Project overview forДата23.08.2016
Размер265.81 Kb.
#7137


Project OverviewPROJECT OVERVIEW FOR

Lactus Cheese web-site

Изготвили:

Моника Илиева

Николина Шопова

Трифон Статков


Версия на документа:

2.0

Последно обновен на :

13.01.2010


Table of Contents


Детайли на проекта: 4

Общо описание на проекта: 4

Обхват на проекта: 5

Подход към проекта: 5

Основни заинтересовани лица: 7

Изходни резултати от проекта: 7

Основни контролни точки: 8

Рискове: 9

Ключови изисквания към ресурсите: 12

Ограничения: 16

План за комуникация: 16

План за управление на промените: 16

Финансови анализи: 18

Хардуер 18

3 компютърни конфигурации 3000€ 18

Рутер 100€ 18

UPS 3000€ 18

Проектор 18

Софтуер 18

3D Studio Max 9 18

Photoshop CS3 18

Flash CS3 18

Acoustica MP3 audio Mixer 18

Windows XP 18

Офис консумативи 18

Наем на офиса 18

Канцеларски материали 18

Интернет 18

Консумативи (ток, вода, парно и т.н.) 18

Възнаграждения 18

Заплати 15 000€ 18

Други разходи 18

Домейн + Хостинг 18

Срещи 500€ 18

Специалисти 500€ 18

Обучения 500€ 18Други 1000€ 19

Детайли на проекта:
Име на проекта

:

Lactus Cheese web-site


Клиент

:

Lactus Ltd.

Проектен Мениджър

:

Име

Телефон

Валентин Владимиров

+359887331222


Проектен Спонсор

:

Име

Телефон

Валентин Владимиров

+359887331222


Изпълнителен Спонсор

:

Име

Телефон

Валентин Владимиров

+359887331222


Клиент за контакти

:

Име

Телефон

Диана Илиева

+359887226051
Общо описание на проекта:


Проектът за уеб-сайт на фирма Lactus Ltd. стартира поради интереса на клиента, от създаването на уеб-сайт, който да представи неговата дейност като фирма-износител на българско сирене и млечни изделия пред настоящи и потенциални клиенти от страната и чужбина. Проектът трябва да представлява динамично, интерактивно, достъпно, ползваемо и многоезично уеб-приложение, което да дава обща информация за разнообразната дейност на фирмата, нейните продукти и възможностите за контакт с нейни служители. Като конкретно изискване от страна на клиента е посочено да се създаде връзка между фирмата и потенциални клиенти чрез визуално и звуково въздействие, което в никакъв

случай не трябва да бъде натоварващо.

Основната целева група на уеб-сайта са търговци, собственици на супермаркети и подобни лица, които участват в търговията на българско сирене най-вече извън рамките на страната на пазари като американския и руския.Обхват на проекта:


Участието на фирмата-клиент Lactus Ltd. на международните пазари за продажба на млечни продукти представлява голяма отговорност за разработчиците, занимаващи се по уеб-сайта, тъй като основната му цел е да се отличава по положителен начин от конкурентните такива, които в случая са много на брой и с качество от международен калибър. От гледна точка на функционалност пред разработчиците на сайта са поставени няколко изисквания, наложени както от клиента, така и от високото ниво на конкуренцията. На първо място, за да се постигне желаното ниво на ангажираност на потребителите с него, от уеб-сайта се изисква да представлява богато Интернет приложение (т.нар. Rich Internet Application), което да изобилства от мултимедийни материали като аудио и видео. Трябва да бъде представена по подходящ начин (т.е. чрез правилен баланс между разположението и количеството на отделните мултимедийни компоненти, като текст, видео, изображения, звуци и музика) информацията за фирмата, част от нейните служители, продуктите. Освен това този уеб-сайт си поставя и амбициозната задача да повдигне важни въпроси и да усведоми незапознатите с исторически данни и факти относно произхода на българското бяло саламурено сирене, кашкавала, киселото мляко и някои подобни традиционни млечни изделия. Друга цел, която трябва да бъде постигната е да бъдат усведомени потребителите на сайта с предимствата от консумацията на сирене и в частност, предимствата от консумацията на българско такова. Изключително важно е да се наблегне на уникалността и традициите в млекопреработването в България и високото качество на продуктите, които фирмата разпространява и изнася, защото именно те биха довели до спечелването на клиенти и постигането на печалби за клиента. Друга функционалност, която трябва да бъде осъществена е предоставянето на възможност за връзка с фирмата посредством e-mail форма за контакти, която да е максимално лесна за използване и да спести главоболия, както за потребителя, който я попълва, така и за фирмата-клиент, която по-късно трябва да отсее „истинските” e-mail-и от т.нар. непоискани e-mail-и или спам, и да ограничи възможността за получаване на e-mail-и от втория тип до минимум. Необходимо е да се предостави възможност за лесна смяна на езика, както на графичния потребителски интерфейс, така и на информацията, представена в сайта.

От гледна точка на ползваемост и достъпност, сайтът трябва да бъде възможно най-ненатоварващ, лесен за употреба, четим, да притежава визуална идентичност и последователност. За целта трябва да се избягват бързите цветови промени, тъй като те биха навредили на състоянието на определени групи потребители със здравословни проблеми. Също така, за да се пести времето, търпението и нежеланите от клиента негативни мисли и емоции на потребителите, посещаващи сайта, трябва да се изгради подходяща информационна архитектура, позволяваща бърз и лесен достъп до цялата информация. Операциите по време на работа с уеб-сайта трябва да бъдат максимално опростени и да изискват минимално умствено и двигателно усилие от страна на потребителите. Трябва да се предостави възможност за изключване на звуковите ефекти.

С цел правенето на по-лесни промени в съдържанието архитектурата на уеб-приложението трябва да бъде максимално гъвкава и да е максимално ефективна в борбата срещу т.нар. двойно усилие или double maintenance. За целта трябва да се осъществи разделение на отделните типове ресурси като текстово съдържание, изображения, видео и т.н.Уеб-сайта трябва да може да бъде достъпван от различни операционни системи и браузъри.

Подход към проекта:
Поради по-малкия брой разработчици, участващи в проекта подходът ще бъде максимално гъвкав. Ще се правят ежедневни срещи – директни или дистанционни, на които ще се обсъжда текущото състояние на задачите и най-вече срещнатите трудности и т. нар. blocker-и (т.е. пречки, поради които определени задачи не могат да бъдат изпълнени за времето, за което са оценени) и всеки от членовете на екипа от разработчици ще може да поема задачи по собствено желание, тъй като е доказано, че личната ангажираност значително подобрява крайните резултати. С цел повишаването на качеството на крайния продукт (което пряко зависи от това на написания код) ще се използват практики от различни методологии, като например т. нар. програмиране по двойки или pair programming, където всеки от двамата разработчици може да пише код, да тества или да проектира, но и двамата трябва да използват един и същ компютър. Възможността за използването на тази практика произтича от по-малкия обем от работа, необходим за завършването на проекта и не толкова близкия краен срок. Проекта също така ще бъде използван и като учебен за част от разработчиците в определени области затова програмирането по двойки би било полезно и в това отношение. В работния процес ще се отдели сериозно внимание на проектирането и тестването с цел да се намали загубата на време и риска от blocker-и в даден бъдещ момент от изпълнението на проекта. Ще се извършват ежемесечни прегледи на код, целящи оптимизирането на уеб-сайта и избягването на бъдещи проблеми, породени от объркана имплементация или архитектура.

Основни заинтересовани лица:Име на заинтересованото лице

Вътрешно / Външно

Телефон

E-mail

Моника Илиева

вътрешен

+359887067691

m.ilieva1987@gmail.com

Николина Шопова

вътрешен

+359887861905

nikolina_sh@abv.bg

Трифон Статков

вътрешен

+359883305679

trezeguet@gmail.com


Изходни резултати от проекта:Етап

Изходен продукт

1.

Въвеждане

 • Предварителен договор

 • График на проекта

2.

Анализ

 • Документ за обхвата на проекта

 • Документ за бизнес изискванията

 • Документ за потребителските изисквания

 • SRS документ

 • План за управление на рисковете

 • Набелязани необходимите ресурси

3

Архитектурен дизайн

 • Документ относно архитектурата

4

Имплементация

 • Ренднати всички кадри в 3D Studio Max

 • Код на flash

 • Всички XML документи с информацията посочена от клиента

5

Тестване

 • Документ с всички тестови сценарии

 • Regression Test

 • Internal Test

 • Unit Test

 • Stress Test

6

Финализиране

 • Архив

 • Приключен договор
Основни контролни точки:
Контролна точка

Дата на приключване

Коментари

1.

Изготвяне на график

1/15/2010

Планиране на дейностите по проекта

2.

Изготвяне на документция за обхвата

1/28/2010

Планиране на обхвата на проекта

3

Документиране на бизнес изискванията

2/5/2010

Какви точно резултати целят да висят клиентите след финализиране на продукта

4

Документиране на потребителските изисквания

2/15/2010

Какво очакват техните потребители и какво трябва да им предложим

5

Приемане на SRS документа

3/2/2010

Документ които описва какво поведение ще има разработения уеб сайт

6

Изготвяне на план за управление на рисковете

3/24/2010

Идентифицират се всички рискове

7

Изготвяне на план за управление на ресурсите

4/13/2010

Идентифицират се всички необходими ресуси

8

Определяне на най-подходящата архитектура

4/23/2010

Т.е. прави се декомпозиция на модули

9

Изготвяне на документация относно архитектурата

5/3/2010

Документ в който подробно е описана архитектурата на проекта

10

Изготвяне на документ с тестови сценарии

7/9/2010

Изготвя се план за тестване

11

Приключване на договора

8/2/2010

Архивиране на целия проект, неговото предаване и финализиране на договораРискове:


Топ 10 рисковеВъздействие на риска

1 = Ниско

2 = Средно

3 = Високо

Възможност за контрол

1 = Ниско

2 = Средно

3 = Високо

Вероятност да се случи

(1–10, 9 = много висока)

Изисквано ниво на познания


Отговорен за неотрализирането на риска
Критерии за успех


Бъдеща ситуацияДействия за управление на риска

Погрешно планиране на времето за изпълнение на поставените задачи

3

2

5

Богат опит с подобни проекти

Проектен мениджър

Придържане към плана на проекта

Не спазване на поставенте срокове

Работа с експерти по планирането

Пропуски при извличане и валидация на изискванията

3

2

5

Запознаване с конкретната област

Проектен мениджър

Добра синхронизация със заинтересованите лица

Невъзможност за спазване на поставените срокове

Работа с експерти по извличане на изискванията

Промяна на изискванията

3

2

4

Прилагането на добри практики и методи за извличане на изисквания

Проектен мениджър

Отсъствие на промени по основни изисквания

Наличието на промени по основни изисквания

Работа с експерти по извличане на изискванията

Набавянето на информация от различни източници

3

2

4

Ползването на достоверни източници на информация

Всички заинтересовани вътрешни лица

Голямо внимание и висока компетентност

Не достоверна информация

Проверка на достоверността

Отсъствието на определени лица

3

2

5

Осигуряване на допълнително обучение

Проектен мениджър

Достатъчно добре подготвен персонал

Не спазване на поставенте срокове

Изготвяне на работен график

Неправилен избор на технологии

2

2

2

Проучване на всички възможни технологии

Архитектния дизайнер

Добър архитектен дизайнер

Трудности при реализирането на проекта

Работа с хора с подобен опит

Не добра комуникация с клиента

3

1

9

Знанието на всички данни за контакти

Всички заинтересовани вътрешни лица

Планиран начин за комуникация със заинтересованите лица

Изключително лоша синхронизация с клиентите

Закупуване на необходимия софтуер и хардуер

Проблеми с хардуерните компоненти

3

1

3

Наличието на резервни

Управител

CEO


Финансови средства

Не спазване на поставенте срокове

Подсигуряването на сървар и резервни компоненти

Недостиг на бюджета


Персонал с богат опит с подобни проекти

Проектен мениджър

Липса на отклонения от вече заделения бюджет

Необходимост от допълнително финансиране

Обсъждане на бюджета

Членовете на екипа не са запознати с използваните технологии

3

1

2

Осигуряване на допълнително обучение

Тийм лидер


Присъствието на опитни кадри

Не спазване на поставенте срокове

Провеждане на обучение


Ключови изисквания към ресурсите:

Основни дейности по проекта


Необходимо умение/опит

Вътрешен ресурс

Външен ресурс

Проблеми/Ограничения

Изготвяне на договор

MS Word

Предишен опит в подготвянето на договориИзготвяне на график

MS Project

Предишен опит в изготвянето на графициОсигуряване на необходимите ресурси

Комуникативност

КомуникативностИзготвяне на план за управление на риска

MS Word

Предишен опит в тази областНаправа на архитектура

MS Visio

Предишен опит с програми за проектиране на архитектуриПроектиране на графични елементи

Adobe Photoshop CS2

Предишен опит в областта на работа с графичен софтуер;

опит с продукти на Adobe е плюс;

Обработка на изображения

Adobe Photoshop CS2

Предишен опит в областта на работа с графичен софтуер;

опит с продукти на Adobe е плюс;

Направа на фотографии

Фотографски умения

Предишен опит в областта на фотографията;

Познания в областта на графичния дизайн;

Превод на съдържание

Преводачески умения

Много добри познания в областта на английския език;

Предишен опит в превод на материали;

Богата езикова култура е плюс;
Проектиране на достъпен и ползваем графичен потребителски интерфейс

Експерт в областта на ползваемостта и достъпността

Познания и опит в областта на проектирането с цел постигане на ползваемост и достъпност;

Предишен опит в проектирането на графичен потребителски интерфейс на уеб-приложения;

Проектиране на информационна архитектура

-

Предишен опит в проектирането на уеб-сайтове;Генериране на триизмерни видео анимации

Discreet 3D Studio MAX 9;

MentalRayПредишен опит в работа с Discreet 3D Studio Max;

Предишен опит в работа с 3D;

Предишен опит в работа с графичен софтуер;

Предишен опит в работа с MentalRay;

Проектиране на текстури

Discreet 3D Studio Max 9;

Adobe Photoshop CS2Предишен опит в работа с Discreet 3DSMAX 9;

Предишен опит в работа с Adobe Photoshop CS2

Генериране на аудио съдържанието към сайта

Acoustica MP3 Audio Mixer

Опит в работа с програми за звукообработка;

Опит в работа с Acoustica MP3 Audio Mixer;

Проектиране на XML файлове със съдържание

XML 1.0;

HTML 4.0;Предишен опит в проектирането на XML файлове;

Предишен опит в работа с HTML;

Предишен опит в работа с Adobe Flash CS3 е плюс;
Проектиране на архитектурата на уеб-сайта
Актуални познания в областта на различните видове софтуерни архитектури и съвременните технологии за разработка;Разработване на Flash частта

Adobe Flash CS3;

Adobe Photoshop CS2;

XML;

HTML;


CSS;

Предишен опит в областта на AS 2.0/AS 3.0;

Предишен опит в работата с Flash;

Предишен опит в работата с Adobe Photoshop;

Предишен опит в работата с XML;

Предишен опит в работата с HTML;

Предишен опит в работата със CSS;

Проектиране на php скрипт за изпращане на e-mail-и

php

Предишен опит в програмирането с php;

Предишен опит в програмирането с произволен сървърен език;

Постоянни тестове с потребители

-

-Документиране на резултатите от тестовете

MS Word

Предишен опит в работата с програми за текстообработка;Осъществяване на преглед на кода

QA Monitoring and Control

Комуникативност

Опит в областта на QA;

Опит в разработката на уеб-приложения;

Закупуване на домейн и хостинг

Комуникативност

Добра обща култура в областта на ИТ;Качване на уеб-сайта в Интернет/Стартиране на дейността на уеб-сайта

-

Добра обща култура в областта на ИТ;Преглед на обратната връзка от клиента и документиране

MS Word


Провеждане на ретроспективна среща с цел търсене на насоки за подобрение на фирмата в следващите проекти;

Комуникативност;Ограничения:
Както всеки друг проект и този си има своите ограничения, наложени както от средата така и от изискването на клиента той да бъде завършен преди Световното изложение на храни, провеждащо се всяка година в Сан Франциско. Имайки предвид ограничения човешки ресурс с който разполагаме този факт може да даде отражение върху качеството на продукта. За да бъде минимизирана възможността това да се случи, отговорностите и задълженията са равномерно разпределени, а времето максимално оптимизирано.

Тъй като проекта има ограничен бюджет също така не бихме могли да си позволим наемането на външни лица или фирма, които да поемат част от реализирането на проекта.

Тъй като не сме склони да правим компромиси с качеството на проекта, ние ще минимизираме всички възможни разходи, за да бъде възможно включването на външен човешки ресурс ако това стане необходимо.
План за комуникация:
Type of Communication

Distribution List (Stakeholders)

Respons. for comm.

Comm. Date / Frequency

Internal / External

Срещи

Клиент

Мениджър на проекта


При завършването на всяка фаза от проекта
Дискусии

Членовете на екипа
Когато е необходимо
Вербална комуникация

Членовете на екипа
По всяко време от работния ден
e-mail

Клиент

Мениджър на проекта (при отсъствие Тийм Лидер)Когато е необходимо


План за управление на промените:

Софтуерната и хардуерната инфраструктура ще позволява съхраняване на файловете на няколко различни местоположения, като по този начин ще се намали риска от загубване на код в случай на инцидент. Поради по-малкия брой на хората, участващи в разработката на уеб-сайта, ще бъдат достатъчни дори и само добра комуникация и синхронизация между отделните разработчици и достатъчна предпазливост спрямо жизненоважните за проекта ресурси.Финансови анализи:Хардуер

3 компютърни конфигурации 3000€

Рутер 100€

UPS 3000€

Проектор

Софтуер

3D Studio Max 9

Photoshop CS3

Flash CS3

Acoustica MP3 audio Mixer

Windows XP

Офис консумативи

Наем на офиса

Канцеларски материали

Интернет

Консумативи (ток, вода, парно и т.н.)

Възнаграждения

Заплати 15 000€

Други разходи

Домейн + Хостинг

Срещи 500€

Специалисти 500€

Обучения 500€

Други 1000€

Стр.

Каталог: file -> view
view -> Търсене и предлагане – основа на пазарния механизъм
view -> Тема: Дж. Р. Р. Толкин
view -> Достоверността на един летопис и на един роман
view -> Бизнес план за развитие на интернет клуб „The Net”
view -> Как да улесним учениците с обучителни трудности (дислексия) в процеса на учене на английски език
view -> Тематичен обхват на проектните идеи: България-Румъния
view -> Безжична революция
view -> Курсова работа
view -> Luis Tobío, "Recuerdos de un diplomático intermitente", colección "La valija diplomática", editorial dossoles 2003


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница