Програмируема аларма за офисPdf просмотр
страница3/3
Дата03.01.2022
Размер131.62 Kb.
#113219
1   2   3
programiruema-alarma-za-ofisМК

LCD
СВЕТЛИННА И
ЗВУКОВА
СИГНАЛИЗАЦИЯ

КЛАВИАТУРА

ДАТЧИЦИ

ПАМЕТ

ВРЪЗКА С РС

ДАЙЛЪРІІ.Синтез на принципна схема
1.Избор на интегрални схеми.Описание на ИС и връзките между тях.
 PIC16C64A - 8-битов CMOS микроконтролер.Може да работи на честоти до 20MHz.Възможност за директен и индиректен режим на адресиране.Има нискоконсумиращ SLEEP режим, възможност за обмен на данни с памет тип ЕЕPROM през SPI и I
2
C интерфейси.Поместен е в 40 изводен корпус и има 33 вход/изхода.Тези изводи са групирани в пет порта-A,
B, C, D и E. На порт А са свързани четирите датчика и буфера MAX232A за връзка с РС. Порт В разполага с 8 извода, които могат да са както входове, така и изходи.
На този порт се връзва матричната клавиатура, като 4 от изводите се конфигурират като входове , а другите
4 като изходи.Два от изводите на порт С се свързват с кварцовия резонатор с честота 32,768кHz за часовника за реално време и два, които са I2C-интерфейс се свързват с външната памет.Шест от изводите на порт
D се връзват за LCD-индикацията,а трите извода на последния порт Е се използват за управление на трите вида сигнализация.
 MAX232A- представлява транслатор на ниво на сигнала между МК и РС.Предимство при тази ИС е високата скорост на предаване на данните 200kbps и сравнително малките външни кондензатори 0,1uF.ИС е поместена в корпус DIP16.Има възможност за предаване на данни по два канала.Връзката с РС се осъществява с 9-пинов конектор ,а с МК чрез изводи
RA0 и RA1 на порт А.
 24С08В- 8Kbytes серийна памет тип
EEPROM.Изработена е по слабоконсумираща CMOS

технология.Организирана е в четири блока по 256bytes с двушинен сериен интерфейс I2C.Входовете й са с тригери на Шмит с което се увеличава шумоустойчивостта.Поместена е в 8-изводен DIP корпус.24C08B подържа двупосочно предаване на данни по двужична линия.Устройството което изпраща данни се дефинира като предавател, а устройството което ги приема като приемник.Линията трябва да се контролира от устройство Master
(PIC16C64A), което генерира тактовата честота f,достъпа и условията за START и STOP,докато
EEPROM работи като Slave.И двете устройства могат да работят както като Master така и като Slave,но устройството Master определя режима на работа.
 SN74LS14-тази ИС представлява 6 тригера на Шмит, като всеки един от тях изпълнява логическа функция
И-НЕ.Схемата има праг на задействане U
1 и праг на отпускане U
2
.Праговете на задействане и на отпускане са температурно стабилизирани.Разликата между прага на задействане и прага на отпускане е хистерезисът на тригера на Шмит.На входовете могат да се подават както аналогови, така и цифрови (TTL) сигнали.Тригерът на Шмит може да се използва за подаване към TTL схеми на сигнали с продължителни фронтове и с нива различаващи се от TTL нивата.2.Изисквания към бързодействието и обема на паметта.
А) Изисквания към бързодействието на МК.
Бързодействието на МК се определя от скоростта на обмен на данни с външната памет и от скоростта на обхождане на матричната клавиатура.Скоростта на обхождане на клавиатурата и значително по-малка от тактовата честота на обмен на данни с външната EEPROM, която е 100kHz.За осъществяване на тази честота на обмен на данни, изискването е МК да работи на честота не по-малка от
1,5MHz, и от условието,че устройството трябва да има възможно най-малка консумация е подходящо МК да работи с външен осцилатор с честота 4MHz.
Б) Изискване за обем на паметта.
За запаметяване във външната памет на текста ,който се изписва върху LCD-индикацията се използва ASCII код.От обема на тези съобщения се установява, че е подходящо да се използва памет с обем 8Kbytes.


ІІІ.Изчисляване на дискретните елементи.
1.Изчисляване на резисторите
 Изчисляване на R14 и R15
R14 = R15 = [(Uouth –0.7) - Ube]/Iout = [(5-0.7)-0.7]/1mA =
=3.6kОм
 Изчисляване на R16
I
R16
= 0.1*Icc
(5V)
= 0.1*100mA = 10mA
R16 = U
(12V)
/I
R16
= 12/10mA = 1.2kОм
2.Изчисляване на диодите
 Д1→I
f
>Icc
(5V)
= 100mA
Ube = 50V
 Д2 = Д3→I
f
>Ic max
= β*Ib max
= 100mA


ІІІ.Изисквания към захранващия източник.
PIC16C64A – Icc
1
= 2mA
MAX232A – Icc
2
= 4mA
24C08B - Icc
3
= 3mA
LCD - Icc
4
= 0.15mA
SN74LS14 - Icc
5
= 20mA
Icc
(5V)
= Icc
1
+Icc
2
+Icc
3
+Icc
4
+4Icc
5
= 100mA
Pcc
(5V)
= Ucc* Icc
(5V)
= 5*100mA = 0.5W
Сирена – 100mA
Лампа – 100mA
Icc
(12V)
= 200mA
Pcc
(12V)
= Ucc
(12V)
*Icc
(12V)
= 12*200mA = 2.4W
Ptot = Pcc
(5V)
+ Pcc
(12V)
= 0.5+2.4 = 2.9W


Сподели с приятели:
1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница