Пропелерните бъркачки представляват пропелер с две-три крилца. Те създават силни вертикални потоци и това е тяхното съществено предимство. Пропелерните бъркачки разбъркват много енергично,но изразходват повече енергияДата20.08.2018
Размер50.29 Kb.
#81797
10.03.2010

Пропелерните бъркачки представляват пропелер с две-три крилца.Те създават силни вертикални потоци и това е тяхното съществено предимство.Пропелерните бъркачки разбъркват много енергично,но изразходват повече енергия.Използват се за дис.системи със среден вискозитет,но са неподходящи за силно вискозни течности.

Торбинните бъркачки са се получили като развитие на лопатковите чрез подходящо изменение на формата им с което се постига по-интензивно разбъркване на дис.система в целия обем.Те изразходват малко енергия и се използват за разбъркване на системи със среден и голям вискозитет.

Разделяне и обогатяване-в индустрията много често се работи с нееднородни дис.системи,които се състоят от дис.среда и дис.фаза.Дис.среда е масата,в която са разположени частиците на дис.фаза и средата и фазата могат да се състоят от едно или няколко в-ва.В зависимост от агрегатното състояние на дис.система нееднородните системи биват газови и течни.В газовите нееднородни дис.системи фазата може да бъде твърда,течна или смес от двете.

Мокрото разделяне се състои в пропускане на газа през навлажнени с вода или масло твърди материали.Мокрите водни и маслени филтри се употребяват за очистване на въздуха в климатични системи за производствени процеси и др.Особен вид разделяне на газовите нееднородни системи е това с електрофилтри.Използва се обстоятелството,че при верига с постоянен ток е достатъчно напрежение между полюсите на електродите и се получава т.нар.пробивно напрежение на въздуха,при което неговите молекули се разлагат на електрони и йони заредени с отрицателен и положителен заряд.Тяхната скорост на предвижване е много висока и удряйки се в неутралните молекули те ги йонизират.Създава се ударна йонизация,при която йоните„поглъщат”праха от газа и го преместват към единия електрод.

Течните нееднородни системи се разделят също по три способа-чрез установяване,филтриране и чрез създаване на центробежна сила.Утаяването се извършва на същия принцип както газовите нееднородни системи,колкото по-голяма е относителната плътност на частиците от фазата спрямо течната среда,толкова по-бързо е утаяването и по-лесно разделянето.

Утаители биват с прекъснато и непрекъснато действие.Понякога те се наричат декантъори,защото течната среда се отделя чрез декантация.Това е отливане на течността от определена височина от дъното на утаителя.

Филтрирането е най-често използвания процес за разделяне на суспензии.При него дис.фаза се отделя от теч.среда чрез задържане на частиците върху пореста материя.Видът на филтриращата тъкан е различен.Употребява се вълнена и изкуствена материя,метални сита,керамични изделия и др.Много често се налага да се отделя значително количество утайка в следствие на което върху филтриращата материя се натрупва слой от суспензия.Така с напредване на процеса този слой на който частиците са по-големи от отворите на филтриращата материя започва да изпълнява ролята на филтриращ слой.По този начин характера на утайката определя производителността и качеството на филтъра.Според начина на работа и отстраняване на утайката филтрите биват с периодично и непрекъснато действие.

Филтрите с прекъснато действие работят определено време,докато се натрупа допустимо количество утайка,след което процесът се прекратява.Утайката се отстранява,филтъра се почиства и отново се включва в работа.Към периодично работещите филтри се отнасят пясъчните филтри,неподвижните вакуум филтри,филтър-пресите,патронните филтри и др.Пясъчните филтри се използват като филтриращ елемент пясък от където носят и названието си.Намират приложение най-често при филтриране на водата.

При течни нееднородни дис.системи фазата може да е твърда,течна или газова.Много често по различни съображения се налага да се раздели средата от фазата.Улавяне на ценни съставки,очистване на димни газове и течности,обогатяване на суровини и др.цели.Използват се различни методи за разделяне на нееднородни системи,които се различават главно според агрегатното състояние на средата и фазата и техните свойства физични и химични.Газовите нееднородни системи се разделят по три способа:чрез утаяване,чрез създаване на центробежни сили и чрез филтриране.Утаяването е процес,при който частиците на фазата се отделят от газовата среда под действието на масата си.Апаратите за разделяне на газови нееднородни дис.системи се контролират,така че да осигуряват малка скорост на движение на системата.Това се постига чрез монтиране на апарати с голяма вместимост на пътя на дис.система,а също и чрез поставяне на прегради в тези апарати.Удряйки се в преградите кинетичната енергия от частиците във фазата спадат и те се утаяват по-лесно под действие на масите си.Утаителите на този принцип работят непрекъснато или комбинирано.Непрекъснато се подава и отвежда газа,а фазата се извежда периодично.

Центробежната сила използвана като инерционна за разделяне на газови нееднородни системи е значително по-ефективен способ за утаяването,апаратите в които се създават центробежните сили за разделяне на газови нееднородни системи се наричат циклони.Главно изискване при тях е газът да се движи с висока скорост 15-20m/sek.Той постъпва през тангенциален отвор в следствие на което получава въртеливо движение и пречистен излиза през аксиален отвор.Поради по-голямата си маса от газовите молекули твърдите частици се движат въртеливо по стените на съда и постепенно се насочват надолу към изхода.Газът се движи също въртеливо,но към вътрешността на цилиндъра поради което лесно излиза нагоре през централната тръба на апарата.

Филтрирането е също много ефикасен метод за разделянето на газовите нееднородни системи.При него газовата система се пропуска през пореста материя.Различава се сухо и мокро филтриране на газа.При сухото филтриране газът преминава сух през пореста материя и това става в следствие разликата в налягането преди и след филтърния материал.Твърдите частици се задържат върху филтъра,а газът премива безпрепядствено.При неподвижните вакуум филтри,филтрацията се осигурява не само чрез създаване на налягане пред филтриращия материал,но и чрез засмукване с помпа на филтрираната течност.Така се увеличава разликата и ускорява процеса на филтрация.Филтър-пресите представляват последователно наредени рамки или специални плочи облечени във филтрираща материя.Тези филтри работят под налягане,поради което се използват при разделяне на трудно филтриращи дис.системи.Патронните филтри се състоят от наредени вертикално порести керамични цилиндри.Самите патрони могат допълнително да бъдат облечени с филтрираща тъкан за удължаване на техния живот.Когато се натрупа определено количество утайка филтрирането се прекратява,а утайката се отстранява с пара,силна струя вода или разтвор на солна киселина.Филтрите с непрекъснато действие имат по-широко приложение,защото имат по-висока производителност,по-добро качество на филтрата,подават се на автоматизиране и са по-ефективни.

Според конструкцията си и начина на работа биват:барабанни вакуум филтри,барабанни филтри работещи под налягане,дискови вакуум филтри,лентови вакуум филтри и др.

Барабанните вакуум филтри се състоят от коритообразен съд,в който постъпва суспензия за филтриране.Перфориран барабан облечен с филтрираща материя,който е разделен на секции чрез прегради.Във вътрешността на филтъра се намира кух вал завършващ с диск,който се върти заедно с барабана и се притиска към втори диск като заедно образуват разпределителна глава на барабана.Посредством вакуум помпа се създава вакуум,така че тази част от барабана,която е потопена в съда да бъде под вакуум и да засмуква филтрата.Барабанните филтри под налягане имат почти същия принцип на действие,но при тях целия барабан е поставен в херметично затворен съд и над него се упражнява налягане.Дисковите вакуум филтри работят като барабанните вакуум филтри,но филтърната им повърхност се състои от няколко диска.По този начин те имат по-голяма филтърна повърхност и по-малък разход на енергия.

Лентовите се състоят от перфорирана гумена или метална лента,върху която е опънато филтърно платно.Под лентата се намират вакуум камери,които служат за засмукване на филтрата.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница