Промоционална кампания „лято на maxx с кино арена imax ” ("Кампанията") се организира и провежда от „кино арена вт”Дата25.01.2018
Размер87.21 Kb.
#51192


ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ”ЛЯТО НА MAXX С КИНО АРЕНА IMAX
Общи условия на Кампанията
I. Организатор и Общи Условия на Кампанията
1.Промоционална кампания ЛЯТО НА MAXX С КИНО АРЕНА IMAX ("Кампанията") се организира и провежда от „КИНО АРЕНА ВТ ЕООД, ЕИК175036584, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 4, ул. “Бизнес Парк София” № 3, ет.2 наричано по-долу "Организатор" и със съдействието на: "Хенкел България" ЕООД с ЕИК 203767229, седалище и адрес на управление-гр.София, жк Младост 4, Бизнес Парк София, сгр.2, ет.4,, "ОМВ БЪЛГАРИЯ" ООД с ЕИК 121759222, със седалище и адрес на управление: гр. София, Столична община, бул. Цариградско шосе 90, етаж 20( Капитал Форт бизнес център, Сграда А), които предоставят наградите в Кампанията.

2.Кампанията е валидна само за следните киносалони: Кино Арена IMAX София, Кино Арена IMAX Мол Марково Тепе Пловдив и Кино Арена IMAX Гранд Мол Варна ("Участващи обекти").

3.Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Общи условия на Кампанията.
4.Общите условия ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Кампанията на интернет страницата на Кино Арена www.kinoarena.com
5.Организаторът на Кампанията си запазва правото да допълва или променя Общите условия, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет страницата на Кино Арена.
II. Право на участие в Кампанията и получаване на награда
6.1.В кампанията има право да участва всяко физическо лице, което е закупило билет за Кино Арена IMAX,посочен по-горе , от касите на Кино Арена(на място или онлайн), на територията на България, в периода на кампанията, има право и може да участва в Кампанията.

6.2. В случай че Участник няма навършени 14 години и спечели награда, вместо него наградата имат право да получат неговите представители по закон -родители/настойници.

6.3. В случай че Участник има навършени 14 години, но няма навършени 18 години и спечели награда, лицето има право да получи наградата със съгласието на свой представител по закон -родител/настойник. Съгласието на родителя/настойника може да се получи лично или в писмена декларация
7.Не се допускат до участие организаторите от „КИНО АРЕНА ВТ” ЕООД, „Хенкел България ЕООД, "ОМВ БЪЛГАРИЯ" ООД, техните служители и/или членове на семействата им, както и свързаните с тях лица.
III. Условия за участие и Механизъм на Промоцията


  1. В Кампанията има право да участва всяко физическо лице, относно което са налице условията, посочени в раздел II, наричано по-долу Участник, който следва да изпълни следните условия:
    1. При покупка на билет за Кино Арена IMAX, закупен от касите на Кина Арена, посочени по-горе, в периода на кампанията, Участникът получава заедно с билета , закупен от касите на Кино Арена IMAX Младост София, Кино Арена IMAX Гранд Мол Варна и Кино Арена IMAX Мол Марково Тепе Пловдив промоционална скречкарта /наречена по-долу скречкарта и/или карта/.

    2. В случай,че билетите за Кино Арена IMAX са закупени онлайн, както и на терминал за билети на Кино Арена,в периода на кампанията, Участникът има право да получи скречкарта като покаже електронния билет на касите на съответното кино.

  1. Участникът има право на една скречкарта за всеки един закупен билет за Кино Аренa IMAX в срока на Кампанията .

10.Организаторът не носи отговорност за изгубен билет за Кино Аренa IMAX или скречкарта
IV. Териториален обхват на Кампанията
11.Кампанията се организира и провежда на територията на Кина Арена IMAX- Кино Арена IMAX София, Кино Арена IMAX Мол Марково Тепе Пловдив и Кино Арена IMAX Гранд Мол Варна
V. Срок на Кампанията
12.1 Кампанията започва на 09.06.2017 г. и се провежда до 22.00 часа на 14.09.2017г. (включително) или до изчерпване на наградите, което от събитията настъпи по-рано.

12.2. При изчерпване на наградите, Организаторът ще обяви приключване на срока на Кампанията на www.kinoarena.com

12.3 .Организаторът не носи отговорност за предоставяне на наградите след приключване на Кампанията.
VI. Награди


  1. Нaградите в Кампанията са:

1/ 1 000 /хиляда/ броя ваучери за билет за Кино Арена IMAX предоставени от „Кино Арена ВТ” ЕООД.

Ваучерът за билет означава промоционален инструмент, изработен и валидиран от Кино Арена, даващ на притежателя му право да получи един билет за филм по избор на печелившия участник, прожектиран в Кино Арена IMAX , като билетът не важи за предпремиери. Ваучерът може да се използва от 09.06.2017г. до 30.09.2017г. В наградата не са включени RealD 3D очила, които се заплащат допълнително. Билет за Кино Арена IMAX, получен срещу наградата Ваучерът за билет за Кино Арена IMAX, не дава право на промоционален талон за участие в Кампанията.


2/ 5 000 /пет хиляди/ броя талони за 7 ст. (седем стотинки) на литър отстъпка за еднократно зареждане на гориво OMV MaxxMotion в бензиностанции OMV на територията на Република България, предоставени от „ОМВ България” ООД.
Талонът за отстъпка е промоционален инструмент, валидиран от ОМВ България ООД, който дава право на притежателят му на отстъпка в размер на 7 ст. (седем стотинки) на литър за еднократно зареждане на горива OMV MaxxMotion в бензиностанции OMV на територията на Република България.

Талонът не е поименен и може да се използва еднократно в периода от 09.06.2017г. до 30.09.2017г. Талонът е валиден само за покупка на горива OMV MaxxMotion и не може да се използва за покупка на други горива или продукти от бензиностанции OMV на територията на Република България.

Отстъпката, предоставена с талона за отстъпка, се ползва чрез представяне на талона на служител на каса на бензиностанция OMV на територията на Република България.

Отстъпката, предоставена с талона, не се акумулира с отстъпка от други талони или с други промоции/отстъпки, предоставени от ОМВ България ООД.

Отстъпката се начислява на пълен литър.

Отстъпката, предоставена с талона, не може да се ползва и в случай, че талонът е скъсан или повреден.

Талонът за отстъпка, остава на OMV бензиностанция, на която е използван.

Изгубен или откраднат талон не се възстановява от Организатора или от ОМВ България ООД.


3/ 2000/две хиляди/ броя солени пуканки 1,5л., предоставени от „Кино Арена ВТ” ЕООД
4/ 700 / седемстотин/ броя козметични продукта- броя елексир за боядисана коса Gliss 75 ml или душ-гел Fa Men Xtreme Cool 400ml , предоставени от "Хенкел България”ЕООД.

14. На самата печеливша скречкарта е посочена конкретната награда, която се печели с нея.


VII. Механизъм на Кампанията и получаване на Наградите
15. При получване на скречкарта, Участникът веднага има възможност да провери дали печели награда от тази карта, като за целта е необходимо да изтрие повърхността на картата на обозначеното за това място.

16.Всяка скреч карта дава информация дали участникът печели или не награда и каква е тя. Скречкартите са брандирани с логото на Арена, „Хенкел България" ЕООД и "ОМВ БЪЛГАРИЯ" ООД и важат само и единствено за периода на Кампанията.

17.1. Наградите се предоставят от служител на кино "Арена" в съответния Участващ обект, в момента на спечелване на наградата, на Участник имащ право да участва в Кампанията и да я получи съгласно раздел II по-горе.. В случай, че печелившият участник не получи веднага наградата си или в срок до 14 септември 2017г. печелившият участник губи правото си на награда.
18.Наградата се получава срещу представяне на билета и печелившата скречкарта. Печелившата скречкартата остава на касата на киното като отчетен документ.

VIII. Отговорност на Организатора , Хенкел България ЕООД и ОМВ България ООД


  1. Организаторът, Хенкел България ЕООД и ОМВ България ООД, не носят отговорност за това дали лицето, представило билет от Кино Арена IMAX и печеливша скречкарта действително е лицето, спечелило скречкартата. С предаване на наградата на лицето, представило печеливша скречкарта на служител на кино "Арена" в съответния Участващ обект, Организаторът, Хенкел България ЕООД и ОМВ България ООД се освобождават от всяка по-нататъшна отговорност по отношение на претенции на действителния собственик на билета/печелившата скречкарта.

20. С предаване на наградата по чл.13 срещу печеливша скречкарта Организаторът не носи отговорност по отношение на наградите, предоставени от Хенкел България ЕООД и ОМВ България ООД.

21.1.Всички билети за Кино Арена IMAX и печеливши скречкарти, представени след определения краен срок на Кампанията по раздел V по-горе, се считат за загубили валидност.

21.2.Организаторът не носи отговорност за загубени билети за Кино Арена IMAX, печеливша скречкарта или непотърсени награди от Кампанията в указаните в настоящото срокове.

22. Хенкел България ЕООД и ОМВ България ООД носят пълна отговорност за предоставяните от тях награди.

23.Организаторът на Кампанията не се задължава да води кореспонденция относно претенции за участие в Кампанията, предявени след края на Кампанията. Той не отговаря за качеството на предоставените награди. Всички претенции относно качеството на предоставените награди следва да се уредят между съответния Участник и третото лицето, предоставило съответната награда за Кампанията.

IX. Забрана за трансформация на наградите
25.1Печелившите Участници в Кампанията могат да получат единствено обявените награди, а не паричната им равностойност.

25.2 Участник, спечелил награда не може да избира друга награда, нито да заменя спечелената награда за друга, включително и срещу допълнително заплащане.X. Прекратяване на Кампанията
26.Организаторът има неотменимото право по своя преценка да прекрати Кампанията по всяко време, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на общите условия на Кампанията или форсмажорни обстоятелства. Прекратяването на Кампанията се обявява на интернет адрес страницата на Кино Арена. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация.
XI. Спорове
27.Всеки потенциален спор между Организатора на Кампанията и Участниците в същата се решава чрез преговори; при невъзможност за постигане на извънсъдебно решение, спорът ще се решава от компетентните съдилища в гр.София. Настоящата разпоредба има силата на изрично споразумение по смисъла на чл. 117, ал.2 от ГПК.
XII. Публичност и лични данни
28.С участието си в настоящата Кампания Участниците декларират и се съгласяват техните имена, снимка могат да бъдат разгласени публично и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали с маркетингова цел на Организатора и/или посочено от последния трето лице, като Организаторът не дължи заплащане за това, включително, но не само, в случай на получаване на награда.
29. „КИНО АРЕНА ВТ ЕООД, ЕИК175036584, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 4, ул. “Бизнес Парк София” № 3, ет.2 , „Хенкел България”ЕООД с ЕИК 203767229, седалище и адрес на управление-гр.София, жк Младост 4, Бизнес Парк София, сгр.2, ет.4,, "ОМВ БЪЛГАРИЯ" ООД с ЕИК 121759222, със седалище и адрес на управление: гр. София, Столична община, бул. Цариградско шосе 90, етаж 20, са Администратори на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 1 от Закона за защита на личните данни.

XIII. Общи Условия
30.Общите условия ще бъдат достъпни на Интернет адрес www.kinoarena.com за периода на Кампанията.

31.Участвайки в тази Кампания, Участниците приемат задължителността на тези Общи Условия и се съгласяват да спазват техните разпоредби.
Каталог: uploads -> assets
assets -> 143 основно училище “георги бенковски”; град софия район “подуяне”; улица “тодорини кукли” №9
assets -> 143 основно училище "георги бенковски"; град софия
assets -> Сцена раковина 16h : djforceMan / dj кирил Мелконов
assets -> Отправят т ъ р г о в о п р е д л о ж е н и е
assets -> Програма на училищни прожекции във Фестивален и конгресен център, Кафе-театър Януари-Юни 2011 Дата
assets -> Vous avez la possibilité de vous inscrire aux examens du delf et du dalf et du delf juniors sans vous déplacer
assets -> Джерман – софия”ад документ за предлаганите ценни книжа част III от проспекта за първично


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница