Производител буш надуваеми лодкиДата28.10.2018
Размер3.4 Mb.
#102707Производител

БУШ – надуваеми лодки


Ръководство за употребаСъдържание

 1. Декларация за Съответствие стр 4-6

 2. Обща информация стр 7-9

 3. Сглобяване и разглобяване стр. 10-17

 4. Препоръки за безопасност и употреба стр. 18-27

 5. Подръжка стр. 28-30

 6. Опазване на околната среда

 7. Гаранция

 8. Спецификация

 9. Гаранционна карта 1. Декларация за Съответствие

БУШ ООД, Салнас 5-131, Рига, LV-1021, Латвия декларира, че доставената надуваема лодка БУШ с модел и сериен номер (CIN) съгласно посоченото по-долу, отговаря на Европейската Директива относно плавателните съдове с развлекателна цел изменена с Директива 2003/44/ЕС и тя е приложима за тази лодка.

Модул използван за конструиране - Аа.

Описание:

Тип плавателен съд: Надуваема моторна лодка

Тип на корпуса: Еднокорпусен

Материал на корпуса: Плат с ПВЦ покритие

Задвижване /двигател/: Гребла или извънбордов двигател

Палуба: Открита

Дата (Година/Месец/Ден/ -----/-------/------

Марка ---------------- Тип ----------------

Категория на мореходност: С

Идентификационен номер (CIN): LV-BSH … … … … … … … … …

Плавателният съд е тестван от следният нотифициран

орган:


За вътрешен продуктов контрол Модул: Аа

За вътрешен продуктов контрол Модул: А

Име: Bureau Veritas

Адрес: 17bis place de Reflets

F-92077 Paris la Defence, France

Номер на оторизирания орган:


Номер на сертификата за изпитания 6632,0768,А0,9 CE-RCD

Дата (Година/Месец/Ден) -----/-------/------
Производител: БУШ ООД

Адрес: Ganibu dambis 40C,

Riga, LV-1005, Latvia
Нотифицираният орган не издава сертимикати модул „А“

В случай на модификации по лодката несъгласувани с нас и отразяващи се на „основните изисквания за безопасност“, тази декларация става неприложима и невалидна за модифицираната лодка.


Подписано от Валерий Бодрецов, Заместник директор на БУШ ООД

Подпис:


Адрес на управление: БУШ ООД, Салнас 5-131, Рига, LV-1021, Латвия 1. Обща информация

Това ръководство е съставено за да Ви помогне да използвате Вашата лодка безопасно и приятно. То съдържа данни за лодката, оборудването доставено с лодката и информация за употребата им. Моля прочетете внимателно и се запознайте с лодката преди да започнете да я ползвате.
 1. Сглобяване и разглобяване

Клапани. Клапаните на БУШ са специално проектирани за безопасност и удобство. Клапаните са проектирани плоски за удобство и избягване на повреди по лодката. Капачката на клапана е със същите байнетни пластине както и накрайникът на помпата. За напомпване/спадане натиснете частта, която е в средата.

Как се работи с клапаните: Натиснете средата а да отворите клапана, за да затворите клапана, пак натиснете средата.Напомпване на балоните и кила

Поставете лодката на равна повърхност за сглобяването. Отстранете всички остри предмети от мястото. Развийте и разстелете лодката. Проверете дали винтилите са на място. Свържете помпата към винтил и напомпайте

Внимание! Никога не напомпвайте една камера докрай наведнъж /при спаднати съседни камери/ - това претоварва вътрешните прегради. Поддържайте приблизителен баланс на налягането във всички камери. Напомпването на няколко етапа предпазва вътрешните мембрани.

Пренапомпването води до структурни повреди на лодката. Не оставяйте Вашата лодка продължително време на слънце извън водата – това предизвиква покачване на налягането до степен на повреда или пръсване. Допустимо максимално налягане 0,25барСглобяване на твърдото дъно.

Първи поставете плоскости №1 и №4 с номерата отгоре. След това поставете плоскости №2 и №3. Проверете дали всички плоскости са поставени правилно и подредени в една линия, след това притиснете средната снадка надолу до получаването на плоска повърхност. За по-лесно поставяне на страничните рейки, поставете едно от греблата под дъното на лодката.

Напомпайте бордовете до 100%

Поставяне на извънбордовия двигател

Избирането на оптимален извънбордов двигател е решаващо за поведението и дългия експлоатационен период на Вашата лодка. Отключете накланящият механизъм на мотора и го поставете правилно. Моторът трябва да е закрепен в средата на транеца. Затегнете скобите докрайСпадане и прибиране

Преди да приберете лодката, почистете и подсушете. За да изпуснете въздуха, отворете винтилите на всички камери. Свалете пейките и греблата. Свалете страничните рейки. Извадете първо плоскости №2 и №3, след това №1 и №4. Поставете бордовете навътре в лодката и навийте бавно двата края до излизането на въздуха в камерите. За да предпазите мембраните между камерите изпуснете въздуха от камерите на няколко етапа избягвайки големи разлики в налягането.

Приберете лодката в транспортния сак
 1. Препоръки за безопасност и употреба

Важна информация за безопасността.

Авариен стоп.

Целта на аварийният стоп е да загаси двигателя, ако водачът се отдалечи от мотора. Това ще се случи например падане на водача от лодката. При задействане на аварийният стоп вигателят ще спре веднага, но лодката ще продължи движението си по инерция някакво разстояние в зависимост от началната скорост.

Внимание! Избягвайте случайното или по невнимание задействане на аварийният стоп. Опасност от нараняване при рязкото намаляване на скоростта.

Възможни са следните опасности:


 • Изпадане на пътниците напред вследствие загубата на инерция

 • Особено опасно е за пътниците на носа на лодката, които при падането си напред могат да отидат под лодката и да бъдат ударени от ботуша на мотора или пропелера.

 • Загуба на управление и мощност в бурно море, силно течение или бурен вятър

 • Загуба на управление при акостиране.Пускане на вода

Лодката има система за източване на водата.

Преди пускане на вода затваряйте пробките за да избегнете наводняване на лодката.

RIB лодките са оборудване с пробка за източване на двойното дъно. Тя трябва да е затворена преди пускане на вода и да се отваря само, когато лодката е извън водата. Периодично отваряйте за да източвате кондензата от двойното дъно.


Стабилност и плаваемост.

Разположение на пътниците и товара. За безопасна експлоатация се препоръчва товарът да е по възможност в централната част на лодката. При използване на извънбордов двигател всички да са седнали на пода, а не на балоните или пейките поради опасност от падане зад борда.


Гребане.

Лодките БУШ са проектирани с удобна позиция за гребане. Седнете на пейката на лодката за най-добро полжение за гребане.

Внимение! Не използвайте греблата за отблъскване от дъното или кея – опасност от счупването им.
Движение с извънбордов мотор

Дъното на Вашата лодка БУШ е проектирано с V-образна форма. Това подобрява плавателните качества осоенно при използване на мотор. Възможно е да глисирате с Вашата лодка БУШ.

Предупреждение: При движение с висока скорост избягвайте рязки маневри и високи вълни. Те застрашават пътниците. Уверете се, че всички в лодката се държат здраво за обезопасителните въжета или дръжките. За Вашата безопасност и комфорт, намалявайте скоростта при вълни. Малките деца трябва седят на дъното на лодката.

Внимание: Винаги носете спасителна жилетка!

Скачане на вълни. Преминаването с висока скорост през вълна води до скок. Особено опасно е приводняването след такъв скок – ако носът на лодката се забие във водната повърхност се получава рязко спиране и увличане на пътниците и тежките предмети напред от инерцията. Възможно е също така и рязко завиване на лодката.

При ускорение носът на лодката може да се надигне значително и да ограничи видимостта.

При всички скорости лодката трябва да е максимално успоредна на водната повърхност.

Запомнете:

Когато наклонът на двигател е вдигнат повече от необходимото, носът на лодката се вдига.

Ако наклонът на двигател е прекалено малък, носът на лодката „оре“ във водата и се губи скорост.

Периодично проверявайте стягите на мотора.
Предупреждение при движение
В случай, че се качват повече от двама човека в лодката, важно е да се избере място за всеки съобразявайки се със спецификата на лодката. Преди излизането на глисаж, важно е носът на лодката да се притисне надолу от тежестта на пасажерите в предната част. Когато лодката излезе на глисаж, прекаленият товар в носа може да доведе до опасно надигане на задната част. Също така претоварването в задната част може да доведе до преобръщане назад в условията на силен насрещен вятър. Необходимо е при завои да се намалява скоростта и да се има предвид, че завиващата лодка се накланя значително
В случай, че се качват повече от двама човека в лодката, важно е да се избере място за всеки съобразявайки се със спецификата на лодката. Преди излизането на глисаж, важно е носът на лодката да се притисне надолу от тежестта на пасажерите в предната част. Когато лодката излезе на глисаж, прекаленият товар в носа може да доведе до опасно надигане на задната част. Също така претоварването в задната част може да доведе до преобръщане назад в условията на силен насрещен вятър. Необходимо е при завои да се намалява скоростта и да се има предвид, че завиващата лодка се накланя значително.

Рязкото завиване в условията на значителни вълни може да причини навлизане на вода или преобръщане. • Бъдете предпазливи в близост до плитчини и подводни скали. Проверявайте маршрута си по навигационни карти.

Предпазвайте лодката от излаганена слънце за продължителни периоди от време – промяната в налягането от температурно разширение и ултра-виолетовата светлина ще доведат до . преждевременно стареен на материалите.

 • Въздържайте се от тютюнопушене на лодката и при презареждане с гориво.

 • Никога не се доближавайте до места с плуващи хора поради сериозна опасност за живота им.

Предупреждения при буксир

 • По време на теглене на лодката от друга лодка, тя трябва да е ПРАЗНА

Въжето за теглене трябва да е закачено към халките за буксир от двете страни на лодката. Теглената лодка трябва да е под постоянно наблюдение.
 1. Ремонт и подръжка

Малки скъсвания, срязвания на плата, шевовете, конусите и транеца

- Използвайте ремонтният комплект за отстраняване на малки повреди. Почистете плата около мястото за лепене с М.Е.К. или ацетон. Поставете слой лепило на мястото и на кръпката, оставете го да засъхне за 2-3мин. Повторете поне 3 пъти изчаквайки лепилото да засъхне преди всяко намазване. Силно се препоръчва лепенката да се остави да стяга поне 24 часа преди надуване на лодката.

Големи ремонти на плата, шевовете, конусите и транеца. Препоръчва се лодката да бъде занесена при дилъра за по-сериозни ремонти. Ако това не е възможно, свържете се с дилъра.

Малки скъсвания, срязвания на плата, шевовете, конусите и транеца

- Използвайте ремонтният комплект за отстраняване на малки повреди. Почистете плата около мястото за лепене с М.Е.К. или ацетон. Поставете слой лепило на мястото и на кръпката, оставете го да засъхне за 2-3мин. Повторете поне 3 пъти изчаквайки лепилото да засъхне преди всяко намазване. Силно се препоръчва лепенката да се остави да стяга поне 24 часа преди надуване на лодката.

Големи ремонти на плата, шевовете, конусите и транеца. Препоръчва се лодката да бъде занесена при дилъра за по-сериозни ремонти. Ако това не е възможно, свържете се с дилъра.


Преди да приберете лодката, почистете и подсушете.

За да изпуснете въздуха, отворете винтилите на всички камери

Свалете пейките и греблата

Свалете страничните рейки.

Извадете първо плоскости №2 и №3, след това №1 и №4.

Поставете бордовете навътре в лодката и навийте бавно двата края до излизането на въздуха в камерите

За да предпазите мембраните между камерите изпуснете въздуха от камерите на няколко етапа избягвайки големи разлики в налягането.

Приберете лодката в транспортния сак

Съхранение

Оставете лодката да изсъхне напълно преди да я приберете – това става на сянка и никога на силно слънце. Съхранявайте лодката на хладно проветриво място, по възможност леко надута. Ако не можете да съхранявате леко надута, спаднете, навийте не много стегнато за да се избегнат повреди по шевовете.

Почистване

Повърхността на лодката трябва да се почиства със сапунен разтвор след всяка употреба. За да избегнете протриване и повреди, уверете се че пясъкът и камъчетата, смазочните материали и праха са измити с водна струя особено в ъглите между балоните и дъното.
6. Опазване на околната среда

Изхвърляне на замърсители и отпадъци

Не допускайте изтичане на горивно-смазочни материали от Вашия двигател във водоема.

Препоръчителна скорост

Движението с висока скорост: - поставя в опасност както Вас и пасажерите в лодката, така и всеки във водата пред Вас; -създава вълна, която уврежда бреговете и закотвените лодки; -създава значителен шум за околните.

Изгорели газове – поддържайте в изправност Вашият ДВГ за минимизиране на вредните газове.


7. Гаранция

Ограничена гаранция

Ние гарантираме за всяка новопроизведена лодка БУШи аксесоарите към нея (наричани за краткост „продукт“), че няма дефекти в материалите и изработката, но само за продажби направени в страна, където дистрибуцията е оторизирана от нас. Гаранцията е в сила само при попълнена Гаранционна карта или потвърдена дигитална регистрация, която идентифицира продукта по сериен номер.

Тази гаранция е в сила съгласно описаното по-долу.

А. Материалът на корпуса се покрива от 5-годишна гаранция срещу напукване, порьозност и гниене.

Б. Шевовете на корпуса се покриват срещу разслояване от 5-годишна гаранция.

Забележка: Шевовете се считат за разслоени, когато външното покритие се отдели от основата на плата или шевът загуби структурната си здравина. Ако само един от шевовете е повреден, лодката подлежи на ремонт.
Спецификация
Гаранционна карта

Модел


Сериен номер

Данни за собственика

Имена

Адрес


П.К. Град

Държава


Тел.

Дата на закупуване Печат на дилъра

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница