Прокуратура на република българияДата22.07.2016
Размер137.95 Kb.

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ГЛАВЕН ПРОКУРОР

Изх. № 112/29.05.06ДО

40-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

И С К А Н Е

от

Борис Велчев, Главен прокурор на Република България за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Павел Михайлов Чернев народен представител в 40-то Народно събрание


Уважаеми дами и господа народни представители,

Господин Павел Михайлов Чернев е роден на 10.07.1969 година в гр.София. При избора на 40-то Обикновено народно събрание, с решение № 326/28.06.2005 година на Централната избирателна комисия, публикувано в Държавен вестник брой 54 от 01.07.2005 година, е обявен за народен представител, избран с партийната листа на коалиция „Атака” в 23-ти многомандатен избирателен район София-1. На 11.07.2005 година същият е положил предвидената в чл.76 ал.2 от Конституцията на Република България клетва и е встъпил в изпълнение на правомощията си на народен представител от 40-то ОНС и е член на Народното събрание до момента.


І. ПРОЦЕСУАЛНО- ПРАВНИ ВЪПРОСИ


1. Бързо полицейско производство ЗМ № 391/2006година по описа на VІІ-мо Районно полицейско управление на МВР - гр. София е започнало по молба на пострадалия г-н Ивайло Златков Дачов от гр. София, депозирана на 08.02.2006 г. до началника на VІІ-мо РПУ-МВР - гр. София. В молбата се съдържат данни за нанесен му побой от народния представител Павел Чернев, заедно с други четири непознати лица в гр. София, пред офисите на телевизия „СКАТ” около 20,30 часа на 07.02.2006 година. Разследването е започнато срещу неизвестен извършител, с оглед престъпление по чл.129 ал.1 от НК.

След провеждане на разследването полицейското производство е предадено в Софийската районна прокуратура, където е образувана прокурорска преписка № 8796/2006 година. С постановление от 22.02.2006 година Заместникът на районния прокурор в Районна прокуратура - гр. София, г-н Христо Динев, е прекратил наказателното производство по бързо полицейско производство ЗМ № 391/ 2006 година по описа на VІІ-мо РПУ-МВР - гр. София на основание чл. 237 ал.1 т.1 във връзка с чл.21 ал.1 т.1 от НПК и чл.161 от НК, като е приел, че извършеното от народния представител Павел Чернев деяние, съставлява престъпление по чл.130 ал.1 от НК, наказателната отговорност за което се реализира по реда на частното обвинение.

След извършена служебна проверка на законосъобразността и обосноваността на постановлението за прекратяване, заместникът на Софийския градски прокурор, г-н Николай Кокинов, е приел, че установената по време на разследването фактическа обстановка доказва признаците на престъпление по чл.131 ал.1 т.12 от НК, което е от общ характер. На това основание и съгласно чл.237 ал.7 НПК, с постановление от 14.04.2006 година, същият е отменил постановлението за прекратяване на наказателното производство като незаконосъобразно, и е указал да се продължи разследването.

По време на допълнителното разследване са извършени нови следствени действия: повторни разпити на установените лица в качеството на свидетели, назначена е допълнителна съдебномедицинска експертиза, извършено е разпознаване на лице по снимки.

На 12.05.2006 година дознателят Г.Обидимски от VІІ-мо РПУ-МВР - гр. София е представил полицейското производство в Софийската районна прокуратура по компетентност, на разпореждане.

След запознаване със събраните по полицейското производство-дознание ЗМ № 391/2006г. по описа на VІІ-мо РПУ-МВР - гр. София доказателства, заместникът на Софийския районен прокурор, г-н Христо Динев, е намерил, че са налице законен повод и достатъчно данни за извършено от Павел Михайлов Чернев престъпление от общ характер по чл.131 ал.1 т.12 от НК. Същият се ползва с имунитет срещу наказателно преследване, като съгласно чл.70 ал.1 от Конституцията на Република България, срещу него не може да бъде възбуждано наказателно преследване, освен за престъпления от общ характер и то с разрешение на Народното събрание. С постановление от 16.05.2006 година Заместникът на Софийския районен прокурор, г-н Христо Динев, на основание чл.199 във връзка с чл.244 ал.1 т.1 и чл.25 т.3 от НПК е спрял наказателното производство по дознание ЗМ № 391/2006 година по описа на VІІ-мо РПУ-МВР - гр. София, водено срещу неизвестен извършител по чл.131 ал.1 т.12 от НК.

По изложените съображения прокурорът е изготвил предложение до главния прокурор на Република България за внасяне в 40-тото ОНС на мотивирано искане за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител, като снеме имунитета му и разреши привличането му в качеството на обвиняем по дознание ЗМ № 391/2006 година по описа на VІІ-мо РПУ-МВР - гр. София, за извършеното от него престъпление от общ характер по чл.131 ал.1 т.12 от НК.

2.На основание предложението на Заместникът на Софийския районен прокурор е образувана прокурорска преписка № 5619/2006г. по описа на Прокуратурата на Република България- Главен прокурор.

ІІ. МАТЕРИАЛНО-ПРАВНИ ВЪПРОСИ


1.По полицейско производство-дознание ЗМ №391/2006г. по описа на VІІ-мо Районно полицейско управление - гр. София е установена следната фактическа обстановка:

Народният представител в 40-тото ОНС, Павел Михайлов Чернев, на 07.02.2006г. около 19,30 часа посетил, заедно с едно неизвестно лице, сградата на телевизия „СКАТ”, находяща се в гр. София, бул.”Цариградско шосе” №113. В момента се излъчвало предаването „Дискусионно студио” с водещ Теодор Ангелов Ангелов. По негова покана в предаването взели участие Андрияна Янкова Митева и Ивайло Златков Дачов, членове на Българския национален съюз, определящ се като непартийна патриотична организация. След приключване на предаването в 20,30 часа тримата излезли от сградата и се насочили към паркинга, където била колата на Дачов.

На паркинга, в близост до автомобила, тримата били застигнати от народния представител Павел Чернев и двама непознати за тях лица. Единият се насочил към Митева, хванал я за ръцете и след като ги извил зад гърба й, я задържал. Чернев и другото неизвестно лице се приближили до Ангелов и Дачов. Народният представител се обърнал към Ангелов и безцеремонно му поискал обяснение, защо е поканил в предаването си представители на БНС. Ангелов извинително му обяснил, че темата не е била политическа, а свързана със защитата на младежта по повод убийството на сестрите Белнейски от гр. Пазарджик. Било видно, че Чернев е силно афектиран. След като разпоредил на Ангелов да се маха, за да не го виждат очите му, Чернев застанал срещу Дачов, а спътникът му зад него. Започнал да крещи, че Дачов няма право да влиза в телевизия „СКАТ” и че за участието си в предаването сега ще си получи заслуженото. Започнал да бута Дачов с ръце към задната страна на сградата. Дачов отказал да напусне мястото, а Митева се обърнала към Чернев да ги оставят да си ходят. Чернев се обърнал към Митева и я заплашил, че ще я изкорми.

Веднага след това безпричинно нанесъл удар с юмрук в лицето на Дачов, а стоящият зад гърба на последния му нанесъл няколко удара в гърба. Чернев продължил да нанася удари на Дачов в гърдите и корема, а неустановеното лице в кръста и бъбреците. Чернев му нанесъл и няколко удара с крак, с които се опитал да повали Дачов на земята, но не успял. В този момент към групата на Павел Чернев се присъединили още две неустановени лица. Едното се насочило към Митева, с намерения да я удари, но държащият я го отпратил. Вторият се насочил директно към Дачов и с удар в дясното коляно отстрани го повалил на земята. Чернев и присъединилите се към него още три неустановени лица нанесли серия удари с крак по тялото и главата на Дачов. Последният се опитал да спре побоя като попитал ритащите го, защо го бият. Чернев му отговорил, че това не е бой, а само предупреждение. След като Дачов спрял да се предпазва, поради изпитваната силна болка и настъпилата дезориентация, Чернев и придружаващите го спрели побоя и тръгнали. Минавайки покрай Митева, Чернев, крещейки, повторил заканата си към Андриана Митева, че ще я изкорми и групата напуснала мястото.

От множеството удари с юмрук и крак Дачов получил разстройство на здравето, временно и не опасно за живота, изразяващо се в мозъчно сътресение, контузия в тилната част на главата, цефалгия, контузия на гръдния кош в ляво, счупване на коронката на първи горен зъб в ляво.

2. Тези фактически обстоятелства се установяват от следните доказателства:

1.Копие от молба № ЗМ 391/2006г. по описа на VІІ-мо РПУ - МВР гр. София от 08.02.2006 г. на Ивайло Златков Дачов;

2.Копие от протокол за разпит в качеството на свидетел на Ивайло Златков Дачов от 08.02.2006 г.;

3.Копие от протокол за разпит в качеството на свидетел на Андриана Янкова Митева от 08.02.2006 г.;

4.Копие от постановление за назначаване на съдебномедицинска експертиза от Явор Зарев - дознател в VІІ-мо РПУ-МВР - гр. София от 09.02.2006 г. относно причинената телесна повреда на Дачов.;

5.Копие от съдебномедицинска експертиза №43/2006г., относно причинената телесна повреда на Ивайло Златков Дачов от 09.02.2006 г.;

6.Копия от три броя декларации от експерти от същата дата;

7.Копие от протокол за разпит в качеството на свидетел на Иван Григоров Иванов от 09.02.2006 г.;

8.Копие от протокол за разпит в качеството на свидетел на Ваня Христова Донева от 09.02.2006 г.;

9.Копие от протокол за разпит в качеството на свидетел на Галина Асенова Василева от 09.02.2006 г.;

10.Копие от протокол за разпит в качеството на свидетел на Теодор Ангелов Ангелов от 10.02.2006 г.;

11.Копие от докладна записка на Явор Зарев до Началника на VІІ-мо РПУ-МВР - гр. София от 09.02.2006 година;

12.Копие от постановление на заместника на районния прокурор - гр. София от 22.02.2006 г.;

13.Копие от постановление на заместника на Софийския градски прокурор от 14.04.2006 година;

14.Копие от постановление за връщане за допълнително разследване на заместника на Софийския районен прокурор от 14.04.2006 година;

15.Копие от протокол за разпит на свидетеля Андриана Янкова Митева от 14.04.2006 година;

16.Копие от протокол за разпит на свидетеля Ивайло Златков Дачов от 16.04.2006 година;

17.Копие от докладна записка на Явор Зарев до Началника на VІІ-мо РПУ-МВР - гр. София от 14.04.2006 година за причините, поради което не е призоваван Сава Пенчев Гарбузанов;

18.Копие от протокол за разпит на свидетеля Андриана Янкова Митева от 17.04.2006 година;

19.Копие от протокол за разпит на свидетеля Галина Асенова Василева от 17.04.2006 година;

20.Копие от протокол за разпит на свидетеля Иван Григоров Иванов от 17.04.2006 година;

21.Копие от протокол за разпит на свидетеля Теодор Ангелов Ангелов от 18.04.2006 година;

22.Копие от протокол за разпит на свидетеля Пело Стоев Стоев от 18.04.2006 година;

23.Копие от протокол за очна ставка между свидетеля Андриана Янкова Митева и свидетеля Пело Стоев Стоев от 19.04.2006 година;

24.Копие от протокол за очна ставка между свидетеля Ивайло Златков Дачов и свидетеля Пело Стоев Стоев от 19.04.2006 година;

25.Копие от постановление за назначаване на допълнителна съдебномедицинска експертиза от 17.04.2006 г.;

26.Копие от допълнителна съдебномедицинска експертиза по дознание ЗМ №391/2006 г.;

27.Копие от докладна записка на Георги Обидимски до Началника на VІІ-мо РПУ-МВР-гр.София от 214.2006 година за причините, поради които не е призоваван Павел Михайлов Чернев;

28.Копие от заключително постановление на дознателя от 21.04.2006 г.;

29.Копие от постановление на заместника на Софийския районен прокурор за връщане на дознанието за допълнително разследване от 21.04.2006 година;

30.Копие от протокол за разпит на свидетеля Павел Михайлов Чернев от 25.04.2006 година;

31.Копие от допълнително заключително постановление на дознателя Явор Обидимски от 25.04.2006 г.;

32.Копие от постановление на заместника на Софийския районен прокурор за връщане на дознанието за допълнително разследване от 28.04.2006 година;

33.Копие от докладна записка на Георги Обидимски до Началника на VІІ-мо РПУ-МВР - гр.София от 02.05.2006 година за причините, поради които не е призоваван Сава Пенчев Гарбузанов;

34.Копие от протокол за допълнителен разпит на свидетеля Ивайло Златков Дачов от 03.05.2006 година;

35.Копие от протокол за разпознаване на лице по снимка от свидетеля Ивайло Златков Дачов от 03.05.2006 г. заедно с албум;

36.Копие от протокол за допълнителен разпит на свидетеля Андриана Янкова Митева от 03.05.2006 година;

37.Копие от протокол за разпознаване на лице по снимка от свидетеля Андриана Янкова Митева от 03.05.2006г. заедно с албум;

38.Копие от протокол за очна ставка между свидетеля Андриана Янкова Митева и свидетеля Павел Михайлов Чернев от 04.05.2006 година;

39.Копие от протокол за очна ставка между свидетеля Ивайло Златков Дачов и свидетеля Павел Михайлов Чернев от 04.05.2006 година;

40.Копие от докладна записка от Явор Зарев до началника на VІІ-мо РПУ-МВР-гр.София за неоткриване на неустановените лица, участвали в инцидента на 07.02.2006 година;

41.Копие от допълнително заключително постановление на дознателя Г.Обидимски от 12.05.2006 година;

42.Копие от постановлението на заместника на Софийския районен прокурор за спиране на наказателното производство от 16.05.2006 година;

43.Копие от писмо на заместника на Софийския районен прокурор до Главния прокурор на Република България от 16.05.2006 година, с което го сезира за наличието на доказателства за извършено престъпление от общ характер от народния представител в 40-то ОНС, Павел Михайлов Чернев.3.Правната оценка на изложените обстоятелства сочи:

1.Наличието на доказателства за извършено от народния представител в 40-тото ОНС, Павел Михайлов Чернев, престъпление по чл.131 ал.1 т.1 от НК, предвид това, че на 07.02.2006 г. около 20,30 часа в гр.София, в съучастие като подбудител и извършител с други три неустановени лица, причинил по хулигански подбуди, чрез нанасяне на удари с юмрук и крак, лека телесна повреда без разстройство на здравето на Ивайло Златков Дачов от гр.София, изразяваща се в мозъчно сътресение, контузия в тилната част на главата, цефалгия, контузия на гръдния кош в ляво, счупване на коронката на първи горен зъб в ляво - престъпление по чл.131 ал.1 т.12 във връзка с чл.20 ал.2 и 3 от НК.

Престъплението е наказуемо с наказание до три години лишаване от свобода и е от общ характер.2. Наличието на доказателства за извършено от народния представител в 40-тото ОНС, Павел Михайлов Чернев, престъпление по чл.144 ал.3 от НК, предвид това, че на 07.02.2006 г. около 20,30 часа в гр. София, при условията на продължавано престъпление, се заканил на Андриана Янкова Митева от гр. София с убийство- престъпление по чл.144 ал.3 от НК.

Престъплението е наказуемо с наказание до три години лишаване от свобода или пробация и е от общ характер.

Законова пречка за наказателното преследване на Павел Михайлов Чернев е обстоятелството, че същият е народен представител в 40-тото ОНС и в това си качество се ползва с депутатски имунитет.

Съгласно чл.70 ал.1 от Конституцията на Република България/ изм.- ДВ бр.27 от 31.03.2006 година/, в тези случаи Народното събрание може да даде разрешение за възбуждане и провеждане на наказателно преследване.

В разглежданите случаи е налице основанието, посочено в чл.70 ал.1 от Конституцията на Република България, за снемане на депутатския имунитет на Павел Михайлов Чернев и даване разрешение за привличането му към наказателна отговорност по полицейско дознание ЗМ № 391/2006г. по описа на VІІ-мо РПУ-МВР - гр. София, тъй като в получените материали се съдържат достатъчно доказателства за извършени престъпления от общ характер от Павел Михайлов Чернев.

Поради това и на основание чл.107 ал.3 и ал.8 от Правилника за организацията и дейността на 40-тото Обикновено народно събрание, /обнародван в ДВ бр.69/2005г./


П Р Е Д Л А Г А М :


Народното събрание на Република България да даде разрешение за възбуждането на наказателно преследване срещу народния представител Павел Михайлов Чернев, като снеме имунитета му и разреши привличането му към наказателно отговорност по полицейско дознание ЗМ № 391/2006г. по описа на VІІ-мо РПУ-МВР - гр. София, за това че:

1.На 07.02.2006г. около 20,30 часа в гр. София, в съучастие като подбудител и извършител с други три неустановени лица, причинил по хулигански подбуди, чрез нанасяне на удари с юмрук и крак, лека телесна повреда без разстройство на здравето на Ивайло Златков Дачов от гр. София, изразяваща се в мозъчно сътресение, контузия в тилната част на главата, цефалгия, контузия на гръдния кош в ляво, счупване на коронката на първи горен зъб в ляво - престъпление по чл.131 ал.1 т.12 във връзка с чл.20 ал.2 и 3 от НК.

2.На 07.02.2006 г.около 20,30 часа в гр. София при условията на продължавано престъпление се заканил на Андриана Янкова Митева от гр. София с убийство - престъпление по чл.144 ал.3 от НК.

Прилагам заверени копия от материалите по преписка №4047/2006г. по описа на Върховна касационна прокуратура, както следва: копие от молба № ЗМ 391/2006г. на VІІ-мо РПУ- МВР гр. София от 08.02.2006 г.; копие от протокол за разпит в качеството на свидетел на Ивайло Златков Дачов от 08.02.2006 г.; копие от протокол за разпит в качеството на свидетел на Андрияна Янкова Митева от 08.02.2006 г.; копие от постановление за назначаване на съдебномедицинска експертиза от Явор Зарев-дознател в VІІ-мо РПУ-МВР - гр. София от 09.02.2006 г.; копие от съдебномедицинска експертиза №43/2006г., относно лицето Ивайло Златков Дачов от 09.02.2006 г.; копия от три броя декларации от експерти от същата дата; копие от протокол за разпит в качеството на свидетел на Иван Григоров Иванов от 09.02.2006 г.; копие от протокол за разпит в качеството на свидетел на Ваня Христова Донева от 09.02.2006 г.; копие от протокол за разпит в качеството на свидетел на Галина Асенова Василева от 09.02.2006 г.; копие от протокол за разпит в качеството на свидетел на Теодор Ангелов Ангелов от 10.02.2006 г.; копие от докладна записка на Явор Зарев до Началника на VІІ-мо РПУ-МВР - гр. София от 09.02.2006 година; копие от постановление на заместника на районния прокурор - гр. София от 22.02.2006 г.; копие от постановление на заместника на Софийския градски прокурор от 14.04.2006 година; копие от постановление за връщане за допълнително разследване на заместника на Софийския районен прокурор от 14.04.2006 година; копие от протокол за разпит на свидетеля Андриана Янкова Митева от 14.04.2006 година; копие от протокол за разпит на свидетеля Ивайло Златков Дачов от 16.04.2006 година; копие от докладна записка на Явор Зарев до Началника на VІІ-мо РПУ-МВР - гр. София от 14.04.2006 година за причините, поради които не е призоваван Сава Пенчев Гарбузанов; копие от протокол за разпит на свидетеля Андриана Янкова Митева от 17.04.2006 година; копие от протокол за разпит на свидетеля Галина Асенова Василева от 17.04.2006 година; копие от протокол за разпит на свидетеля Иван Григоров Иванов от 17.04.2006 година; копие от протокол за разпит на свидетеля Теодор Ангелов Ангелов от 18.04.2006 година; копие от протокол за разпит на свидетеля Пело Стоев Стоев от 18.04.2006 година; копие от протокол за очна ставка между свидетеля Андриана Янкова Митева и свидетеля Пело Стоев Стоев от 19.04.2006 година ; копие от протокол за очна ставка между свидетеля Ивайло Златков Дачов и свидетеля Пело Стоев Стоев от 19.04.2006 година; копие от постановление за назначаване на допълнителна съдебномедицинска експертиза от 17.04.2006 г.; копие от допълнителна съдебномедицинска експертиза по дознание ЗМ №391/2006 г.; копие от докладна записка на Георги Обидимски до Началника на VІІ-мо РПУ-МВР-гр.София от 214.2006 година за причините, поради които не е призоваван Павел Михайлов Чернев; копие от заключително постановление на дознателя от 21.04.2006 г.; копие от постановление на заместника на Софийския районен прокурор за връщане на дознанието за допълнително разследване от 21.04.2006 година; копие от протокол за разпит на свидетеля Павел Михайлов Чернев от 25.04.2006 година; копие от допълнително заключително постановление на дознателя Явор Обидимски от 25.04.2006 г.; копие от постановление на заместника на Софийския районен прокурор за връщане на дознанието за допълнително разследване от 28.04.2006 година; копие от докладна записка на Георги Обидимски до Началника на VІІ-мо РПУ-МВР - гр. София от 02.05.2006 година за причините, поради което не е призоваван Сава Пенчев Гарбузанов; копие от протокол за допълнителен разпит на свидетеля Ивайло Златков Дачов от 03.05.2006 година; копие от протокол за разпознаване на лице по снимка от свидетеля Ивайло Златков Дачов от 03.05.2006г.заедно с албум; копие от протокол за допълнителен разпит на свидетеля Андриана Янкова Митева от 03.05.2006 година; копие от протокол за разпознаване на лице по снимка от свидетеля Андриана Янкова Митева от 03.05.2006 г. заедно с албум; копие от протокол за очна ставка между свидетеля Андриана Янкова Митева и свидетеля Павел Михайлов Чернев от 04.05.2006 година; копие от протокол за очна ставка между свидетеля Ивайло Златков Дачов и свидетеля Павел Михайлов Чернев от 04.05.2006 година; копие от докладна записка от Явор Зарев до началника на VІІ-мо РПУ-МВР - гр. София за не откриване на неустановените лица, участвали в инцидента на 07.02.2006 година; копие от допълнително заключително постановление на дознателя Г.Обидимски от 12.05.2006 година; копие от постановлението на заместника на Софийския районен прокурор за спиране на наказателното производство от 16.05.2006 година; копие от писмо на заместника на Софийския районен прокурор до главния прокурор на Република България от 16.05.2006 година, с което го сезира за наличието на доказателства за извършено престъпление от общ характер от народния представител в 40-то ОНС, Павел Михайлов Чернев.

С уважение:

Борис Велчев

Главен прокурор на РБ

29.05.2006 година

гр.СофияКаталог: uploads -> documents
documents -> Наредба №6 от 18 септември 2009 Г. За определяне на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване
documents -> Доклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и разследващите органи през 2007г
documents -> И-57/24. 04. 2001 г. Искане от главния прокурор на република българия
documents -> И-145/2002 г. София, 25. 10. 2002 г. До Конституционния съд на Република България
documents -> Наредба №3 от 24 октомври 2014 г за условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието
documents -> Прокуратура на република българия
documents -> За да изпълнява задълженията си, прокуратурата трябва да има съответните правомощия изказване на Главния прокурор на Република България никола филчев пред Асоциацията на прокурорите в България
documents -> Обяснителна записка относно: Изпълнението на бюджета на цдг „Таня Савичева” към 30. 06. 2016г
documents -> Формуляр за кандидатстване


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница