Производствена структура. Организация на производствения процес. Форми на организация на производствения процес. Производствена инфраструктурастраница1/7
Дата01.06.2022
Размер39.93 Kb.
#114512
  1   2   3   4   5   6   7
Въпроси
Свързани:
Офшорния бизнес - Бахрейн, СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН (1), 2 глава, Kursovi raboti po Upravlensko schetovodstvo (1), planirane-na-prodajbite Ardes, 1, казÑ Ñ Corel, MARTIN, 6.1-10, СЕМЕСТРИАЛЕН КАЗУС по Данъчна политика, Цени и ценова политика, SSRN-id2924003, D LLMSDOCS COURSES 40866 FILES 198638 ТЕМА СЕДМА ОСМА И ДЕВЕТА, Въпроси рецензия

Съдържание


10.Производствена структура. Организация на производствения процес. Форми на организация на производствения процес. Производствена инфраструктура. 2
11.Оперативно управление на производството. 5
12.Определение за малко и средно предприятие. Място и роля на малките и средни предприятия в пазарната икономика. История, развитие и състояние на сектора на малките и средни предприятия в България. 7
13.Бизнес план - същност, структура и характеристика на основните елементи. 8
29. Управление на взаимоотношенията със заетите 10
33. Същност, основни принципи и модели на съвременните индустриални отношения 14
34. Колективно трудово договаряне в България 17
35. Колективни трудови спорове 19  1. Производствена структура. Организация на производствения процес. Форми на организация на производствения процес. Производствена инфраструктура.

Организацията на производството включва дейностите, правилата и механизмите, инструментите, насочени към създаване на предпоставки и условия за нормално, ефективно протичане на производствения процес.
Започва се с програма. Тя е предпоставка за всяко производство. Тя включва колко и какви видове производство трябва да се произвежда, качеството на продукцията. От производствената програма се определя типа на производството:
- единично производство
- серийно производство
- масово производство – налице е специализация. Разделя се на операции, съвършени машини
Същност на типа – той е свързан с формите на движение и количеството на еднакви продукти
Контрол по спазване на сроковете и качеството
Форми на организация на производството:

  • Индивидуална – работи се със сигурни клиенти, изисква знания, умения

  • Групова – зад всяка машина има отделен работник и след това изделието отива на друга машина. Важно е движението на детайлите – на партиди /неудачно, защото се натрупва незавършено производство.

  • Поточна – свързана е с масово производство, гъвкави автоматични системи

  • Предметна – чрез предметно затворени участъци и линии

  • Техническа инфраструктура

Всеки вид индустриална дейност се нуждае от компетентно изграждане на производствения процес, което се разбира като процедура за преобразуване на обекта на труда (суровини, материали, полуготови продукти) в необходимото общество.
Организацията включва рационалната комбинация от нейните елементи: труд (човешки дейности), (инструменти за производство), естествени процеси (химични, физически, биологични), насочени към промяна на свойствата на предмета на труда - неговата форма, размер, качество или състояние.
Съществуващите производствени процеси са изключително разнообразни, но правилната им организация се основава на определени принципи, следвайки които ви позволява да оптимизирате индустриалната дейност.
Принципът на диференциация. В съответствие с този принцип организацията на производствения процес трябва да се извършва по такъв начин, че специфични процеси или операции, които формират основата на производственото платно, да бъдат възложени на отделни подразделения на предприятието.
Принцип на комбиниране. Това включва обединяване на всички или някои операции от различно естество в рамките на една производствена единица (цех, секция, връзка).
На пръв поглед изглежда, че тези принципи си противоречат. Кой от тях трябва да бъде предпочитан, определя сложността на произведения продукт и практическата целесъобразност.
Принципът на концентрацията. Този принцип означава обединяване в рамките на един производствен обект на работа по производството на еднородни продукти или изпълнение на операции, които са идентични по изпълнение. Използването му позволява по-ефективно използване на оборудване от същия тип (увеличава натоварването му), повишавайки гъвкавостта на технологичните процеси.
Принципът на специализация. Предполага присвояването на всяка работна област на точно ограничен брой операции, произведения, продукти. Нивото на специализация се определя от естеството на произвежданите части, както и от количествения обем на тяхното производство. Колкото по-високо е нивото на специализация на предприятието, толкова по-добри са уменията на работниците, толкова по-висока е производителността на труда. В същото време се увеличава възможността за автоматизиране на производството и намаляват разходите, свързани със смяната на оборудването. Недостатъкът може да се счита за монотонността на работата и бързата умора на хората.
Принципът на универсализация е противоположен на принципа на специализацията. Организацията на производствения процес, базирана на този принцип, включва производството на различни продукти (или изпълнението на хетерогенни процеси) в рамките на една и съща работна единица. Производството на широка гама от части изисква достатъчно висока квалификация на персонала и участието на многофункционално оборудване.
Принципът на пропорционалността. Компетентното управление на производствения процес е неделимо от спазването на пропорциите между броя на продуктите, произведени от различни отдели на предприятието. обектите трябва да съответстват на натоварването на оборудването и да са сравними помежду си.
Принципът на паралелизма. Това включва едновременното производство (преработка) на различни продукти, което спестява време, прекарано за производството на крайни продукти.
Принцип на насоченост. Организацията на производствения процес трябва да се извършва по такъв начин, че пътят от един етап на обработка до друг да е най-кратък.
Принципът на ритъма се крие във факта, че всички производствени процеси, насочени към производството на междинни части и производството на крайни продукти, подлежат на периодично повторение. Спазването на този принцип ви позволява да осигурите плавен поток на производството, без нарушения на сроковете и принудителни престои.
Принципът на непрекъснатостта предполага равномерно протичане на предмета на труда от една операция към друга без спирания или забавяния.
  1. Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница