Полихрониаду, Гърция, ви кани да участвате в Трета Балканска танцова платформа, 15 - 17 ноември 2005 г., Скопие, Македония.
За повече информация:
contact@lokomotiva.org.mk
Покана за участие в конкурсите на XVII Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата - Габрово 2005

Краен срок: 1 март 2005 г.


XVII Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата - Габрово 2005 е конкурс за съвременни хумористични и сатирични творби в следните РАЗДЕЛИ/ИЗЛОЖБИ: карикатура; хумористична и сатирична графика и рисунка (вкл. компютърна графика); живопис; скулптура; плакат; хумористична фотография. Право на участие имат всички творци, които приемат условията на този статут. Работни езици - български и английски. Творбите трябва да са оригинали и да са собственост на автора. Техники и теми - свободни.
Условия за участие в конкурсите: http://www.cult.bg/ind_konkursi.php

Конкурс за български учители в квалификационни семинари, организирани и финансирани от Съвета на Европа, Донауешинген, Германия, август 2005 г., на тема “Европейско партньорство - за учители на деца със специални образователни потребности и техните семейства”

Краен срок: 12 май 2005 г.


Предназначен е за учители, които работят с деца и младежи със специални образователни потребности в рамките на немски и европейски партньорства, родители на деца със специални нужди. Работен език: немски или английски. Документите се подават в деловодството на МОН, бул. "Княз Дондуков" 2А, до 12 май 2005 г. Информация за подготовка на документите може да бъде получена в стая 529, вторник и четвъртък от 14,00 ч. до 16,00 ч.

За справки: http://www.minedu.government.bg/konkursi/europe/seminari_germania.htm


Intelligent Energy - Europe

Краен срок: 31 януари и 31 май 2005 г. - за тип 3; 23 март 2005 г. - за тип 1 и 2;


Intelligent Energy - Europe (EIE) е програма на ЕС (2003 - 2006) за подкрепа на не-технологични проекти (actions) в областта на енергията, на възобновяемите източници и ефективността. Приемат се проекти на частни и обществени юридически лица от България и от цяла Европа.
Максималната продължителност на един проект е 36 месеца.
Може да се кандидатства в три направления:

Тип 1: Обща покана за кандидатстване


Тип 2: подкрепа за създаване на нови местни и регионални агенции за управление на енергията
Тип 3: подкрепа за събития

Проектите се изпращат по пощата на адрес:


European Commission
Intelligent Energy Executive Agency
DM 28 0/91 Mail service/archives
B-1049 Brussels, Belgium
или на адрес
European Commission
Central Mail Service
Rue de Geneve 1
B-1140 Brussels, Belgium

За повече информация: http://europa.eu.int/comm/energy/intelligent/index_en.html


Начало на формуляра

Край на формуляра

Включване в справочник за екологични проекти и доброволческа работа в Европа


Източник: Младежката Екологична Работилница
Младежката Екологична Работилница (Jugend Umwelt Projektwerkstatt) - младежка неправителствена организация от Германия - работи по създаването на книга за Екологични проекти и доброволческа работа в Европа.
Оргиналното име на справочника е "Ecojobs". Целта на изданието е да представи пълна информация за доброволческите места в Европа, свързани с екология и опазване на околната среда; как и къде да намерим информация за подобни инициативи; какви разнообразни проекти се предлагат в рамките на Европа. Книгата е насочена главно към млади хора, интересуващи се от опазване на околната среда.
В случай, че вашата организация приема доброволци - за кратък или дългосрочен период от време - и за вас представлява интерес да се представи информация за вашата организация и проекти в това издание може да се свържете с Младежка Екологична Работилница. За целта трябва да попълните внимателно въпросника (на английски език) и да го изпратете обратно по и-мейл, факс или по пощата до 15 февруари 2005. За контакти:
Jugend Umwelt Projektwerkstatt - Bad Oldesloe
Turmstr.14 A
D-23843 Bad Oldesloe
Tel. +49 4531 4512 Fax. +49 4531 7116
jup@inihaus.de http://www.BYCo.info http://oekojobs.de/joern/questionaire.xls
http://oekojobs.de/joern/questionnaire.pdf Ekojobs
Програма на ЕС "Обществено здраве" (2003 - 2008) вече могат да кандидатстват и български проекти

Краен срок: 15 април 2005 г.


Комисията набира предложения за проекти, които да реализират приоритетните цели в областта на общественото здраве, дефинирани в Решение 1786/2002/EC и Работния план за 2005 г. Организации от България, работещи в сферата на общественото здраве, могат да кандидатстват като основени или асоцииран партньор.
За повече информация, формуляри за кандидатстване, ръководство, примерен договор и работен план:

http://europa.eu.int/comm/health/ph_programme/howtoapply/call_for_propal_en.htm
sanco-php-calls@cec.eu.int Тел.: +352- 4301 37707 Факс : +352 - 4301 38119
Конкурс най-безпристрастен журналист в областта на равноправието и борбата с дискриминацията на работното място

Краен срок: 31 декември 2005 г.


"Джемини" стартира конкурс за постижения в журналистиката в областта на равноправието и борбата срещу дискриминацията на работното място. Целта на наградите е да отдаде признание на журналисти, които допринасят с работата си за по-доброто осъзнаване в обществото на ползите от равноправието и борбата срещу дискриминацията в областта на заетостта. Журналисти от цялата страна са поканени да изпратят свои публикации на тема дискриминация на база сексуална ориентация или полова идентичност и публикации, които насърчават равноправие на работното място. Конкурсът е отворен за всички печатни и електронни издания. Материалите трябва да бъдат публикувани между 01 януари и 31 декември 2005 г. и да съдържат минимум 3000 символа. Предимство ще имат статиите, които популяризират законовата рамка и политиките на Европейския съюз за борба с дискриминацията. Крайният срок за подаване на материалите е 31 декември 2005 г. Професионалисти в областта на медиите и експерти в антидискриминацията ще разгледат публикациите и ще изберат трима финалисти.

За подробности: http://www.bgogemini.org/bgГодишен конкурс “ИТ проект 2005”

Всички компании, предприятия и институции в България, изграждащи съвременна ИТ инфраструктура и ползващи информационните технологии за автоматизация на своята дейност и фирмите, реализиращи информационни решения, могат да представят своите предложения за конкурса ИТ ПРОЕКТ 2005.


Категориите, в които ще се състезават проектите, са:

- Национални проекти в държавни организации и ведомства;


- Корпоративни проекти (в големи промишлени предприятия, финансови институции и др.);
- Малки и средни фирми и организации (вкл. държавни, общински, частни и др.).

Критериите за оценка са:

- Обществена значимост (степен на въздействие на проекта върху граждани, бизнес и ведомства);
- ИТ инвестиция (обем на вложени/привлечени средства, съотношение към общи приходи, изчислен ROI);

- Успешно изпълнение (реализация на поставените задачи съобразно планирания срок, ресурси и обхват на проекта);


- Иновативност (внедрени съвременни технологии, възможност за гъвкава надстройка);
- Ефективност (постигнати нетни ползи от внедреното решение, количествено отчитане на реализирани икономии или на повишена производителност);
- Мултипликационен потенциал (възможност за последваща инсталация с минимални допълнителни настройки).

При кандидатстване посочете:1.       Обща информация: Име, фамилия, месторабота и позиция на лицето, предоставящо данните

Телефон, адрес и e-mail адрес на лицето, предоставящо данните

 II. Описание на проекта: Наименование на проекта, Възложител, Изпълнител/и,Подизпълнител/и, Общ бюджет на проекта, Дата на стартиране на проекта, Дата на завършване на проекта, Цели на проекта, Внедрени системи (софтуерни, хардуерни, комуникационни продукти/решения) по проекта, Брой на ИТ работните места, Специфични особености на решението, Ефект от реализацията на проекта, Потенциал/планове за развитие, Коментари

 

За подробности: http://idg.bg/home/2005/ITproject2005.htmТаня Бъчварова, отговорен редактор за рубриката “Системи и решения”

e-mail: tania_batchvarova@idg.bg, тел. 963 0886.Конкурс за подпомагане на изпълнението на местните планове за обществен ред и сигурност

През 2003 и 2004 г. в изпълнение на Стратегията за работа на полицията в близост до обществото бяха предприети реални действия за прилагане на модела “Полиция в близост до обществото”, както от страна полицията, така и от страна на неправителствените организации (НПО). В основата на осъществените проекти стои финансовата подкрепа на Институт “Отворено общество”–София. Бяха постигнати резултати предимно в сферата на популяризиране на модела. През 2004 г., в резултат на усилията на Дирекция Национална служба “Полиция”, в много общини от страната бяха сключени местни договори за сигурност между полицията и органите на местното самоуправление, които крият огромен потенциал за подобряване на местната сигурност чрез формиране на широки коалиции за решаване на местните проблеми със сигурността и обществения ред. Правна програма на Институт “Отворено общество”–София и Клуб “Отворено общество”–Русе обявяват конкурс за проекти на конкретни действия по решаване на местни проблеми на обществения ред и сигурност в изпълнение на Местния договор за сигурност в съответните общини.


Могат да кандидатстват организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел /при равни други условия предимство имат организациите, регистрирани за осъществяване на обществено полезна дейност/. Кандидатстващите организации трябва да докажат, че са участвали в партньорство по решаване на местни проблеми и имат подкрепата на другите заинтересовани страни.
В проектите трябва да се идентифицира добре установен проблем в местната общност, който води до чувство за несигурност и безредие. Решаването на проблема трябва да се прави в партньорство между кандидатстващите организации, други представители на местните общности, полицията, органите на местното самоуправление и други заинтересовани лица и организации.
На кандидатстващите организации се препоръчва да се запознаят с Метода за решаване на проблеми на местната сигурност, описан на http://www.communitypolicing.osf.bg/. Прилагането на Метода за решаване на местния проблем ще се счита за предимство на кандидатстващия проект.
Няма да бъдат подкрепяни проекти, които включват единствено и само обучителни, информационни и изследователски дейности.
Максималното финансиране на един проект е 6000 лева. Ще бъдат подкрепени до 10 проекта. Продължителността на проектите е до 6 месеца.

Програмата се администрира от Клуб “Отворено общество” – Русе.


За информация и консултации се обръщайте към клуба на адрес: Русе 7012, ул. “Борисова” 78, Клуб “Отворено общество”, Лора Саркисян, телефони: 082/822 773, 821 186 или 821 187, електронна поща: osc@oscrousse.org

Комплектът с документи за кандидатстване съдържа: четири екземпляра от попълнения формуляр, един екземпляр от приложенията, една дискета с попълнения формуляр.

Пълният комплект с документи се изпраща на адрес: Русе 7012, ул. “Борисова” 78, Клуб “Отворено общество” – Русе.
Краен срок за получаване на проектните предложения – 1 март 2005 г.
Обучение за обучители и консултанти на НПО

Краен срок: 13 февруари 2005 г.


Фондация „Работилница за граждански инициативи” (ФРГИ) работи с граждански организации и групи от цялата страна като съдейства на местните общности да поемат инициативата и контрола за своето развитие. Ценностите, които ръководят работата ни са: насърчаване на широкото участие на хората; развитие на основата на ресурсите; признаване, разбиране и уважаване на различията. Основна част от дейността на ФРГИ е свързана с разработване и провеждане на обучения и консултиране.
Във връзка с това ФРГИ ТЪРСИ ХОРА, които: имат желание да се развиват професионално като обучители и консултанти на неправителствени организации и неформални групи; проявяват интерес към теми, свързани с развитие на общността; владеят английски писмено и говоримо; хареcват работата с хора; търсят нови и креативни идеи; обичат да пътуват; могат да отделят 20 дни в периода февруари – юни 2005.

ФРГИ предлага: обучение в основните принципи за подготовка и провеждане на интерактивно обучение; възможност за практика като стажанти при провеждане на обучения и консултации; участие в групи по интереси.

За да заявите желанието си за участие, е необходимо НАЙ-КЪСНО ДО 13 ФЕВРУАРИ, 2005 да изпратите или донесете в офиса на ФРГИ: автобиография и мотивационно писмо.
ЗА КОНТАКТИ: Фондация „Работилница за граждански инициативи”
София 1000, ул. „Княз Борис І” №78
wcif@wcif-bg.org
ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ

Подготовката на местно и регионално ниво за членството на България в Европейския съюз. Предприсъединителни програми и Структурни фондовее доклад по проект на Министерство на външните работи по Комуникационната стратегия за присъединяване на България към Европейския съюз. Можете да го изтеглите от уеб-страницата на ФРМС.http://flgr.logincee.org/library_full.asp?LD_ID=7108&TargetLangCode=BG
Пригответе се за Европейският ден на пролетта 2005!
За ученици и учители! Spring Day Europe
През 2005 г. Пролетният ден в Европа ще бъде фокусиран върху Европейската конституция. На 29-ти октомври 2004 в Рим тя беше подписана от държавните глави и министър-председателите на страните-членки. “Важно е да помогнем на бъдещите активни граждани на Европа да разберат за какво служи Европейската конституция, какви са общите ценности, заложени в нея и за процеса по изработването й, за това как функционират Европейските институции. Европейската конституция е важна стъпка в изграждането на обединена Европа и е проектирана така, че да посрещне предизвикателствата на утрешна Европа: Европа на двадесет и петте страни-членки и 450 милиона жители; демократичен, ясен и достъпен Европейски съюз, работещ в полза на всички европейци. ” Актуална информация относно Пролетния ден в Европа 2005г. и как да регистрирате вашето училище за участие в инициативата можете да търсите на: http://futurum2004.eun.org

Регистрирайте се веднага, за да можете до края на учебната 2004/2005 година да участвате в дейности и проекти по Пролет в Европа. Нека използваме възможността на Открийте Европа да представим  България пред младите хора от другите европейски страни. За да участвате в Заедно в Европа, ви е нужно училище-партньор от друга европейска страна. Публикувайте писмо до участниците в Пролет в Европа, с което ги каните да посетят вашия град или село. В часовете по история, география, английски, немски и френски учениците биха могли за напишат с около 300 думи туристическо ръководство за вашето населено място, за да го представите пред европейската училищна общност. Към текста е желателно да прикрепите и два файла със снимки или рисунки, които илюстрират написаното. Отидете на http://futurum2004.eun.org и изберете Spotlight->Discover Europe. Там ще видите публикувани материали от ученици от училища в България. Публикувайте и вие. Публикуването става много лесно, ако имате готови трите файла - един с текст и два със снимки. Важно е да публикувате резултатите от работата си по дейностите от Пролет в Европа както в Интернет, така и по традиционните начини: изработване  на табла, брошури, подреждане на фотоизложби, пощенски картички, кътове с предмети-символи на различните европейски страни и т.н.region@yambol.government.bg 15 февруари 2005

Каталог: wwwroot -> broshuri
broshuri -> Програма фар 2004: Подкрепа за повишаване на конкурентноспособността на българските предприятия Обща информация и проектен фиш
broshuri -> Програми и фондове за финансиране на проекти
broshuri -> Програми и фондове за финансиране на проекти български донорски форум
broshuri -> Програми и фондове за финансиране на проекти
broshuri -> Програми и фондове за финансиране на проекти тунджанска пролет Национален литературен конкурс
broshuri -> Програми и фондове за финансиране на проекти покана за участие в международна конференция по проекта Подобряване на националните училищни мрежи в Европа
broshuri -> Областен управител на Ямболска област
broshuri -> Програми и фондове за финансиране на проекти нова сесия на Фонд "Социална отговорност на Първа инвестиционна банка"
broshuri -> Конкурс на дебютна литература Краен срок: 10 април 2005 г
broshuri -> Областен управител на Ямболска област


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница