Промишлени тарифиДата31.12.2017
Размер114.31 Kb.
#38273
Пояснителна информация в улеснение на експортно- ориентираните български търговци относно процедури, прилагани след временното влизане в сила на СЕТА на 21-ви септемвриВ улеснение на експортно ориентираните български търговци, по-долу ще намерите пояснителна информация относно процедури, прилагани след временното влизане в сила на СЕТА на 21-ви септември След тази дата, областите, в които Споразумението все още не се прилага, са защита на инвестициите и съдебен контрол; достъп до инвестиционно портфолио, разпоредбите относно заснемането с видеокамера и тези относно прозрачността на административните процедури и преразглеждането и обжалването на равнище държави-членки. Със Споразумението се премахват митата за внос на стоки с произход от ЕС и Канада при влизане на CETA в сила, или постепенно в рамките на 3, 5 или 7 години за почти всички стоки, като в крайна сметка тарифите за почти 99% от всички стокови позиции ще бъдат премахнати. За чувствителните селскостопански продукти ще бъде прилаган специален ред или изключване от всяко намаляване на тарифите. Информацията по-долу ще бъде препратена на БТПП; БСК; АИКБ; НБМ; КРИБ; ИАНМСП.
Промишлени тарифи

Споразумението между страните е за премахване на 100% от тарифните линии за промишлени продукти, от които 99.4% за ЕС и 99.6% за Канада при влизането на СЕТА в сила.


Селскостапанска продукция, преработени храни и напитки

По-голямата част от митата, касаещи селскостапанска продукция, преработени храни и напитки – ще бъдат премахнати. ЕС ще може да изнася почти 92% от селскостопанските и хранителните си продукти в Канада без мито, което създава нови възможности за износ за земеделските стопани и производителите от ЕС на: вина и спиртни напитки; плодове и зеленчуци; преработени продукти; сирене; традиционни специалитети на ЕС, известни със своите "географски означения".


Ще се прилагат ограничени тарифни квоти за продукти като говеждо месо, свинско месо и сладка царевица от страна на ЕС и за сиренето от страна на Канада. CETA няма да отвори пазара за домашни птици или яйца по отношение и на двете страни по Споразумението, и ще продължи да следва системата на ЕС за входни цени на плодове и зеленчуци. Целият внос от Канада ще продължи да отговаря на правилата и регламентите на ЕС. Например в ЕС може да се внася само месо без хормони.
Информация относно регламента за разпределение на тарифни квоти на Съюза за прясно и замразено говеждо, телешко и свинско месо с произход от Канада:

http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&dos_id=0&ds_id=49311&version=4
Рибни продукти

Споразумението между страните е за премахване на тарифните линии за рибни продукти. От страна на ЕС, съгласието е за премахване на 95.5% от тарифите при влизането на СЕТА в сила и останалите 4.5% в рамките на 3, 5 – до 7 години след това.


Вина и спиртни напитки

Регламентът на СЕТА по отношение на вината и спиртните напитки включва разпоредби от Споразумението между ЕС и Канада за алкохолните напитки от 1989 г. и Споразумението между ЕС и Канада за търговия с вина и спиртни напитки от 2004 г. (направените минимални изменения по текстовете са посочени в приложение 30-Б към СЕТА). Специфичните тарифи за вина и спиртни напитки от ЕС, които биват изнасяни към Канада, ще бъдат премахнати с влизането на CETA в сила. За спиртни напитки като джин, водка и уиски, както и за всички вина от ЕС, CETA не само премахва тарифите, но също така разглежда и други бариери, които значително затрудняват навлизането на евпопейска продукция на канадския пазар. Продуктите с географски означения ще продължат да се ползват със защита в Канада. Таксите на канадските Бордове на лицензираните вериги магазини по провинции ще се сформират на база обем, а не на база стойност на вноса – за вината и високоалкохолните напитки с произход – ЕС, което ще намали разхода на европейския износител. Ще бъде замразен броя на канадските частни търговски обекти, които са отворени само за канадските производители и които са алтернатива на монопола на провинциалните бордове за алкохол и ще бъдат премахнати изискванията на Канада за смесване на вносни насипни спиртни напитки с местни спиртни напитки преди бутилиране, което препятства правната закрила на географското означение и правилното етикетиране преди бутилиране в Канада. (Географските означения, касаещи вината и спиртните напитки, защитени в Канада и ЕС, са изброени съответно в приложение III, буква „а”, и приложение IV, буква „а” от Споразумението.)


Правила за произход

Правилата за произход гарантират, че преференциалните тарифни ставки по реда на CETA ще ползват производители от ЕС и от Канада. За да се възползват максимално от преференциалните ставки, търговците следва да изпълнят правилата за произход, определени в споразумението и предписани за всеки продукт. За да се възползват от преференциалната тарифна ставка при износ към Канада, износителите от ЕС:

- подготвят за експорт стоки „с произход: ЕС”;

- следва да бъдат регистрирани в системата REX (за износ на стойност под 6 000 EUR не се изисква регистрация);

- декларират произхода върху фактура или друг търговски документ.

Изискванията са описани в Протокол за правилата и процедурите за произход:http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10973-2016-ADD-6/en/pdf
Съществуват три варианта, при които се счита, че даден продукт е "с произход" - ЕС или Канада:

- Продуктът е добит в ЕС/Канада (отгледани растения/животни; добити суровини и др.);

- Произведен е изключително от материал/и с такъв произход (кисело мляко, произведено от мляко (евентуално с плодове) с произход - ЕС, съответно – Канада);

- Произведен е от материали, които не са с произход: ЕС или Канада, но които в „достатъчна степен” са били преработени в ЕС/Канада. Критериите за определяне на "достатъчната” степен на преработка, са описани в приложение 5 към Протокола за правилата и процедурите за произход.

Например, автомобил би имал произход: ЕС или Канада, ако не повече от 50% от стойността на материалите, необходими за производството му са били предмет на внос от страни извън ЕС или Канада. Разписани са и допълнителни правила, поясняващи кога продуктът произхожда от ЕС или Канада, както в случаите на производството на изделия на отделни етапи и в двете страни по Споразумението, при които производители от ЕС използват материали с произход от Канада (или обратното). Със сигурност преференциално третиране по реда на СЕТА ще получат например: моливи, произведени с графит от Швеция и дървена част от Онтарио, Канада. Обработката на продукта в страна – членка на ЕС или в Канада като обем дейност трябва да надхвърля по-малко съществени операции като обикновените дейности по опаковане, монтаж, преглед или пресоване на текстил, боядисване или полиране и т.н.

За да се ползват от преференциално третиране, стоките трябва да бъдат транспортирани директно от ЕС към Канада (или обратно). Същите могат да бъдат трансбордирани през друга държава, доколкото остават под митнически контрол и не се подлагат на по-нататъшно етапно производство, различно от разтоварване, натоварване, разделяне на пратки или друга операция, необходима за запазване или транспортиране на продукта.

Полезно е да се знае, че множество превози на идентични продукти, могат да бъдат обхванати от една декларация за произход, ако пратките се извършват в рамките на максимум 12 месеца.

За да се потвърди произхода на конкретен продукт, вносителят в ЕС може да поиска от митническите органи в държавите-членки на ЕС (или вносителят в Канада да поиска от митническите органи в Канада) да издадат решение с обвързваща информация за произхода (BOI), което е валидно 3 години и е задължително за митническите органи във всички държави-членки на ЕС (ако е издадено в ЕС) или в Канада (ако е издадено в Канада). Ако компания от ЕС възнамерява да реализира износ в Канада и канадският вносител има съмнения относно това, дали продуктът е с произход от ЕС, канадският вносител може да бъде поканен да поиска такова решение от канадските власти.

Повече информация от сайта на ЕК:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/introduction_en
Списък на компетентните органи (за България – Агенция „Митници”), които могат да издават решения с обвързваща информация относно произхода:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0128(05)&from=EN]
За проверка на това, кое правило за произход се отнася за конкретен продукт, може да се ползва базата данни за достъп до пазари (Market Access Database):

http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
Регистрация в системата REX

Български фирми, които възнамеряват да изнасят за Канада (за пратки на стойност повече от 6000 евро), следва да се регистрират в системата на регистрираните износители. От 1 януари 2018 г. това ще бъде единственият начин да се възползват от преференциите по реда на CETA.

Детайлна информация относно Системата "Регистрирани износители" (REX); заявление в pdf-формат, текст на Декларацията за произход и контакти на митническите органи:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/international-affairs/international-customs-cooperation-mutual-administrative-assistance-agreements/canada_en
Безопасност на храните

По отношение на стоките, внасяни в ЕС и в Канада се спазват съответните приложими санитарни и фитосанитарни стандарти. В Канада, политиките и регламентите за внос на храни, селскостопански суровини и продукти се определят от Канадска агенция за контрол върху храните (CFIA) и прилагат от Агенция за гранични услуги.

Информация относно изискванията за внос на храни в Канада е публикувана на уеб-страницата на CFIA:

http://www.inspection.gc.ca/food/imports/eng/1323714792490/1323715949260

За внос на животни:http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/imports/eng/1300460421194/1300461242684

За внос на млечни продукти по провинции:http://www.inspection.gc.ca/food/dairy-products/imports-interprovincial-trade/eng/1300214060169/1300214161699

За внос на риба и морски дарове: http://www.inspection.gc.ca/food/fish-and-seafood/imports/eng/1299825431569/1299825501933

За внос на меса и птичи продукти: http://www.inspection.gc.ca/food/meat-and-poultry-products/manual-of-procedures/chapter-10/eng/1336189502007/1336258079585

За внос на растения и растителни продукти:http://www.inspection.gc.ca/plants/imports/eng/1299168480001/1299168593866
За внос на пресни плодове и зеленчуци:

http://www.inspection.gc.ca/food/fresh-fruits-and-vegetables/imports-and-interprovincial-trade/eng/1299854973306/1299855024986

Фармацевтика
CETA ускори процеса по взаимно признаване на проверките на добрите производствени практики на фармацевтичните фабрики, въведени от ЕС и Канада в резултат от предишно споразумение. В рамките на CETA, инспекциите, извършвани на територията на ЕС от орган на държава-членка на ЕС, ще бъдат приемани от Канада и обратно. И за двете страни по Споразумението се предвижда и потенциална възможност за признаване на инспекции, извършени от другата страна в трети държави. Възможността отчита реалностите на днешната глобална икономика, в която 40% от готовите лекарства, продавани в ЕС идват от чужбина, както и 80% от активните фармацевтични съставки, използвани в лекарствата. Независимо дали лекарствата са местен или вносен продукт, потребителят от ЕС и Канада ще разчита на съответните регулаторни органи по отношение контрола на качеството, безопасността и ефикасността на продуктите. В този смисъл, регламентът за взаимно признаване позволява на съответните органи на ЕС и Канада, да избегнат дублиращи процедури, свързани с инспектиране и вместо това да се съсредоточат върху пазари с по-висок риск. Спестяването на припокриващи се проверки от регулаторните органи на ЕС и Канада осигурява на

големите и малките производители на фармацевтични продукти и от двете страни - по-малки административни тежести и разходи.

Допълнителна информация в pdf-формат относно взаимното признаване на добрите производствени практики за фармацевтичните продукти:

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10973-2016-ADD-8/en/pdf
CETA подобрява регламента на правото на интелектуална собственост за иновативни фармацевтични продукти. Иноваторите, които притежават фармацевтичен патент, ще получат правото да обжалват пазарните си разрешителни за търговия в Канада по същия начин, по който го правят другите производители. Канада се ангажира със сегашния си режим на защита на данните (6 + 2 години), като по този начин осигурява правна сигурност в област, в която дългосрочните инвестиции са от съществено значение. Канада въвежда и система за подновяване на срока на патента, подобна на системата на ЕС, за да компенсира неоправданите забавяния в процеса на пазарно одобрение, включително максимален период на допълнителна защита (2 години). Страните по СЕТА са се договорили за възможността за изключения от горните ангажименти, които да касаят износа към трети страни.

Допълнителна информация за реда на одобрение на лекарства в Канада:https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/drug-products/fact-sheets/drugs-reviewed-canada.html
Интелектуална собственост

CETA предвижда по-добра защита на правата върху интелектуалната собственост за европейските компании, които изнасят иновативни продукти и предмети на изящните изкуства в Канада.

Канада се ангажира да уеднакви режима си за защита на авторските права с този на Световната организация за интелектуална собственост и да засили граничните си мерки по отношение на фалшифицираните търговски марки.
Държавни поръчки

Фирмите от ЕС са първите неканадски фирми, които ще бъдат допуснати да участват в търгове за предоставяне на стоки и услуги на федерално, провинциално и общинско ниво. Канада се съгласи да направи процеса на възлагане на обществени поръчки по-прозрачен като своевременно публикува информация за свои публични търгове на един единствен уебсайт за обществени поръчки. Този уебсайт е в процес на подготовка. Междувременно, информация за възможностите за участия в търгове в Канада може да бъде намерена в правителствената електронна система за търгове и в системата MERX:https://buyandsell.gc.ca/procurement-data/tenders

http://www.merx.com/

Информация относно възможностите за участие в търгове на федерално, провинционално и териториално ниво, може да бъде намерена и чрез следния линк:https://www.cfta-alec.ca/doing-business/

Отделно, възможностите по провинции и територии са посочени в линкове по азбучен ред на провинцията/територията както следва:Албърта: http://www.purchasingconnection.ca/;

Британска Колумбия: https://www.bcbid.gov.bc.ca;

Манитоба: ниво – провинция: http://www.gov.mb.ca/tenders/;

по общини: http://www.winnipeg.ca/matmgt/bidopp.asp;

http://brandon.ca/purchasing-a-tenders;

http://www.steinbach.ca/city_services/tender_opportunities/;

http://www.city-plap.com/main/category/opportunities/;

http://www.rfp.ca/organization/City-of-Portage-la-Prairie;

http://www.thompson.ca/index.aspx?page=229;

Публично финансирани академични, здравни и социални служби:https://www.biddingo.com/;https://www.merx.com; www.healthprocanada.com;

http://www.rfp.ca/organization/Brandon-University;

http://www.wrha.mb.ca/about/busopp/bids.php; www.biddingo.com

Училищни бордове: http://www.beautifulplainssd.ca/;

http://www.blsd.ca/About/tenders/Pages/default.aspx;

https://www.bsd.ca/Division/tenders/Pages/default.aspx

Ню Брънзуик: https://nbon-rpanb.gnb.ca/welcome?language=En

Ню Фаундленд и Лабрадор: http://www.gpa.gov.nl.ca/index.html

Северозападни територии: http://www.contractregistry.nt.ca/Public/PublicHome.asp

Нова Скотия: http://www.novascotia.ca/tenders/

Нунавут: http://www.nunavuttenders.ca/

Онтарио: https://ontariotenders.bravosolution.com/esop/nac-host/public/web/login.html;

Училищни съвети и публично финансирани академични, здравни и социални служби; общини и държавни структури на провинциално или общинско ниво с търговски или промишлен характер:http://www.marcan.net/en/on/index.php;

http://www.hydroone.com/DoingBusiness/Pages/default.aspx;

Остров принц Едуард: http://www.gov.pe.ca/finance/index.php3?number=1041973

Квебек: http://www.seao.ca

Саскачуан: www.sasktenders.ca

Юкон: http://www.gov.yk.ca/tenders/tms.html;

http://www.hpw.gov.yk.ca/tenders/index.html

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница